Legea nr. 95/2006, concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate

14 feb. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 541

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

O.U.G. nr. 25/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (M. Of. nr. 109/ 12 februarie 2020)

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Prin OUG nr. 25/2020 se modifică:

1. OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Potrivit modificărilor, sunt asimilate stagiului de cotizare și perioadele în care lucrătorii salariați au realizat stagii de asigurare atestate prin intermediul formularului european privind totalizarea perioadelor de asigurare, în baza legislației unui stat membru UE, al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, pentru care sunt incidente prevederile legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale. Se asigură astfel aplicarea normelor prevăzute de regulamentele europene potrivit cărora lucrătorii salariați care realizează stagii de cotizare în afara țării să poată beneficia de concedii medicale și indemnizații suportate din bugetul FNUASS.

În acest caz, pentru stabilirea celor 6 luni din care, conform art. 10 alin. (1)-(3) din OUG nr. 158/2005, se constituie baza de calcul a indemnizației, se vor avea în vedere veniturile asigurate în România în luna/lunile anterioare lunii în care s-a eliberat certificatul de concediu medical sau venitul lunar din prima lună de activitate/asigurare în România, după caz. Astfel:

a)  pentru (i) persoanele care au domiciliu/reședința pe teritoriul României și realizează venituri din desfășurarea unei activități în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum și alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte ori (ii) persoane care realizează astfel de venituri în România de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte – se vor lua în considerare veniturile pentru care s-a achitat contribuția asiguratorie pentru muncă sau venitul lunar din prima lună de activitate;

b)  pentru persoanele care se asigură facultativ pe bază de contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate – se au în vedere veniturile pentru care s-a achitat contribuția de 1% (aplicată la venitul lunar ales în contract) sau venitul lunar din prima lună de asigurare înscris în contract;

c)  pentru persoanele care benficiază de indemnizație de șomaj – se iau în considerare veniturile pentru care persoanele sunt asigurate fără plata contribuției sau venitul lunar din prima lună de asigurare fără plata unei contribuții.

De asemenea, se stabilește durata de acordare a concediului și indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă în cazul unor boli speciale (cardiovasculare – un an în intervalul ultimilor 2 ani, SIDA și neoplazii – 1 an și 6 luni în intervalul ultimilor 2 ani, tuberculoză – pe toată durata tratamentului, până la vindecare. Pentru persoanele cu tuberculoză, dreotul la concediu și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă nu mai este condiționată de stagiul de cotizare).

Se reglementează și acordarea certificatelor de concediu medical pentru personalul militar în activitate, polițiștii și polițiștii din penitenciare.

2. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Principalele modificări aduse Legii nr. 95/2006 au în vedere următoarele:

– implementarea unor programe naționale de sănătate prin care se asigură accesul la tratament a persoanelor cu tulburări din spectrul autist;

Conferința națională de executare silită, ediția a XI-a, Online

– furnizorii privați de servicii medicale sunt considerați unități de specialitate prin care se derulează implementarea programelor naționale de sănătate (anterior, aceștia erau considerați unități de specialitate numai pentru serviciile medicale care excedau capacității furnizorilor publici de servicii medicale);

– pentru bolnavii incluși în programele naționale de sănătate decontate prin bugetul FNUASS, furnizorii publici și privați nu pot încasa sume suplimentare față de cele decontate;

– contractele încheiate în urma procedurilor de achiziție publică pentru unele dispozitive medicale și materiale sanitare specifice acordate în cadrul unor programe naționale de sănătate curative, finanțate din bugetul FNUASS vor fi atribuite pe baza criteriului cel mai bun raport calitate-preț;

– cheltuielile pentru îngrijirea pacienților în stare critică sau cu suspiciunea unei afecțiuni grave care nu pot fi acoperite din sumele obținute în baza contractelor încheiate între spitalele private și casele de asigurări de sănătate vor fi decontate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății;

– prevederile referitoare la plata contribuției personale pentru acoperirea diferenței dintre tarifele serviciilor medicale acordate de furnizorii privați și tarifele suportate din bugetul FNUASS (contribuție plătită de către asigurații care optează să beneficieze de unele servicii medicale acordate de furnizorii privați care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate) se vor aplica de la data de 1 aprilie 2021;

– se stabilesc condițiile pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale pentru încheierea contractelor cu casele de asigurări de sănătate.

Legea nr. 95/2006, concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate was last modified: februarie 14th, 2020 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter