Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative – modificări (Legea nr. 243/2019)

30 dec. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 295

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
 

Original Black Friday pe UJmag.ro!

 

Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative

(M. Of. nr. 274 din 23 aprilie 2015)

 

Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 1035 din data de 24 decembrie 2019)

 

modifică: art. 7 alin. (2) lit. a), art. 10 alin. (1), art. 52 alin. (5);

– introduce: art. 21 alin. (4), art. 50 alin. (2) lit. m), art. 52 alin. (6) – (9), art. 57^1, art. 63^1.

 

În M. Of. nr. 1035 din data de 24 decembrie 2019 s-a publicat Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative.

 

Conferintele Video Universul Juridic
 Art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 74/2015 (modificată de Legea nr. 243/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (2) lit. a) prevedea următoarele aspecte:

„a) informații despre persoanele care conduc în mod efectiv activitatea AFIA;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (2) lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

a) informații cu privire la membrii consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere, după caz, precum și cu privire la directori sau membrii directoratului, după caz, ai AFIA;

 

 

 Art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 (modificat de Legea nr. 243/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 alin. (1) prezenta următorul conținut:

„(1) AFIA supun autorizării A.S.F., înainte de punerea în aplicare, orice modificare a condițiilor semnificative care au stat la baza autorizării, prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a), b), e), f), h) și i). În cazul modificării condițiilor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c), d), g) și j), AFIA notifică A.S.F. în acest sens cu 7 zile anterior intrării în vigoare a respectivelor modificări.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) AFIA supun autorizării A.S.F., înainte de punerea în aplicare, orice modificare a condițiilor semnificative care au stat la baza autorizării, prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a), b), e), f), h) și i). În cazul modificării condițiilor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c), d), g) și j), AFIA notifică A.S.F. în acest sens cu 14 zile anterior intrării în vigoare a respectivelor modificări.

 

 

 Art. 52 alin. (5) din Legea nr. 74/2015 (modificat de Legea nr. 243/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 52 alin. (5) prevedea următoarele dispoziții de interes:

„(5) A.S.F. face publică orice măsură sau sancțiune impusă pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia, în afara cazurilor în care această publicare riscă să perturbe în mod grav piețele financiare, să dăuneze intereselor investitorilor sau să aducă un prejudiciu disproporționat părților în cauză.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 52 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

(5) A.S.F. face publică orice sancțiune sau măsură administrativă impusă pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia, în afara cazurilor în care această publicare riscă să perturbe în mod grav piețele financiare, să dăuneze intereselor investitorilor sau să aducă un prejudiciu disproporționat părților în cauză.

 

 

 Art. 21 alin. (4) din Legea nr. 74/2015 (introdus de Legea nr. 243/2019) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 21, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

(4) Prevederile titlului IX «Auditul financiar» din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, se aplică în mod corespunzător de către AFIA și FIA.

 

 

 Art. 50 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 74/2015 (introdusă de Legea nr. 243/2019) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 50 alin. (2), după lit. l) se introduce o nouă literă, lit. m), cu următorul cuprins:

m) de a suspenda autorizația de desfășurare a anumitor activități sau de exercitare a unor funcții, în cazul în care se constată sau există premise rezonabile de afectare a intereselor investitorilor sau a bunei reputații a AFIA în cauză, prin continuarea desfășurării respectivelor activități sau exercitarea respectivelor funcții.

 

 

 Art. 52 alin. (6) – (9) din Legea nr. 74/2015 (introduse de Legea nr. 243/2019) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 52, după alin. (5) se introduc patru noi alineate, alin. (6) – (9), cu următorul cuprins:

(6) În funcție de natura și gravitatea faptei, în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute la art. 51 sau 51^1, A.S.F. poate aplica măsuri administrative precum:

a) o declarație publică în care se indică persoana responsabilă de încălcare și natura încălcării prevederilor legale;

b) o decizie prin care se solicită persoanei responsabile de încălcare să pună capăt respectivului comportament și să se abțină de la repetarea acestuia;

c) alte măsuri de atenționare și/sau cu scopul prevenirii sau remedierii situațiilor de nerespectare a dispozițiilor legale, conform reglementărilor A.S.F.

(7) Sancțiunile contravenționale principale se pot aplica cumulativ cu una sau mai multe sancțiuni contravenționale complementare prevăzute în prezenta lege.

(8) Măsurile administrative prevăzute la alin. (6) pot fi aplicate distinct sau împreună cu sancțiunile principale sau complementare prevăzute de prezenta lege.

(9) În cazul constatării săvârșirii a două sau mai multe contravenții, se aplică amenda prevăzută pentru contravenția cea mai gravă, prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 Art. 57^1 din Legea nr. 74/2015 (introdus de Legea nr. 243/2019) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 57 se introduce un nou articol, art. 57^1, cu următorul cuprins:

Art. 57^1 – 

(1) Raportarea către A.S.F. a încălcărilor, posibile sau certe, ale prevederilor prezentei legi și/sau ale Regulamentului (UE) nr. 231/2013 se realizează în conformitate cu reglementările emise de A.S.F.

(2) A.S.F. stabilește canale de comunicare independente și autonome, care sunt sigure și garantează confidențialitatea, pentru primirea raportărilor privind încălcările prevederilor prezentei legi, denumite în continuare metode de comunicare securizate.

(3) Metodele de comunicare securizate sunt considerate independente și autonome, în condițiile în care acestea îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt separate de canalele de comunicare generale ale A.S.F., inclusiv de cele prin care A.S.F. comunică pe plan intern și cu părți terțe în cadrul activității sale obișnuite;

b) sunt concepute, stabilite și utilizate într-un mod care garantează caracterul complet, integritatea și confidențialitatea informațiilor și împiedică accesul angajaților neautorizați ai A.S.F.;

c) permit stocarea durabilă a informațiilor, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F., pentru a permite investigații suplimentare. A.S.F. păstrează evidențele prevăzute în prezenta literă într-o bază de date confidențială și sigură.

(4) Metodele de comunicare securizate permit raportarea încălcărilor posibile sau certe cel puțin în următoarele moduri:

a) raportarea scrisă a încălcărilor, în format electronic sau pe suport hârtie;

b) raportarea orală a încălcărilor prin intermediul liniilor telefonice, indiferent dacă este înregistrată sau neînregistrată;

c) întâlnirea cu angajați specializați ai A.S.F., dacă este cazul.

(5) A.S.F. se asigură că o raportare privind o încălcare primită prin alte mijloace decât prin metodele de comunicare securizate prevăzute în prezentul articol este transmisă imediat, fără modificare, angajaților specializați ai A.S.F., utilizând metodele de comunicare securizate.

(6) Procesul de gestionare de către A.S.F. a raportărilor transmise de persoanele ce reclamă încălcări ale prevederilor prezentei legi se realizează conform prevederilor alin. (2)-(5) și reglementărilor emise de A.S.F., cu asigurarea:

a) întocmirii de proceduri specifice pentru primirea raportărilor privind încălcările și luarea de măsuri ulterioare;

b) unui nivel adecvat de protecție a acelor angajați ai AFIA sau din cadrul depozitarilor FIA care raportează încălcările comise în cadrul respectivelor entități, cel puțin referitor la acte de răzbunare, de discriminare și la alte tipuri de tratament injust;

c) protecției datelor cu caracter personal atât cu privire la persoana care raportează încălcări la prezenta lege, cât și cu privire la persoana fizică suspectată că s-ar fi făcut vinovată de o încălcare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 679/2016, precum și cu alte prevederi legale în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal;

d) confidențialității în ceea ce privește persoana care raportează o încălcare, cu excepția cazului în care legislația națională impune dezvăluirea identității sale, în contextul unor anchete sau al unor proceduri judiciare ulterioare.

(7) Raportarea de către angajații din cadrul AFIA sau din cadrul depozitarilor FIA, prevăzută la alin. (1)-(5), nu se consideră drept încălcare a vreunei restricții privind divulgarea de informații impuse prin contract sau prin orice act cu putere de lege sau act administrativ și nu atrage răspunderea persoanei care notifică în legătură cu acea raportare.

 

 

 Art. 63^1 din Legea nr. 74/2015 (introdus de Legea nr. 243/2019) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 63 se introduce un nou articol, art. 63^1, cu următorul cuprins:

Art. 63^1 –

Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul A.S.F. se realizează exclusiv în scopul îndeplinirii atribuțiilor de autorizare, supraveghere, investigare, cooperare cu alte autorități publice și protecție a investitorilor, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi, precum și în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.

Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative – modificări (Legea nr. 243/2019) was last modified: decembrie 30th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter