Legea nr. 206/2021 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerţului

21 iul. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
175 views

Actul modificat

Actul modificatorSumar
O.U.G. nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului

 

(M. Of. nr. 1078 din 13 noiembrie 2020)

 

 

Legea nr. 206/20210 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului

(M. Of. nr. 715 din 20 iulie 2021)

 

Se aprobă O.U.G. nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului.

 

– modifică: art. 1;

 

– introduce: art. 3 și 4.

În M. Of. nr. 715 din 20 iulie 2021 s-a publicat Legea nr. 206/2021 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului. 

Redăm, în continuare, modificările și completările aduse respectivului act normativ.

Art. 1

Vechea reglementare

„Măsurile prevăzute la art. 26-28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare, se aplică în continuare, pe o perioadă de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”.

Noua reglementare

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Conform noii reglementări, art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Măsurile prevăzute la art. 26-28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare, se aplică pe durata stării de alertă, precum și un an după încetarea acesteia”.

 

Art. 3

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 2 se introduce un nou articol, și anume art. 3, care va avea următorul cuprins:

La articolul 17 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, alineatele (3) și (5) se abrogă”.

Precizăm că art. 17 din Legea societăților nr. 31/1990, anterior modificării, avea următorul cuprins:

„(1) La autentificarea actului constitutiv în cazurile prevăzute la art. 5 sau, după caz, la darea de dată certă a acestuia se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerțului privind disponibilitatea și rezervarea firmei.

(2) Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, după caz, persoana care dă dată certă va refuza operațiunile solicitate, dacă din documentația prezentată rezultă că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1).

(3) La înmatricularea societății și la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerțului documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social. După înregistrarea în registrul comerțului, oficiul registrului comerțului transmite documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social.

(4) Abrogat.

(5) Informațiile privind calitatea de asociat unic și îndeplinirea condițiilor privind sediul social se înregistrează în registrul comerțului pe cheltuiala solicitantului.

(6) Avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate”.

 

Art. 4

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, se introduce un nou articol, mai precis art. 4, cu următorul conținut:

„La articolul 17^2 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

«Art. 17^2

(1) În vederea efectuării controlului de către autoritățile/instituțiile publice competente în domeniul autorizării funcționării și a verificării conformității celor declarate, oficiul registrului comerțului transmite acestora, pe cale electronică, informații din declarațiile-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității la sediul social/profesional și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți și datele de identificare a persoanelor înregistrate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul comerțului»”.

Menționăm că, anterior modificării, art. 17^2 din Legea nr. 359/2004 avea următorul cuprins:

„(1) În vederea efectuării controlului de către autoritățile publice competente privind conformitatea celor declarate potrivit art. 15, oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal transmite acestora copiile declarațiilor-tip și, pe cale electronică, datele de identificare ale persoanelor juridice, în termen de 3 zile de la data înregistrării în registrul comerțului.

(2) Autoritățile publice competente prevăzute la alin. (1) sunt:

– direcțiile de sănătate publică teritoriale din subordinea Ministerului Sănătății sau ministerele cu rețea proprie de sănătate publică;

– Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau ministerele cu rețea sanitară veterinară proprie;

– autoritățile publice teritoriale de protecție a mediului din subordinea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor;

– inspectoratele teritoriale de muncă din subordinea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei”.

Legea nr. 206/2021 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului was last modified: iulie 21st, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter