Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi – modificare (Legea nr. 178/2018)

23 iul. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2001

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Campania Back to  Law School
Actul modificator

Sumar

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

(rep. M. Of. nr. 326 din 5 iunie 2013; cu modif. ult.)

Legea nr. 178/2018

(M. Of. nr. 627 din 19 iulie 2018)

 

  modifică: art. 25 alin. (2), art. 25 alin. (6), art. 26 alin. (1) lit. e), art. 26 alin. (2);

  introduce: art. 2 alin. (3)-(5), art. 4 lit. l), art. 25 alin. (2^1), art. 25 alin. (7)-(10), art. 26 alin. (1^1).

 

În M. Of. nr. 627 din 19 iulie 2018, s-a publicat  Legea nr. 178/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. 

Astfel, Legea nr. 178/2018 (M. Of. nr. 627 din 19 iulie 2018) aduce modificări, dar și completări Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (rep. M. Of. nr. 326 din 5 iunie 2013; cu modif. ult.)

 

O modificare importantă adusă Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați vizează introducerea definiției expresiei „violență de gen”, aceasta desemnând fapta de violență direcționată împotriva unei femei sau, după caz, a unui bărbat, motivată de apartenența de sex. Violența de gen împotriva femeilor este violența care afectează femeile în mod disproporționat. Violența de gen cuprinde, fără a se limita însă la acestea, următoarele fapte: violența domestică, violența sexuală, mutilarea genitală a femeilor, căsătoria forțată, avortul forțat și sterilizarea forțată, hărțuirea sexuală, traficul de ființe umane și prostituția forțată. Apoi, prin intermediul unui alineat nou introdus, se reglementează regimul general al ocupației de expert în egalitate de șanse și de tehnician în egalitatea de șanse, așa cum sunt prevăzute acestea în Clasificarea ocupațiilor din România.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, prin Legea nr. 178/2018.

 

Art. 2 alin. (3)-(5) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (introdus prin Legea nr. 178/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2, după alin. (2) se introduc trei noi alineate, alin. (3)-(5), cu următorul conținut:

(3) Prezenta lege reglementează regimul general al ocupației de expert în egalitate de șanse și de tehnician în egalitatea de șanse, așa cum sunt prevăzute acestea în Clasificarea ocupațiilor din România.

(4) Instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, civile și militare, cu un număr de peste 50 de angajați, precum și companiile private cu un număr de peste 50 de angajați au posibilitatea să identifice un angajat căruia să îi repartizeze, prin fișa postului, atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați. În limita bugetului existent pentru cheltuieli salariale, angajatorul poate opta pentru angajarea unui expert/tehnician în egalitate de șanse.

(5) La nivelul instituției/companiei, din perspectiva domeniului specific al fiecărei entități în care își desfășoară activitatea, expertul/tehnicianul în egalitatea de șanse sau persoana desemnată cu atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați are următoarele atribuții principale:

a) analizează contextul de apariție și evoluție a fenomenului de discriminare de gen, precum și nerespectarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați și recomandă soluții în vederea respectării acestui principiu, conform legii;

b) formulează recomandări/observații/propuneri în vederea prevenirii/gestionării/remedierii contextului de risc care ar putea conduce la încălcarea principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați cu respectarea principiului confidențialității;

c) propune măsuri privind asigurarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, evaluează impactul acestora asupra femeilor și bărbaților;

d) elaborează planuri de acțiune privind implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați în care să fie cuprinse cel puțin: măsuri active de promovare a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și eliminarea discriminării directe și indirecte după criteriul de gen, măsuri privind prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă, măsuri privind egalitatea de tratament în ceea ce privește politica de remunerare, promovare în funcții și ocuparea funcțiilor de decizie;

e) elaborează, fundamentează, evaluează și implementează programe și proiecte în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;

f) acordă consultanță de specialitate pentru aplicarea prevederilor legislației naționale și comunitare în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați”.

 

Art. 4 lit. l) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (introdus prin Legea nr. 178/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, după lit. k) se introduce o nouă literă, lit. l), cu următorul conținut:

Termenii și expresiile de mai jos, în sensul prezentei legi, au următoarele definiții:

(…)

l) prin violență de gen se înțelege fapta de violență direcționată împotriva unei femei sau, după caz, a unui bărbat, motivată de apartenența de sex. Violența de gen împotriva femeilor este violența care afectează femeile în mod disproporționat. Violența de gen cuprinde, fără a se limita însă la acestea, următoarele fapte: violența domestică, violența sexuală, mutilarea genitală a femeilor, căsătoria forțată, avortul forțat și sterilizarea forțată, hărțuirea sexuală, traficul de ființe umane și prostituția forțată”.

 

Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (introdus prin Legea nr. 178/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 25, alin. (2) prevedea:

„(2) COJES este alcătuită din reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate și ai altor organe de specialitate ale administrației publice locale sau ai autorităților administrative locale, ai organizațiilor sindicale și ai asociațiilor patronale, precum și din reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, de la nivel local, desemnați de acestea”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 25, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) COJES este alcătuită din reprezentanți ai autorităților administrației publice locale, ai structurilor subordonate autorităților administrației publice locale, ai structurilor deconcentrate ale autorităților administrației publice centrale, ai confederațiilor sindicale, ai confederațiilor patronale, precum și din reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale reprezentative la nivel local, desemnați de acestea”.

 

Art. 25 alin. (2^1) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (introdus prin Legea nr. 178/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 25, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul conținut:

(2^1) Nu pot fi membri ai COJES persoanele care:

a) au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni sau sancționate pentru fapte de discriminare de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, prin hotărâre rămasă definitivă;

b) au fost revocate anterior din calitatea de membru al COJES”.

 

Art. 25 alin. (6) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (introdus prin Legea nr. 178/2018)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 25, alin. (6) prevedea:

„(6) Președintele COJES este persoana desemnată din cadrul agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv al Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, în condițiile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor județene, respectiv al municipiului București, în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 25, alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:

(6) Președintele COJES este reprezentantul în teritoriu al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, fiind persoana desemnată din cadrul agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială și, respectiv, a municipiului București, cu atribuții în domeniul egalității de șanse”.

 

Art. 25 alin. (7)-(10) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (introdus prin Legea nr. 178/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 25, după alin. (6) se introduc patru noi alineate, alin. (7)-(10), cu următorul conținut:

(7) Vicepreședintele COJES este persoana desemnată din cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului/Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

(8) Structura de conducere a COJES este constituită din președinte, vicepreședinte și secretar executiv.

(9) Secretarul executiv este reprezentantul consiliului județean, respectiv al Consiliului General al Municipiului București.

(10) Activitățile de pregătire și organizare a ședințelor COJES sunt asigurate de un secretariat tehnic”.

 

Art. 26 alin. (1^1) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (introdus prin Legea nr. 178/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 26, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul conținut:

(1^1) Ministerul Cercetării și Inovării asigură respectarea și exercită controlul asupra aplicării prevederilor prezentei legi prin Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii «Alexandru Darabont» – INCDPM București, care este responsabil cu promovarea și asigurarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul specific de activitate și pune la dispoziție datele și informațiile pe care le deține, necesare elaborării strategiilor și politicilor în domeniu”.

 

Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (introdus prin Legea nr. 178/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 26, alin. (2) prevedea:

„(2) Instituțiile prevăzute la alin. (1) pun la dispoziția ANES, trimestrial, informațiile rezultate din exercitarea atribuțiilor lor în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, precum și al eliminării discriminării pe criteriul de sex”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 26, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Instituțiile prevăzute la alin. (1) și (1^1) pun la dispoziția ANES, trimestrial, informațiile rezultate din exercitarea atribuțiilor lor în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, precum și al eliminării discriminării pe criteriul de sex”.

 

Alte prevederi ale Legii nr. 178/2018

 

Potrivit art. II din Legea nr. 178/2018, normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu modificările aduse prin Legea nr. 178/2018, vor fi elaborate de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ prezentat. De asemenea, forma modificată și completată a Legii nr. 202/2002 se va publica în Monitorul Oficial, textele fiind renumerotate.

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați – modificare (Legea nr. 178/2018) was last modified: august 4th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter