Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României; O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – modificări (Legea nr. 268/2021)

11 nov. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 150

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

(M. Of. nr. 350 din 19 aprilie 2006)

 

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

(M. Of. nr. 670 din 3 august 2006)

Alpha Phone POS aduce profesioniștilor din domeniul juridic 12 luni cu zero comision de administrare la pachetele Alpha Professional

 

 

O.G. nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar

(M. Of. nr. 624 din 31 august 2003)

 

O.U.G. nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității ANAF precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 389 din 29 iunie 2013)

 

O.U.G. nr. 10/2014 privind Statutul personalului vamal

(M. Of. nr. 256 din 23 martie 2004)

Legea nr. 268/2021 pentru înființarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea unor acte normative

(M. Of. nr. 1077 din 10 noiembrie 2021)

– modifică: Legea nr. 86/2006: art. 2 alin. (3), art. 5 alin. (1), art. 7 alin. (2) și (3);

O.U.G. nr. 195/2002: art. 29 alin. (2), art. 32 alin. (2) lit. b), art. 32 alin. (4^1), art. 35 alin. (4^1), art. 100 alin. (1) pct. 1;

Videoconferința regională de insolvență Buzău

 O.G. nr. 86/2003: art. 18 alin. (4^1), art. 21 alin. (1);

 O.U.G. nr. 74/2013: art. 14;

O.U.G. nr. 10/2014: art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1);

 

– abrogă: O.U.G. nr. 74/2013: art. 7 alin. (1) și (2).

În M. Of. nr. 1077 din 10 noiembrie 2021 s-a publicat Legea nr. 268/2021 pentru înființarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea unor acte normative. 

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții din cuprinsul legii.

Art. 1

„(1) Se înființează Autoritatea Vamală Română, denumită în continuare Autoritatea, ca organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul vamal, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanțelor și finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor, ca efect al reorganizării prin divizare parțială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(2) Pentru creanțele fiscale aflate în administrarea sa potrivit legii, Autoritatea Vamală Română îndeplinește competențele de organ fiscal central în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Autoritatea are sediul central în București, str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, sectorul 6. Sediul se poate modifica prin hotărâre a Guvernului”.

Art. 6

„(1) Pentru Autoritate, serviciile de specialitate în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor se asigură, cu titlu gratuit, de către Ministerul Finanțelor, prin Centrul Național pentru Informații Financiare.

(2) Achizițiile de echipamente, bunuri și servicii din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, necesare Autorității, se realizează de către Ministerul Finanțelor, punându-se la dispoziția acesteia cu titlu gratuit, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare, aprobată cu completări prin Legea nr. 99/2018, cu completările ulterioare.

(3) Pentru litigiile referitoare la activitatea și personalul preluat de Autoritate de la Agenție, aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de faza de judecată, Autoritatea și structurile teritoriale ale acesteia se subrogă în toate drepturile și obligațiile Agenției și ale direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, după caz, și dobândesc calitatea procesuală a acestora, începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (5).

(4) În litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de faza de judecată și calitatea procesuală deținută de Autoritate sau de structurile teritoriale ale acesteia, în nume propriu sau ca reprezentant al statului, Autoritatea este reprezentată de consilieri juridici din cadrul Autorității și ai structurilor teritoriale ale acesteia sau de consilierii juridici din Ministerul Finanțelor pe baza mandatului acordat de către Autoritate.

(5) Autoritatea poate fi împuternicită de Ministerul Finanțelor să îl reprezinte în litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de faza de judecată și calitatea procesuală deținută de Ministerul Finanțelor, în nume propriu sau ca reprezentant al statului ori al altor instituții”.

Art. 10

„Până la încheierea protocoalelor prevăzute la art. 9 alin. (1), finanțarea Autorității și a direcțiilor regionale vamale se asigură din bugetele ordonatorilor de credite existenți înainte de reorganizarea Agenției potrivit prezentei legi”.

Art. 11

„În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanțelor supune spre aprobare Guvernului hotărârea de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și a Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. 12

„(1) În cuprinsul actelor normative în vigoare referitoare la activitatea vamală, următoarele denumiri se înlocuiesc după cum urmează:

a) «Agenția Națională de Administrare Fiscală», «Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilor» și «Direcția Generală a Vămilor» cu “Autoritatea Vamală Română»;

b) «direcțiile generale regionale ale finanțelor publice – direcțiile regionale vamale» cu “direcțiile regionale vamale».

(2) În cuprinsul Legii nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 10 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, denumirea «Agenția Națională de Administrare Fiscală» se înlocuiește cu denumirea «Autoritatea Vamală Română»”.

Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

Art. 2 alin. (3)

Vechea reglementare

„(3) În punctele de trecere a frontierei de stat și pe teritoriul țării sunt organizate birouri vamale care funcționează potrivit legii”.

Noua reglementare

La articolul 2, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) În punctele de trecere a frontierei de stat și pe teritoriul țării sunt organizate birouri și puncte vamale care funcționează potrivit legii”.

 

Art. 5 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) Activitatea autorității vamale se exercită prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și structurile subordonate”.

Noua reglementare

La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

(1) Activitatea autorității vamale se exercită prin Autoritatea Vamală Română și structurile teritoriale”.

 

Art. 7 alin. (2) și (3)

Vechea reglementare

„(2) Deschiderea de noi birouri vamale de frontieră sau închiderea celor existente se face prin hotărâre a Guvernului.

(3) Direcțiile regionale vamale, birourile vamale de interior și punctele vamale se înființează prin decizie a Agenției Naționale de Administrare Fiscală”.

Noua reglementare

La articolul 7, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Deschiderea de noi birouri sau puncte vamale de frontieră sau închiderea celor existente se face prin hotărâre a Guvernului.

(3) Direcțiile regionale vamale, birourile și punctele vamale de interior se înființează/se desființează prin ordin al președintelui Autorității Vamale Române”.

 

O.U.G. nr. 195/2002

Art. 29 alin. (2)

Vechea reglementare

„(2) Participanții la trafic sunt obligați să respecte și semnalele polițiștilor de frontieră, ale îndrumătorilor de circulație ai Ministerului Apărării Naționale, ale organelor fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală aflați în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, ale agenților căilor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulației pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor școlare de circulație care acționează în imediata apropiere a unităților de învățământ, precum și ale nevăzătorilor, potrivit prevederilor din regulament”.

Noua reglementare

La articolul 29, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Participanții la trafic sunt obligați să respecte și semnalele polițiștilor de frontieră, ale îndrumătorilor de circulație ai Ministerului Apărării Naționale, ale personalului echipelor mobile din cadrul Autorității Vamale Române, precum și ale organelor fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, aflate în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, ale agenților căilor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulației pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor școlare de circulație care acționează în imediata apropiere a unităților de învățământ, precum și ale nevăzătorilor, potrivit prevederilor din regulament”.

 

Art. 32 alin. (2) lit. b)

Vechea reglementare

„(2) Sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase: (…) b) pentru lumina albastră – autovehiculele aparținând poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, serviciului de ambulanță sau medicină legală, protecției civile, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale, unităților speciale ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Protecție și Pază, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, precum și autovehiculele de serviciu ale unităților de parchet din Ministerul Public, atunci când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care au caracter de urgență (…)”.

Noua reglementare

La articolul 32 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:

(2) Sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase: (…) b) pentru lumina albastră – autovehiculele aparținând poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, Autorității Vamale Române, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanță sau medicină legală, protecției civile, Ministerului Apărării Naționale care însoțesc coloane militare, unităților speciale ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Protecție și Pază, Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, precum și autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni care au caracter de urgență (…)”.

 

Art 32 alin. (4^1)

Vechea reglementare

„(4^1) Pe autovehiculele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, inscripționate vizibil cu denumirea și sigla instituției din care fac parte, pot fi instalate dispozitive luminoase cu mesaje variabile, de care se poate face uz pentru oprirea în trafic a autovehiculelor în scopul exercitării atribuțiilor de control specifice, potrivit legii”.

Noua reglementare

La articolul 32, alineatul (41) va avea următorul cuprins:

„(41) Pe autovehiculele Autorității Vamale Române, precum și ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, inscripționate vizibil cu denumirea și sigla instituției din care fac parte, pot fi instalate dispozitive luminoase cu mesaje variabile, de care se poate face uz pentru oprirea în trafic a autovehiculelor în scopul exercitării atribuțiilor de control specifice, potrivit legii”.

 

Art. 35 alin. (4^1)

Vechea reglementare

„(4^1) Funcționarii din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care în scopul exercitării atribuțiilor de control specifice efectuează semnale de oprire pentru conducătorii autovehiculelor, sunt obligați să poarte uniformă cu înscrisuri și însemne distinctive și mijloace de protecție fluorescent-reflectorizante pe fond de culoare roșie, stabilite prin hotărâre a Guvernului”.

Noua reglementare

La articolul 35, alineatul (41) va avea următorul cuprins:

„(41) Funcționarii din cadrul Autorității Vamale Române, respectiv al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care, în scopul exercitării atribuțiilor de control specifice, efectuează semnale de oprire pentru conducătorii autovehiculelor, sunt obligați să poarte uniformă cu înscrisuri și însemne distinctive și mijloace de protecție fluorescent-reflectorizante pe fond de culoare verde, respectiv roșie, stabilite prin hotărâre a Guvernului”.

 

Art. 100 alin. (1) pct. 1

Vechea reglementare

„(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice: 1. nerespectarea semnalelor polițiștilor de frontieră în punctele de trecere a frontierei de stat a României, ale îndrumătorilor de circulație ai Ministerului Apărării Naționale, ale organelor fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, ale agenților de cale ferată, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulației, pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, precum și cele ale patrulelor școlare de circulație și ale nevăzătorilor”.

Nopua reglementare

La articolul 100 alineatul (1), punctul 1 va avea următorul cuprins:

„(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice: 1. nerespectarea semnalelor polițiștilor de frontieră în punctele de trecere a frontierei de stat a României, ale îndrumătorilor de circulație ai Ministerului Apărării Naționale, ale personalului echipelor mobile din cadrul Autorității Vamale Române, precum și ale organelor fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, ale agenților de cale ferată, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulației, pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, precum și cele ale patrulelor școlare de circulație și ale nevăzătorilor”.

 

 

Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României; O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice – modificări (Legea nr. 268/2021) was last modified: noiembrie 11th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter