Legea nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare – modificari (Legea nr. 196/2020)

9 sept. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
242 views

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a
Actul modificatorSumar
Lege nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară

 

(M. Of. nr. 1040 din 7 decembrie 2018)

 

 

O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

 

(M. Of. 423 din 01 septembrie 2000)

 

Legea nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

 

(M. Of. nr. 822 din 08 septembrie 2020)

– modifică: titlul, art. 2 alin. (1), art.4 alin. (3), art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 14, art. 16, art. 21, art. 26, art. 27, art. 28 alin. (2), (3), (5), art. 29, art. 31 alin. (4), art. 34 alin. (8), (13), art. 39 din Legea nr. 297/2018;

– introduce: art. 2 alin. (4) din Legea nr. 297/2018;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– abrogă: O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

În M. Of. nr. 822 din 8 septembrie 2020 s-a publicat Legea nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse prin respectiva lege.

Legea nr. 297/2018

Titlul

Vechea reglementare

„Legea privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare” 

Noua reglementare

Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

„Legea privind publicitatea mobiliară”

 

Art. 2 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) Nu poate dobândi calitatea de operator/agent și nu poate efectua înregistrarea formularelor de aviz de înscriere în Registru persoana care este parte în contractul/operațiunile asimilat(e) care stă/stau la baza înscrierii sau în avizul de înscriere, după cum urmează:(…)” .

Noua reglementare

La articolul 2, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Nu poate efectua înregistrarea formularelor de aviz de înscriere în Registru operatorul/agentul autorizat care este parte în contractul/operațiunile asimilat(e) care stă/stau la baza înscrierii sau în avizul de înscriere, după cum urmează: (…)” .

 

Art. 2 alin. (4)

Noua reglementare

La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) Nerespectarea dispozițiilor alin. (1) și (2) se sancționează cu retragerea autorizării operatorului/a acordului la împuternicire a agentului respectiv.”

 

Art. 4 alin. (3)

Vechea reglementare

„(3) Titlurile executorii constatate prin înscrisuri sub semnătură privată pentru care legea solicită realizarea formalităților de publicitate îndeplinesc această condiție prin înscrierea în Registru” .

Noua reglementare

La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate și au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiția înscrierii în Registru”.

 

Art. 5

Vechea reglementare

„(1) Autoritatea de Supraveghere a Registrului Național de Publicitate Mobiliară este Ministerul Justiției.

(2) Ministerul Justiției, în calitatea sa de Autoritate de Supraveghere, exercită următoarele atribuții:

a) autorizează operatorii în vederea înregistrării în Registru;

b) supraveghează activitatea de operare în Registru desfășurată de către operatori și agenții acestora;

c) administrează și întreține sistemul computerizat de siguranță al Registrului, amplasat la sediul Ministerului Justiției ce constituie unul dintre nodurile sistemului de administrare a informației Registrului și este compus din două sau mai multe servere independente, situate în locuri diferite și conectate între ele;

d) controlează activitatea operatorilor și a agenților acestora, precum și funcționarea Registrului, în vederea asigurării respectării dispozițiilor legale în vigoare. În acest scop Autoritatea de Supraveghere va emite decizii pentru punerea în aplicare a prevederilor legale, care vor avea caracter obligatoriu pentru operatorii și agenții acestora;

e) examinează orice plângere primită referitoare la nerespectarea de către operatori, directorii de Registru sau de agenții împuterniciți a dispozițiilor legale și dispune măsurile corespunzătoare pentru remedierea situației, potrivit dispozițiilor prezentei legi și ale regulamentului;

f) supraveghează desfășurarea activității operatorilor și agenților acestora în conformitate cu regulile de concurență, sesizează Consiliul Concurenței cu privire la încălcarea acestora și poate suspenda sau revoca dreptul de a înregistra în Registru, atunci când există probe suficiente cu privire la practicile respective, potrivit prezentei legi;

g) suspendă sau revocă dreptul unui operator sau al unui agent de a înregistra în Registru, în condițiile prezentei legi;

h) cooperează cu Corpul Operatorilor, precum și, nemijlocit, cu operatorii și agenții acestora, în scopul îmbunătățirii calităților și performanțelor tehnice, a administrării și funcționării Registrului, precum și a relației dintre Registru și terminalele care îl deservesc;

i) asigură, în condițiile legii, accesul direct și gratuit al publicului la citirea informațiilor înscrise în Registru numai prin intermediul aplicației software a Registrului de pe site-urile oficiale ale Ministerului Justiției și Corpului Operatorilor;

j) poate lua, în mod temporar, măsurile care se impun în cazul în care modalitățile tehnice de a accesa Registrul, folosite de public, de operatorii sau agenții împuterniciți ai acestora, ar conduce la perturbarea funcționării Registrului și la îngreunarea substanțială a realizării scopului pentru care aceasta a fost creată”.

Noua reglementare

Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Autoritatea de Supraveghere a Registrului Național de Publicitate Mobiliară, numită în continuare Autoritatea de Supraveghere, este Ministerul Justiției.

(2) Atribuțiile Ministerului Justiției, în calitate de Autoritate de Supraveghere, se exercită printr-un compartiment distinct cu atribuții privind exclusiv Registrul Național de Publicitate Mobiliară, aflat în coordonarea directă a ministrului justiției.

(3) Autoritatea de Supraveghere exercită următoarele atribuții:

a) analizează solicitările operatorilor în vederea autorizării pentru efectuarea înscrierilor în Registru;

b) supraveghează activitatea de operare în Registru desfășurată de către operatori și agenții împuterniciți ai acestora;

c) administrează și întreține sistemul computerizat al Registrului compus din două sau mai multe servere independente, situate în locuri diferite și conectate între ele;

d) controlează activitatea operatorilor și a agenților împuterniciți ai acestora, precum și funcționarea Registrului, în vederea asigurării respectării dispozițiilor legale în vigoare;

e) examinează orice plângere primită referitoare la nerespectarea de către operatori, directorii de Registru sau de agenții împuterniciți ai operatorilor a dispozițiilor legale și dispune măsurile corespunzătoare pentru remedierea situației, potrivit dispozițiilor prezentei legi și ale regulamentului;

f) supraveghează desfășurarea activității operatorilor și agenților împuterniciți ai acestora în conformitate cu regulile de concurență și sesizează Consiliul Concurenței cu privire la încălcarea acestora;

g) în cazul constatării încălcării condițiilor prevăzute de prezenta lege, pe bază de probe și pentru motive temeinice, dispune, după caz, suspendarea sau revocarea autorizării unui operator sau a unui agent împuternicit;

h) cooperează cu Corpul Operatorilor, precum și, nemijlocit, cu operatorii și agenții împuterniciți ai acestora, în scopul îmbunătățirii calităților și performanțelor tehnice, a administrării și funcționării Registrului, precum și a relației dintre Registru și terminalele care îl deservesc;

i) asigură, în condițiile legii, accesul publicului la informațiile înscrise în Registru, cu respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal;

j) ia, cu caracter temporar, măsurile care se impun în cazul în care modalitățile tehnice de a accesa Registrul, folosite de public, de Corpul Operatorilor, de operatori sau agenții împuterniciți ai acestora, ar conduce la perturbarea funcționării Registrului și la îngreunarea substanțială a realizării scopului pentru care acesta a fost creat”.

 

Art. 6

Vechea reglementare

„În exercitarea atribuțiilor sale Autoritatea de Supraveghere adoptă acte administrative numite decizii, care pot fi atacate de partea interesată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, nefiind obligatorie procedura prealabilă”.

Noua reglementare

Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Pentru exercitarea atribuțiilor Autorității de Supraveghere se emit ordine ale ministrului justiției.

(2) În condițiile prezentei legi, ordinele ministrului justiției sunt acte administrative și pot fi atacate de partea interesată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, procedura prealabilă nefiind obligatorie”.

 

Art. 7

Vechea reglementare

„Poate dobândi calitatea de operator orice persoană fizică sau juridică care îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta lege”.

Noua reglementare

Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Calitatea de operator autorizat se dobândește în condițiile prevăzute de prezenta lege”.

 

Art. 8

Vechea reglementare

„(1) Au dreptul să efectueze înregistrarea avizelor de înscriere și să certifice căutările în Registru doar operatorii autorizați, agenții împuterniciți ai acestora și Corpul Operatorilor, în condițiile prevăzute în prezenta lege.

(2) Corpul Operatorilor efectuează certificarea căutărilor în Registru și înregistrarea avizelor de înscriere prevăzute la art. 16 alin. (2). Operațiunile efectuate de către Corpul Operatorilor, la solicitarea autorităților publice, se realizează în mod exclusiv, obligatoriu și gratuit”.

Noua reglementare

Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Pot să efectueze înregistrarea avizelor de înscriere și să certifice căutările în Registru doar operatorii de drept, operatorii autorizați, agenții împuterniciți ai acestora și Corpul Operatorilor, în condițiile prevăzute în prezenta lege.

(2) Sunt operatori de drept autoritățile desemnate în acest sens prin acte normative cu putere de lege, exclusiv pentru creanțele fiscale și alte creanțe ale statului.

(3) Corpul Operatorilor efectuează certificarea căutărilor în Registru și înregistrarea avizelor de înscriere prevăzute la art. 16. Operațiunile efectuate de către Corpul Operatorilor, la solicitarea autorităților publice, se realizează în mod exclusiv, obligatoriu și gratuit”.

 

Art. 14

Vechea reglementare

„(1) Operatorii sunt constituiți, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, într-o asociație profesională denumită Corpul Operatorilor Registrului Național de Publicitate Mobiliară, persoană privată de utilitate publică, care să le reprezinte interesele în raporturile cu Autoritatea de Supraveghere și cu terțele persoane.

(2) Toți operatorii autorizați de Autoritatea de Supraveghere sau operatorii de drept fac parte din Corpul Operatorilor Registrului Național de Publicitate Mobiliară de la data autorizării, respectiv, de la data adoptării actului normativ care le conferă această calitate.

(3) Corpul Operatorilor își desfășoară activitatea potrivit următoarelor principii:

a) operatorii contribuie la acoperirea cheltuielilor necesare desfășurării activității Registrului. Nivelul contribuției este stabilit de Corpul Operatorilor prin hotărârea unanimă a operatorilor exprimată în Adunarea generală. Dacă la prima convocare nu este întrunită unanimitatea, hotărârea este adoptată cu votul majorității celor prezenți, la a doua convocare;

b) orice venituri suplimentare ale Corpului Operatorilor sunt alocate pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru dezvoltarea Registrului;

c) fiecare operator are un vot în adoptarea hotărârilor Adunării generale a Corpului Operatorilor;

d) în sarcina Corpului Operatorilor intră și suportarea cheltuielilor prilejuite de constituirea și susținerea rețelei informatice a Registrului, administrarea și înregistrarea în Registru a actelor și operațiunile încredințate potrivit legii, precum și îndeplinirea oricăror acte necesare pentru realizarea acestor atribuții;

e) adoptarea hotărârilor Adunării generale a Corpului Operatorilor se realizează în prezența majorității absolute a membrilor Corpului Operatorilor, la prima convocare, respectiv, indiferent de numărul membrilor Corpului Operatorilor prezenți, la a doua convocare, iar hotărârile se iau, în toate cazurile, cu majoritatea celor prezenți;

f) adoptarea deciziilor Consiliului director se realizează în prezența majorității absolute a membrilor Consiliului director, cu votul majorității simple a membrilor Consiliului director.

(4) Statutul Corpului Operatorilor, precum și modificările acestuia nu pot aduce atingere principiilor enunțate mai sus.

(5) Membrii Consiliului director al Corpului Operatorilor sunt aleși de Adunarea generală dintre directorii de Registru.

(6) Președintele Consiliului director este ales de către Adunarea generală dintre directorii de Registru reprezentanți ai operatorilor la Corpul Operatorilor.

(7) Fiecare operator desemnează un singur director de Registru ca reprezentant la Corpul Operatorilor.

(8) Consiliul director exercită nemijlocit, prin președinte sau membrul Consiliului director desemnat de acesta, activitatea de administrare a Corpului Operatorilor.

(9) Pierderea calității de director de Registru antrenează pierderea calității de reprezentant al operatorului în Corpul Operatorilor.

(10) Hotărârile Adunării generale se publică, în termen de 3 zile de la adoptare, pe pagina de internet a Corpului Operatorilor.

(11) Corpul Operatorilor propune Autorității de Supraveghere reguli pentru administrarea Registrului și înregistrarea în Registru, cu stricta respectare a dispozițiilor legii”.

Noua reglementare

Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Operatorii sunt constituiți într-o asociație profesională denumită Corpul Operatorilor Registrului Național de Publicitate Mobiliară, persoană privată de utilitate publică, care să le reprezinte interesele în raporturile cu Autoritatea de Supraveghere și cu terțele persoane.

(2) Toți operatorii autorizați de Autoritatea de Supraveghere, precum și operatorii de drept fac parte din Corpul Operatorilor Registrului Național de Publicitate Mobiliară de la data autorizării, respectiv de la data intrării în vigoare a actului normativ care le conferă această calitate, după caz.

(3) Corpul Operatorilor își desfășoară activitatea potrivit următoarelor reguli:

a) Adunarea generală a Corpului Operatorilor se constituie din câte un reprezentant al fiecărui operator autorizat;

b) Adunarea generală este legal constituită în prezența majorității membrilor Corpului Operatorilor; dacă la prima convocare condiția de prezență nu este îndeplinită, se face o nouă convocare pentru un termen de cel mult două zile lucrătoare de la prima convocare; la a doua convocare, Adunarea generală este legal constituită în prezența a cel puțin doi membri;

c) fiecare operator are un vot în adoptarea hotărârilor Adunării generale; hotărârile Adunării generale se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege;

d) Corpul Operatorilor este condus de un președinte ales de Adunarea generală dintre directorii de Registru, pentru un mandat de un an, ce poate fi reînnoit;

e) președintele Corpului Operatorilor asigură administrarea activității curente și reprezintă Corpul Operatorilor în relațiile cu terții;

f) hotărârile Adunării generale se publică, în termen de 3 zile de la adoptare, pe pagina de internet a Corpului Operatorilor.

(4) Corpul Operatorilor se organizează și funcționează potrivit propriului statut, care include dispozițiile prevăzute la alin. (3).

(5) Corpul Operatorilor propune Autorității de Supraveghere reguli pentru organizarea activității de publicitate mobiliară, precum și pentru administrarea și organizarea Registrului.

(6) Pentru asigurarea funcționării, Corpul Operatorilor își constituie venituri provenite din contribuțiile membrilor stabilite prin hotărâre a Adunării generale, adoptată cu unanimitatea membrilor săi. Neplata contribuției în condițiile stabilite atrage suspendarea calității de membru și a drepturilor aferente în cadrul Corpului Operatorilor.

(7) Corpul Operatorilor suportă cheltuielile prilejuite de înregistrarea în Registru a actelor și operațiunilor stabilite potrivit legii și de îndeplinirea oricăror acte necesare pentru realizarea acestor atribuții”.

 

Art. 16

Vechea reglementare

(1) Înregistrarea formularelor de aviz de înscriere care presupun verificarea documentelor care stau la baza înscrierii se va efectua de către Corpul Operatorilor.

(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), Corpul Operatorilor va înregistra în Registru următoarele categorii de formulare:

a) formularul de aviz de nulitate a avizelor de înscriere;

b) formularul de aviz de reactivare a avizelor de înscriere;

c) formularul de aviz de executare privind Încetarea executării pe baza hotărârii instanței judecătorești;

d) formularul de aviz de preluare privind Anularea preluării bunului ipotecat în contul creanței pe baza hotărârii judecătorești;

e) formularele de aviz de înscriere transmise de organele judiciare penale, precum și orice alte formulare care presupun verificarea documentelor care stau la baza înscrierii, conform deciziilor Autorității de Supraveghere.

(3) Formularele care necesită efectuarea verificărilor potrivit alin. (1) și (2) se înregistrează după următoarea procedură: după primirea solicitării de înscriere și verificarea documentelor se va completa formularul corespunzător și se va transmite solicitantului pentru a fi semnat, urmând ca acesta să îl returneze, semnat, în două exemplare, pentru a putea fi înregistrat în Registru. Un exemplar al formularului va fi înapoiat solicitantului după efectuarea înregistrării în Registru, pe suport hârtie, vizat de Corpul Operatorilor, ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătura electronică calificată, cu menționarea numărului și datei înregistrării formularului, precum și a numărului de identificare a înscrierii”.

Noua reglementare

Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Înregistrarea formularelor de aviz de înscriere care presupun verificarea documentelor care stau la baza înscrierii se va efectua, în mod exclusiv și gratuit, de către Corpul Operatorilor.

(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), Corpul Operatorilor va înregistra în Registru următoarele categorii de formulare:

a) formularul de aviz de nulitate a avizelor de înscriere;

b) formularul de aviz de executare privind încetarea executării pe baza hotărârii instanței judecătorești;

c) formularul de aviz de preluare privind anularea preluării bunului ipotecat în contul creanței pe baza hotărârii judecătorești;

d) formularele de aviz de înscriere transmise de organele judiciare penale.

(3) Formularele care necesită efectuarea verificărilor potrivit alin. (2) se înregistrează după următoarea procedură:

a) după primirea solicitării de înscriere și verificarea documentelor se completează formularul corespunzător și se va transmite solicitantului pentru a fi semnat;

b) solicitantul returnează formularul semnat, în două exemplare, pentru a fi înregistrat în Registru;

c) după efectuarea înregistrării în Registru, un exemplar al formularului se restituie solicitantului, pe suport hârtie, vizat de Corpul Operatorilor ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătura electronică calificată, cu menționarea numărului și datei înregistrării formularului, precum și a numărului de identificare a înscrierii”.

 

Art. 21

Vechea reglementare

„(1) Ordinul ministrului justiției de revocare a autorizației de funcționare se publică la data emiterii pe pagina web a Registrului și produce efecte începând cu această dată.

(2) Ordinul ministrului justiției de suspendare a autorizației de funcționare se publică la data emiterii pe pagina web a Registrului și produce efecte începând cu această dată”.

Noua reglementare

La articolul 21, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins

„(1) Ordinul ministrului justiției de revocare a autorizației de funcționare se publică la data emiterii pe pagina de internet a Ministerului Justiției și produce efecte începând cu această dată.

(2) Ordinul ministrului justiției de suspendare a autorizației de funcționare se publică la data emiterii pe pagina de internet a Ministerului Justiției și produce efecte începând cu această dată”.

 

Art. 26

Vechea reglementare

„(1) Pentru obținerea autorizației și pentru fiecare reautorizare operatorii vor plăti o taxă în cuantum de 200 lei.

(2) De asemenea, operatorii vor plăti, la autorizare și reautorizare, o taxă în cuantum de 50 lei pentru fiecare birou teritorial înființat de către operator sau deservit de un agent împuternicit de către acesta pentru a opera direct în Registru”.

Noua reglementare

Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Pentru obținerea autorizației și pentru fiecare reautorizare, operatorii achită o taxă în cuantum de 2.000 lei.

(2) De asemenea, operatorii achită, la autorizare și la fiecare reautorizare, o taxă în cuantum de 100 lei pentru fiecare birou teritorial înființat de către operator sau deservit de un agent împuternicit de către acesta pentru a opera direct în Registru”.

 

Art. 27

Vechea reglementare

„(1) Solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 30 lei pentru fiecare aviz de ipotecă inițial.

(2) Pentru celelalte avize de ipotecă se vor plăti următoarele taxe:

a) 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă inițial;

b) 10 lei pentru avizul de nulitate al avizului de ipotecă inițial;

c) 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă inițial;

d) 20 lei pentru avizul de cesiune a creanței ipotecare;

e) 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipotecă inițial sau de extindere a ipotecii asupra altor bunuri;

f) 20 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă inițial;

g) 20 lei pentru avizul de menținere a ipotecii;

h) 20 lei pentru avizul de executare a bunului ipotecat;

i) 20 lei pentru avizul de preluare în contul creanței;

j) 40 lei pentru avizul de cesiune a ipotecii;

k) 40 lei pentru avizul de schimbare a rangului ipotecilor;

l) 30 lei pentru avizul de transformare.

(3) Solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 60 lei pentru fiecare aviz de fiducie inițial.

(4) Pentru celelalte avize de fiducie se vor plăti următoarele taxe:

a) 40 lei pentru avizul de acceptare a fiduciei de către beneficiar;

b) 40 lei pentru avizul modificator al avizului de fiducie inițial;

c) 40 lei pentru avizul de nulitate a avizului de fiducie inițial;

d) 40 lei pentru avizul de stingere a avizului de fiducie inițial.

(5) Solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 40 lei pentru fiecare aviz specific inițial.

(6) Pentru celelalte avize specifice se vor plăti următoarele taxe:

a) 30 lei pentru avizul modificator al avizului specific inițial;

b) 20 lei pentru avizul de prelungire al avizului specific inițial;

c) 20 lei pentru avizul de stingere a avizului specific inițial;

d) 20 lei pentru avizul de nulitate al avizului specific inițial.

(7) Solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 30 lei pentru fiecare aviz de ipotecă inițial – creanțe securitizate.

(8) Pentru celelalte avize de ipotecă – creanțe securitizate se vor plăti următoarele taxe:

a) 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă inițial – creanțe securitizate;

b) 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii – creanțe securitizate;

c) 20 lei pentru avizul de extindere a ipotecii – creanțe securitizate;

d) 10 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă inițial – creanțe securitizate;

e) 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă inițial – creanțe securitizate;

f) 10 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipotecă inițial – creanțe securitizate.

(9) Solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 30 lei pentru fiecare aviz de ipotecă inițial – obligațiuni ipotecare.

(10) Pentru celelalte avize de ipotecă – obligațiuni ipotecare se vor plăti următoarele taxe:

a) 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă inițial – obligațiuni ipotecare;

b) 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii – obligațiuni ipotecare;

c) 20 lei pentru avizul de extindere a ipotecii – obligațiuni ipotecare;

d) 10 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă inițial – obligațiuni ipotecare;

e) 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă inițial – obligațiuni ipotecare;

f) 10 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipotecă inițial – obligațiuni ipotecare.

(11) Solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de 30 lei pentru orice alte avize necesare înscrierii în Registru a actelor și faptelor juridice prevăzute de lege.

(12) Pentru avizul de reactivare a avizului de ipotecă inițial, avizul de reactivare a avizului de fiducie inițial, avizul de reactivare a avizului specific inițial, avizul de reactivare a avizului de ipotecă inițial – creanțe securitizate și avizul de reactivare a avizului de ipotecă inițial – obligațiuni ipotecare nu se plătește taxă de înscriere în Registru”.

Noua reglementare

Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 40 lei pentru fiecare aviz de ipotecă inițial.

(2) Pentru celelalte avize de ipotecă se achită următoarele taxe:

a) 30 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă inițial;

b) 20 lei pentru avizul de nulitate al avizului de ipotecă inițial;

c) 20 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă inițial;

d) 30 lei pentru avizul de cesiune a creanței ipotecare;

e) 30 lei pentru avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipotecă inițial sau de extindere a ipotecii asupra altor bunuri;

f) 30 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă inițial;

g) 30 lei pentru avizul de menținere a ipotecii;

h) 30 lei pentru avizul de executare a bunului ipotecat;

i) 30 lei pentru avizul de preluare în contul creanței;

j) 60 lei pentru avizul de cesiune a ipotecii;

k) 60 lei pentru avizul de schimbare a rangului ipotecilor;

l) 40 lei pentru avizul de transformare.

(3) Solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 80 lei pentru fiecare aviz de fiducie inițial.

(4) Pentru celelalte avize de fiducie se achită următoarele taxe:

a) 60 lei pentru avizul de acceptare a fiduciei de către beneficiar;

b) 60 lei pentru avizul modificator al avizului de fiducie inițial;

c) 60 lei pentru avizul de nulitate a avizului de fiducie inițial;

d) 60 lei pentru avizul de stingere a avizului de fiducie inițial.

(5) Solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 60 lei pentru fiecare aviz specific inițial.

(6) Pentru celelalte avize specifice se achită următoarele taxe:

a) 40 lei pentru avizul modificator al avizului specific inițial;

b) 30 lei pentru avizul de prelungire a avizului specific inițial;

c) 30 lei pentru avizul de stingere a avizului specific inițial;

d) 30 lei pentru avizul de nulitate a avizului specific inițial.

(7) Solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 40 lei pentru fiecare aviz de ipotecă inițial – creanțe securitizate.

(8) Pentru celelalte avize de ipotecă – creanțe securitizate solicitanții achită următoarele taxe:

a) 30 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă inițial – creanțe securitizate;

b) 30 lei pentru avizul de reducere a ipotecii – creanțe securitizate;

c) 30 lei pentru avizul de extindere a ipotecii – creanțe securitizate;

d) 20 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă inițial – creanțe securitizate;

e) 20 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă inițial – creanțe securitizate;

f) 20 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipotecă inițial – creanțe securitizate.

(9) Solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 40 lei pentru fiecare aviz de ipotecă inițial – obligațiuni ipotecare.

(10) Pentru celelalte avize de ipotecă – obligațiuni ipotecare se achită următoarele taxe:

a) 30 lei pentru avizul modificator al avizului de ipotecă inițial – obligațiuni ipotecare;

b) 30 lei pentru avizul de reducere a ipotecii – obligațiuni ipotecare;

c) 30 lei pentru avizul de extindere a ipotecii – obligațiuni ipotecare;

d) 20 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipotecă inițial – obligațiuni ipotecare;

e) 20 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipotecă inițial – obligațiuni ipotecare;

f) 20 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipotecă inițial – obligațiuni ipotecare.

(11) Pentru orice alte avize necesare înscrierii în Registru a actelor și faptelor juridice prevăzute de lege, solicitanții serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 40 lei pentru fiecare înregistrare.

(12) Pentru obținerea informațiilor certificate ale înregistrărilor în Registru, solicitanții achită o taxă de 30 lei pentru fiecare înregistrare.

(13) Pentru avizele de reactivare a avizului inițial, indiferent de tip, nu se plătește taxă”.

Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare – modificari (Legea nr. 196/2020) was last modified: septembrie 9th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter