Legea nr. 49/2022 privind desfiinţarea SIIJ, precum şi pentru modificarea C. pr. pen. – modificări (Legea nr. 213/2024)

9 iul. 2024
Vizualizari: 133

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Legea nr. 49/2022 privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

 

 

(M. Of. nr. 244 din 11 martie 2022)

Legea nr. 213/2024 pentru modificarea Legii nr. 49/2022 privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

 

(M. Of. nr. 642 din 5 iulie 2024)

 

modifică: art. 3 alin. (3) și art. 10;

În M. Of. nr. 642 din 5 iulie 2024 s-a publicat Legea nr. 213/2024 pentru modificarea Legii nr. 49/2022 privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

Redăm, în cele ce urmează, conținutul acesteia:

Articol unic

Legea nr. 49/2022 privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, precum și pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 martie 2022, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru infracțiunile prevăzute la alin. (1) și (2), urmărirea penală se efectuează de procurori anume desemnați, pentru o perioadă de 4 ani, potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege, denumiți în continuare procurori anume desemnați.”

2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10

(1) Numărul minim de procurori din cadrul Secției de urmărire penală desemnați în condițiile art. 4 este de 14, iar numărul minim al procurorilor din cadrul parchetelor de pe lângă curțile de apel desemnați în condițiile art. 5 este de 3 pentru fiecare dintre acestea, în limita numărului de posturi prevăzut în statele de funcții și de personal.

(2) Evaluarea necesarului de procurori desemnați în vederea efectuării urmăririi penale a infracțiunilor prevăzute la art. 3 alin. (1) și (2) se realizează o dată la 6 luni, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție formulând propuneri corespunzătoare de modificare a numărului de procurori prevăzut la alin. (1), pe care le înaintează în vederea aprobării Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

(3) Numărul procurorilor din cadrul Secției de urmărire penală și al parchetelor de pe lângă curțile de apel aprobat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în condițiile alin. (2) nu poate fi mai mic decât numărul minim de procurori prevăzut la alin. (1).

(4) În cazul în care, la nivelul Secției de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau al parchetelor de pe lângă curțile de apel, numărul de procurori anume desemnați este sub cel stabilit potrivit alin. (1) și (2), procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție consultă colectivul de procurori de la nivelul secțiilor de urmărire penală din cadrul respectivelor parchete, în vederea exprimării opțiunii prevăzute la art. 4 alin. (3).

(5) Prin excepție de la dispozițiile art. 4 alin. (3), dacă, în urma consultării derulate potrivit alin. (4), numărul opțiunilor exprimate este insuficient pentru desemnarea procurorilor în numărul stabilit potrivit alin. (1) și (2), procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție propune din oficiu Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nominalizarea unor procurori, dintre cei care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) și art. 5 alin. (1) și care nu și-au exprimat opțiunea. În această situație, desemnarea procurorilor se face de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

(6) În termen de 30 de zile de la data primirii propunerilor formulate potrivit alin. (5), Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se pronunță asupra acestora. Dispozițiile art. 4 alin. (2) și (4)-(9), precum și cele ale art. 5 alin. (2) și (3) sunt aplicabile în mod corespunzător, activitățile necesare pentru verificarea de către Plen a îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) și e) și art. 5 alin. (1) lit. c) și d) fiind îndeplinite de către direcția de specialitate din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.”

3. În tot cuprinsul legii, denumirea „Secția de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție” se înlocuiește cu denumirea „Secția de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”.

 

Legea nr. 49/2022 privind desființarea SIIJ, precum și pentru modificarea C. pr. pen. – modificări (Legea nr. 213/2024) was last modified: iulie 9th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.