Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat – modificări (O.U.G. nr. 38/2019)

5 iun. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 425

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar

Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

Monitor Dosare

(rep. M. Of. nr. 482 din 18 iulie 2007; cu modif. ult.)

O.U.G. nr. 38/2019 privind modificarea O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

(M. Of. nr. 434 din 31 mai 2019)

modifică: art. 2 alin. (1) pct. 31; art. 2 alin. (2); art. 25 alin. (1) lit. h^1); art. 60 alin. (1).

introduce: art. 25 alin. (1) lit. h^2) și h^3); art. 60 alin. (1^1).

 

În M. Of. nr. 403 din 23 mai 2019 s-a publicat O.U.G. nr. 38/2019 privind modificarea O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

Art. 2 alin. (1) pct. 31 din Legea nr. 411/2004 (modificat prin O.U.G. nr. 38/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, în materie, art. 2 alin. (1) pct. 31 prevedea următoarele aspecte:

„Art. 2. (1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
31. rată de rentabilitate a unui fond de pensii – logaritm natural din raportul dintre valoarea unității de fond din ultima zi lucrătoare a perioadei și valoarea unității de fond din ultima zi lucrătoare ce precede perioada respectivă[…]; randamentul zilnic al unui fond de pensii reprezintă diferența dintre valoarea unității de fond din ziua respectivă și valoarea unității de fond din ziua precedentă, totul raportat la valoarea unității de fond din ziua precedentă;”
 

Noua reglementare

Conferintele lunii noiembrie
”

Conform noii reglementări, art. 2 alin. (1) pct. 31 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 2. (1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
31. rata de rentabilitate a unui fond de pensii – diferența dintre valoarea unității de fond din ultima zi lucrătoare a perioadei și valoarea unității de fond din ultima zi lucrătoare ce precedă perioada respectivă, totul raportat la valoarea unității de fond din ultima zi lucrătoare ce precedă perioada respectivă; randamentul zilnic al unui fond de pensii reprezintă diferența dintre valoarea unității de fond din ziua respectivă și valoarea unității de fond din ziua precedentă, totul raportat la valoarea unității de fond din ziua precedentă;”

 

Art. 2 alin. (2) din Legea nr. 411/2004 (modificat prin O.U.G. nr. 38/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (2) prevedea următoarele aspecte:
„(2) Persoana afiliată, în raport cu o persoană fizică sau juridică, numită prima entitate, reprezintă:

a) un acționar sau un grup de acționari care deține mai mult de din acțiunile emise de prima entitate ori care, deși deține un procent mai mic, poate influența, direct sau indirect, deciziile luate de prima entitate;
b) orice entitate în care prima entitate deține, direct sau indirect, mai mult de 10% din acțiunile emise ori în care, deși deține un procent mai mic, poate influența, direct sau indirect, deciziile luate de respectiva entitate;
c) orice altă entitate în care un acționar deține, direct sau indirect, mai mult de 30% din acțiunile emise și în același timp deține, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul acțiunilor emise de prima entitate;
d) orice persoană care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entități;
e) orice membru al consiliului de administrație sau al altui organ de conducere ori de supraveghere al respectivei entități;
f) soțul/soția sau o rudă până la gradul al treilea ori un afin până la gradul al doilea, inclusiv, al oricărei persoane prevăzute la lit. a)-e).”
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Persoana afiliată, în raport cu o persoană fizică sau juridică, numită prima entitate, reprezintă:
a) un acționar sau un grup de acționari care deține mai mult de 15% din acțiunile emise de prima entitate ori care, deși deține un procent mai mic, poate influența, direct sau indirect, deciziile luate de prima entitate;
b) orice entitate în care prima entitate deține, direct sau indirect, mai mult de 15% din acțiunile emise ori în care, deși deține un procent mai mic, poate influența, direct sau indirect, deciziile luate de respectiva entitate;
c) orice altă entitate în care un acționar deține, direct sau indirect, mai mult de 30% din acțiunile emise și în același timp deține, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul acțiunilor emise de prima entitate;
d) orice persoană care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entități;
e) orice membru al consiliului de administrație sau al altui organ de conducere ori de supraveghere al respectivei entități;
f) soțul/soția sau o rudă până la gradul al treilea ori un afin până la gradul al doilea, inclusiv, al oricărei persoane prevăzute la lit. a)-e).”

 
Art. 25 alin. (1) lit. h^1) din Legea nr. 411/2004 (modificat prin O.U.G. nr. 38/2019) 

Vechea reglementare
În vechea reglementare, în această materie, art. 25 alin. (1) lit. h^1) prevedea următoarele:
„Art. 25 – (1) Cu respectarea dispozițiilor art. 23, administratorul investește în:
h^1 )proiecte strategice de investiții în parteneriat public-privat aprobate prin hotărâre a Guvernului;”
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25 alin. (1) lit. h^1) se modifică și va avea următorul conținut:
„Art. 25 – (1) Cu respectarea dispozițiilor art. 23, administratorul investește în:
h^1) acțiuni și obligațiuni emise de societățile de proiect, înființate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificările și completările ulterioare, sau fonduri de investiții specializate în infrastructură, în procent de până la 15% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;”

 
Art. 60 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 (modificat prin O.U.G. nr. 38/2019) 

Vechea reglementare

Potrivit vechii reglementări, art. 60 alin. (1) prevedea următoarele:
„(1) Capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii …] este echivalentul în lei, calculat și actualizat în raport cu valoarea contribuțiilor participanților, respectiv:[…]
a) 5% din valoarea contribuțiilor, dacă aceasta este sub 100 milioane euro;

b) 7% din valoarea contribuțiilor, dacă aceasta este între 100 milioane euro și 500 milioane euro;
c) 10% din valoarea contribuțiilor, dacă aceasta este peste 500 milioane euro;”

 

Noua reglementare
 

Potrivit noii reglementări, art. 60 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:
„(1) Capitalul social minim necesar la data de 31 decembrie a anului în curs pentru administrarea unui fond de pensii administrat privat este echivalentul în lei a 8% din baza de calcul, potrivit formulei:Baza de calcul = contribuții virate în anul calendaristic precedent *(1-Y),
unde Y = ponderea investițiilor în infrastructură, respectiv prin parteneriat public-privat, fonduri de investiții specializate în infrastructură, în total active la sfârșitul anului precedent.”

 
Art. 25 alin. (1) lit. h^2) și h^3) din Legea nr. 411/2004 (introduse prin O.U.G. nr. 38/2019) 
 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 25 alin. (1), după litera h^1) se introduc două noi litere, lit. h^2) și h^3), cu următorul cuprins:

„h^2) valori mobiliare tranzacționate pe piețe reglementate și supravegheate emise de fonduri sau societăți care desfășoară activități de dezvoltare și promovare imobiliară, cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii, închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii, administrarea imobilelor, în procent de până la 3% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;
h^3) investiții private de capital sub forma acțiunilor și obligațiunilor la societăți din România, din state ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sau sub forma participațiilor la fondurile de investiții private de capital din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparținând Spațiului Economic European, în procent de până la 10% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;”

 
Art. 60 alin. (1^1) din Legea nr. 411/2004 (introdus prin O.U.G. nr. 38/2019)  

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 60, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

„(1^1) Capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii este echivalentul in lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României, la data constituirii, al sumei de 4 milioane euro.”

Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat – modificări (O.U.G. nr. 38/2019) was last modified: iunie 5th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter