Legea nr. 71/2019 privind societățile mutuale de asigurare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Prezentare generală

2 mai 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 559

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitor

Original Black Friday pe UJmag.ro!
Sumar

Legea nr. 71/2019 privind societățile mutuale de asigurare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 323 din 24 aprilie 2019)

 

Se stabilește cadrul necesar pentru constituirea, organizarea și funcționarea  societăților mutuale de asigurare.

Se aduc modificări Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări și Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995.

Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări (M. Of. nr.  853 din 8 octombrie 2018):

 

– introduce: art. 4 alin. (11^1).

 

Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări (rep. M. Of. nr. 237 din 19 martie 2018):

– modifică: sintagmele „Casa de răspundere civilă a notarilor publici”, „contract de răspundere civilă”, „contract de răspundere civilă”, „limita minimă a valorii garantate de răspundere civilă”, „contribuție de răspundere civilă”, „nivelul cuantumului contribuției”.

 

 

În M. Of. nr. 323 din 24 aprilie 2019 s-a publicat Legea nr. 71/2019 privind societățile mutuale de asigurare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Astfel, prin respectiva lege se reglementează cadrul necesar pentru constituirea, organizarea și funcționarea  societăților mutuale de asigurare.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

De asemenea, prin respectiva lege se aduc unele modificări, dar și completări următoarelor acte normative:

– Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări (M. Of. nr. 853 din 8 octombrie 2018);

– Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 (rep. M. Of. nr. 237 din 19 martie 2018).

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale Legii nr. 71/2019 privind societățile mutuale de asigurare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

 

Structură

 

Cap. I („Dispoziții generale”);

Cap. II („Constituirea și organizarea societăților mutuale”);

Secț. 1 („Scopul, constituirea și principii generale privind organizarea societăților mutuale”);

Secț. a 2-a („Membrii societăților mutuale”);

Secț. a 3-a („Resurse financiare”);

Secț. a 4-a („Adunarea generală a membrilor”);

Secț. a 5-a („Conducerea”);

Cap. III („Dispoziții specifice privind autorizarea și funcționarea societăților mutuale”);

Cap. IV („Contravenții și infracțiuni”);

Cap. V („Dispoziții finale”).

 

Prezentare generală

 

Potrivit art. 3, societățile mutuale au ca scop acoperirea, prin contracte de asigurare, a riscurilor membrilor săi și plata de despăgubiri și indemnizații de asigurare către aceștia, beneficiarii contractelor și/sau terții păgubiți, în cazul producerii riscurilor asigurate. Astfel, acestea desfășoară numai activitate de asigurare și operațiuni legate direct de această activitate pentru membrii acestora, pe baza principiului mutualității, iar prin excepție, ele pot încheia cu membrii lor persoane juridice sau entități fără personalitate juridică și contracte de asigurări de grup pentru angajații acestora, fără ca aceștia din urmă să devină membri, obligația achitării contribuțiilor prevăzute de prezenta lege, de actul constitutiv și de contractele în cauză revenind respectivilor membri.

De asemenea, garantarea obligațiilor sociale ale societăților mutuale se face prin patrimoniile lor sociale, membrii nefiind ținuți răspunzători personal față de creditorii societății mutuale. Astfel, acest tip de societăți se înființează în baza actului constitutiv, iar ASF poate respinge avizarea modificărilor aduse actului constitutiv în cazul în care interesele membrilor în calitatea lor de asigurați sau de părți în contractele de asigurare încheiate cu societatea mutuală nu sunt protejate sau modificările propuse ar putea conduce la nerespectarea cerințelor de solvabilitate și/sau privind indicatorii de prudență conform prevederilor legale.

Potrivit art. 9, numărul membrilor fondatori, la constituire, este de minimum 5, aceștia nefiind condiționați de dobândirea calității de asigurat la momentul constituirii. Ei sunt cei care încheie contractul de asigurare ulterior obținerii autorizației de funcționare, iar dacă societatea mutuală are mai puțin de 5 membri pe o perioadă de 12 luni consecutive, adunarea generală a membrilor săi hotărăște de îndată dizolvarea și lichidarea societății.

Membrii societăților mutuale vor răspunde pentru plata tuturor sumelor datorate acestora cu titlu de contribuții pentru care obligația de plată s-a născut în timpul deținerii calității de membru, iar cei care aderă la societatea mutuală sau a căror calitate de membri încetează în cursul unui exercițiu financiar datorează contribuția suplimentară solicitată în exercițiul financiar respectiv proporțional cu fracțiunea de timp în care au deținut această calitate raportată la durata exercițiului financiar în cauză, cu excepția cazului în care actul constitutiv prevede altfel. Pe de altă parte, membrii nu sunt îndreptățiți să compenseze o creanță proprie împotriva societății mutuale cu contribuțiile datorate.

Fondul inițial se constituie la dispoziția societății mutuale prin aportul în numerar al membrilor fondatori în vederea constituirii societății și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de constituire și finanțarea activității acesteia ulterior autorizării de funcționare, conform prevederilor actului constitutiv. Totodată, pentru acoperirea oricăror pierderi rezultate din activitatea desfășurată, societățile mutuale constituie un fond de echilibrare pentru situații nefavorabile, prin alocarea unei părți din excedentul anual realizat.

Potrivit art. 22 alin. (2), membrii conducerii sunt solidar răspunzători față de societatea mutuală pentru:

– realitatea vărsămintelor efectuate de membrii fondatori la fondul inițial;

– existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;

– exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale ale membrilor;

– stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care prezenta lege, reglementările emise în aplicarea acesteia, prevederile legale și/sau actul constitutiv al societății mutuale le impun.

În funcție de natura și gravitatea faptei, pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) de către societățile mutuale Consiliul ASF. poate aplica acestora una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale principale:

– avertisment scris;

– amendă de la 10.000 lei la 1.000.000 lei, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001;

– limitarea operațiunilor;

– interzicerea temporară sau definitivă a exercitării activității de asigurare parțială sau totală, pentru una sau mai multe categorii de asigurări practicate;

– retragerea autorizației societății mutuale.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări și Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995.

 

Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări

 

Art. 4 alin. (11^1) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări (introdus prin Legea nr. 71/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, după alin. (11), se introduce un nou alineat, alin. (11^1), cu următorul conținut:

(11^1) A.S.F. coordonează Institutul de Studii Financiare”.

 

Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995

 

Sintagmele „Casa de răspundere civilă a notarilor publici”, „contract de răspundere civilă”, „contract de răspundere civilă”, „limita minimă a valorii garantate de răspundere civilă”, „contribuție de răspundere civilă”, „nivelul cuantumului contribuției” din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 (modificat prin Legea nr. 71/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, sintagmele „Casa de asigurări a notarilor publici”, „asigurare de răspundere civilă”, „contract de asigurare”, „limita minimă a valorii de asigurare”, „primă de asigurare”, „nivelul primei de asigurare”, se înlocuiesc cu sintagmele Casa de răspundere civilă a notarilor publici”, „contract de răspundere civilă”, „contract de răspundere civilă”, „limita minimă a valorii garantate de răspundere civilă”, „contribuție de răspundere civilă”, „nivelul cuantumului contribuției”.

Legea nr. 71/2019 privind societățile mutuale de asigurare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Prezentare generală was last modified: mai 2nd, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter