Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere – modificări (O.U.G. nr. 21/2019 aprobată de Legea nr. 247/2019)

30 dec. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 439

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
 

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

 

Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

(M. Of. nr. 45 din 28 ianuarie 2003)

 

Legea nr. 247/2019 privind aprobarea O.U.G nr. 21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

(M. Of. nr. 1032 din data de 23 decembrie 2019)

 

modifică: art. 1, art. 3, partea introductivă la art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (2) și (4), partea introductivă la art. 11 alin. (1),  partea introductivă la art. 11 alin. (7), art. 14^1, art. 14^3 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (7), art. 37 alin. (1) lit. d), art. 55 pct. 3 lit h);

– introduce: art. 11 alin. (1^1).

 

În M. Of. nr. 1032 din data de 23 decembrie 2019 s-a publicat Legea nr. 247/2019 privind aprobarea O.U.G nr. 21/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere. 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.

 

Conferința națională de executare silită, ediția a XI-a, Online
 Art. 1 din Legea nr. 38/2003 (modificat de O.U.G. nr. 21/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 avea următorul conținut:

„Art. 1 – Prevederile prezentei legi reglementează autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii și controlul efectuării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 se modifică și va prezenta următoarele reglementări:

Art. 1 – Prevederile prezentei legi reglementează autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii și controlul efectuării serviciului de transport în regim de taxi, precum și autorizarea, organizarea și controlul efectuării transportului în regim de închiriere.

 

 

 Art. 3 din Legea nr. 38/2003 (modificat de O.U.G. nr. 21/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 prezenta următorul conținut:

„Art. 3 – (1) Serviciile de transport public local în regim de taxi sau în regim de închiriere fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică, se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale și se efectuează numai de către transportatori autorizați de către autoritatea de autorizare, astfel cum este definită în prezenta lege.

(2) În cazul în care în localitatea respectivă nu există transportatori autorizați care execută servicii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, consiliul local poate aproba, numai în această situație, ca executarea acestor servicii să se poată realiza în gestiune directă, la cerere, de către compartimentul sau serviciul de specialitate al primăriei, numai în baza licenței eliberate în acest scop de A. N. R. S. C., cu autovehiculele deținute de acesta în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 se modifică și va prezenta următoarele dispoziții:

Art. 3 – (1) Serviciile de transport public local în regim de taxi fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică, se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale și se efectuează numai de către transportatori autorizați de către autoritatea de autorizare, astfel cum este definită în prezenta lege.

(2) În cazul în care în localitatea respectivă nu există transportatori autorizați care execută servicii de transport în regim de taxi, consiliul local poate aproba, numai în această situație, ca executarea acestor servicii să se poată realiza în gestiune directă, la cerere, de către compartimentul sau serviciul de specialitate al primăriei, numai în baza licenței eliberate în acest scop de A.N.R.S.C., cu autovehiculele deținute de acesta în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.

 

 

 

Partea introductivă la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 (modificată de O.U.G. nr. 21/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, partea introductivă la art. 9 alin. (1) se prezenta sub următoarea formă:

„(1) Autorizația de transport în regim de taxi sau autorizația de transport în regim de închiriere se eliberează de autoritatea de autorizare din cadrul primăriei localității sau primăriei municipiului București de pe raza administrativ-teritorială în care transportatorul își are sediul sau domiciliul, după caz, pe baza unei documentații care trebuie să conțină următoarele:”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, partea introductivă la art. 9 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 9 – (1) Autorizația de transport în regim de taxi sau autorizația de transport în regim de închiriere se eliberează de autoritatea de autorizare de pe raza administrativ-teritorială în care transportatorul își are sediul sau domiciliul, după caz, pe baza unei documentații care trebuie să conțină următoarele:

 

 

Art. 10 alin. (2) și (4) din Legea nr. 38/2003 (modificate de O.U.G. nr. 21/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, alin. 2 și alin. 4 din cadrul art. 10 prezentau următoarele dispoziții:

„(2) Pe baza autorizației de transport, transportatorul autorizat poate participa la procedura de atribuire în gestiune a executării unui serviciu de transport, prin care i se poate elibera câte o copie conformă a autorizației de transport pentru fiecare vehicul deținut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, pe care îl va utiliza în transportul în regim de taxi sau în transportul în regim de închiriere, după caz, pe baza contractului de atribuire în gestiune.

și

(4) Autorizația taxi sau orice copie conformă este unică și netransmisibilă de la un transportator autorizat la alt transportator sau persoană fizică, asociație familială, precum și de la un autovehicul la altul. Se interzice transportatorului autorizat căruia i s-a atribuit în gestiune executarea serviciului de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere să transmită autorizațiile taxi sau copiile conforme, sub orice formă, altui transportator autorizat, transportator sau oricărei alte persoane, pentru a fi utilizate în executarea transportului respectiv.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (2) și (4) se modifică și vor avea următorul conținut:

(2) Pe baza autorizației de transport, transportatorul autorizat poate participa la procedura de atribuire în gestiune a executării unui serviciu de transport, prin care i se poate elibera câte o copie conformă a autorizației de transport pentru fiecare vehicul deținut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, pe care îl va utiliza în transportul în regim de taxi, pe baza contractului de atribuire în gestiune.

și

(4) Autorizația taxi sau orice copie conformă este unică și netransmisibilă de la un transportator autorizat la alt transportator sau persoană fizică, asociație familială, precum și de la un autovehicul la altul.

 

 

Partea introductivă la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 (modificată de O.U.G. nr. 21/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, partea introductivă la art. 11 alin. (1) se prezenta sub următoarea formă:

„(1) Autorizația taxi sau orice copie conformă a autorizației de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare, dacă a fost atribuită în cadrul procedurii de atribuire a gestiunii serviciului, stabilită în condițiile prezentei legi, după depunerea următoarelor documente în copie:”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, partea introductivă la art. 11 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 11 – (1) Autorizația taxi se eliberează de către autoritatea de autorizare, dacă a fost atribuită în cadrul procedurii de atribuire a gestiunii serviciului, stabilită în condițiile prezentei legi, după depunerea următoarelor documente în copie:

 

 

 

Partea introductivă la art. 11 alin. (7) din Legea nr. 38/2003 (modificată de O.U.G. nr. 21/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, partea introductivă la art. 11 alin. (7) prevedea următoarele dispoziții:

„(7) Modelul și dimensiunile ecusoanelor vor fi stabilite prin regulamentul de organizare a serviciului de transport respectiv, aprobat prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului București, și vor conține obligatoriu următoarele înscrisuri:”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, partea introductivă la art. 11 alin. (7) se modifică și se va prezenta sub următoarea formă:

(7) Modelul și dimensiunile ecusoanelor vor fi stabilite prin regulamentul de organizare a serviciului de transport în regim de taxi, aprobat prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului București, respectiv prin metodologia de autorizare și efectuare a transportului în regim de închiriere, aprobată de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., și vor conține obligatoriu următoarele înscrisuri:

 

 

 

Art. 14^1 din Legea nr. 38/2003 (modificat de O.U.G. nr. 21/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14^1 prevedea următoarele dispoziții în conținutul său:

„Art. 14^1 – (1) Pe baza autorizațiilor taxi sau a copiilor conforme obținute prin procedurile stabilite de prezenta lege, autoritatea de autorizare va emite deținătorilor acestora contractul de atribuire a gestiunii delegate pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi sau a serviciului de transport în regim de închiriere, cu autovehiculele respective. Perioada de valabilitate a fiecărui contract de atribuire a gestiunii delegate este egală cu durata maximă de valabilitate a autorizațiilor taxi sau a copiilor conforme deținute de transportatorul autorizat, după caz, dar nu mai mult de 5 ani. Contractul de atribuire a gestiunii delegate poate fi reînnoit pe baza deținerii în continuare a unor autorizații taxi sau a unor copii conforme, obținute, după caz, în condițiile prezentei legi.

(2) Drepturile și obligațiile transportatorilor autorizați cărora li se atribuie în gestiune delegată executarea serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere se prevăd în caietele de sarcini anexate la contractele de atribuire în gestiune delegată.

(3) Se interzice titularilor contractelor de atribuire a gestiunii delegate a serviciilor de transport în regim de taxi sau a serviciilor de transport în regim de închiriere să încheie cu terți contracte de subdelegare a serviciului de transport respectiv.

(4) Cesionarea parțială sau totală, după caz, a unui/unor contract/contracte de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi sau de transport în regim de închiriere de către titularul/titularii acestora unuia sau mai multor transportatori nu este admisă decât dacă are loc una dintre următoarele operațiuni:

a) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dând naștere unui nou transportator;

b) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dând naștere unor noi transportatori;

c) titularul contractului de atribuire a gestiunii renunță la una sau mai multe autorizații taxi, în favoarea unor angajați ai acestuia, care dovedesc că au dobândit calitatea de transportator autorizat în regim de taxi, dând naștere astfel unuia sau mai multor transportatori, după caz;

d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată sau o asociație familială autorizată care se transformă într-o persoană juridică, dând naștere unui nou transportator.

(5) Ca urmare a înființării noilor transportatori în urma uneia dintre operațiunile prevăzute la alin. (4), autoritatea de autorizare emitentă a autorizațiilor taxi sau a copiilor conforme respective, deținute de titularii inițiali ai contractelor de atribuire a gestiunii[…] la cererea acestora, le va comasa sau distribui corespunzător între transportatorii inițiali și transportatorii nou-înființați, după caz, în raport cu numărul autovehiculelor care au fost preluate sau cedate între titularii contractelor și transportatorii nou-înființați.

(6) Numărul autorizațiilor taxi sau al copiilor conforme se împarte în cazul divizării sau se comasează în cazul fuzionării, în raport de numărul de autovehicule cedate conform prevederilor contractului de divizare, respectiv preluate conform contractului de fuzionare.

(7) Pe baza autorizațiilor taxi sau a copiilor conforme obținute de fiecare transportator ca urmare a aplicării prevederilor alin. (5), contractele inițiale de atribuire a gestiunii vor fi atribuite corespunzător de autoritatea respectivă transportatorilor rezultați în urma derulării operațiunilor prevăzute la alin. (4), în interiorul aceluiași termen de valabilitate a contractului/contractelor inițial/inițiale.

(8) Prevederile alin. (4) și (5) nu sunt aplicabile dacă transportatorii nou-înființați nu au calitatea de transportatori în momentul derulării operațiunilor prevăzute la alin. (4), iar prevederile alin. (7) se pot aplica numai sub rezerva ca acești transportatori să devină transportatori autorizați într-un termen de maximum 30 de zile de la data efectuării operațiunilor prevăzute la alin. (4).

(9) Prevederile alin. (3)-(7) sunt aplicabile corespunzător și în cazul contractelor de atribuire în gestiune directă a serviciului de transport în regim de taxi sau a serviciului de transport în regim de închiriere, în cazul în care sunt aplicabile prevederile art. 3 alin. (2).”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14^1 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 14^1 – (1) Pe baza autorizațiilor taxi sau a copiilor conforme obținute prin procedurile stabilite de prezenta lege, autoritatea de autorizare va emite deținătorilor acestora contractul de atribuire a gestiunii delegate pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi cu autovehiculele respective. Perioada de valabilitate a fiecărui contract de atribuire a gestiunii delegate este egală cu durata maximă de valabilitate a autorizațiilor taxi sau a copiilor conforme deținute de transportatorul autorizat, după caz, dar nu mai mult de 5 ani. Contractul de atribuire a gestiunii delegate poate fi reînnoit pe baza deținerii în continuare a unor autorizații taxi, obținute în condițiile prezentei legi.

(2) Drepturile și obligațiile transportatorilor autorizați cărora li se atribuie în gestiune delegată executarea serviciilor de transport în regim de taxi se prevăd în caietele de sarcini anexate contractelor de atribuire în gestiune delegată.

(3) Se interzice titularilor contractelor de atribuire a gestiunii delegate a serviciilor de transport în regim de taxi să încheie cu terți contracte de subdelegare a serviciului de transport respectiv.

(4) Cesionarea parțială sau totală, după caz, a unui/unor contract/contracte de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi de către titularul/titularii acestora unuia sau mai multor transportatori nu este admisă decât dacă are loc una dintre următoarele operațiuni:

a) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dând naștere unui nou transportator;

b) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dând naștere unor noi transportatori;

c) titularul contractului de atribuire a gestiunii renunță la una sau mai multe autorizații taxi în favoarea unor angajați ai acestuia care dovedesc că au dobândit calitatea de transportator autorizat în regim de taxi, dând naștere astfel unuia sau mai multor transportatori, după caz;

d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată sau o asociație familială autorizată care se transformă într-o persoană juridică, dând naștere unui nou transportator.

(5) Ca urmare a înființării noilor transportatori în urma uneia dintre operațiunile prevăzute la alin. (4), autoritatea de autorizare emitentă a autorizațiilor taxi, deținute de titularii inițiali ai contractelor de atribuire a gestiunii, la cererea acestora, le va comasa sau distribui corespunzător între transportatorii inițiali și transportatorii nou-înființați, după caz, în raport cu numărul autovehiculelor care au fost preluate sau cedate între titularii contractelor și transportatorii nou-înființați.

(6) Pe baza autorizațiilor taxi obținute de fiecare transportator ca urmare a aplicării prevederilor alin. (5), contractele inițiale de atribuire a gestiunii vor fi atribuite corespunzător de autoritatea respectivă transportatorilor rezultați în urma derulării operațiunilor prevăzute la alin. (4), în interiorul aceluiași termen de valabilitate a contractului/contractelor inițial/inițiale.

(7) Prevederile alin. (4) și (5) nu sunt aplicabile dacă transportatorii nou-înființați nu au calitatea de transportatori în momentul derulării operațiunilor prevăzute la alin. (4), iar prevederile alin. (6) se pot aplica numai sub rezerva ca acești transportatori să devină transportatori autorizați într-un termen de maximum 30 de zile de la data efectuării operațiunilor prevăzute la alin. (4).

(8) Prevederile alin. (3)-(6) sunt aplicabile corespunzător și în cazul contractelor de atribuire în gestiune directă a serviciului de transport în regim de taxi, în cazul în care sunt aplicabile prevederile art. 3 alin. (2).

 

 

Art. 14^3 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 (modificat de O.U.G. nr. 21/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14^3 alin. (1) conținea următoarele dispoziții:

„(1) Retragerea autorizației de transport se realizează de către autoritatea de autorizare și are drept consecință pierderea calității de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport, precum și retragerea tuturor autorizațiilor taxi sau a altor copii conforme atribuite pe baza autorizației respective.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14^3 alin. (1) se modifică și va prezenta următorul conținut:

Art. 14^3 – (1) Retragerea autorizației de transport se realizează de către autoritatea de autorizare și are drept consecință pierderea calității de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport în cazul transportului în regim de taxi, precum și retragerea tuturor autorizațiilor taxi sau a altor copii conforme atribuite pe baza autorizației respective.

 

 

Art. 25 alin. (1) și (7) din Legea nr. 38/2003 (modificate de O.U.G. nr. 21/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25 alin. (1) și (7) prezentau următoarele reglementări:

„(1) Transportul în regim de închiriere este serviciul de transport public de persoane, executat cu un autoturism cu conducător auto, pus la dispoziția clientului pe bază de contract pentru efectuarea serviciului, tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a prestației contractate, pe bază de documente fiscale, conform prezentei legi. Transportul în regim de închiriere se realizează pe orice traseu, la cererea expresă a clientului, cu obligația revenirii autovehiculului în localitatea de autorizare după efectuarea transportului respectiv, conform contractului. Conducătorul auto trebuie, obligatoriu, să dețină certificat de atestare a pregătirii profesionale și să fie angajat al transportatorului autorizat.

și

(7) Pentru executarea serviciului de închiriere de autoturisme, la bordul autoturismului trebuie să existe copia conformă a certificatului de înmatriculare emis de registrul comerțului, eliberată, la cerere, de către autoritatea de autorizare pentru o durată de 5 ani. Copia conformă este valabilă în prezența următoarelor documente sau însemne, respectiv:

a) certificatul de înmatriculare al autoturismului cu anexa privind inspecția tehnică periodică valabilă;

b) asigurarea persoanelor și a bunurilor acestora pentru riscuri ce cad în sarcina transportatorului autorizat;

c) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;

d) contractul de închiriere al autoturismului și documentele de plată anticipată a serviciului.”

 

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, art. 25 alin. (1) și (7) se modifică și vor avea următorul conținut:

Art. 25 – (1) Transportul în regim de închiriere este serviciul de transport de persoane executat cu un autoturism cu conducător auto, pus la dispoziția clientului pe bază de contract pentru efectuarea serviciului, tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a prestației contractate, pe bază de documente fiscale, conform prezentei legi. Transportul în regim de închiriere se realizează pe orice traseu, la cererea expresă a clientului, cu obligația revenirii autovehiculului în localitatea de autorizare după efectuarea transportului respectiv, conform contractului. Conducătorul auto trebuie să dețină certificatul de atestare a pregătirii profesionale și să fie angajat al transportatorului autorizat.

și

(7) Pentru executarea serviciului de închiriere de autoturisme, la bordul autoturismului trebuie să existe următoarele documente sau însemne, respectiv:

a) certificatul de înmatriculare al autoturismului cu anexa privind inspecția tehnică periodică valabilă;

b) asigurarea persoanelor și a bunurilor acestora pentru riscuri ce cad în sarcina transportatorului autorizat;

c) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;

d) contractul de închiriere a autoturismului și documentele de plată anticipată a serviciului.

 

 

Art. 37 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 38/2003 (modificată de O.U.G. nr. 21/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, lit. d) din cadrul art. 37 alin. (1) prezenta următorul conținut:

„d) Autoritatea Rutieră Română – ARR, prin reprezentanțele teritoriale;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 37 alin. (1) lit. d) se modifică și va prezenta următoarele dispoziții relevante:

d) Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului Rutier.

 

 

 

Art. 55 pct. 3 lit. h) din Legea nr. 38/2003 (modificată de O.U.G. nr. 21/2019) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 55 pct. 3 lit. h) prezenta următoarele reglementări:

„h) aplicabilă persoanelor fizice sau juridice pentru efectuarea, în mod repetat, de transport public, contra cost, de persoane cu un autoturism sau de mărfuri cu un autovehicul, fără respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) sau, după caz, ale art. 7 alin. (3).”

 

Noua reglementări

Potrivit noii reglementări, art. 55 pct. 3 lit. h) se modifică și va avea următorul conținut:

h) aplicabilă persoanelor fizice sau juridice pentru efectuarea de transport public, contra cost, de persoane cu un autoturism sau de mărfuri cu un autovehicul, fără respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) sau, după caz, ale art. 7 alin. (3).

 

 

Art. 11 alin. (1^1) din Legea nr. 38/2003 (introdusă de O.U.G. nr. 21/2019) 

 Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 11, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1) În cazul transportului în regim de închiriere, copia conformă a autorizației de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare, după depunerea documentelor prevăzute la alin. (1) în copie.

Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere – modificări (O.U.G. nr. 21/2019 aprobată de Legea nr. 247/2019) was last modified: decembrie 30th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter