Legea nr. 322/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene

9 ian. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 568

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Inteligența artificială în materie penală
Actul modificator

Sumar

O.U.G. nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritățile contractante pe parcursul licitării și implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA și PHARE finanțate de Uniunea Europeană, aprobată prin Legea nr. 367/2007

(M. Of. nr. 439 din 28 iunie 2007; cu modif. ult.)

Legea nr. 322/2018 

 (M. Of. nr. 1099 din 27 decembrie 2018)

 

– modifică: art. 4 alin. (3), art. 6 lit. c).

O.U.G. nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000

 (M. Of. nr. 215 din 17 mai 1999; cu modif. ult.)

– modifică: art. 5 alin. (1^1) lit. c), art. 5 alin. (3^1) lit. a)-b), art. 5 alin. (3^2), art. 5 alin. (4)-(5), sintagma „Uniunea Europeană”;

– introduce: art. 5 alin. (3^1) lit. f), art. 5 alin. (3^4).

 

În M. Of. nr. 1099 din 27 decembrie 2018, s-a publicat Legea nr. 322/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Astfel, respectiva lege aduce unele modificări, dar și completări următoarelor acte normative:

O.U.G. nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritățile contractante pe parcursul licitării și implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA și PHARE finanțate de Uniunea Europeană, aprobată prin Legea nr. 367/2007 (M. Of. nr. 439 din 28 iunie 2007; cu modif. ult.);

O.U.G. nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000 (M. Of. nr. 215 din 17 mai 1999; cu modif. ult.);

Potrivit completărilor aduse O.U.G. nr. 63/1999, la propunerea structurilor de implementare sau a altor entități debitoare către bugetul UE, ordonatorul principal de credite are obligația să includă la alineatele de cheltuieli bugetare deja existente și acele sume necesare achitării către MFP sau direct C.E. a debitelor față de UE nerecuperate de la beneficiari/contractori, în situația epuizării veniturilor încasate din dobânzi acumulate în conturile programelor PHARE, începând cu programele PHARE 2003, după aplicarea prevederilor art. 4 alin. (3) din O.U.G. nr. 63/2007.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse celor două acte normative.

 

O.U.G. nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritățile contractante pe parcursul licitării și implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA și PHARE finanțate de Uniunea Europeană

 

Art. 4 alin. (3) din O.U.G. nr. 63/2007 (modificat prin Legea nr. 322/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 4, alin. (3) prevedea:

„(3) Veniturile încasate din dobânzi acumulate în conturile programelor PHARE aferente fondurilor transferate de Comisia Europeană în cadrul memorandumurilor de finanțare începând cu programele PHARE 2003 se utilizează pentru reîntregirea conturilor programelor PHARE cu sumele aferente debitelor nerecuperate de la beneficiari/contractori, cu ocazia transmiterii declarațiilor finale de cheltuieli la Comisia Europeană în scopul transferării către aceasta a respectivelor sume”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Veniturile încasate din dobânzi acumulate în conturile programelor PHARE aferente fondurilor transferate de Comisia Europeană în cadrul memorandumurilor de finanțare începând cu programele PHARE 2003 se utilizează pentru reîntregirea conturilor programelor PHARE cu sumele aferente debitelor nerecuperate de la beneficiari/contractori, cu ocazia primirii notei de debit de la Comisia Europeană, în scopul transferării către aceasta a respectivelor sume”.

 

Art. 6 lit. c) din O.U.G. nr. 63/2007 (modificat prin Legea nr. 322/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 6, lit. c) prevedea:

„Veniturile neutilizate până la termenele prevăzute la art. 5, aflate în conturile autorităților contractante, au următoarele destinații:

(…)

c) veniturile încasate din dobânzi acumulate în conturile proiectelor ex-ISPA pentru fondurile transferate de CE se repartizează, în următoarea ordine, pentru:

1. reîntregirea sumelor utilizate potrivit prevederilor O.U.G. nr. 135/2007

2. privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările și completările ulterioare, considerate cheltuieli eligibile și certificate de Autoritatea de certificare și plată;

3. compensarea debitelor aferente fondurilor ex-ISPA stabilite în sarcina beneficiarilor proiectelor respective;

4. reîntregirea bugetului beneficiarului pentru măsurile ex-ISPA a căror cofinanțare a fost asigurată de acesta prin bugetul propriu”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

„Veniturile neutilizate până la termenele prevăzute la art. 5, aflate în conturile autorităților contractante, au următoarele destinații:

(…)

c) veniturile încasate din dobânzi acumulate în conturile proiectelor ex-ISPA pentru fondurile transferate de CE se repartizează, în următoarea ordine, pentru:

1. reîntregirea sumelor utilizate potrivit prevederilor O.U.G. nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările și completările ulterioare, considerate cheltuieli eligibile și certificate de Autoritatea de certificare și plată;

2. compensarea debitelor aferente fondurilor ex-ISPA stabilite în sarcina beneficiarilor proiectelor sau a cheltuielilor neeligibile stabilite prin acte emise de autoritatea de management ex-ISPA, aferente fondurilor ex-ISPA și care revin în sarcina beneficiarilor proiectelor respective;

3. reîntregirea bugetului beneficiarului pentru măsurile ex-ISPA a căror cofinanțare a fost asigurată de acesta integral sau parțial prin bugetul propriu, inclusiv din împrumuturi de la instituțiile financiare internaționale, sau virarea în contul de venituri ale bugetului de stat pentru măsurile ex-ISPA a căror cofinanțare a fost asigurată integral din bugetul de stat”.

 

O.U.G. nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora

 

Art. 5 alin. (1^1) lit. c) din O.U.G. nr. 63/1999 (modificat prin Legea nr. 322/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 5 alin. (1^1), lit. c) prevedea:

„(1^1) În bugetul de stat, la poziția distinctă denumita «Transferuri aferente Fondului Național de Preaderare» se mai cuprind:

(…)

c) sume necesare pentru achitarea în termenul indicat de Comisia Europeana a debitelor față de Comunitatea Europeana, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente, în cazul în care acestea nu pot fi recuperate și/sau achitate la timp de către:

– structurile de implementare din administrația publică, în cazul în care nu se pot aplica prevederile art. 5 alin. (3^1);

– alte entități debitoare către bugetul Comunității Europene, în cazul în care nu se pot aplica prevederile art. 5 alin. (3^1)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5 alin. (1^1), lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1^1) În bugetul de stat, la poziția distinctă denumita «Transferuri aferente Fondului Național de Preaderare» se mai cuprind:

(…)

c) sume necesare în scopul achitării la Comisia Europeană a debitelor stabilite față de bugetul Uniunii Europene, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente, în cazul în care sumele datorate nu pot fi recuperate de la entități debitoare către bugetul Uniunii Europene, altele decât structurile de implementare din administrația publică;”.

 

Art. 5 alin. (3^1) lit. a)-b) din O.U.G. nr. 63/1999 (modificat prin Legea nr. 322/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 5 alin. (3^1), lit. a)-b) prevedeau:

„(3^1) La propunerea structurilor de implementare sau a altor entități debitoare către bugetul Comunității Europene, ordonatorul principal de credite are obligația să includă la alineatele de cheltuieli bugetare deja existente (Programe comunitare, Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă, Programe ISPA, Programe SAPARD):

a) sume necesare achitării către Ministerul Economiei și Finanțelor sau direct Comisiei Europene, după caz, a debitelor față de Comunitatea Europeană și a majorărilor de întârziere aferente acestora, în cazul neachitării la termen de către contractori/beneficiari a sumelor plătite necuvenit din contribuția financiară a Comunității Europene, ca urmare a unor nereguli;

b) sume necesare achitării către Ministerul Economiei și Finanțelor sau direct Comisiei Europene, după caz, a debitelor față de Comunitatea Europeană și a majorărilor de întârziere aferente acestora, în cazul în care acestea nu sunt imputabile contractorilor/beneficiarilor;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5 alin. (3^1), lit. a)-b) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(3^1) La propunerea structurilor de implementare sau a altor entități debitoare către bugetul Comunității Europene, ordonatorul principal de credite are obligația să includă la alineatele de cheltuieli bugetare deja existente (Programe comunitare, Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă, Programe ISPA, Programe SAPARD):

a) sume necesare achitării către Ministerul Finanțelor Publice sau direct Comisiei Europene, după caz, a debitelor față de Uniunea Europeană și a majorărilor de întârziere aferente acestora, în cazul neachitării la termen de către contractori/beneficiari a sumelor plătite necuvenit din contribuția financiară a Uniunii Europene, ca urmare a unor nereguli, pentru programele ex-ISPA și SAPARD;

b) sume necesare achitării către Ministerul Finanțelor Publice sau direct Comisiei Europene, după caz, a debitelor față de Uniunea Europeană și a majorărilor de întârziere aferente acestora, în cazul în care acestea nu sunt imputabile contractorilor/beneficiarilor sau structurile de implementare nu au constituit debite în cazul programelor PHARE și ex-ISPA;”.

 

Art. 5 alin. (3^1) lit. f) din O.U.G. nr. 63/1999 (introdus prin Legea nr. 322/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5 alin. (3^1), după lit. e), se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul conținut:

„(3^1) La propunerea structurilor de implementare sau a altor entități debitoare către bugetul Comunității Europene, ordonatorul principal de credite are obligația să includă la alineatele de cheltuieli bugetare deja existente (Programe comunitare, Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă, Programe ISPA, Programe SAPARD):

(…)

f) sume necesare achitării către Ministerul Finanțelor Publice sau direct Comisiei Europene a debitelor față de Uniunea Europeană nerecuperate de la beneficiari/contractori, în situația epuizării veniturilor încasate din dobânzi acumulate în conturile programelor PHARE, începând cu programele PHARE 2003, după aplicarea prevederilor art. 4 alin. (3) din O.U.G. nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritățile contractante pe parcursul licitării și implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA și PHARE finanțate de Uniunea Europeană, aprobată prin Legea nr. 367/2007, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 5 alin. (3^2) din O.U.G. nr. 63/1999 (modificat prin Legea nr. 322/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 5, alin. (3^2) prevedea:

„(3^2) Alocarea sumelor prevăzute la alin. (3^1) în bugetele ordonatorilor principali de credite se realizează fie cu ocazia legii de rectificare bugetară, fie prin virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an, și sumele alocate în acest scop nu pot fi realocate pentru alte destinații”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5, alin. (3^2) se modifică și va avea următorul conținut:

(3^2) Alocarea sumelor prevăzute la alin. (3^1) în bugetele ordonatorilor principali de credite se realizează cu ocazia aprobării anuale a legii bugetului de stat, a legilor de rectificare bugetară sau, dacă este necesar, prin virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole în cursul întregului an, iar sumele alocate în acest scop nu pot fi realocate pentru alte destinații”.

 

Art. 5 alin. (3^4) din O.U.G. nr. 63/1999 (introdus prin Legea nr. 322/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5, după alin. (3^3), se introduce un nou alineat, alin. (3^4), cu următorul conținut:

(3^4) La solicitarea autorității de management ex-ISPA, cu aprobarea ordonatorului principal de credite din cadrul instituției unde aceasta funcționează, pentru măsurile în domeniul mediului, sumele reprezentând cheltuieli finanțate temporar în baza alin. (1^1) lit. b), care au fost stabilite ulterior ca neeligibile și pentru care au fost emise acorduri prealabile în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a pct. 2.1 din Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.763/182/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a art. 1 din O.U.G. nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA, rămân cheltuieli definitive la bugetul de stat, în bugetul Ministerului Finanțelor Publice – «Acțiuni Generale»”.

 

Art. 5 alin. (4)-(5) din O.U.G. nr. 63/1999 (modificat prin Legea nr. 322/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 5, alin. (4)-(5) prevedeau:

„(4) Sumele plătite de la bugetul de stat în scopul achitării debitelor prevăzute la alin. (1^1) lit. c) se recuperează de la structurile de implementare din administrația publică sau, după caz, de la alte entități debitoare către bugetul Comunității Europene și se returnează Ministerului Finanțelor Publice pentru a fi utilizate în scopul acoperirii altor debite datorate bugetului Comunității Europene.

(5) Sumele plătite de la bugetul de stat în scopul achitării debitelor și a majorărilor de întârziere prevăzute la alin. (3^1) lit. a), precum și sumele reprezentând pretențiile structurilor de implementare sau ale altor entități debitoare către bugetul Comunității Europene, stabilite ca urmare a pronunțării unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile sau ca urmare a aplicării procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006, cu modificările ulterioare, se recuperează de la contractori/beneficiari, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare, și a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5, alin. (4)-(5) se modifică și vor avea următorul conținut:

(4) Sumele plătite de la bugetul de stat în scopul achitării debitelor prevăzute la alin. (11) lit. c) se recuperează de la entitățile debitoare către bugetul Comunității Europene și se returnează Ministerului Finanțelor Publice pentru a fi utilizate în scopul acoperirii altor debite datorate bugetului Comunității Europene.

(5) Structurile de implementare au obligația aplicării prevederilor O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru recuperarea de la debitori a sumelor plătite de la bugetul de stat, conform alin. (31), precum și a sumelor reprezentând pretențiile structurilor de implementare sau ale altor entități debitoare către bugetul Uniunii Europene, stabilite ca urmare a pronunțării unor hotărâri judecătorești definitive sau ca urmare a aplicării procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Sintagma „Uniunea Europeană” din O.U.G. nr. 63/1999 (modificat prin Legea nr. 322/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, sintagma „Comunitatea Europeană” se înlocuiește cu sintagma „Uniunea Europeană”.

Legea nr. 322/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene was last modified: ianuarie 9th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter