Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României – modificări (Legea nr. 148/2019)

7 aug. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1.460

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar

Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României

Conferintele Video Universul Juridic

(M. Of. nr.  650 din 12 septembrie 2011; cu modif. ult.)

 

Legea  nr. 148/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală

(M. Of. nr.  617 din 25 iulie 2019)

 

– modifică: art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1), cap. II titlul secț. 1 („Listele electorale”), art. 7-10, art. 21, art. 22 alin. (1), art. 23- 24, art. 27 alin. (1), art. 43 alin. (10), art. 44, art. 45 alin. (2), art. 46-47, art. 48 alin. (1) lit. c), art. 49 alin. (5), art. 50 alin. (3), art. 55 lit. r^1), art. 56 alin. (1), art. 56 alin. (2) lit. a), art. 65, art. 66 alin. (5), art. 67, art. 70 alin. (1)-(2), art. 71, sintagma „listele electorale permanente”, sintagma „liste electorale suplimentare”, sintagma „lista electorală suplimentară”, sintagma „extrasul din listele electorale”, sintagma „Ministerul Afacerilor Interne”, sintagma „paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne”

introduce: art. 1 alin. (6),  art. 44^1, art. 45 alin. (1^1), art. 45^1, art. 49^1, art. 69 alin. (1^1)

– abrogă: art. 12, art. 51 alin. (5)-(6)

 

În M. Of. nr. 617 din 25 iulie 2019, s-a publicat Legea  nr. 148/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României (M. Of. nr. 650 din 12 septembrie 2011; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României.

 

Art. 1 alin. (6) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României (introdus prin Legea  nr. 148/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul conținut:

„(6) Alegătorul poate vota prin corespondență sau la secția de votare, în condițiile legii”.

 

Art. 4 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României (modificat prin Legea  nr. 148/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 4, alin. (2) prevedea:

„(2) Candidaturile propuse de partidele și de alianțele politice, precum și candidaturile independente pot fi depuse numai dacă sunt susținute de cel puțin 200.000 de alegători. Un alegător poate susține un singur candidat”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Candidaturile propuse de partidele și de alianțele politice, precum și candidaturile independente pot fi depuse numai dacă sunt susținute de cel puțin 200.000 de alegători. Un alegător poate susține mai mulți candidați”.

 

Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României (modificat prin Legea  nr. 148/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 5, alin. (1) prevedea:

„(1) Ziua alegerilor este duminica. Alegerile au loc în luna anterioară lunii în care ajunge la termen mandatul de președinte. Cu cel puțin 60 de zile înaintea zilei votării, Guvernul stabilește data alegerilor prin hotărâre”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Ziua alegerilor este duminica. Alegerile au loc în luna anterioară lunii în care ajunge la termen mandatul de președinte. Cu cel puțin 75 de zile înaintea zilei votării, Guvernul stabilește data alegerilor prin hotărâre”.

 

Cap. II titlul secț. 1 „SECȚIUNEA 1 Listele electorale” din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României (modificat prin Legea  nr. 148/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la cap. II, titlul secț. 1 prevedea:

Secțiunea 1 („Listele electorale permanente și tabelele electorale”).

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la cap. II, titlul secț. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

SECȚIUNEA 1 („Listele electorale”).

 

Art. 7-10 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României (modificat prin Legea  nr. 148/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7-10 prevedeau:

„Art. 7

(1) În cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, primarii întocmesc și tipăresc într-un exemplar, pe baza datelor și informațiilor cuprinse în Registrul electoral, listele electorale permanente.

(2) Listele electorale permanente se întocmesc, se tipăresc și se actualizează conform prevederilor Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Dispozițiile din Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare, privind întâmpinările și contestațiile împotriva omisiunilor, a înscrierilor greșite și a oricăror erori din liste se aplică în mod corespunzător.

Art. 8

Copiile de pe listele electorale permanente se întocmesc, se tipăresc și se pun la dispoziția birourilor electorale ale secțiilor de votare, conform Legii nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Art.  9

(1) Alegătorii care se prezintă la vot și fac dovada cu actul de identitate că domiciliază în raza teritorială a secției de votare respective, însă au fost omiși din copia listei electorale permanente, existentă la biroul electoral al secției de votare, precum și membrii biroului electoral al secției de votare, persoanele însărcinate cu menținerea ordinii și care nu sunt înscrise în copia listei electorale permanente din acea secție, alegătorii care în ziua votării se află în altă comună, oraș sau municipiu decât cel de domiciliu, precum și alegătorii care votează la secțiile de votare din străinătate sunt înscriși într-un tabel cuprinzând numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliul, tipul, seria și numărul actului de identitate, precum și alte elemente stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(2) Alegătorii care își exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale, potrivit art. 45 alin. (1), sunt înscriși într-un alt tabel.

Articolul 10

(1) Pe teritoriul național, operațiunile electorale se desfășoară în secțiile de votare organizate conform Legii nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7-10 se modifică și vor avea următorul conținut:

„Art. 7

Listele electorale permanente din țară se întocmesc și se tipăresc cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 49 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8

(1) Începând cu data de 1 aprilie a anului în care au loc alegeri pentru Președintele României la termen și până la data expirării a cel mult 15 zile de la data începerii perioadei electorale, alegătorul, care dorește să voteze în străinătate la alegerile pentru Președintele României, se poate înregistra în Registrul electoral ca alegător în străinătate, prin intermediul unui formular on-line, aflat pe site-ul Autorității Electorale Permanente, în care va înscrie numele, prenumele, codul numeric personal, localitatea și statul unde optează să voteze, la care anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate.

(2) Pentru a vota prin corespondență, alegătorul cu domiciliul sau reședința în străinătate trebuie să se înregistreze ca alegător prin corespondență, conform legii.

(3) Alegătorii prevăzuți la alin. (1) sunt înscriși în listele electorale permanente din străinătate.

(4) Alegătorii prevăzuți la alin. (2) sunt înscriși în listele electorale permanente din străinătate pentru votul prin corespondență.

(5) Listele prevăzute la alin. (3) și (4) se întocmesc de Autoritatea Electorală Permanentă în format electronic și sunt puse la dispoziția biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate.

Art. 9

(1) Listele electorale suplimentare se întocmesc pe durata votării de către președintele biroului electoral al secției de votare și/sau de către membrii biroului electoral al secției de votare desemnați de către acesta, pentru a consemna prezența la vot a următoarelor categorii de alegători:

a) alegătorii care se prezintă la vot și fac dovada că au domiciliul pe raza secției de votare respective, însă au fost omiși din lista electorală permanentă a secției de votare respective;

b) membrii biroului electoral al secției de votare, persoanele însărcinate cu menținerea ordinii și operatorii de calculator, dacă aceștia nu sunt înscriși în lista electorală permanentă a secției de votare respective;

c) alegătorii care își au domiciliul în altă localitate;

d) alegătorii cu mobilitate redusă care nu sunt înscriși în lista electorală permanentă a secției de votare respective;

e) alegătorii care votează în străinătate la altă secție de votare decât cea unde au fost arondați;

f) alegătorii care votează în străinătate fără a fi formulat o cerere conform art. 8 alin. (1).

(2) Listele electorale suplimentare cuprind rubrici pentru numele, codul numeric personal, domiciliul, seria și numărul actului de identitate, numărul secției de votare și semnătura alegătorului.

(3) Modelul listei electorale suplimentare este stabilit prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente.

(4) Întâmpinările formulate cu privire la înscrierea alegătorilor în listele electorale suplimentare se soluționează pe loc de către biroul electoral al secției de votare, prin decizie.

(5) Alegătorii care își exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale sunt înscriși într-un extras din listele electorale.

(6) Listele electorale suplimentare din străinătate sunt generate în format electronic, în mod automat, pe baza datelor înregistrate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.

(7) În situația disfuncționalității Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, listele electorale suplimentare din străinătate se întocmesc pe suport hârtie și cuprind rubrici pentru numele și prenumele, codul numeric personal și semnătura alegătorului.

Art. 10

Operațiunile electorale se desfășoară în secțiile de votare organizate conform Legii nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 12 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României (abrogat prin Legea  nr. 148/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 prevedea:

„Art. 12

(1) Pe lângă misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României se organizează una sau mai multe secții de votare pentru alegătorii care se află în străinătate la data alegerilor.

(2) În afara secțiilor de votare prevăzute la alin. (1), pot fi organizate, cu acordul guvernului din țara respectivă, secții de votare și în alte localități decât cele în care își au sediul misiunile diplomatice sau oficiile consulare.

(3) Organizarea și numerotarea secțiilor de votare din străinătate se stabilesc de către ministrul afacerilor externe, prin ordin, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, în termen de cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 se abrogă.

 

Art. 21 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României (modificat prin Legea  nr. 148/2019)

  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 prevedea:

„Art. 21

(1) Birourile electorale ale secțiilor de votare sunt alcătuite dintr-un președinte, un locțiitor al acestuia, care sunt, de regulă, juriști, precum și din cel mult 7 reprezentanți ai formațiunilor politice care au propus candidați. Birourile electorale ale secțiilor de votare nu pot funcționa cu mai puțin de 5 membri.

(2) Desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora se face cu cel mult 10 zile înainte de data alegerilor de către președintele tribunalului, în ședință publică anunțată cu 48 de ore înainte, prin tragere la sorți, pe funcții, dintre juriștii existenți în județ sau în municipiul București.

(3) Listele cuprinzând juriștii care vor fi trași la sorți se întocmesc de către președintele tribunalului împreună cu prefectul, până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei alegerilor. Listele vor cuprinde un număr de persoane cu cel puțin 10% mai mare decât cel necesar, acestea fiind rezervă la dispoziția președintelui biroului electoral județean sau al sectorului municipiului București, după caz, pentru înlocuirea, în cazuri deosebite, a titularilor sau pentru completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare care nu au numărul minim de membri prevăzut de prezenta lege.

(4) În listele prevăzute la alin. (3) vor fi trecuți numai juriști care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 13 alin. (2).

(5) În cazul în care numărul juriștilor este insuficient, listele vor fi completate, la propunerea prefectului, cu persoane cu o reputație bună în localitate, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 13 alin. (2).

(5^1) Listele prevăzute la alin. (3) și (5) pot cuprinde și funcționari publici, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 13 alin. (2).

(6) Listele cuprinzând propunerile de persoane pentru funcțiile de președinte al biroului electoral al secției de votare și locțiitor al acestuia vor conține: numele, prenumele, codurile numerice personale, adresele, telefoanele și semnăturile de acceptare ale persoanelor propuse. Listele vor fi însoțite de declarațiile pe propria răspundere ale persoanelor propuse privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 13 alin. (2). Semnăturile de acceptare ale persoanelor propuse constituie acceptul de prelucrare a datelor personale de către instituțiile prefectului și Autoritatea Electorală Permanentă.

(7) Propunerile de persoane pentru funcțiile de președinte al biroului electoral al secției de votare și locțiitor al acestuia trebuie avizate de Autoritatea Electorală Permanentă din punctul de vedere al activității anterioare ca membri ai birourilor electorale, dacă este cazul. În termen de cel mult două zile de la întocmirea lor, listele cuprinzând propunerile de persoane prevăzute la alin. (4) și (5) sunt transmise spre avizare Autorității Electorale Permanente de către prefecți, în formatul solicitat de aceasta. Avizul Autorității Electorale Permanente se comunică prefecților și președinților tribunalelor, până cel mai târziu cu 5 zile înaintea desemnării președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora.

(8) Gruparea în liste a persoanelor în vederea tragerii la sorți se face avându-se în vedere necesitatea ca locuințele acestor persoane să fie situate în apropierea sediului biroului electoral al secției de votare. Rezultatul tragerii la sorți se consemnează într-un proces-verbal semnat de președintele tribunalului județean. Procesul-verbal constituie actul de învestitură.

(9) În cel mult 48 de ore de la tragerea la sorți, președintele tribunalului transmite biroului electoral județean sau, după caz, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București, lista persoanelor desemnate ca președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitori ai acestora, precum și listele de rezervă prevăzute la alin. (3)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 21

(1) Birourile electorale ale secțiilor de votare din țară sunt alcătuite din cel mult 9 membri, din care un președinte, un locțiitor al acestuia și cel mult 7 membri propuși de formațiunile politice care participă la alegeri. Birourile electorale ale secțiilor de votare din țară nu pot funcționa cu mai puțin de 5 membri.

(2) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și locțiitorii acestora sunt desemnați cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 15 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, până cel mai târziu cu 15 zile înaintea zilei votării.

(3) În cazul în care președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare, locțiitorii acestora și membrii acestora, respectiv operatorii de calculator nu își îndeplinesc atribuțiile ce le revin sau săvârșesc contravenții prevăzute de prezenta lege, sunt înlocuiți de îndată, la solicitarea biroul electoral ierarhic superior, de către organismele sau persoanele care le-au desemnat, după caz, cu alte persoane desemnate potrivit procedurilor prevăzute de prezenta lege”.

Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României – modificări (Legea nr. 148/2019) was last modified: august 7th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter