Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare. Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări – modificări (Legea nr. 209/2022)

13 iul. 2022
Vizualizari: 576
Actul modificatActul modificator

Sumar

Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare

(M. Of. nr. 800 din 28 octombrie 2015)

Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări

(M. Of. nr. 853 din 8 octombrie 2018)

Legea nr. 209/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare și pentru modificarea Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări 

(M. Of. nr. 693 din 12 iulie 2022)

 

– modifică: Legea nr. 237/2015: art. 1 alin. (1) lit. c)-e) art. 8 alin. (11), (13), (18), art. 12 alin. (1), art. 16 alin. (1), (41), (42), art. 25 alin. (6), art. 120, art. 123, art. 163 alin. (1) lit. b), art. 163 alin. (1) lit. d), e), k), art. 163 alin. (4), art. 163 alin. (5^1), art. 163 alin. (18^2), art. 164, art. 165 alin. (1), transpunerea normelor UE: pct. 1, 4-6;

Legea nr. 236/2018: art. 4 alin.  (4) și (41), art. 14, art. 34 alin. (2);

– introduce: art. 10 alin. (13), art. 11 alin. (8)-(14), art. 12 alin. (1), art. 12 alin. (5), art. 12 alin. (14), art. 13 alin. (8), art. 14 alin. (14), art. 17 alin. (24), art. 44 alin. (8), art. 76 alin. (12)-(18), art. 115 alin. (1^1), art. 119 alin. (4) lit. e), art. 163 alin. (1) lit. b^1), art. 163 alin. (1) lit. s), art. 165 alin. (4)-(5).

 

În M. Of. nr. 693 din 12 iulie 2022 s-a publicat Legea nr. 209/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare și pentru modificarea Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări. 

Vă prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări aduse respectivelor acte normative.

Legea nr. 237/2015

Art. 8 alin. (19) și (20)

Noua reglementare

La articolul 8, după alineatul (18) se introduc două noi alineate, alineatele (19) și (20), cu următorul cuprins:

„(19) A.S.F. are competența de a supraveghea respectarea de către societăți a dispozițiilor aplicabile din Regulamentul (UE) nr. 2088/2019 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, cu modificările și completările ulterioare, și din Regulamentul (UE) nr. 852/2020 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088 și din alte reglementări europene privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

(20) Regimul publicării actelor administrative individuale emise de A.S.F. conform prevederilor legale este stabilit prin reglementări proprii ale A.S.F.”.

 

Art. 10 alin. (13)

Noua reglementare

La articolul 10, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu următorul cuprins:

„(13) Notificările prevăzute la art. 11 alin. (9) și (10), art. 13 alin. (8) și art. 14 alin. (14):

a) sunt suficient de detaliate pentru a putea fi evaluate adecvat;

b) nu aduc atingere mandatului și competențelor de supraveghere ale A.S.F. prevăzute de prezenta lege, atât în calitate de supraveghetor din stat membru de origine, cât și în calitate de supraveghetor din stat membru gazdă”.

 

Art. 12 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) A.S.F. poate efectua schimb de informații cu supraveghetorii din celelalte state membre, cu respectarea prevederilor art. 19”.

Noua reglementare

La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) A.S.F. poate efectua schimb de informații cu supraveghetorii relevanți din celelalte state membre, cu respectarea prevederilor art. 19, și poate institui de comun acord cu aceștia o platformă cu scopul prevăzut la art. 11 alin. (11), fără ca acest lucru să aducă atingere mandatului și competențelor de supraveghere ale A.S.F. prevăzute de prezenta lege, atât în calitate de supraveghetor din stat membru de origine, cât și în calitate de supraveghetor din stat membru gazdă”.

 

Art. 14 alin. (14)

Noua reglementare

La articolul 14, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:

„(14) A.S.F. notifică supraveghetorii din statele membre de origine în cazul în care există motive semnificative și întemeiate care dovedesc că interesele contractanților sunt afectate de societățile care desfășoară în România activitate în baza dreptului de stabilire sau a libertății de a presta servicii”.

 

Art. 17 alin. (24)

Noua reglementare

La articolul 17, după alineatul (23) se introduce un nou alineat, alineatul (24), cu următorul cuprins:

„(24) A.S.F. poate solicita asistență tehnică a EIOPA în situația în care este informată de către un supraveghetor coordonator cu privire la primirea unei solicitări similare celei prevăzute la art. 16 alin. (9)”.

 

Art. 44 alin. (8)

Noua reglementare

La articolul 44, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) Decizia prevăzută la alin. (6) poate fi contestată conform prevederilor art. 165”.

 

Legea nr. 236/2018

Art. 4 alin. (4) și (41)

Vechea reglementare

„(4) A.S.F. are competența de a solicita intermediarilor și intermediarilor de asigurări auxiliare toate documentele și informațiile necesare derulării procesului de monitorizare și supraveghere, inclusiv extrase ale proceselor-verbale ale ședințelor conducerii și ale comitetelor instituite în legătură cu activitatea de distribuție, precum și alte documente și informații potrivit prevederilor legale.

(…)

(41) A.S.F. poate emite recomandări cu privire la desfășurarea activității de distribuție a intermediarilor principali”.

Noua reglementare

La articolul 4, alineatele (4) și (41) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(4) A.S.F. are competența de a solicita distribuitorilor toate documentele și informațiile necesare derulării procesului de monitorizare și supraveghere, inclusiv extrase ale proceselor-verbale ale ședințelor conducerii și ale comitetelor instituite în legătură cu activitatea de distribuție, precum și alte documente și informații potrivit prevederilor legale.

(…)

(41) A.S.F. poate emite recomandări cu privire la desfășurarea activității de distribuție pentru toate categoriile de distribuitori”.

 

Art. 34 alin. (2)

Vechea reglementare

„(2) Distribuitorii utilizează datele cu caracter personal ale clienților cu respectarea legislației în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date”.

Noua reglementare

La articolul 34, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Distribuitorii prelucrează datele cu caracter personal, inclusiv date privind sănătatea și codul de identificare fiscală, ale clienților, beneficiarilor sau, după caz, terțelor persoane prejudiciate, numai în scopul desfășurării activității de distribuție, cu respectarea Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și a legislației naționale aplicabile domeniului protecției datelor; prelucrarea datelor cu caracter personal privind sănătatea se efectuează în condițiile prevăzute la art. 9 din același regulament”.

 

Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare. Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări – modificări (Legea nr. 209/2022) was last modified: iulie 13th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.