Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii și O.U.G. nr. 70/2020 – modificări (O.U.G. nr. 80/2020)

27 mai 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 200

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE
Actul modificator

Sumar

 

Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate

(M. Of. nr. 599 din 26 iulie 2017; cu modif. ult.)

 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

(M. Of. nr. 652 din 28 august 2015)

 

O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative

(M. Of. nr. 394 din 14 mai 2020)

 

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

O.U.G. nr. 80/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății

(M. Of. nr. 440 din data de 26 mai 2020)

 

– modifică: art. 2 lit. g) și j), art. 17 alin. (1) lit. a) din prima Lege;

art. 9 și art. 25 din O.U.G. nr. 70/2020;

– introduce: art. 6 lit. c^2), art. 17 alin. (1) lit. a^1) și a^2) în prima Lege;

art. 249 alin. (2^1) și (2^2) în Legea nr. 95/2006.

 

În M. Of. nr. 440 din 26 mai 2020 a fost publicată O.U.G. nr. 80/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări mai multor acte normative, pe care le vom prezenta în continuare.

 

Art. 2 lit. g) și j) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate (modificat prin O.U.G. nr. 80/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 lit. g) și j) prevedeau următoarele aspecte:

„Art. 2

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

g) ciclu de acreditare – intervalul de 5 ani de utilizare a unei ediții a standardelor ANMCS;

[…]

j) reacreditarea unităților sanitare – reluarea procesului de evaluare și acreditare la solicitarea unităților sanitare sau în condițiile în care acestea nu mai îndeplinesc indicatorii pe baza cărora s-a acordat acreditarea și, în urma procesului de reevaluare, a fost dispusă retragerea acreditării;~

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. g) și j) se modifică și vor avea următorul conținut:

g) ciclu de acreditare – intervalul de 5 ani de utilizare a unei ediții a standardelor ANMCS. În situații de epidemii, pandemii, cataclism, dezastre naturale sau catastrofe, ciclul de acreditare poate fi prelungit prin hotărârea Colegiului director al ANMCS, la propunerea președintelui acesteia;

[…]

j) reacreditarea unităților sanitare – reluarea procesului de evaluare și acreditare la solicitarea unităților sanitare sau în condițiile în care, în urma procesului de reevaluare sau în cadrul procesului de monitorizare postacreditare, acestea nu mai îndeplinesc cerințele pe baza cărora s-a acordat acreditarea și a fost dispusă retragerea acreditării;

 

 

 

Art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate (modificat prin O.U.G. nr. 80/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 alin. (1) lit. a) prevedea următoarele aspecte:

„Art. 17

(1) Modul de colaborare cu unitățile sanitare care solicită acreditarea se stabilește pe bază de contracte încheiate între ANMCS și acestea, pentru desfășurarea activităților de evaluare, acreditare și monitorizare, pentru o perioadă de 5 ani, urmărind respectarea, în principal, a următoarelor criterii:

a) evaluarea în vederea acreditării se solicită de către unitățile sanitare numai atunci când acestea îndeplinesc toate condițiile cerute de lege, inclusiv obligația ca în structura unităților sanitare cu paturi și a serviciilor de ambulanță să existe o structură de management al calității serviciilor medicale, iar pentru unitățile sanitare din ambulatoriu atribuțiile structurii de management al calității serviciilor de sănătate să fie îndeplinite de către reprezentantul legal sau persoanele desemnate de către acesta, care au absolvit un curs de management al calității în sănătate recunoscut de către ANMCS;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (1) lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

a) evaluarea în vederea acreditării se solicită de către unitățile sanitare numai atunci când acestea îndeplinesc toate condițiile legale de funcționare, precum și obligația ca în structura unităților sanitare cu paturi și a serviciilor de ambulanță să existe o structură de management al calității serviciilor de sănătate. Pentru unitățile sanitare din ambulatoriu, atribuțiile structurii de management al calității serviciilor de sănătate sunt îndeplinite de către reprezentantul legal sau persoanele desemnate de către acesta, care au absolvit un curs de management al calității în sănătate recunoscut de către ANMCS;

 

 

 

Art. 6 lit. c^2) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate (introdusă prin O.U.G. nr. 80/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 6, după lit. c^1) se introduce o nouă literă, lit. c^2), cu următorul cuprins:

c^2) gestionează sistemul de raportare a evenimentelor adverse la nivel național;

 

 

 

Art. 17 alin. (1) lit. a^1) și a^2) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate (introduse prin O.U.G. nr. 80/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 17 alin. (1), după lit. a) se introducdouă noi litere, lit. a^1) și a^2), cu următorul cuprins:

a^1) în cadrul structurii de management al calității serviciilor de sănătate, medicii trebuie să dețină la data încadrării avizul de liberă practică și un atestat de studii complementare în managementul serviciilor de sănătate eliberat de către Ministerul Sănătății. În cazul în care nu dețin acest atestat, au obligația de a-l obține în termen de maximum un an de la data încadrării în cadrul structurii de management al calității serviciilor de sănătate. Sunt exceptați de la deținerea atestatului medicii specialiști sau primari confirmați în specialitatea sănătate publică și management;

a^2) în cadrul structurii de management al calității serviciilor de sănătate, personalul trebuie să facă dovada absolvirii unui program de formare în domeniul managementului calității în sănătate recunoscut de ANMCS sau să absolve acest program în maximum un an de la data încadrării în cadrul structurii;

 

 

 

Art. 9 din O.U.G. nr. 70/2020 (modificat prin O.U.G. nr. 80/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 se prezenta sub următoarea formă:

„Art. 9 –

În domeniul sănătății, în scopul limitării răspândirii infecției cu noul coronavirus în rândul populației, începând cu data de 15 mai 2020, pentru acordarea și decontarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, inclusiv a activităților cuprinse în cadrul programelor naționale de sănătate se instituie măsurile prevăzute la art. 11.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 se modifică și va avea următoarea structură:

Art. 9

În domeniul sănătății, în scopul limitării răspândirii infecției cu noul coronavirus în rândul populației, începând cu data de 15 mai 2020, pentru acordarea și decontarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, inclusiv a activităților cuprinse în cadrul programelor naționale de sănătate se instituie măsurile prevăzute la art. 10.

 

 

 

Art. 25 din O.U.G. nr. 70/2020 (modificat prin O.U.G. nr. 80/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25 se prezenta sub următoarea formă:

„Art. 25

Măsurile prevăzute în prezentul capitol au aplicabilitate până la data de 30 septembrie 2020, cu excepția măsurii prevăzute la art. 11 alin. (2), pentru unitățile sanitare cu paturi, furnizorii de investigații paraclinice, furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de servicii stomatologice, furnizorii de dispozitive medicale și furnizorii de medicamente, și a măsurii prevăzute la art. 11 alin. (15), care se aplică până la data de 30 iunie 2020.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25 se modifică și va avea următoarea structură:

Art. 25

Măsurile prevăzute în prezentul capitol au aplicabilitate până la data de 30 septembrie 2020, cu excepția măsurii prevăzute la art. 10 alin. (2), pentru unitățile sanitare cu paturi, furnizorii de investigații paraclinice, furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de servicii stomatologice, furnizorii de dispozitive medicale și furnizorii de medicamente, și a măsurii prevăzute la art. 10 alin. (14), care se aplică până la data de 30 iunie 2020.

 

 

 

Art. 249 alin. (2^1) și (2^2) din Legea nr. 95/2006 (introduse prin O.U.G. nr. 80/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 249, după alin. (2) se introduc două noi alineate, alin. (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:

(2^1) Pentru a intra în procesul de evaluare în vederea acreditării este necesar ca în cadrul unităților sanitare să existe o structură de management al calității serviciilor de sănătate.

(2^2) În structura de management al calității serviciilor de sănătate prevăzută la alin. (21) trebuie să existe cel puțin un post de medic. Organizarea, funcționarea și atribuțiile principale ale acestei structuri se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate.

Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și O.U.G. nr. 70/2020 – modificări (O.U.G. nr. 80/2020) was last modified: mai 27th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter