Legea nr. 273/2020: Ridicarea, de către poliția locală, a vehiculelor staționate pe domeniul public

27 nov. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
819 views
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Actul modificatorSumar
O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002

(M. Of. nr. 86 din 1 februarie 2002; cu modif. ult.)

Legea nr. 273/2020 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale

(M. Of. nr. 1133 din 25 noiembrie 2020)

– modifică: art. 1, art. 2 alin. (2), art. 4-6, Cap. III titlul secț. 1, art. 9;

– introduce: art. 24^1-24^2;

– abrogă: Cap. III secț a 2-a art. 10-11.

 

În M. Of. nr. 1133 din 25 noiembrie 2020 s-a publicat Legea nr. 273/2020 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale.

Astfel, prin respectivul act normativ se aduc unele modificări și completări O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale.

În continuare, vă prezentăm modificările și completările aduse O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale.

 

Art. 1 din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale (modificat prin Legea nr. 273/2020)

 

Vechea reglementare

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În vechea reglementare, art. 1 prevedea:

„Art. 1

(1) Prezenta ordonanță stabilește obligațiile și răspunderile care revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire a localităților, pentru instaurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul acestora.

(2) Asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul localităților, buna gospodărire a acestora și respectarea normelor de igiena constituie o obligație fundamentală a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, agenților economici și a altor persoane juridice, precum și a cetățenilor”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 1

(1) Prezenta ordonanță stabilește obligațiile și răspunderile care revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice, operatorilor economici și persoanelor fizice și juridice pentru buna gospodărire a localităților, pentru instaurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul acestora.

(2) Asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul localităților, buna gospodărire a acestora și respectarea normelor de igienă constituie o obligație fundamentală a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, a operatorilor economici și a altor persoane fizice și juridice”.

 

Art. 2 alin. (2) din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale (modificat prin Legea nr. 273/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 2, alin. (2) prevedea:

„(2) Organizarea, derularea și participarea la activitățile edilitar-gospodărești constituie o obligație permanenta a consiliilor județene, a consiliilor locale și a primarilor, a autorităților și instituțiilor publice, a agenților economici cu sau fără personalitate juridică, precum și a cetățenilor”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Organizarea, derularea și participarea la activitățile edilitar-gospodărești constituie o obligație permanentă a consiliilor județene, a consiliilor locale și a primarilor, a autorităților și instituțiilor publice, a operatorilor economici, cu sau fără personalitate juridică, precum și a celorlalte persoane fizice și juridice”.

 

Art. 4-6 din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale (modificat prin Legea nr. 273/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 4-6 prevedeau:

„Art. 4

În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin potrivit prezentei ordonanțe consiliile județene și consiliile locale, precum și primării vor adopta și vor dispune măsurile ce se impun pentru asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor publice și agenților economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acțiunilor de înfăptuire și păstrare a curățeniei în interiorul localităților și în afară acestora, la efectuarea la timp a activităților gospodărești.

Art. 5

Autoritățile și instituțiile publice, precum și agenții economici au obligația să efectueze lucrările de întreținere și curățenie a clădirilor aflate în proprietatea sau în folosința lor, a anexelor acestora, a incintelor, imprejmuirilor, precum și a oricăror alte spații utilizate de acestea.

Art. 6

Cetățenii au obligația să asigure îngrijirea locuințelor aflate în proprietatea sau în folosința lor, a anexelor gospodărești, curților, imprejmuirilor și sa păstreze ordinea și curățenia pe străzi, drumuri, în piețe, parcuri și grădini, în celelalte locuri publice, precum și în mijloacele de transport în comun”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 4-6 se modifică și vor avea următorul conținut:

„Art. 4

În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin potrivit prezentei ordonanțe, consiliile județene și consiliile locale, precum și primarii vor adopta și vor dispune măsurile ce se impun pentru asigurarea participării persoanelor fizice și juridice, a instituțiilor publice și a operatorilor economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea acțiunilor de înfăptuire și păstrare a curățeniei în interiorul localităților și în afara acestora, la efectuarea la timp a activităților gospodărești.

Art. 5

Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele fizice și juridice au obligația să efectueze lucrările de întreținere și curățenie a clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea sau în folosința lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum și a oricăror alte spații utilizate de acestea.

Art. 6

Persoanele fizice și juridice au obligația să asigure îngrijirea clădirilor și a terenurilor aflate în proprietatea sau în folosința lor, a anexelor gospodărești, curților, împrejmuirilor și să păstreze ordinea și curățenia pe străzi, drumuri, în piețe, parcuri și grădini, în celelalte locuri publice, precum și în mijloacele de transport în comun”.

 

Cap. III titlul secț. 1 din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale (modificat prin Legea nr. 273/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la cap. III, secț. 1 prevedea:

„Secțiunea 1 Obligațiile instituțiilor publice, ale agenților economici și ale celorlalte persoane juridice”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la cap. III, secț. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

SECȚIUNEA 1: Obligațiile instituțiilor publice și ale persoanelor fizice și juridice”.

 

Art. 9 din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale (modificat prin Legea nr. 273/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, art. 9 prevedea:

„Art. 9

Instituțiilor publice, agenților economici și celorlalte persoane juridice le revin următoarele obligații:

a) sa întrețină în stare corespunzătoare imobilele în care își desfășoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparații, amenajări și a altor lucrări specifice;

b) să asigure repararea, spalarea geamurilor și a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreținerea firmelor și a fatadelor imobilelor în care își desfășoară activitatea, inclusiv spalarea, curățarea și zugravirea periodică a acestora;

c) să asigure curățenia la locurile de depozitare a materialelor în curțile interioare și pe celelalte terenuri pe care le dețin, precum și pe căile de acces;

d) să asigure igiena în imobilele și incintele deținute sub orice formă, prin activități de curățare, dezinsecție și deratizare;

e) sa depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum și materialele refolosibile;

f) să efectueze și sa mențină curățenia trotuarelor, a părții carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc și sa îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor și incintelor în care își desfășoară activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;

g) să respecte măsurile stabilite de consiliile locale și județene pentru asigurarea igienei publice și curățeniei în localități;

h) să asigure curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, art. 9 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 9

(1) Instituțiilor publice și persoanelor fizice și juridice le revin următoarele obligații:

a) să întrețină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodărești, curțile și împrejmuirile acestora, precum și instalațiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparații, amenajări și a altor lucrări specifice;

b) să asigure curățarea fațadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la frontul străzii, tencuirea și zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;

c) să asigure repararea, spălarea geamurilor și a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreținerea firmelor și a fațadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curățarea și zugrăvirea periodică a acestora;

d) să asigure curățenia pe terenurile și locurile de depozitare aflate în proprietate, precum și pe căile de acces;

e) să asigure curățenia și igiena în imobilele și incintele deținute sub orice formă, inclusiv prin activități de curățare, dezinsecție și deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;

f) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum și materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autoritățile administrației publice locale;

g) să mențină curățenia trotuarelor, a părții carosabile, a locurilor publice și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

h) să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate și de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;

i) să respecte măsurile stabilite de lege și de reglementările locale pentru asigurarea igienei publice și curățeniei în localități;

j) să asigure curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;

k) să curețe și să întrețină șanțurile, rigolele și podețele aferente proprietății;

l) să finalizeze construcțiile începute, pe baza autorizațiilor eliberate de primari, în condițiile și în termenele stabilite de acestea;

m) să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spațiilor marcate expres de administratorul domeniului public.

(2) Asociațiile de proprietari vor prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre obligațiile ce revin proprietarilor, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, și vor răspunde pentru realizarea acestora în fața autorităților administrației publice locale”.

 

Cap. III secț. a 2-a – art. 10-11 din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale (abrogat prin Legea nr. 273/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la cap. III secț. a 2-a, art. 10-11 prevedeau:

„Art. 10

În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe cetățenilor le revin următoarele obligații:

a) întreținerea și curățenia locuințelor pe care le dețin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodărești, a curților și imprejmuirilor acestora;

b) curățarea fatadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la frontul străzii, tencuirea și zugravirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;

c) finalizarea construcțiilor începute, pe baza autorizațiilor eliberate de primari, în condițiile și în termenele stabilite de acestea;

d) repararea și întreținerea instalațiilor aferente imobilelor;

e) menținerea curățeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

f) îndepărtarea zapezii și a ghetii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;

g) păstrarea curățeniei pe arterele de circulație și în locurile publice;

h) respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale și județene pentru asigurarea igienei publice și a curățeniei în localități;

i) depozitarea reziduurilor menajere și a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autoritățile administrației publice locale;

j) curățarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice.

k) curățarea și întreținerea șanțurilor, rigolelor și podetelor aferente proprietății.

Art. 11

Asociațiile de proprietari vor prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre obligațiile ce revin cetățenilor, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, și vor răspunde pentru realizarea acestora în fața autorităților administrației publice locale”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la cap. III secț. a 2-a, art. 10-11 se abrogă.

 

Art. 24^1-24^2 din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale (introdus prin Legea nr. 273/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, după art. 24, se introduc două noi articole, art. 24^1-24^2, cu următorul conținut:

„Art. 24^1

(1) În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), e), f), h), i) și k) în termenele notificate de primar, de 30 de zile, sau de persoanele împuternicite de acesta, primarul poate aproba executarea de către autoritatea administrației publice locale a acțiunilor de curățare și igienizare. Lucrările se efectuează în numele și pe cheltuiala proprietarilor notificați, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul local, cu condiția constituirii dreptului de creanță și a recuperării cheltuielilor de la proprietarii notificați în condițiile legii.

(2) În toate cazurile în care proprietarul notificat conform alin. (1) nu permite accesul în imobilul supus lucrărilor de intervenție în vederea executării acestora de către autoritatea administrației publice locale, primarul solicită autorizarea instanței judecătorești competente, prin ordonanță președințială, dată cu citarea părților.

Art. 24^2

(1) În cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. m), dacă un vehicul staționează pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public, poliția locală poate dispune măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculului.

(2) Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public și se realizează pe durata a 24 de ore.

(3) Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează în cazul în care în vehicul este vizibilă prezența unor persoane.

(4) Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situația în care prezența unor persoane fizice și juridice în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.

(5) Ridicarea vehiculului se dispune, în scris, prin dispoziție de ridicare, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:

a) data, ora și locul ridicării vehiculului;

b) gradul profesional, numele și prenumele polițistului local care poate dispune măsura tehnico-administrativă, precum și unitatea din care acesta face parte;

c) indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată;

d) mențiuni privind înregistrarea foto sau video a staționării vehiculului;

e) mențiuni privind avarii vizibile pe vehicul;

f) date privind numărul de înmatriculare/înregistrare și marca vehiculului.

(6) Dispoziția de ridicare se încheie în 3 exemplare, cu următoarea destinație: primul exemplar pentru emitent, al doilea exemplar pentru administratorul drumului public sau, după caz, pentru administrația publică locală, iar al treilea exemplar pentru persoana fizică sau juridică care solicită restituirea vehiculului.

(7) Operațiunile executate pentru ridicarea vehiculului constau în ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului.

(8) Transportul la locul de depozitare se realizează în condiții care exclud deplasarea pe propriile roți a vehiculului ridicat.

(9) Transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la inițierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării și este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suportă doar contravaloarea operațiunii de ridicare.

(10) Depozitarea se face numai în spații corespunzătoare, special amenajate de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administrația publică locală.

(11) Pe perioada depozitării, vehiculele ridicate se află în paza administrației publice locale.

(12) Vehiculul ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operațiunii/operațiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deținerea legală a acestuia.

(13) Programul de restituire a vehiculelor depozitate în spațiile special amenajate se asigură prin serviciu continuu, pe durata a 24 de ore”.

Legea nr. 273/2020: Ridicarea, de către poliția locală, a vehiculelor staționate pe domeniul public was last modified: noiembrie 27th, 2020 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter