Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României – modificare (Legea nr. 20/2024)

26 feb. 2024
Vizualizari: 158

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice

(M. Of. nr. 550 din 24 iulie 2015)

Legea nr. 20/2024 pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice

(M. Of. nr. 150 din 23 februarie 2024)

– modifică: art. 1 lit. a);

– introduce: art. 10 alin. (2) și alin. (3).

 

În M. Of. nr. 150 din data de 23 februarie 2024 s-a publicat Legea nr. 20/2024 pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice.

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări aduse respectivei legi.

Art. 10 lit. a)

Vechea reglementare

Art. 10

Imnul național al României se intonează

a) la festivitățile și ceremoniile oficiale naționale; precum și la ceremoniile oficiale cu caracter internațional;

Noua reglementare

Litera a) a primului alineat se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) la festivitățile și ceremoniile oficiale naționale, cu ocazia Zilei imnului național, precum și la ceremoniile oficiale cu caracter internațional;”.

Imnul național al României se intonează :
a) la festivitățile și ceremoniile oficiale naționale, cu ocazia Zilei imnului național, precum și la ceremoniile oficiale cu caracter internațional;
c) cu prilejul vizitelor întreprinse în România de șefi de stat și de guvern;
e) pe stadioane și alte baze sportive, cu ocazia desfășurării competițiilor sportive oficiale internaționale în care este reprezentată România;
f) la deschiderea fiecărei sesiuni a Camerelor Parlamentului;

Art. 10 alin. (2) și (3)

Noua reglementare

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

După alineatul 1 se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:

„(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), c), e) și f), imnul național al României se intonează pe baza textului și a partiturii prevăzute în anexa nr. 3, tipărite ca anexe, după caz, la bilete sau tichete de intrare ori la legitimații de acces sau invitații la respectivele evenimente, ori pe baza redării acestora prin proiectare pe ecrane instalate în acest scop.

(3) Nerespectarea de către organizatorii respectivelor evenimente a obligației prevăzute la alin. (2) constituie contravenție și se sancționează potrivit art. 24 alin. (1) lit. h) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.157/2001 pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României – modificare (Legea nr. 20/2024) was last modified: februarie 26th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.