Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere – modificări (O.U.G. nr. 21/2019)

24 apr. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1563

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

Monitor Dosare

(M. Of. nr. 45 din 28 ianuarie 2003; cu modif. ult.)

 

 

O.U.G. nr. 21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

(M. Of. nr. 289 din 16 aprilie 2019)

– modifică: art.1, art. 1^1 lit. c), lit. d), lit. aa) și lit. ab), art. 2 alin. 1 partea introductivă și lit. c) și lit. n), art. 3, art. 9 alin. (1) partea introductivă, art. 10 alin. (2) și alin. (4), art. 11 alin. (1) partea introductivă, art. 11 alin. (5) lit. d)-e), art. 11 alin. (7) partea introductivă, art. 13 partea introductivă și lit. e) și lit. k), art. 14^1, art. 14^2 alin. (1)-(5), alin. (9) și alin. (11), art. 14^3 alin. (4) lit. d), art. 25 alin. (1) și alin. (7), art. 37 alin. (1) lit. d), art. 55 pct. 3 lit. h), sintagma „transport în regim de închiriere”;

– introduce:  art. 11 alin. (1^1);

– abrogă: art. 14^3 alin. (5) lit. a).

 

În M. Of. nr. 289 din 16 aprilie 2019, s-a publicat O.U.G. nr. 21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.

Astfel, respectiva ordonanță aduce unele modificări, dar și completări Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (M. Of. nr. 45 din 28 ianuarie 2003; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale
Art. 1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (modificat prin O.U.G. nr. 21/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 prevedea:

„Art. 1

Prevederile prezentei legi reglementează autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii și controlul efectuării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 1

Prevederile prezentei legi reglementează autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii și controlul efectuării serviciului de transport în regim de taxi, precum și autorizarea, organizarea și controlul efectuării transportului în regim de închiriere”.

 

Art. 1^1 lit. c), lit. d), lit. aa) și lit. ab) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (modificat prin O.U.G. nr. 21/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 1^1, lit. c), lit. d), lit. aa) și lit. ab) prevedeau:

„În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

(…)

c) autorizația pentru efectuarea transportului în regim de taxi sau a transportului în regim de închiriere, denumită în continuare autorizația de transport – document eliberat în condițiile prezentei legi de autoritatea de autorizare, care atestă faptul că un transportator este autorizat să execute transportul respectiv și poate participa la atribuirea în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, după caz;

d) autoritatea de autorizare – compartimentul sau serviciul de transport din cadrul primăriei localității sau a municipiului București, după caz, licențiat în acest scop de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.), în condițiile legii;

(…)

aa) RENT CAR – activitățile care vizează atât serviciul de transport public de persoane realizat de transportatori autorizați cu autoturisme cu conducători auto, denumit în continuare transport în regim de închiriere, cât și serviciul de închiriere realizat de operatorii economici cu autoturisme fără conducător auto, denumit în continuare serviciu de închiriere;

ab) transport în regim de închiriere – serviciu de transport public de persoane realizat de transportatori autorizați cu autoturisme cu conducători auto, puse la dispoziția clienților pe bază de contract de închiriere tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a contractului;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1^1, lit. c), lit. d), lit. aa) și lit. ab) se modifică și vor avea următorul conținut:

„În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

(…)

c) autorizația pentru efectuarea transportului în regim de taxi sau a transportului în regim de închiriere, denumită în continuare autorizația de transport – document eliberat în condițiile prezentei legi de autoritatea de autorizare, care atestă faptul că un transportator este autorizat să execute transportul respectiv și poate participa la atribuirea în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi;

d) autoritatea de autorizare – compartimentul sau serviciul de transport din cadrul primăriei localității sau a municipiului București, după caz, licențiat în acest scop de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.), pentru serviciul de transport în regim de taxi, în condițiile legii, sau de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., pentru transportul în regim de închiriere;

(…)

aa) RENT CAR – activitățile care vizează atât transportul de persoane realizat de transportatori autorizați cu autoturisme cu conducători auto, denumit în continuare transport în regim de închiriere, cât și serviciul de închiriere realizat de operatorii economici cu autoturisme fără conducător auto, denumit în continuare serviciu de închiriere;

ab) transport în regim de închiriere – transport de persoane realizat de transportatori autorizați cu autoturisme cu conducători auto, puse la dispoziția clienților pe bază de contract de închiriere tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a contractului;”.

 

Art. 2 alin. (1) partea introductivă și lit. c) și lit. n) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (modificat prin O.U.G. nr. 21/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 2 alin. (1), partea introductivă și lit. c) și lit. n) prevedeau:

„(1) Serviciile de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, ca servicii de utilitate publică, se organizează de către autoritățile administrației publice locale pe raza administrativ-teritorială respectivă, cu respectarea îndeplinirii următoarelor cerințe:

(…)

c) garantarea respectării drepturilor și intereselor utilizatorilor serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere;

(…)

n) atribuirea în gestiune delegată a executării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere transportatorilor autorizați, în conformitate cu criteriile specifice prevăzute în prezenta lege;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2 alin. (1), partea introductivă și lit. c) și lit. n) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Serviciile de transport în regim de taxi, ca servicii de utilitate publică, se organizează de către autoritățile administrației publice locale pe raza administrativ-teritorială respectivă, cu respectarea îndeplinirii următoarelor cerințe:

(…)

c) garantarea respectării drepturilor și intereselor utilizatorilor serviciilor de transport în regim de taxi;

(…)

n) atribuirea în gestiune delegată a executării serviciilor de transport în regim de taxi transportatorilor autorizați, în conformitate cu criteriile specifice prevăzute în prezenta lege;”.

 

Art. 3 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (modificat prin O.U.G. nr. 21/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 prevedea:

„Art. 3

(1) Serviciile de transport public local în regim de taxi sau în regim de închiriere fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică, se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale și se efectuează numai de către transportatori autorizați de către autoritatea de autorizare, astfel cum este definită în prezenta lege.

(2) În cazul în care în localitatea respectivă nu există transportatori autorizați care execută servicii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, consiliul local poate aproba, numai în această situație, ca executarea acestor servicii să se poată realiza în gestiune directă, la cerere, de către compartimentul sau serviciul de specialitate al primăriei, numai în baza licenței eliberate în acest scop de A. N. R. S. C., cu autovehiculele deținute de acesta în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 3

(1) Serviciile de transport public local în regim de taxi fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică, se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale și se efectuează numai de către transportatori autorizați de către autoritatea de autorizare, astfel cum este definită în prezenta lege.

(2) În cazul în care în localitatea respectivă nu există transportatori autorizați care execută servicii de transport în regim de taxi, consiliul local poate aproba, numai în această situație, ca executarea acestor servicii să se poată realiza în gestiune directă, la cerere, de către compartimentul sau serviciul de specialitate al primăriei, numai în baza licenței eliberate în acest scop de A.N.R.S.C., cu autovehiculele deținute de acesta în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing”.

 

Art. 9 alin. (1) partea introductivă din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (modificat prin O.U.G. nr. 21/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 9 alin. (1), partea introductivă prevedea:

„(1) Autorizația de transport în regim de taxi sau autorizația de transport în regim de închiriere se eliberează de autoritatea de autorizare din cadrul primăriei localității sau primăriei municipiului București de pe raza administrativ-teritorială în care transportatorul își are sediul sau domiciliul, după caz, pe baza unei documentații care trebuie să conțină următoarele:”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 9 alin. (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Autorizația de transport în regim de taxi sau autorizația de transport în regim de închiriere se eliberează de autoritatea de autorizare de pe raza administrativ-teritorială în care transportatorul își are sediul sau domiciliul, după caz, pe baza unei documentații care trebuie să conțină următoarele:”.

 

Art. 10 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (modificat prin O.U.G. nr. 21/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 10, alin. (2) și alin. (4) prevedeau:

„(2) Pe baza autorizației de transport, transportatorul autorizat poate participa la procedura de atribuire în gestiune a executării unui serviciu de transport, prin care i se poate elibera câte o copie conformă a autorizației de transport pentru fiecare vehicul deținut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, pe care îl va utiliza în transportul în regim de taxi sau în transportul în regim de închiriere, după caz, pe baza contractului de atribuire în gestiune.

(…)

(4) Autorizația taxi sau orice copie conformă este unică și netransmisibilă de la un transportator autorizat la alt transportator sau persoană fizică, asociație familială, precum și de la un autovehicul la altul. Se interzice transportatorului autorizat căruia i s-a atribuit în gestiune executarea serviciului de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere să transmită autorizațiile taxi sau copiile conforme, sub orice formă, altui transportator autorizat, transportator sau oricărei alte persoane, pentru a fi utilizate în executarea transportului respectiv.”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 10, alin. (2) și alin. (4) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2) Pe baza autorizației de transport, transportatorul autorizat poate participa la procedura de atribuire în gestiune a executării unui serviciu de transport, prin care i se poate elibera câte o copie conformă a autorizației de transport pentru fiecare vehicul deținut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, pe care îl va utiliza în transportul în regim de taxi, pe baza contractului de atribuire în gestiune.

(…)

(4) Autorizația taxi sau orice copie conformă este unică și netransmisibilă de la un transportator autorizat la alt transportator sau persoană fizică, asociație familială, precum și de la un autovehicul la altul”.

 

Art. 11 alin. (1) partea introductivă din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (modificat prin O.U.G. nr. 21/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 11 alin. (1), partea introductivă prevedea:

„(1) Autorizația taxi sau orice copie conformă a autorizației de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare, dacă a fost atribuită în cadrul procedurii de atribuire a gestiunii serviciului, stabilită în condițiile prezentei legi, după depunerea următoarelor documente în copie:”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 11 alin. (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Autorizația taxi se eliberează de către autoritatea de autorizare, dacă a fost atribuită în cadrul procedurii de atribuire a gestiunii serviciului, stabilită în condițiile prezentei legi, după depunerea următoarelor documente în copie:”.

 

Art. 11 alin. (1^1) partea introductivă din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (introdus prin O.U.G. nr. 21/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 11, după alin. (1), se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul conținut:

„(1^1) În cazul transportului în regim de închiriere, copia conformă a autorizației de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare, după depunerea documentelor prevăzute la alin. (1) în copie”.

 

Art. 11 alin. (5) lit. d)-e) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (modificat prin O.U.G. nr. 21/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 11 alin. (5), lit. d)-e) prevedeau:

„(5) O autorizație taxi sau o copie conformă deținută pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu menținerea obligatorie a aceluiași număr de ordine, numai dacă la data cererii sunt îndeplinite, după caz, cumulativ următoarele condiții:

(…)

d) contractul de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere este în termen de valabilitate și transportatorul a respectat prevederile caietului de sarcini privind atribuirea;

e) transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidențele contabile venitul brut realizat, după caz, din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizațiilor taxi, sau din transportul în regim de închiriere, în conformitate cu contractele prevăzute la art. 25 alin. (6) lit. c), realizate de autovehiculele pentru a căror copii conforme solicită prelungirea.”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 11 alin. (5), lit. d)-e) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(5) O autorizație taxi sau o copie conformă deținută pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu menținerea obligatorie a aceluiași număr de ordine, numai dacă la data cererii sunt îndeplinite, după caz, cumulativ următoarele condiții:

(…)

d) contractul de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi este în termen de valabilitate și transportatorul a respectat prevederile caietului de sarcini privind atribuirea;

e) transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidențele contabile venitul brut realizat din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizațiilor taxi”.

 

Art. 11 alin. (7) partea introductivă din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (modificat prin O.U.G. nr. 21/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 11 alin. (7), partea introductivă prevedea:

„(7) Modelul și dimensiunile ecusoanelor vor fi stabilite prin regulamentul de organizare a serviciului de transport respectiv, aprobat prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului București, și vor conține obligatoriu următoarele înscrisuri:”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 11 alin. (7), partea introductivă se modifică și va avea următorul conținut:

„(7) Modelul și dimensiunile ecusoanelor vor fi stabilite prin regulamentul de organizare a serviciului de transport în regim de taxi, aprobat prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului București, respectiv prin metodologia de autorizare și efectuare a transportului în regim de închiriere, aprobată de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., și vor conține obligatoriu următoarele înscrisuri:”.

 

Art. 13 partea introductivă lit. e) și lit. k) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (modificat prin O.U.G. nr. 21/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 13, partea introductivă lit. e) și lit. k) prevedeau:

„În cadrul atribuțiilor de coordonare a activităților privind transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, autoritățile administrației publice locale sau ale municipiului București, după caz, emit reglementări referitoare la:

(…)

e) interdicțiile și restricțiile privind activitatea în regim de taxi și în regim de închiriere;

(…)

k) alte prevederi necesare bunei organizări și executări a serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 13, partea introductivă lit. e) și lit. k) se modifică și vor avea următorul conținut:

„În cadrul atribuțiilor de coordonare a activităților privind transportul în regim de taxi, autoritățile administrației publice locale sau ale municipiului București, după caz, emit reglementări referitoare la:

(…)

e) interdicțiile și restricțiile privind activitatea în regim de taxi;

(…)

k) alte prevederi necesare bunei organizări și executări a serviciilor de transport în regim de taxi”.

 

Art. 14^1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (modificat prin O.U.G. nr. 21/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14^1 prevedea:

„Art. 14^1

(1) Pe baza autorizațiilor taxi sau a copiilor conforme obținute prin procedurile stabilite de prezenta lege, autoritatea de autorizare va emite deținătorilor acestora contractul de atribuire a gestiunii delegate pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi sau a serviciului de transport în regim de închiriere, cu autovehiculele respective. Perioada de valabilitate a fiecărui contract de atribuire a gestiunii delegate este egală cu durata maximă de valabilitate a autorizațiilor taxi sau a copiilor conforme deținute de transportatorul autorizat, după caz, dar nu mai mult de 5 ani. Contractul de atribuire a gestiunii delegate poate fi reînnoit pe baza deținerii în continuare a unor autorizații taxi sau a unor copii conforme, obținute, după caz, în condițiile prezentei legi.

(2) Drepturile și obligațiile transportatorilor autorizați cărora li se atribuie în gestiune delegată executarea serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere se prevăd în caietele de sarcini anexate la contractele de atribuire în gestiune delegată.

(3) Se interzice titularilor contractelor de atribuire a gestiunii delegate a serviciilor de transport în regim de taxi sau a serviciilor de transport în regim de închiriere să încheie cu terți contracte de subdelegare a serviciului de transport respectiv.

(4) Cesionarea parțială sau totală, după caz, a unui/unor contract/contracte de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi sau de transport în regim de închiriere de către titularul/titularii acestora unuia sau mai multor transportatori nu este admisă decât dacă are loc una dintre următoarele operațiuni:

a) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dând naștere unui nou transportator;

b) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dând naștere unor noi transportatori;

c) titularul contractului de atribuire a gestiunii renunță la una sau mai multe autorizații taxi, în favoarea unor angajați ai acestuia, care dovedesc că au dobândit calitatea de transportator autorizat în regim de taxi, dând naștere astfel unuia sau mai multor transportatori, după caz;

d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată sau o asociație familială autorizată care se transformă într-o persoană juridică, dând naștere unui nou transportator.

(5) Ca urmare a înființării noilor transportatori în urma uneia dintre operațiunile prevăzute la alin. (4), autoritatea de autorizare emitentă a autorizațiilor taxi sau a copiilor conforme respective, deținute de titularii inițiali ai contractelor de atribuire a gestiunii la cererea acestora, le va comasa sau distribui corespunzător între transportatorii inițiali și transportatorii nou-înființați, după caz, în raport cu numărul autovehiculelor care au fost preluate sau cedate între titularii contractelor și transportatorii nou-înființați.

(7) Pe baza autorizațiilor taxi sau a copiilor conforme obținute de fiecare transportator ca urmare a aplicării prevederilor alin. (5), contractele inițiale de atribuire a gestiunii vor fi atribuite corespunzător de autoritatea respectivă transportatorilor rezultați în urma derulării operațiunilor prevăzute la alin. (4), în interiorul aceluiași termen de valabilitate a contractului/contractelor inițial/inițiale.

(8) Prevederile alin. (4) și (5) nu sunt aplicabile dacă transportatorii nou-înființați nu au calitatea de transportatori în momentul derulării operațiunilor prevăzute la alin. (4), iar prevederile alin. (7) se pot aplica numai sub rezerva ca acești transportatori să devină transportatori autorizați într-un termen de maximum 30 de zile de la data efectuării operațiunilor prevăzute la alin. (4).

(9) Prevederile alin. (3)-(7) sunt aplicabile corespunzător și în cazul contractelor de atribuire în gestiune directă a serviciului de transport în regim de taxi sau a serviciului de transport în regim de închiriere, în cazul în care sunt aplicabile prevederile art. 3 alin. (2)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14^1 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 14^1

(1) Pe baza autorizațiilor taxi sau a copiilor conforme obținute prin procedurile stabilite de prezenta lege, autoritatea de autorizare va emite deținătorilor acestora contractul de atribuire a gestiunii delegate pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi cu autovehiculele respective. Perioada de valabilitate a fiecărui contract de atribuire a gestiunii delegate este egală cu durata maximă de valabilitate a autorizațiilor taxi sau a copiilor conforme deținute de transportatorul autorizat, după caz, dar nu mai mult de 5 ani. Contractul de atribuire a gestiunii delegate poate fi reînnoit pe baza deținerii în continuare a unor autorizații taxi, obținute în condițiile prezentei legi.

(2) Drepturile și obligațiile transportatorilor autorizați cărora li se atribuie în gestiune delegată executarea serviciilor de transport în regim de taxi se prevăd în caietele de sarcini anexate contractelor de atribuire în gestiune delegată.

(3) Se interzice titularilor contractelor de atribuire a gestiunii delegate a serviciilor de transport în regim de taxi să încheie cu terți contracte de subdelegare a serviciului de transport respectiv.

(4) Cesionarea parțială sau totală, după caz, a unui/unor contract/contracte de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi de către titularul/titularii acestora unuia sau mai multor transportatori nu este admisă decât dacă are loc una dintre următoarele operațiuni:

a) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dând naștere unui nou transportator;

b) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dând naștere unor noi transportatori;

c) titularul contractului de atribuire a gestiunii renunță la una sau mai multe autorizații taxi în favoarea unor angajați ai acestuia care dovedesc că au dobândit calitatea de transportator autorizat în regim de taxi, dând naștere astfel unuia sau mai multor transportatori, după caz;

d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată sau o asociație familială autorizată care se transformă într-o persoană juridică, dând naștere unui nou transportator.

(5) Ca urmare a înființării noilor transportatori în urma uneia dintre operațiunile prevăzute la alin. (4), autoritatea de autorizare emitentă a autorizațiilor taxi, deținute de titularii inițiali ai contractelor de atribuire a gestiunii, la cererea acestora, le va comasa sau distribui corespunzător între transportatorii inițiali și transportatorii nou-înființați, după caz, în raport cu numărul autovehiculelor care au fost preluate sau cedate între titularii contractelor și transportatorii nou-înființați.

(6) Pe baza autorizațiilor taxi obținute de fiecare transportator ca urmare a aplicării prevederilor alin. (5), contractele inițiale de atribuire a gestiunii vor fi atribuite corespunzător de autoritatea respectivă transportatorilor rezultați în urma derulării operațiunilor prevăzute la alin. (4), în interiorul aceluiași termen de valabilitate a contractului/contractelor inițial/inițiale.

(7) Prevederile alin. (4) și (5) nu sunt aplicabile dacă transportatorii nou-înființați nu au calitatea de transportatori în momentul derulării operațiunilor prevăzute la alin. (4), iar prevederile alin. (6) se pot aplica numai sub rezerva ca acești transportatori să devină transportatori autorizați într-un termen de maximum 30 de zile de la data efectuării operațiunilor prevăzute la alin. (4).

(8) Prevederile alin. (3) – (6) sunt aplicabile corespunzător și în cazul contractelor de atribuire în gestiune directă a serviciului de transport în regim de taxi, în cazul în care sunt aplicabile prevederile art. 3 alin. (2)”.

Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere – modificări (O.U.G. nr. 21/2019) was last modified: aprilie 24th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter