Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii – modificări (O.U.G. nr. 92/2018)

18 oct. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 543
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar

Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 (rep. M. Of. nr. 628 din 1 septembrie 2012; cu modif. ult.)

O.U.G. nr. 92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției 

(M. Of. nr. 874 din 16 octombrie 2018)

 

modifică: art. 28 alin. (3), art. 40 alin. (2) lit. c), art. 55 alin. (1) lit. c), art. 55 alin. (3), art. 55 alin. (9);

introduce: art. 44 alin. (3^1);
abrogă: art. 55 alin. (4)-(5), art. 55^1.

 

În M. Of. nr. 874 din 16 octombrie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției.

Astfel, respectiva ordonanță aduce unele modificări, dar și completări următoarelor acte normative:

– Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (rep. M. Of. nr. 826 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.);

– Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005; cu modif. ult.);

– Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (rep. M. Of. nr. 628 din 1 septembrie 2012; cu modif. ult.).

Una dintre cele mai importante modificări aduse Legii nr. 317/2004 se referă la atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în materia carierei procurorilor. Astfel, spre deosebire de vechea reglementare, potrivit căreia numirea și revocarea procurorilor șefi de secții ai PÎCCJ, DNA și DIICOT se făcea de către Secția pentru procurori a CSM, noile dispoziții au redus semnificativ rolul acestei secții, ea urmând să avizeze doar propunerea ministrului justiției de numire și revocare a procurorilor șefi. Totodată, se observă și modificarea dispozițiilor privind participarea reprezentanților societății civile la lucrările Plenului CSM, prin noua reglementare aceștia dobândind drept de vot.

 

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

 

Art. 28 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (modificat prin O.U.G. nr. 92/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 28, alin. (3) prevedea:

„(3) Reprezentanții societății civile participă numai la lucrările Plenului Consiliului Superior al Magistraturii”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 28, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Reprezentanții societății civile participă, cu drept de vot, la lucrările Plenului Consiliului Superior al Magistraturii”.

 

Art. 40 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat prin O.U.G. nr. 92/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 40 alin. (2), lit. c) prevedea:

„(2) Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuții referitoare la cariera procurorilor:

(…)

c) numește și revocă procurorii șefi de secții ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 40 alin. (2), lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuții referitoare la cariera procurorilor:

(…)

c) avizează propunerea ministrului justiției de numire și revocare a procurorilor șefi de secții ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;”.

 

Art. 44 alin. (3^1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (introdus prin O.U.G. nr. 92/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 44, după alin. (3), se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul conținut:

„(3^1) Ministrul justiției poate sesiza Inspecția Judiciară pentru a se stabili dacă există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare de către procurori. Cercetarea disciplinară se efectuează de Inspecția Judiciară, prevederile prezentei secțiuni fiind aplicabile în mod corespunzător”.

 

Art. 55 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat prin O.U.G. nr. 92/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 55 alin. (1), lit. c) prevedea:

„(1) Revocarea din funcția de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii se poate dispune oricând în timpul mandatului, în următoarele cazuri:

(…)

c) persoanei în cauză îi este retrasă încrederea de către majoritatea judecătorilor sau procurorilor, după caz, care funcționează efectiv la instanțele sau parchetele pe care aceasta le reprezintă”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 55 alin. (1), lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Revocarea din funcția de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii se poate dispune oricând în timpul mandatului, în următoarele cazuri:

(…)

c) secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat, pe baza raportului întocmit de Inspecția Judiciară, că persoana în cauză nu și-a îndeplinit sau și-a îndeplinit în mod necorespunzător, în mod grav, repetat și nejustificat, atribuțiile prevăzute de lege”.

 

Art. 55 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat prin O.U.G. nr. 92/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 55, alin. (3) prevedea:

„(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. c), procedura de revocare din funcție a unui membru al Consiliului se desfășoară după cum urmează:

a) retragerea încrederii poate fi inițiată de orice adunare generală de la nivelul instanțelor sau parchetelor pe care le reprezintă membrul Consiliului Superior al Magistraturii a cărui revocare se solicită. Organizațiile profesionale ale judecătorilor și procurorilor pot sesiza adunările generale ale judecătorilor și procurorilor în vederea inițierii procedurii de retragere a încrederii;

b) Consiliul declanșează demersurile de retragere a încrederii, la cererea a cel puțin 10 adunări generale în cazul judecătoriilor sau parchetelor de pe lângă judecătorii, 3 adunări generale în cazul tribunalelor sau parchetelor de pe lângă tribunale, o adunare generală în cazul curților de apel sau al parchetelor de pe lângă curțile de apel, respectiv a adunării generale a Înaltei Curți de Casație și Justiție sau a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

c) hotărârile din adunările generale pentru inițierea sau susținerea declanșării procedurii de retragere a încrederii se iau cu majoritatea voturilor judecătorilor sau procurorilor care funcționează efectiv la acea instanță sau la acel parchet, prin vot secret, direct și personal;

d) în termen de 10 zile de la data la care este sesizat, cu respectarea condițiilor prevăzute la lit. a) și b), Plenul Consiliului convoacă toate adunările generale de la nivelul instanțelor sau parchetelor pe care le reprezintă membrul Consiliului Superior al Magistraturii a cărui revocare se solicită, stabilind o singură dată și oră pentru desfășurarea acestora, însă nu mai târziu de 20 de zile de la data convocării. Judecătorului sau procurorului vizat i se comunică de îndată hotărârea sau hotărârile prin care s-a luat măsura inițierii procedurii de revocare;

e) persoana pentru care se solicită retragerea încrederii se poate adresa judecătorilor sau procurorilor în vederea susținerii propriului punct de vedere, în orice mod, până la momentul începerii votului;

f) în termen de 5 zile de la finalizarea adunărilor generale convocate potrivit dispozițiilor prevăzute la lit. d), Plenul Consiliului validează rezultatele votului exprimat;

g) dacă majoritatea voturilor valabil exprimate de judecătorii sau procurorii întruniți în adunări generale la instanțele ori parchetele pe care le reprezintă membrul ales al Consiliului Superior al Magistraturii sunt în sensul retragerii încrederii, calitatea de membru ales al Consiliului încetează de drept la data validării rezultatelor de către Plenul Consiliului”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 55, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. c), procedura de revocare din funcție a unui membru al Consiliului se desfășoară după cum urmează: 

a)solicitarea de revocare poate fi inițiată de cel puțin 2/3 din numărul adunărilor generale de la nivelul instanțelor sau parchetelor pe care le reprezintă membrul Consiliului Superior al Magistraturii a cărui revocare se solicită; 

b) sesizarea trebuie să cuprindă indicarea concretă a atribuției prevăzute de lege pe care persoana în cauză nu și-a îndeplinit-o sau și-a îndeplinit-o în mod necorespunzător, în mod grav, repetat și nejustificat, precum și a motivelor din care rezultă această situație. Sesizarea este inadmisibilă atunci când vizează modul în care membrul ales și-a exercitat dreptul de vot, mandatul membrului ales nefiind imperativ;

c) solicitarea de revocare se transmite secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, care dispune efectuarea verificărilor necesare de către Inspecția Judiciară. Verificările trebuie efectuate în termen de cel mult 90 de zile de la data sesizării Inspecției Judiciare. Inspectorul- șef poate dispune prelungirea termenului de efectuare a verificărilor dacă există motive întemeiate care justifică această măsură, dispozițiile art. 46 alin. (1) fiind aplicabile în mod corespunzător;

d) raportul întocmit de Inspecția Judiciară se transmite secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, care îl va comunica judecătorului sau procurorului vizat. Împotriva raportului, judecătorul sau procurorul poate formula obiecțiuni în termen de 30 de zile de la comunicare. Raportul definitiv se comunică adunărilor generale de la nivelul instanțelor sau parchetelor pe care le reprezintă membrul Consiliului Superior al Magistraturii a cărui revocare se solicită;

e) în vederea dezbaterii raportului, secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii convoacă toate adunările generale de la nivelul instanțelor sau parchetelor pe care le reprezintă membrul Consiliului Superior al Magistraturii a cărui revocare se solicită, stabilind o singură dată și o oră pentru desfășurarea acestora;

f) persoana vizată de revocare se poate adresa judecătorilor sau procurorilor în vederea susținerii propriului punct de vedere, în orice mod, până la data adunărilor generale;

g) dacă 2/3 din numărul voturilor valabil exprimate de judecătorii sau procurorii întruniți în adunările generale ale instanțelor sau parchetelor pe care le reprezintă membrul Consiliului Superior al Magistraturii vizat de procedură sunt în sensul menținerii solicitării de revocare, secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii ia act de hotărârile adunărilor generale;

h) adunările generale ale instanțelor sau parchetelor pe care le reprezintă membrul Consiliului Superior al Magistraturii a cărui revocare se solicită sunt legal constituite în prezența a cel puțin 2/3 din numărul total al judecătorilor sau procurorilor. Hotărârile adunărilor generale se adoptă cu votul a cel puțin 2/3 din numărul total al judecătorilor sau procurorilor”.

 

Art. 55 alin. (4)-(5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (abrogat prin O.U.G. nr. 92/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 44, alin. (4)-(5) se abrogă.

 

Art. 55 alin. (9) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat prin O.U.G. nr. 92/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 55, alin. (9) prevedea:

„(9) Decizia de revocare a membrilor aleși de la Înalta Curte de Casație și Justiție se ia cu votul majorității judecătorilor în exercițiu de la Înalta Curte de Casație și Justiție”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 55, alin. (9) se modifică și va avea următorul conținut:

„(9) Dispozițiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător și în cazul revocării membrilor aleși de la Înalta Curte de Casație și Justiție”.

 

Art. 55^1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (abrogat prin O.U.G. nr. 92/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 55^1 se abrogă.

Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii – modificări (O.U.G. nr. 92/2018) was last modified: octombrie 18th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter