Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară – modificări (Legea nr. 207/2018)

24 iul. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
8.672 views

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Art. 36 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat prin Legea nr. 207/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 36, alin. (3) prevedea:

„(3) În cadrul tribunalelor funcționează secții sau, după caz, complete specializate pentru cauze civile, indiferent de obiectul lor sau de calitatea părților, cauze penale, cauze cu minori și de familie, cauze de contencios administrativ și fiscal, cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, societăți, registrul comerțului, insolvență, concurență neloială sau pentru alte materii, precum și, în raport cu natura și numărul cauzelor, complete specializate pentru cauze maritime și fluviale”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 36, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) În cadrul tribunalelor funcționează, în raport cu complexitatea și numărul cauzelor, secții sau, după caz, completuri specializate pentru cauze civile, cauze cu profesioniști, cauze penale, cauze cu minori și de familie, cauze de contencios administrativ și fiscal, cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, insolvență, concurență neloială sau pentru alte materii, precum și completuri specializate pentru cauze maritime și fluviale”.

 

Art. 38 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat prin Legea nr. 207/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 38, alin. (2) prevedea:

„(2) Localitățile care fac parte din circumscripțiile judecătoriilor din fiecare județ se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiției, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii”.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 38, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Localitățile care fac parte din circumscripțiile judecătoriilor din fiecare județ se stabilesc, cu avizul conform al ministrului justiției, prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

 

Art. 41 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat prin Legea nr. 207/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 41, alin. (1) prevedea:

„(1) Secțiile curților de apel și ale instanțelor din circumscripția acestora se înființează, la propunerea colegiului de conducere al fiecărei instanțe, prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii. Completele specializate ale secțiilor curților de apel și ale instanțelor din circumscripția acestora se înființează de președintele instanței, la propunerea colegiului de conducere al fiecărei instanțe”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 41, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Secțiile curților de apel și ale instanțelor din circumscripția acestora se înființează, la propunerea colegiului de conducere al fiecărei instanțe, prin hotărâre a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. Completurile specializate ale secțiilor curților de apel și ale instanțelor din circumscripția acestora se înființează de președintele instanței, la propunerea colegiului de conducere al fiecărei instanțe”.

 

Art. 45 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat prin Legea nr. 207/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 41, alin. (1) prevedea:

„(1) În funcție de volumul de activitate și de complexitatea cauzelor, la curțile de apel, tribunale și tribunale specializate, președintele poate fi ajutat de 1-2 vicepreședinți, iar la judecătorii, președintele poate fi ajutat de un vicepreședinte”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 45, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) În funcție de volumul de activitate și de complexitatea cauzelor, la curțile de apel, tribunale, tribunale specializate, judecătoriile care își au sediul în reședințele de județ, precum și la judecătoriile din municipiul București, președintele poate fi ajutat de 1 – 2 vicepreședinți, iar la celelalte judecătorii, președintele poate fi ajutat de un vicepreședinte”.

 

Art. 49 alin. (2^1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat prin Legea nr. 207/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 49, alin. (2^1) prevedea:

„(2^1) În cazul în care la judecătorii și tribunale specializate numărul judecătorilor este mai mic de 3, atribuțiile colegiului de conducere se exercita de președinte”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 49, alin. (2^1) se modifică și va avea următorul conținut:

(2^1) În cazul în care, la judecătorii și tribunale specializate, numărul judecătorilor este de 5 sau mai mic, atribuțiile colegiului de conducere se exercită de președinte”.

 

Art. 49 alin. (2^2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (introdus prin Legea nr. 207/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 49, după alin. (2^1), se introduce un nou alineat, alin. (2^2), cu următorul conținut:

(2^2) Dispozițiile alin. (2^1) se aplică în mod corespunzător și în situațiile în care, din motive obiective, colegiul de conducere nu se poate constitui”.

 

Art. 50 alin. (4) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat prin Legea nr. 207/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 50, alin. (4) prevedea:

„(4) Adunările generale ale judecătorilor se pot convoca și de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii sau colegiul de conducere al instanței”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 50, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

(4) Adunările generale ale judecătorilor se pot convoca și de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, de către Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii sau de către colegiul de conducere al instanței”.

 

Art. 51 lit. e) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat prin Legea nr. 207/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 51, lit. e) prevedea:

„Adunările generale ale judecătorilor, prevăzute la art. 50 alin. (1), au următoarele atribuții:

(…)

e) formulează puncte de vedere la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 51, lit. e) se modifică și va avea următorul conținut:

Adunările generale ale judecătorilor, prevăzute la art. 50 alin. (1), au următoarele atribuții:

(…)

e) formulează puncte de vedere la solicitarea Plenului sau, după caz, a secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii;”.

 

Art. 53 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (introdus prin Legea nr. 207/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 53, după alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul conținut:

(3) Sistemul de repartizare aleatorie a cauzelor pe completuri de judecată se auditează extern, la fiecare 2 ani, sub conducerea Ministerului Justiției și cu implicarea societății civile și a organizațiilor profesionale ale magistraților. Concluziile auditului sunt publice”.

 

Art. 54 alin. (1)-(1^1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat prin Legea nr. 207/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 54, alin. (1)-(1^1) prevedea:

„(1) Cauzele date, potrivit legii, în competenta de prima instanță a judecătoriei, tribunalului și curții de apel se judeca în complet format dintr-un judecător, cu excepția cauzelor privind conflictele de muncă și de asigurări sociale.

(1^1) Contestațiile împotriva hotărârilor pronunțate în materie penală de judecătorii de drepturi și libertăți și judecătorii de cameră preliminară de la judecătorii și tribunale se soluționează în complet format dintr-un judecător”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 54, alin. (1)-(1^1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Cauzele date, potrivit legii, în competența de primă instanță a judecătoriei, tribunalului și curții de apel se judecă în complet format dintr-un judecător, cu excepția cauzelor privind conflictele de muncă și de asigurări sociale. În condițiile prevăzute la art. 23 alin. (1^1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, judecătorii stagiari pot asista, în condițiile legii, la ședințele de judecată ale completurilor formate din judecători definitivi.

(1^1) Contestațiile formulate împotriva hotărârilor pronunțate în materie penală de către judecătorii și tribunale în cursul judecății în primă instanță, de către judecătorii de drepturi și libertăți și judecătorii de cameră preliminară de la aceste instanțe se soluționează în complet format din 2 judecători”.

 

Art. 54 alin. (1^2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (abrogat prin Legea nr. 207/2018)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 54, alin. (1^2) se abrogă.

 

Art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (modificat prin Legea nr. 207/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 54, alin. (2) prevedea:

„(2) Apelurile se judecă în complet format din 2 judecători, iar recursurile, în complet format din 3 judecători, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 54, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Apelurile și recursurile se judecă în complet format din 3 judecători, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel”.

 

Art. 58 alin. (2)-(3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (abrogat prin Legea nr. 207/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 58, alin. (2)-(3) se abrogă.

 

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară – modificări (Legea nr. 207/2018) was last modified: iulie 24th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter