Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – modificări (Legea nr. 166/2023)

8 iun. 2023
Vizualizari: 1354

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

(M. Of. nr. 373 din 10 iulie 2001)

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

(M. Of. nr. 933 din 13 octombrie 2004)

Legea nr. 166/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 

(M. Of. nr 498 din 7 iunie 2023)

modificări: Legea nr. 350/2001: art. 65 alin. (1);

– introduce: Legea nr. 350/2001: art. 31^1 alin. (1^1) și (1^2);

Legea nr. 50/1991: art. 2 alin. (4) lit. f), art. 7 alin. (1^7), art. 11^1 lit. i).

În M. Of. nr 498 din 7 iunie 2023 s-a publicat Legea nr. 166/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. 

Redăm, în cele ce urmează, modificările și completările aduse respectivelor acte normative.

Legea nr. 350/2001

Art. 31^1 alin. (1^1) și (1^2)

Noua reglementare

La articolul 31^1, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:

„(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), dreptul de construire se acordă și în lipsa documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate pentru lucrări de construire a capacităților de producere și stocare a energiei electrice și a hidrogenului din surse regenerabile situate în intravilanul și extravilanul localităților, inclusiv stații de transformare, cabluri și instalațiile pentru racordarea acestora la rețeaua electrică de interes public.

(1^2) În situația în care pe același imobil reglementat de un certificat de urbanism se pot construi mai multe obiective de investiții, sunt aplicabile prevederile art. 7 alin. (17) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 65 alin. (1)

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Vechea reglementare

„(1) În absența Planului de amenajare a teritoriului județean și a Planului urbanistic general aprobate, pe teritoriile aferente se pot realiza investiții în construcții, lucrări tehnicoedilitare, precum și orice alte investiții urbane numai pe baza unui plan urbanistic zonal aprobat potrivit legii și cu respectarea Regulamentului general de urbanism”.

Noua reglementareLa articolul 65, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În absența Planului de amenajare a teritoriului județean și a Planului urbanistic general aprobate, pe teritoriile aferente se pot realiza investiții în construcții, lucrări tehnico-edilitare, precum și orice alte investiții urbane numai pe baza unui plan urbanistic zonal aprobat potrivit legii și cu respectarea Regulamentului general de urbanism, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege, precum și de alte acte normative în vigoare”.

 

Legea nr. 50/1991

Art. 2 alin. (4) lit. f)

Noua reglementare

La articolul 2 alineatul (4), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul cuprins:

„f) lucrări de construire a capacităților de producere și stocare a energiei electrice și a hidrogenului din surse regenerabile situate în intravilanul și extravilanul localităților, inclusiv stații de transformare, cabluri și instalațiile pentru racordarea acestora la rețeaua electrică de interes public”.

 

Art. 7 alin. (1^7)

Noua reglementare

La articolul 7, după alineatul (1^6) se introduce un nou alineat, alin. (1^7), cu următorul cuprins:

„(1^7) În măsura în care lucrările de construcții vizează realizarea mai multor obiective de investiții pe același teren, la cererea expresă a solicitantului, se poate emite câte o autorizație de construire pentru fiecare obiectiv de investiții, în baza aceluiași certificat de urbanism obținut pentru terenul aferent, cu condiția delimitării acestor obiective în documentația tehnică menționată la alin. (1) lit. c)”.

 

Art. 11^1 lit. i)

Noua reglementare

La articolul 11^1, după litera h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins:

„i) lucrări de construire a capacităților de producere și stocare a energiei electrice și a hidrogenului din surse regenerabile situate în intravilanul și extravilanul localităților, inclusiv stații de transformare, cabluri și instalațiile pentru racordarea acestora la rețeaua electrică de interes public”.

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții – modificări (Legea nr. 166/2023) was last modified: iunie 8th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.