Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital și alte acte normative – modificări (Legea nr. 268/2015)

20 nov. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2414

Despre

  • M. Of. nr. 857 din 18 noiembrie 2015
  • Legea nr. 268/2015
  • O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital

Actele modificateActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 90/2014
(M. Of. nr. 964 din 30 decembrie 2014)
Legea nr. 268/2015
(M. Of. nr. 857 din 18 noiembrie 2015)
abrogă: art. II
Legea nr. 297/2004
(M. Of. nr. 571 din 29 iunie 2004; cu modif. ult.)
modifică: art. 7, Art. 240 alin. (1) și (2), art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i)
introduce: art. 2863
O.U.G. nr. 32/2012 (M. Of. nr. 435 din 30 iunie 2012; cu modif. ult.)abrogă: art. 80
Legea nr. 74/2015 (M. Of. nr. 274 din 23 aprilie 2015)modifică: art. 52 alin. (1) în partea introductivă
introduce: art. 50 alin. (2) lit. e1), art. 511, art. 52 alin. (41) și (42)

 

În M. Of. nr. 857 din 18 noiembrie 2015, s-a publicat Legea nr. 268/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 964 din 30 decembrie 2014).

 

Legea nr. 268/2015 modifică următoarele acte normative:

O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M. Of. nr. 964 din 30 decembrie 2014);

Conferința națională de insolvență

Legea nr. 297/2004 privind piața de capital (M. Of. nr. 571 din 29 iunie 2004; cu modif. ult.);

O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital (M. Of. nr. 435 din 30 iunie 2012; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015 (M. Of. nr. 22 din 12 ianuarie 2015);

Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative (M. Of. nr. 274 din 23 aprilie 2015).

 

Modificarea Legii nr. 297/2004

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii nr. 297/2004 prin Legea nr. 268/2015:

Art. 7 Lege 297/2004 (modificată prin Legea nr. 268/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 prevedea la primul alineat faptul că va fi determinat, cu respectarea reglementărilor Uniunii Europene, capitalul inițial al unei S.S.I.F., putând fi format din unul sau mai multe din elementele prevăzute la lit. a)-e) ale paragrafului 1 al art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

În continuare, stabilea faptul că S.S.I.F. care nu efectuează tranzacții cu instrumente financiare pe cont propriu sau care nu se angajează să subscrie în cadrul emisiunilor de instrumente financiare pe baza unui angajament ferm, dar care deține fondurile bănești și/sau instrumentele financiare ale clienților și oferă unul sau mai multe dintre următoarele servicii va dispune de un nivel al capitalului inițial egal cu echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro:

a) preluarea și transmiterea ordinelor investitorilor privind unul sau mai multe instrumente financiare;

b) executarea ordinelor investitorilor, cu privire la instrumente financiare;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

c) administrarea portofoliilor de investiții individuale în instrumente financiare.

Potrivit alineatului următor, S.S.I.F. care execută ordinele investitorilor referitoare la instrumente financiare poate să dețină asemenea instrumente în cont propriu dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) asemenea poziții apar numai ca rezultat al incapacității societății de a executa întocmai ordinele investitorilor;

b) valoarea totală de piață a tuturor pozițiilor de acest fel este supusă unui plafon de 15 % din capitalul inițial al societății;

c) societatea îndeplinește cerințele prevăzute la art. 92-95 și partea a IV-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

d) asemenea poziții au caracter accidental și provizoriu și sunt limitate în mod strict la timpul necesar de a duce la îndeplinire tranzacția în cauză.

În continuare, dispunea faptul că S.S.I.F. dispune de un nivel al capitalului inițial egal cu echivalentul în lei a 50.000 euro în cazul în care nu este autorizată să tranzacționeze pe cont propriu sau să subscrie în cadrul emisiunilor de instrumente financiare în baza unui angajament ferm și nu deține fondurile sau instrumentele financiare ale clienților.

La alineatul următor, stabilea faptul că deținerea de către o S.S.I.F, de poziții pe instrumente financiare, care nu se află în portofoliul tranzacționabil al respectivei S.S.I.F., cu scopul de a investi fondurile proprii nu va fi considerată tranzacționare în legătură cu serviciile prevăzute la alin. (2) sau în cazurile prevăzute la alin. (3).

Conform alineatului următor, S.S.I.F. care sunt autorizate să presteze numai consultanță de investiții și/sau să preia și să transmită ordinele investitorilor, fără a deține fondurile sau instrumentele financiare ale clienților lor și care din acest motiv nu se pot afla în poziție debitoare față de respectivii clienți, dispun după caz de:

a) un nivel al capitalului inițial egal cu echivalentul în lei a 50.000 euro;

b) asigurare de răspundere civilă profesională cu acoperire pe întreg teritoriul Uniunii Europene sau o altă garanție comparabilă de angajare a răspunderii pentru neglijență profesională, reprezentând cel puțin 1.000.000 euro pentru fiecare cerere de despăgubire și în total 1.500.000 euro pe an pentru toate cererile de despăgubire; sau

c) o combinație de capital inițial și asigurare de răspundere civilă profesională sub o formă din care să rezulte un nivel al acoperirii echivalent cu cel prevăzut la lit. a) și b).

În continuare, dispunea faptul că prevederile alin. (6) se aplică în mod corespunzător și S.S.I.F. care sunt autorizate să presteze servicii de administrare a portofoliilor individuale, fără a deține fondurile sau instrumentele financiare ale clienților lor și care din acest motiv nu se pot afla în poziție debitoare față de respectivii clienți, conform prevederilor legislației Uniunii Europene.

La alineatul următor, stabilea faptul că S.S.I.F., altele decât cele prevăzute la alin. (2) – (7), vor dispune de un nivel al capitalului inițial egal cu echivalentul în lei a 730.000 euro.

În continuare, dispunea faptul că în scopul respectării cerințelor prevăzute de legislația Uniunii Europene, ASF modifică, prin hotărâre a Consiliului ASF, nivelul capitalului inițial al S.S.I.F.

Conform ultimului alineat, cursul de referință la care se face referire în acest articol se stabilește anual conform prevederilor art. 218 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 prevede: „(1) Capitalul inițial al unei S.S.I.F. va fi determinat cu respectarea reglementărilor Uniunii Europene, putând fi format din unul sau mai multe din elementele prevăzute la lit. a)-e) ale paragrafului 1 al art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

(2) S.S.I.F. care nu efectuează tranzacții cu instrumente financiare pe cont propriu sau care nu subscrie în cadrul emisiunilor de instrumente financiare pe baza unui angajament ferm, dar care deține fondurile bănești și/sau instrumentele financiare ale clienților și oferă unul sau mai multe dintre serviciile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) și d) va dispune de un nivel al capitalului inițial egal cu echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro.

(3) S.S.I.F. care nu efectuează tranzacții cu instrumente financiare pe cont propriu sau care nu subscrie în cadrul emisiunilor de instrumente financiare în baza unui angajament ferm și care nu deține fondurile bănești și/sau instrumentele financiare ale clienților și oferă unul sau mai multe dintre serviciile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) și d) va dispune de un nivel al capitalului inițial egal cu echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro.

(4) S.S.I.F. care nu deține fondurile bănești și/sau instrumentele financiare ale clienților, care din acest motiv nu se poate afla în poziție debitoare față de respectivii clienți și oferă unul sau mai multe dintre serviciile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), d) și e) va dispune de:

a) un nivel al capitalului inițial egal cu echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro; sau

b) o asigurare de răspundere civilă profesională cu acoperire pe întreg teritoriul Uniunii Europene sau o altă garanție comparabilă de angajare a răspunderii pentru neglijență profesională, reprezentând cel puțin 1.000.000 euro pentru fiecare cerere de despăgubire și în total 1.500.000 euro pe an pentru toate cererile de despăgubire; sau

c) o combinație de capital inițial și asigurare de răspundere civilă profesională sub o formă din care să rezulte un nivel al acoperirii echivalent cu cel prevăzut la lit. a) sau b).

(5) S.S.I.F., altele decât cele prevăzute la alin. (2), (3) și (4), vor dispune de un nivel al capitalului inițial egal cu echivalentul în lei al sumei de 730.000 euro.

(6) Prin excepție de la dispozițiile alin. (2) și (3), S.S.I.F. care sunt autorizate să desfășoare activitatea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. b) pot să dețină instrumente financiare în cont propriu dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) asemenea poziții apar numai ca rezultat al incapacității S.S.I.F. de a executa întocmai ordinele investitorilor;

b) valoarea totală de piață a tuturor pozițiilor de acest fel este supusă unui plafon de 15% din capitalul inițial al S.S.I.F.;

c) S.S.I.F. îndeplinește cerințele prevăzute la art. 92-95 și partea a IV-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

d) asemenea poziții au caracter accidental și provizoriu și sunt limitate în mod strict la timpul necesar de a duce la îndeplinire tranzacția în cauză.

(7) Deținerea de către o S.S.I.F. de poziții pe instrumente financiare, care nu se află în portofoliul tranzacționabil al respectivei S.S.I.F., cu scopul de a investi fondurile proprii nu va fi considerată tranzacționare pe cont propriu în legătură cu dispozițiile alin. (2), (3) și (4).

(8) ASF este autorizată să modifice, prin hotărâre a Consiliului ASF, nivelul capitalului inițial al S.S.I.F., în vederea asigurării respectării cerințelor prevăzute de legislația Uniunii Europene.

(9) Valoarea în lei a nivelurilor capitalului inițial al S.S.I.F., stabilite în euro potrivit prezentului articol, se determină prin transformarea sumelor exprimate în euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”.


Art. 240 alin. (1) și (2) Lege 297/2004 (modificată prin Legea nr. 268/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 240 alin. (1) dispunea faptul că în cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 3/4 din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 2/3 din drepturile de vot.

De asemenea, art. 240 alin. (2) stabilea faptul că majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 3/4 din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 2/3 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 240 alin. (1) și (2) prevăd: „(1) În cazul majorărilor de capital social, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționar: reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 3/4 din drepturile de vot. În urma ridicării dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni, acestea vor fi oferite spre subscriere publicului, cu respectarea dispozițiilor privind ofertele publice de vânzare din cadrul titlului V și a reglementărilor emise în aplicarea acestora.

(2) Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 3/4 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri noi și performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente”.


Art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) Lege 297/2004 (modificată prin Legea nr. 268/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) prevedea faptul că săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 272 se sancționează după cum urmează:

(…)

b) în cazul contravențiilor prevăzute la art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 1, 2, 3 și 6, lit. j) pct. 10), lit. k) pct. 1, alin. (2) lit. a), b), d), f), g) și j):

(…)

(i) cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, pentru persoanele fizice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) prevede: „Săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 272 se sancționează după cum urmează:

(…)

b) în cazul contravențiilor prevăzute la art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 1, 2, 3 și 6, lit. j) pct. 10), lit. k) pct. 1, alin. (2) lit. a), b), d), f), g) și j):

(…)

(i) cu avertisment sau cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, pentru persoanele fizice”.

 

Art. 2864 Lege 297/2004 (modificată prin Legea nr. 268/2015)

Noua reglementare

După art. 2863 se introduce un nou articol, art. 2864.

Potrivit noii reglementări, art. 2863 dispune: „Condițiile de cvorum și de majoritate de vot necesare desfășurării adunărilor generale extraordinare ale acționarilor unui operator de piață și adoptării hotărârilor sunt cele prevăzute la art. 115 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și alte acte normative – modificări (Legea nr. 268/2015) was last modified: noiembrie 19th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.