Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – modificată (Legea nr. 113/2015)

21 mai 2015
Vizualizari: 2286

Despre

  • M. Of. nr. 339 din 18 mai 2015
  • Legea nr. 113/2015
  • Modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

În M. Of. nr. 339 din 18 mai 2015, s-a publicat Legea nr. 113/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (rep. M. Of. nr. 510 din 22 iulie 2010; cu modif. și compl. ult.).

Vom prezenta, în continuare, prevederile Legii nr. 113/2015:

Art. I Legea nr. 113/2015

La art. I din Legea nr. 113/2015 sunt prevăzute modificările și completările ce sunt aduse Legii nr. 334/2006 prin Legea nr. 113/2015. Vă prezentăm câteva dintre modificările aduse respectivei legi:

Legea nr. 334/2006, așa cum a fost modificată prin Legea nr. 113/2015, stabilește următoarele principii ale finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale:

a) principiul legalității;

b) principiul egalității de șanse;

Conferința națională de insolvență

c) principiul transparenței veniturilor și cheltuielilor;

d) principiul independenței partidelor politice și a candidaților față de finanțatori;

e) principiul integrității competiției politice și electorale.

De asemenea, potrivit noii reglementări, sursele de finanțare a activității unui partid politic sunt:

a) cotizații ale membrilor de partid;

b) donații, legate și alte liberalități;

c) venituri provenite din activități proprii;

d) subvenții de la bugetul de stat;

e) împrumuturi în bani de la persoane fizice și juridice.

Se mai prevede, printre altele, și faptul că partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 30 aprilie a anului următor, cuantumul total al veniturilor din cotizații obținute în anul fiscal precedent, precum și lista membrilor de partid care au plătit în anul fiscal precedent cotizații a căror valoare însumată depășește 10 salarii minime brute pe țară.

Art. II Legea nr. 113/2015

La art. II se prevede faptul că termenul prevăzut la art. 52 alin. (1) [În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a respectivei legi se vor elabora și supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorității Electorale Permanente, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi] din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin respectiva lege, începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III Legea nr. 113/2015

La art. III se stabilește faptul că în cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei legi, partidele politice au obligația de a furniza Autorității Electorale Permanente datele prevăzute la art. 49 alin. (1) [a) numele și prenumele, codurile numerice personale, domiciliile și datele de contact ale persoanelor responsabile de administrarea fondurilor partidului politic, la nivel național și județean; b) adresele sediilor centrale, ale organizațiilor teritoriale și ale structurilor interne ale partidelor politice prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 14/2003, republicată; c) numele și prenumele, codurile numerice personale, domiciliile și datele de contact ale persoanelor îndreptățite să reprezinte partidele politice la nivel central și județean; d) datele referitoare la activitatea financiară a partidelor politice; e) sancțiunile aplicate] din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin respectiva lege.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala
Art. IV Legea nr. 113/2015

La art. IV se dispune faptul că Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 22 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin respectiva lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

 

Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – modificată (Legea nr. 113/2015) was last modified: mai 21st, 2015 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.