Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – modificări (Legea nr. 156/2018)

4 iul. 2018
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
13.347 views
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (rep. M. Of. nr. 365 din 29 mai 2007; cu modif. ult.)

Legea nr. 156/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici 

(M. Of. nr. 554 din 3 iulie 2018)

  modifică: art. 16 alin. (2) lit. c), art. 34 alin. (2),, art. 34 alin. (3), art. 44 alin. (2), art. 57 alin. (1), art. 57 alin. (5) lit. c), art. 57 alin. (6) lit. a)-b), art. 58 alin. (6)-(8), art. 65 alin. (2) lit. c), art. 89 alin. (2^2)-(2^3), art. 92 alin. (1^1), alin. (2) și alin. (3), art. 94 alin. (1) lit. a^1)-a^2), art. 95 alin. (2), art. 96 alin. (4), art. 98 alin. (1) lit. d), art. 99 alin. (7), art. 111 alin. (3), art. 113;

  introduce: art. 21 alin. (1^1),art. 98 alin. (3)-(4), art. 107 alin. (2) lit. c);

  abrogă: art. 22 alin. (1) lit. o), art. 22^1 lit. b), art. 23, art. 34 alin. (2^1), art. 65 alin. (3), Cap. VI titlul secț. a 5-a, art. 70, art. 94 alin. (1) lit. a), art. 94 alin. (1) lit. b), art. 107 alin. (1) lit. b).

 

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

În M. Of. nr. 554 din 3 iulie 2018, s-a publicat Legea nr. 156/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (M. Of. nr. 554 din 03 iulie 2018).

Legea nr. 156/2018 aduce modifică, completează, dar și abrogă mai multe dispoziții din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (rep. M. Of. nr. 365 din 29 mai 2007; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse respectivei legi:

 

Art. 16 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (modificat prin Legea nr. 156/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 16 alin. (2), lit. c) prevedea:

„(2) Pentru a ocupa o funcție publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici persoana trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

(…)

c) cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;”.

 

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 16 alin. (2), lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Pentru a ocupa o funcție publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici persoana trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

(…)

c) cel puțin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;”.

 

Art. 21 alin. (2^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (introdus prin Legea nr. 156/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 21, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu conținut:

„(2^1) Personalul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici este format din demnitari, funcționari publici și personal contractual. Salarizarea personalului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici se face potrivit reglementărilor în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”.

 

Art. 22 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (aborgat prin Legea nr. 156/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 21 alin. (1), lit. o) se abrogă.

 

Art. 22^1 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (aborgat prin Legea nr. 156/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 22^1, lit. b) prevedea:

„Agenția Națională a Funcționarilor Publici dispune suspendarea organizării și desfășurării concursului sau, după caz, a examenului, în următoarele cazuri:

b) autoritatea sau instituția publică nu a transmis Agenției Naționale a Funcționarilor Publici planul de ocupare a funcțiilor publice, potrivit prevederilor art. 23 alin. (4) și (5);”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 22^1, lit. b) se abrogă.

 

Art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (aborgat prin Legea nr. 156/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 23 se prevedea:

„(1) Planul de ocupare a funcțiilor publice stabilește:
a) numărul maxim al funcțiilor publice rezervate promovării funcționarilor publici;
b) numărul maxim al funcțiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării rapide;
c) numărul maxim al funcțiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare;
d) numărul maxim al funcțiilor publice care vor fi înființate;
e) numărul maxim al funcțiilor publice care vor fi supuse reorganizării;
f) numărul maxim de funcții publice pe fiecare clasă, categorie și pe grade profesionale;
g) numărul maxim al funcțiilor publice de conducere și al funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici.

(2) Planul de ocupare a funcțiilor publice se elaborează anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale funcționarilor publici, astfel:

a) de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite, pentru autoritățile și instituțiile publice din administrația publică centrală;

b) de către primar sau, după caz, de către președintele consiliului județean, prin aparatul de specialitate, pentru autoritățile și instituțiile publice din administrația publică locală.

(3) Planul de ocupare a funcțiilor publice se întocmește centralizat, pe fiecare ordonator principal de credite și pe fiecare instituție din subordinea acesteia sau finanțată prin bugetul său.

(4) În situația prevăzută la alin. (2) lit. a), planul de ocupare a funcțiilor publice se aprobă prin hotărâre a Guvernului. În situația prevăzută la alin. (2) lit. b), planul de ocupare a funcțiilor publice se aprobă prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean.

(5) Pentru autoritățile și instituțiile publice din administrația publică locală, proiectul planului de ocupare a funcțiilor publice se transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu 45 de zile înainte de data aprobării. În situația în care Agenția Națională a Funcționarilor Publici constată neregularități în structura acestuia, autoritățile sau instituțiile publice au obligația de a modifica proiectul planului de ocupare a funcțiilor publice, pe baza observațiilor Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în conformitate cu prevederile legale”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 se abrogă.

 

Art. 34 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (modificat prin Legea nr. 156/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 34, alin. (2) prevedea:

„(2) Înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere pot fi numiți în funcții de demnitate publică numai după încetarea, în condițiile legii, a raporturilor de serviciu”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 34, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere pot fi numiți în funcții de demnitate publică numai după suspendarea, în condițiile legii, a raporturilor de serviciu”.

 

Art. 34 alin. (2^1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (aborgat prin Legea nr. 156/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 34, alin. (2^1) se abrogă.

 

Art. 34 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (modificat prin Legea nr. 156/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 34, alin. (3) prevedea:

„(3) Înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere pot candida pentru funcții de demnitate publică numai după încetarea, în condițiile legii, a raporturilor de serviciu”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 34, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere pot candida pentru funcții de demnitate publică numai după suspendarea, în condițiile legii, a raporturilor de serviciu”.

 

Art. 44 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (modificat prin Legea nr. 156/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 44, alin. (2) prevedea:

„(2) Înalților funcționari publici le este interzis să facă parte din partide politice, organizații cărora le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice sau din fundațiile ori asociațiile care funcționează pe lângă partidele politice”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 44, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Înalților funcționari publici le este interzis să facă parte din partide politice, organizații cărora le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice sau din fundațiile ori asociațiile care funcționează pe lângă partidele politice, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 34 alin. (2) și (3)”.

 

Art. 57 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (modificat prin Legea nr. 156/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 57, alin. (1) prevedea:

„(1) Recrutarea în vederea intrării în corpul funcționarilor publici se face prin concurs, în limita funcțiilor publice vacante rezervate în acest scop prin planul de ocupare a funcțiilor publice”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 57, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Recrutarea în vederea intrării în corpul funcționarilor publici se face prin concurs”.

 

Art. 57 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (modificat prin Legea nr. 156/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 57 alin. (5), lit. c) prevedea:

„(5) Condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție se stabilesc astfel:

(…)

c) 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional superior”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 57 alin. (5), lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) Condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție se stabilesc astfel:

(…)

c) 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional superior”.

 

Art. 57 alin. (6) lit. a)-b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (modificat prin Legea nr. 156/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 57 alin. (6), lit. a)-b) prevedeau:

„(6) Condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere se stabilesc astfel:

a) 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere de: șef birou, șef serviciu și secretar al comunei*), precum și a funcțiilor publice specifice asimilate acestora;

b) 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere, altele decât cele prevăzute la lit. a).”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 57 alin. (6), lit. a)-b) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(6) Condițiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere se stabilesc astfel:

a) 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere de: șef birou, șef serviciu și secretar al comunei, precum și a funcțiilor publice specifice asimilate acestora;

b) 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere, altele decât cele prevăzute la lit. a)”.

 

Art. 58 alin. (6)-(8) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (modificat prin Legea nr. 156/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 58, alin. (6)-(8) prevedeau:

„(6) În condițiile în care nu există funcționari publici care să poată fi redistribuiți, Agenția Națională a Funcționarilor Publici comunică autorităților și instituțiilor publice desemnarea unui responsabil de procedură, funcționar public, reprezentant al acesteia în comisia de concurs. Responsabilul de procedură verifică îndeplinirea condițiilor legale de organizare și desfășurare a concursurilor și îndeplinește și celelalte activități corespunzătoare calității de membru în comisia de concurs.

(7) Responsabilul de procedură sesizează cu celeritate Agenția Națională a Funcționarilor Publici în situația nerespectării de către autoritățile și instituțiile publice a procedurii de organizare și desfășurare a concursurilor. Pe baza analizei sesizării formulate de responsabilul de procedură, Agenția Națională a Funcționarilor Publici dispune suspendarea organizării și desfășurării concursului.

(8) Responsabilul de procedură poate fi desemnat din cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici sau din cadrul instituției prefectului, pe baza propunerilor prefecților”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 58, alin. (6)-(8) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(6) În condițiile în care nu există funcționari publici care să poată fi redistribuiți, Agenția Națională a Funcționarilor Publici comunică autorităților și instituțiilor publice desemnarea reprezentantului acesteia în comisia de concurs. 

(7) Membrii comisiei de concurs sesizează cu celeritate Agenția Națională a Funcționarilor Publici în situația nerespectării de către autoritățile și instituțiile publice a procedurii de organizare și desfășurare a concursurilor. Pe baza analizei sesizării formulate, Agenția Națională a Funcționarilor Publici dispune suspendarea organizării și desfășurării concursului. 

(8) Reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici poate fi desemnat și din cadrul instituției prefectului sau al consiliului județean din județul în care își are sediul instituția publică în al cărei stat de funcții se află funcția publică vacantă pentru care se organizează concursul, pe baza propunerilor conducătorilor acestor instituții publice”.

 

Art. 65 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (modificat prin Legea nr. 156/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 65 alin. (2), lit. c) prevedea:

„(2) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

(…)

c) să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 65 alin. (2), lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

(…)

c) să fi obținut cel puțin calificativul «bine» la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;”.

 

Art. 65 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (aborgat prin Legea nr. 156/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 65, alin. (3) se abrogă.

 

Titlul secțiunii a 5-a „ Sistemul de promovare rapidă în funcția publică” din Cap. VI din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (aborgat prin Legea nr. 156/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, titlul secțiunii a 5-a „ Sistemul de promovare rapidă în funcția publică” din Cap. VI  se abrogă.

 

Art. 70 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (modificat prin Legea nr. 156/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 70 prevedea:

„(1) Pot beneficia de sistemul de promovare rapidă în funcția publică:
a) persoanele care au absolvit programe organizate, în condițiile legii, pentru obținerea statutului de manager public;
b) funcționarii publici care au promovat concursul prevăzut la art. 65 alin. (3).
(2) Pot participa la concursul prevăzut la alin. (1) lit. b) funcționarii publici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) au cel puțin 1 an vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
b) au obținut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale din ultimul an;
c) nu au în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi;
d) au urmat cel puțin o formă de perfecționare profesională în ultimul an.
(3) Concursul pentru promovarea rapidă prevăzut la art. 65 alin. (3) se organizează anual, de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în limita numărului de funcții publice rezervate promovării rapide”.

Noua reglementarePotrivit noii reglementări, art. 70 se abrogă

 

Art. 89 alin. (2^2)-(2^3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (modificat prin Legea nr. 156/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 89, alin. (2^2)-(2^3) prevedeau:

„(2^2) Funcționarii publici cu statut special pot fi detașați pe funcții publice generale echivalente funcțiilor publice specifice ocupate, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1)-(2^1) și cu respectarea prevederilor art. 110.

(2^3) Funcționarii publici pot fi detașați și pe funcții publice cu statut special, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu respectarea prevederilor art. 110”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 89, alin. (2^2)-(2^3) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2^2) Funcționarii publici cu statut special pot fi detașați pe funcții publice generale echivalente funcțiilor publice specifice ocupate, cu notificare prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii, precum și cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1)-(2^1) și cu respectarea prevederilor art. 110. 

(2^3) Funcționarii publici pot fi detașațiși pe funcții publice cu statut special, cu notificare prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii, precum și cu respectarea prevederilor art. 110”.

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici – modificări (Legea nr. 156/2018) was last modified: iulie 4th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter