Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice – completări (Legea nr. 148/2020)

28 iul. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 848

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

(M. Of. nr. 390 din 23 mai 2016; cu modif. ult.)

 

 

Legea nr. 148/2020 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice

(M. Of. nr. 568 din 24 iulie 2020)

introduce: art. 53 alin. (2)-(3), art. 60 alin. (1) lit. f), art. 167 alin. (1^1).

Inteligența artificială în materie penală

 

În M. Of. nr. 658 din 24 iulie 2020 s-a publicat Legea nr. 148/2020 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele completări Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Vă prezentăm, în continuare, completările aduse Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 

Art. 53 alin. (2)-(3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (introdus prin Legea nr. 148/2020)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 53, după alin. (1) se introduc două noi alineate, alin. (2)-(3), cu următorul conținut:

(2) În vederea respectării principiilor transparenței și tratamentului egal, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, iar operatorul economic are obligația de a comunica datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, în situația în care forma de organizare a operatorului economic ofertant/candidat, terț susținător sau subcontractant la procedură este de societate pe acțiuni, cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător.

(3) Reprezentantul legal al operatorului economic depune o declarație pe propria răspundere cu privire la deținătorii/beneficiarii reali ai acțiunilor la purtător, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 60 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (introdus prin Legea nr. 148/2020)

 

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 60 alin. (1), după lit. e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul conținut:

„(1) Reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese orice situații care ar putea duce la apariția unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:

(…)

f) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător organizat ca societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător nu respectă prevederile art. 53 alin. (2) și (3)”.

 

Art. 167 alin. (1^1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (introdus prin Legea nr. 148/2020)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 167, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul conținut:

(1^1) Autoritatea contractantă este obligată să excludă din procedura de atribuire orice operator economic, organizat ca societate pe acțiuni, al cărui capital social este reprezentat prin acțiuni la purtător și care nu face dovada identității deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător”.

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – completări (Legea nr. 148/2020) was last modified: iulie 29th, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter