Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse în cursul procesului penal – modificări (Legea nr. 362/2023)

7 dec. 2023
Vizualizari: 197

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

(rep. M. Of. nr. 514 din 14 august 2013; cu modif. și compl. ult.)

Legea nr. 362/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

(M. Of. nr. 1098 din 6 decembrie 2023)

– introduce: art. 88 alin. (9) și (10);

– modifică: art. 166 alin. (1).

 

În M. Of. nr. 1098 din data de 6 decembrie 2023 s-a publicat Legea nr. 362/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Redăm, în cele ce urmează, modificările aduse respectivului act normativ.

Art. 88 alin. (9) și (10)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 89, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alin. (9) și (10), cu următorul cuprins:

CAPITOLUL VII: Activitățile educative, de asistență psihologică și asistență socială, instruirea școlară, învățământul universitar și formarea profesională a persoanelor condamnate

Art. 89: Activitățile educative, de asistență psihologică și asistență socială

„(9) În scopul reintegrării sociale a persoanelor condamnate, Administrația Națională a Penitenciarelor elaborează, în colaborare cu alte autorități sau instituții publice ori alte persoane juridice de drept public, organizații guvernamentale și neguvernamentale, programe de interes național, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, destinate facilitării accesului persoanelor condamnate la servicii educaționale, psihologice și sociale.

(10) Normele tehnice și metodologice de realizare a programelor de interes național în scopul reintegrării sociale a persoanelor condamnate se aprobă prin ordin al ministrului justiției, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. În cazul în care realizarea programelor de interes național în scopul reintegrării sociale a persoanelor condamnate implică și competențe ale unor organe de specialitate ale administrației publice centrale, normele tehnice și metodologice se aprobă prin ordin comun al ministrului justiției și al conducătorilor acestor organe”.

Art. 166 alin. (1)

Vechea reglementare

CAPITOLUL VII: Activități și programe de reintegrare socială

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Art. 166: Instruirea școlară, accesul la învățământul universitar și formarea profesională

(1) Dispozițiile art. 90-92 se aplică în mod corespunzător”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 166, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 166

(1) Dispozițiile art. 89 alin. (9) și (10) și ale art. 90-92 se aplică în mod corespunzător”.

 

Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse în cursul procesului penal – modificări (Legea nr. 362/2023) was last modified: decembrie 7th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.