Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar

28 dec. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1458

Despre

  • M. Of. nr. 920 din 11 decembrie 2015
  • Legea nr. 312/2015: Redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
Legea nr. 312/2015Titlul I („Domeniu de aplicare, definiții și autorități”)
Titlul II („Pregătirea”)
Titlul III („Intervenție timpurie”)
Titlul IV („Rezoluția”)
Titlul V („Rezoluția grupurilor transfrontaliere”)
Titlul VI („Relații cu state terțe”)
Titlul VII („Mecanismele de finanțare a rezoluției”)
Titlul VIII („Sancțiuni administrative și măsuri sancționatoare”)
Titlul IX („Dispoziții aplicabile firmelor de investiții”)
Titlul X („Dispoziții privind aplicarea transfrontalieră a procedurilor de rezoluție cu privire la sucursale”)
Titlul XI („Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative”)
Titlul XII („Dispoziții tranzitorii și finale”)

 

Original Black Friday pe UJmag.ro!

În M. Of. nr. 920 din 11 decembrie 2015, s-a publicat Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar.

 

Legea nr. 312/2015 are următoarea structură:

 

Titlul I („Domeniu de aplicare, definiții și autorități”): art. 1-8

Titlul II („Pregătirea”): art. 9-148

Cap. I („Planificarea redresării și a rezoluției”): art. 9-84)

Cap. II („Posibilitatea de soluționare”): art. 85-116

Cap. III („Sprijin financiar intragrup”): art. 117 – Art. 148)

Titlul III („Intervenție timpurie”): art. 149-176

Cap. I („Măsuri de intervenție timpurie”): art. 149-151

Cap. II („Înlocuirea conducerii superioare și a organului de conducere”): art. 152

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Cap. III („Desemnarea administratorului temporar”): art. 153-161

Cap. IV („Coordonarea măsurilor de intervenție timpurie și desemnarea administratorului temporar în cazul grupurilor pentru care Banca Națională a României este supraveghetor consolidant”): art. 162-169

Cap. V („Coordonarea măsurilor de intervenție timpurie și desemnarea administratorului temporar în cazul grupurilor pentru care Banca Națională a României este autoritate competentă la nivel individual”): art. 170-176

Titlul IV („Rezoluția”): art. 177-456

Cap. I („Obiective, condiții și principii generale”): art. 177-193

Cap. II („Administratorul special”): art. 194-200

Cap. III („Evaluare”): art. 201-213

Cap. IV („Instrumente de rezoluție”): art. 214-351

Cap. V („Instrumente publice de stabilizare financiară”): art. 352-357

Cap. VI („Reducerea valorii instrumentelor de capital”): art. 358-382

Cap. VII („Competențe de rezoluție”): art. 383-422

Cap. VIII („Mecanisme de siguranță”): art. 423-436

Cap. IX („Obligații procedural”): art. 437-452

Cap. X („Dreptul la contestare și excluderea altor măsuri”): art. 453-456

Titlul V („Rezoluția grupurilor transfrontaliere: art. 457-511

Cap. I („Principii generale referitoare la procesul decizional care implică mai multe state membre”): art. 457

Cap. II („Colegii de rezoluție”): art. 458-463

Cap. III („Colegii de rezoluție europene”): art. 464-468

Cap. IV („Schimbul de informații”): art. 469-472

Cap. V („Rezoluția grupului care implică o filială a acestuia atunci când Banca Națională a României este autoritate de rezoluție la nivel de grup: art. 473-485)

Cap. VI („Rezoluția grupului care implică o filială a acestuia pentru care Banca Națională a României este autoritate de rezoluție la nivel individual”): art. 486-497

Cap. VII („Rezoluția grupului în cazul în care Banca Națională a României este autoritate de rezoluție la nivel de grup”): art. 498-504

Cap. VIII („Rezoluția grupului în cazul în care Banca Națională a României este autoritate de rezoluție la nivel individual”): art. 505-511

Titlul VI („Relații cu state terțe”): art. 512-529

Cap. I („Acorduri cu state terțe”): art. 512

Cap. II („Recunoașterea și punerea în aplicare a procedurilor de rezoluție din state terțe”): art. 513-518

Cap. III („Dreptul de a refuza recunoașterea sau punerea în aplicare a procedurilor de rezoluție din state terțe”): art. 519

Cap. IV („Rezoluția sucursalelor în România ale instituțiilor de credit din state terțe”): art. 520-522

Cap. V („Cooperarea cu autoritățile din state terțe”): art. 523-526

Cap. VI („Schimbul de informații confidențiale”): art. 527-529

Titlul VII („Mecanismele de finanțare a rezoluției”): art. 530-568

Cap. I („Dispoziții generale”): art. 530-555

Cap. II („Finanțarea rezoluției la nivelul grupului pentru care Banca Națională a României este autoritate de rezoluție la nivel de grup”): art. 556-560

Cap. III („Finanțarea rezoluției grupului pentru care Banca Națională a României este autoritate de rezoluție la nivel individual”): art. 561-568

Titlul VIII („Sancțiuni administrative și măsuri sancționatoare”): art. 569-575

Titlul IX („Dispoziții aplicabile firmelor de investiții”): art. 576-617

Cap. I („Dispoziții generale”): art. 576

Cap. II („Fondul de rezoluție pentru firmele de investiții”): art. 577-610

Cap. III („Sancțiuni administrative și măsuri sancționatoare”): art. 611-617

Titlul X („Dispoziții privind aplicarea transfrontalieră a procedurilor de rezoluție cu privire la sucursale”): art. 618-628

Cap. I („Sucursale stabilite în alte state membre ale instituțiilor de credit, persoane juridice române”): art. 618-623

Cap. II („Sucursale stabilite în state terțe ale instituțiilor de credit, persoane juridice române”): art. 624

Cap. III („Sucursale stabilite în România ale entităților din alte state membre”): art. 625-626

Cap. IV („Sucursale stabilite în România ale entităților din state terțe”): art. 627-628

Titlul XI („Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative”): art. 629-632

Cap. I („Dispoziții privind modificarea și completarea O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului”): art. 629

Cap. II („Dispoziții pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență”): art. 630

Cap. III („Dispoziții pentru modificarea și completarea O.G. nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară”): art. 631

Cap. IV („Dispoziții pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital”): art. 632

Titlul XII („Dispoziții tranzitorii și finale”): art. 633-638

 

Obiectul de reglementare

Legea nr. 312/2015 stabilește reguli și proceduri privind redresarea și rezoluția următoarelor categorii de entități:

a) instituții de credit și firme de investiții, persoane juridice române;

b) instituții financiare, persoane juridice române, care sunt filiale ale unei instituții de credit, ale unei firme de investiții ori ale uneia dintre societățile prevăzute la lit. c) sau d) și care sunt acoperite de supravegherea la nivel consolidat a întreprinderii-mamă în conformitate cu art. 6-17 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;

c) societăți financiare holding, societăți financiare holding mixte și societăți financiare holding cu activitate mixtă, persoane juridice române;

d) societăți financiare holding-mamă din România, societăți financiare holding-mamă din Uniunea Europeană, societăți financiare holding mixte-mamă din România, societăți financiare holding mixte-mamă din Uniunea Europeană, persoane juridice române;

e) sucursale stabilite pe teritoriul României ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții din state terțe.

Intrarea în vigoare

Respectiva lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 320 lit. d) și e), precum și ale art. 352-357, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

Actele normative modificate

Legea nr. 312/2015 modifică următoarele acte normative:

O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (M. Of. nr. 1.027 din 27 decembrie 2006; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007.

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (M. Of. nr. 466 din 25 iunie 2014; cu modif. ult.).

O.G. nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară (M. Of. nr. 78 din 30 ianuarie 2004; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2004.

Legea nr. 297/2004 privind piața de capital (M. Of. nr. 571 din 29 iunie 2004; cu modif. ult.).

Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar was last modified: decembrie 24th, 2015 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter