Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – modificări (Legea nr. 158/2021)

9 iun. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 144

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

(M. Of. nr. 401 din 20 iulie 2001; cu modif. și compl. ult.)

 

Legea nr. 158/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

(M. Of. nr. 577 din 8 iunie 2021)

– modifică: art. 28;

– introduce: art. 27^1.

 

În M. Of. nr. 577 din 8 iunie 2021 s-a publicat Legea nr. 158/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Redăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse prin respectivul act normativ.

 

Art. 28

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 28 se prezenta sub următoarea formă:

„Art. 28

(1) Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, poate acorda ajutoare de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor, accidentelor, precum și pentru alte situații deosebite datorate stării de sănătate ori altor cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială, precum și în alte situații stabilite prin hotărâre a Guvernului, care va cuprinde și procedura și/sau condițiile de acordare.

(1^1) Ajutoarele de urgență acordate potrivit alin. (1) nu sunt supuse impozitului pe venit și nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi de asistență socială.

(2) Primarii pot acorda ajutoare de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum și pentru alte situații deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

(3)  [textul din Art. 28, alin. (3) din capitolul IV a fost abrogat la 01-ian-2012 de Art. II, punctul 11. din Ordonanta urgenta 124/2011]

(4)  În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea. Ajutorul se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul în condițiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedește că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

(5)  Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgență acordat de primari, prevăzut la alin. (2), precum și ajutoarele prevăzute la alin. (4) se suportă din bugetul local.

(6) Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgență acordat de Guvern, prevăzut la alin. (1), se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 28 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 28

(1) Primarii pot dispune acordarea de ajutoare de urgență, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în situații de necesitate apărute ca urmare a unor calamități naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum și în alte situații deosebite care pot duce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială, inclusiv în caz de deces în țară sau în străinătate, stabilite prin hotărâre a consiliului local, care va cuprinde și procedura și/sau condițiile de acordare.

(2) Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgență are la bază cererea și declarația pe propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum și ancheta socială prin care se certifică existența situațiilor de necesitate ori, după caz, a situațiilor deosebite în care se află familiile sau persoanele singure.

(3) În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea. Ajutorul se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul în condițiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedește că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

(4) Ajutoarele de urgență acordate în temeiul alin. (1) nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi de asistență socială acordate de la bugetul local.

(5) Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor prevăzute la alin. (1) și (3) se suportă din bugetul local și pot fi acordate și în completarea celor prevăzute la art. 271.

 

 

Art. 27^1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 27 se introduce un nou articol, art. 27^1, cu următorul cuprins:

Art. 27^1

(1) Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, poate acorda ajutoare de urgență, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum și pentru alte situații deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială, precum și în alte situații stabilite prin hotărâre a Guvernului; hotărârea va cuprinde și metodologia de acordare a ajutoarelor de urgență.

(2) Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgență acordat de Guvern, prevăzut la alin. (1), se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

(3) Ajutoarele de urgență acordate potrivit alin. (1) nu sunt supuse impozitului pe venit și nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi de asistență socială acordate de la bugetul de stat.

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – modificări (Legea nr. 158/2021) was last modified: iunie 9th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter