Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – modificări (Legea nr. 192/2018)

25 iul. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 6.331

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Original Black Friday pe UJmag.ro!
Actul modificator

Sumar

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

(M. Of. nr. 401 din 20 iulie 2001; cu modif. ult.)

Legea nr. 192/2018

(M. Of. nr. 642 din 24 iulie 2018)

modifică: art. 6 alin. (2), (4) și (6), art. 7^2, art. 15 alin. (7), art. 28^1 alin. (1), art. 29;

introduce: art. 6 alin. (10), art. 6^1 și 6^2, art. 15 alin. (8), art. 15^1, art. 20 lit. f) și g);

abrogă: art. 15 alin. (6).

 

În M. Of. nr. 642 din 24 iulie 2018, s-a publicat Legea nr. 192/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Legea nr. 191/2018 modifică Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (M. Of. nr. 401 din 20 iulie 2001; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, respectivele modificări:

Conferintele lunii noiembrie
”

 

Art. 6 alin. (2), (4) și (6) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (modificat prin Legea nr. 192/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (2), (4) și (6) prevedeau:

„(2) Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii.

(…)

(4) Orele de muncă prevăzute la alin. (2) se calculează proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.

(…)

(6) Obligația de a presta acțiunile sau lucrările de interes local prevăzute la alin. (2) poate fi transferată altor persoane din familie, cu acordul primarului, în situația în care persoana nominalizată să efectueze acțiunile sau lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total ori parțial capacitatea de muncă”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (2), (4) și (6) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2) Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una sau mai multe persoane majore apte de muncă, raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiară, au obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii.

(…)

(4) Orele de muncă prevăzute la alin. (2) și (3) se însumează pentru toate persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social și se calculează proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.

(…)

(6) În situația în care persoana nominalizată să efectueze acțiunile sau lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total ori parțial capacitatea de muncă, obligația de a presta acțiunile sau lucrările de interes local prevăzute la alin. (2) se transferă celorlalte persoane apte de muncă din familie, cu acordul primarului”.

 

Art. 6 alin. (10) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (introdus prin Legea nr. 192/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (10), cu următorul cuprins:

„(10) Acțiunile sau lucrările de interes local prevăzute la alin. (1) pot fi, dar fără a se limita la acestea, lucrări de salubrizare și/sau de întreținere spații verzi, de salubrizare/întreținere obiective publice, inclusiv activități de sprijinire a serviciilor voluntare pentru situații de urgență, pe baza recomandărilor acestora, precum și alte activități specifice stabilite prin hotărâre a consiliului local”.

 

Art. 6^1 și 6^2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (introduse prin Legea nr. 192/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 6 se introduc două noi articole, art. 6^1 și 6^2, cu următorul cuprins:

„Art. 6^1

(1) În scopul valorificării forței de muncă locale, primarii au obligația să întocmească planul de activități sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ-teritoriale, denumite în continuare beneficiari de lucrări.

(2) Planul de acțiune prevăzut la alin. (1) se aprobă prin dispoziție a primarului, se afișează la sediul primăriei și cuprinde activitățile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum și repartizarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfășurarea activităților sezoniere.

(3) Efectuarea activităților sezoniere nu exceptează persoanele de la îndeplinirea obligației prevăzute la art. 6 alin. (2).

(4) Repartizarea activităților sezoniere se realizează de către primar, după efectuarea de către beneficiarii de ajutor social a orelor de muncă stabilite în condițiile art. 6 alin. (2)-(4).

(5) Planul de acțiune prevăzut la alin. (1) se transmite agențiilor teritoriale în luna următoare aprobării, în termenul prevăzut la art. 131 alin. (3).

Art. 6^2

(1) Persoanele care solicită forță de muncă pentru desfășurarea activităților sezoniere, potrivit art. 61 alin. (1), se adresează primarului, în scris, precizând activitatea ce urmează a fi desfășurată, numărul de lucrători solicitați și perioada de desfășurare a activității sezoniere.

(2) Remunerarea activității desfășurate potrivit alin. (1), norma de lucru, precum și alte obligații și îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări și persoana care prestează activitatea, în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 7^2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (modificat prin Legea nr. 192/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7^2 prevedea:

„Face excepție de la îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) și a condiției prevăzute la art. 7 alin. (1) persoana aptă de muncă și care se află în una dintre următoarele situații:

a) asigură creșterea și îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani și până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecția copilului;

b) asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condițiile legii;

c) participă la un program de pregătire profesională;

d) este încadrată în muncă”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7^2 partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Face excepție de la îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 6 alin. (2), desfășurarea activităților sezoniere prevăzute la art. 6^1 alin. (2) și a condiției prevăzute la art. 7 alin. (1) persoana aptă de muncă și care se află în una dintre următoarele situații:”.

 

Art. 15 alin. (6) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (abrogat prin Legea nr. 192/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 alin. (6) prevedea:

„(6) Refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă atrage suspendarea plății ajutorului social”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (6) se abrogă.

 

Art. 15 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (modificat prin Legea nr. 192/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 alin. (7) prevedea:

„(7) Refuzul repetat de 3 ori al unui loc de muncă oferit și/sau de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională conduce la încetarea dreptului la ajutorul social”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:

„(7) Refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă atrage încetarea dreptului la ajutorul social”.

 

Art. 15 alin. (8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (introdus prin Legea nr. 192/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15, după alin. (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul cuprins:

„(8) În situația prevăzută la alin. (7), familia sau persoana singură poate solicita un nou drept după o perioadă de 12 luni de la data deciziei de încetare a dreptului la ajutorul social”.

 

Art. 15^1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (introdus prin Legea nr. 192/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 15 se introduce un nou articol, art. 15^1, cu următorul cuprins:

„(1) Lunar, pe data de 1 a fiecărei luni, pentru luna următoare, beneficiarii lucrărilor au obligația de a transmite primarului, în scris, situația cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social care au efectuat activitățile sezoniere, precum și numărul de ore efectuate.

(2) Pe baza situației prevăzute la alin. (1), primarul stabilește menținerea acordării ajutorului social sau încetarea acestuia.

(3) Refuzul repetat de două ori al persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social de a efectua activitățile sezoniere conduce la încetarea dreptului.

(4) Fac excepție de la prevederile alin. (3) persoanele care au acceptat un loc de muncă oferit sau participă la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, după aprobarea listei prevăzute la art. 6^1 alin. (2).

(5) În situația prevăzută la alin. (2) se aplică prevederile art. 15 alin. (8)”.

 

Art. 20 lit. f) și g) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (introdus prin Legea nr. 192/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20, după litera e) se introduc două noi litere, lit. f) și g), cu următorul cuprins:

„f) în cazul în care, după verificarea prevăzută la art. 14 alin. (1), se constată că familia sau persoana singură a realizat venituri din alte surse și acestea nu au fost declarate de titular conform art. 14 alin. (1), se dispune încetarea dreptului la ajutor social;

g) în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 15^1 alin. (3)”.

 

Art. 28^1 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (modificat prin Legea nr. 192/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 28^1 alin. (1) prevedea:

„(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei neîndeplinirea de către primar a obligațiilor prevăzute la art. 6 alin. (4) și alin. (7) – (9), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13^1 alin. (3) și (4), art. 14^1 alin. (3), art. 15 alin. (3), art. 17 alin. (1) și art. 20 alin. (3)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 28^1 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei neîndeplinirea de către primar a obligațiilor prevăzute la art. 6 alin. (4) și alin. (7)-(9), art. 6^1 alin. (2), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13^1 alin. (3) și (4), art. 14^1 alin. (3), art. 15 alin. (3), art. 15^1 alin. (2), art. 17 alin. (1) și art. 20 alin. (3)”.

 

Art. 29 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (modificat prin Legea nr. 192/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 29 prevedea:

„(1) La stabilirea altor drepturi și obligații nu se iau în considerare ajutoarele sociale și alocațiile prevăzute în prezenta lege, cu excepția obligației legale de întreținere stabilite prin hotărâre a instanțelor judecătorești, în conformitate cu prevederile Codului familiei.

(2) Ajutoarele reglementate prin prezenta lege reprezintă o formă de sprijin cu destinație specială, acordată din bugetul de stat, și nu se iau în considerare la stabilirea obligațiilor legale de plată sau a altor beneficii de asistență socială și se supun executării silite numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu, precum și în situația prevăzută la art. 21 alin. (3)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 29 se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Ajutoarele reglementate prin prezenta lege reprezintă o formă de sprijin cu destinație specială, acordată din bugetul de stat, și nu se iau în considerare la stabilirea obligațiilor legale de plată sau a altor beneficii de asistență socială și se supun executării silite numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu, precum și în situația prevăzută la art. 21 alin. (3).

(2) Ajutoarele de urgență acordate în baza art. 28 alin. (1) și (2) nu se supun recuperării”.

 

Alte prevederi relevante din Legea nr. 192/2018

 

Art. II din Legea nr. 192/2018 prevede că sumele plătite cu titlu de ajutoare de urgență în temeiul art. 28 alin. (1) și (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a respectivei legi, constatate de către organele de control ca fiind acordate necuvenit și nerecuperate, nu se mai supun recuperării.

Art. III din Legea nr. 192/2018 dispune în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a respectivului articol, Ministerul Muncii și Justiției Sociale va modifica în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. IV din Legea nr. 192/2018, respectiva lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. III, care intră în vigoare la 3 zile de la publicare.

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – modificări (Legea nr. 192/2018) was last modified: august 4th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter