Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică

14 nov. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 483

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitor

Sumar

Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronic

(M. Of. nr. 914 din 13 noiembrie 2019)

Respectivul act normative reglementează  condițiile de acces la activitatea de emitere de monedă electronică și de desfășurare a acestei activități, condițiile de desfășurare a activității de prestare de servicii de plată de către instituțiile emitente de monedă electronică, supravegherea prudențială a instituțiilor emitente de monedă electronică, precum și regimul privind răscumpărarea monedei electronice.

 

În M. Of. nr. 914 din 13 noiembrie 2019 s-a publicat Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică.

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale Legii nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică.

 

Structură

 

Cap. I („Obiect, domeniu de aplicare și definiții”);

Cap. II („Autorizarea și supravegherea prudențială a instituțiilor emitente de monedă electronică”);

Secț. 1 („Cerințe minime de acces la activitate”);

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Secț. a 2-a („Autorizarea instituțiilor emitente de monedă electronică”);

Secț. a 3-a („Cerințe operaționale”);

Secț. a 4-a („Externalizarea activităților instituțiilor emitente de monedă electronică, persoane juridice române, și desfășurarea de către acestea prin intermediul agenților a activității de prestare a serviciilor de plată”);

Secț. a 5-a („Procedura de notificare pentru desfășurarea activității în alte state membre de către instituții emitente de monedă electronică, persoane juridice române”);

Secț. a 6-a („Relația cu state terțe”);

Secț. a 7-a („Procedura de notificare pentru desfășurarea activității pe teritoriul României de către instituțiile emitente de monedă electronică din alte state membre”);

Secț. a 8-a („Registrul instituțiilor emitente de monedă electronică”);

Secț. a 9-a („Autoritatea competentă și supravegherea”);

Secț. a 10-a („Secretul profesional și schimbul de informații”);

Cap. III („Emiterea și răscumpărarea monedei electronice, autorități competente și atribuțiile acestora”);

Secț. 1 („Prevederi privind emiterea și răscumpărarea”);

Secț. a 2-a („Încetarea contractului”);

Secț. a 3-a („Competență, sesizare și control”);

Cap. IV („Infracțiuni și contravenții”);

Cap. V („Dispoziții tranzitorii și finale”).

 

Prezentare generală

 

Potrivit art. 2 alin. (1), emiterea de monedă electronică poate fi efectuată de către următoarele categorii de emitenți de monedă electronică:

instituții de credit, în sensul art. 4 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, care desfășoară activitate potrivit O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007;

instituții emitente de monedă electronică, în înțelesul art. 4 alin. (1) lit. e);

– furnizori de servicii poștale care emit monedă electronică potrivit cadrului legislativ național aplicabil;

Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale, atunci când acestea nu acționează în calitate de autorități monetare sau în altă calitate ce implică exercițiul autorității publice;

statele membre și autoritățile lor regionale ori locale, atunci când acestea acționează în calitatea lor de autorități publice.

De asemenea, este interzis oricărei entități care nu este emitent de monedă electronică în înțelesul art. 2 să emită monedă electronică, dar și să utilizeze în denumire, în antet sau în alte atribute de identificare ori în legătură cu activitățile pe care le desfășoară sintagmele instituție emitentă de monedă electronică, emitent de monedă electronică sau derivate ori traduceri ale acestora.

Astfel, orice entitate care intenționează să emită monedă electronică pe teritoriul României în calitate de instituție emitentă de monedă electronică trebuie să dispună de o autorizație, iar BNR poate acorda respectiva autorizație doar unei persoane juridice române constituite în baza Legii societăților nr. 31/1990, care are sediul real pe teritoriul României și care emite cel puțin o parte din moneda electronică pe teritoriul României.

Conform art. 19, instituțiile emitente de monedă electronică trebuie să emită moneda electronică fără întârziere, la primirea fondurilor în schimbul cărora aceasta este emisă, acestea având dreptul să deschidă și să mențină conturi de plăți pentru clienții lor, destinate exclusiv executării operațiunilor de plată.

Pe de altă parte, BNR poate retrage autorizația acordată unei instituții emitente de monedă electronică în următoarele situații:

– instituția emitentă de monedă electronică nu și-a început activitatea de emitere de monedă electronică și de prestare de servicii de plată în termen de 12 luni de la data acordării autorizației sau a încetat să mai desfășoare activitate de mai mult de 6 luni;

– instituția emitentă de monedă electronică nu desfășoară activitate de emitere de monedă electronică pe teritoriul României;

– autorizația a fost obținută pe baza unor informații false sau prin orice alt mijloc ilegal;

– instituția emitentă de monedă electronică nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza acordării autorizației ori alte condiții prevăzute de prezentul capitol și de reglementările emise în aplicare;

– continuarea activității pentru care a fost autorizată instituția emitentă de monedă electronică periclitează stabilitatea sistemului de plăți;

– ca sancțiune, potrivit art. 75 alin. (1) lit. e);

– în oricare alte situații prevăzute de legislația în vigoare.

Totodată, BNR organizează și administrează registrul instituțiilor emitente de monedă electronică, în care sunt evidențiate instituțiile emitente de monedă electronică, persoane juridice române, sucursalele acestora din alte state membre și state terțe, precum și agenții instituțiilor emitente de monedă electronică, persoane juridice române.

Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică was last modified: noiembrie 14th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter