Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – modificări (O.U.G. nr. 60/2017 aprobată de Legea nr. 81/2021)

15 apr. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
787 views

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

(M. Of. nr. 1 din 3 ianurie 2008; cu modif. și compl. ult.)

 

 

Legea nr. 81/2021 privind aprobarea O.U.G. nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

(M. Of. nr. 384 din 13 aprilie 2021)

 

– modifică: art. 78 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. b);

– introduce: art. 78 alin. (4^2) și (4^3).

 

În M. Of. nr. 384 din 13 aprilie 2021 s-a publicat Legea nr. 81/2021 privind aprobarea O.U.G. nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Redăm, în cele ce urmează, completarea adusă respectivului act normativ.

 

Art. 78 alin. (3)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 78 alin. (3) se prezenta sub următoarea formă:

„(3) Autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condițiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru una dintre următoarele obligații:

a) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

b) să plătească lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferența până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziționeze, pe bază de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unități protejate autorizate.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 78 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condițiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru una dintre următoarele obligații:

a) să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

b) să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferența până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziționeze, pe bază de parteneriat, produse și/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unități protejate autorizate.

 

 

Art. 81 alin. (2) lit. b)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 81 alin. (2) lit. b) se prezenta sub următoarea formă:

„(2) Unitățile protejate pot fi:

[…]

b) fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, sub formă de secții, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituțiilor publice ori din cadrul organizațiilor neguvernamentale, precum și cele organizate de persoana cu handicap autorizată, în condițiile legii, să desfășoare activități economice independente.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 81 alin. (2) lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

b) fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, sub formă de secții, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituțiilor publice ori din cadrul organizațiilor neguvernamentale, care au angajate minimum 3 persoane cu handicap, reprezentând cel puțin 30% din totalul angajaților structurii respective, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezintă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților secției, atelierului sau structurii respective.

 

 

Art. 78 alin. (4^2) și (4^3)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 78, după alin. (4^1) se introduc două noi alineate, alin. (4^2) și (4^3), cu următorul cuprins:

(4^2) Fac excepție de la prevederile alin. (3) lit. b) unitățile protejate autorizate înființate în cadrul organizațiilor persoanelor cu handicap, care pot desfășura și activități de vânzări și/sau intermedieri, cu condiția ca minimum 75% din profitul obținut să fie destinat programelor de integrare socioprofesională pentru persoanele cu handicap din organizațiile respective. Aceste unități au obligația prezentării unui raport financiar la fiecare început de an, din care să rezulte cum au fost utilizate fondurile obținute prin activitatea comercială.

(4^3) Activitățile de intermedieri prevăzute la alin. (4^2) se referă numai la produse și/sau servicii oferite de către o altă unitate protejată autorizată potrivit dispozițiilor prezentei legi.

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – modificări (O.U.G. nr. 60/2017 aprobată de Legea nr. 81/2021) was last modified: aprilie 15th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter