Legea nr. 174/2014 privind aprobarea O.U.G. nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012

19 dec. 2014
Vizualizari: 1664

Despre

  • M. Of. nr. 919 din 17 decembrie 2014
  • Legea nr. 174/2014
  • M. Of. nr. 459 din 24 iunie 2014
  • O.U.G. nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale

În M. Of. nr. 919 din 17 decembrie 2014, a fost publicată Legea nr. 174/2014 privind aprobarea O.U.G. nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (publicată în M. Of. nr. 459 din 24 iunie 2014).

În continuare, vom prezenta articolul unic din Legea nr. 174/2014, articol ce cuprinde trei puncte care prevăd modificările și completările aduse O.U.G. nr. 35/2014:

Astfel, la pct. 1 se prevede faptul că art. I din OUG nr. 35/2014 se va modifica prin introducerea a trei noi puncte, înaintea pct. 1., care stabiliesc următoarele:

„- La art. 75 alin. (1), lit. i) se modifică și va avea următorul cuprins:

«i) prețuri reglementate pentru energia termică produsă în centralele de cogenerare;».

– La art. 124 alin. (1), lit. e) se modifică și va avea următorul conținut:

«e) să pună cu prioritate la dispoziția furnizorilor cantitățile de gaze naturale rezultate din activitatea de producție, necesare acoperirii consumului clienților casnici, inclusiv cantitățile destinate producătorilor de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației, în conformitate cu reglementările ANRE și cu respectarea graficului de liberalizare a prețurilor și de asigurare a gazelor naturale pentru aceștia; furnizorii și clienții noncasnici care beneficiază de aceste cantități au obligația respectării destinației acestor cantități de gaze naturale; restul producției proprii realizate de producători, mai puțin cantitatea de gaze naturale aferentă consumului tehnologic definit la art. 100 pct. 35, va fi pus la dispoziția pieței concurențiale;».

– La articolul 148 alin. (2), lit. g) se abrogă”.

De asemenea, pct. 2 dispune faptul că la art. I pct. 1 se modifică alin. (32) din art. 177, care va avea următorul cuprins:

„(32) Începând cu data de 1 ianuarie 2015 și până la 31 decembrie 2016, furnizorii licențiați au obligația să încheie tranzacții pe piețe centralizate, transparent și nediscriminatoriu, pentru vânzarea/cumpărarea unei cantități minime de gaze naturale, în conformitate cu reglementările emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei”.

Pct. 3 prevede introducerea a patru noi puncte, după pct. 1 din art. I, astfel:

Conform pct. 11, art. 177 va fi completat prin introducerea alin. (33), cu următorul cuprins:

„(33) În vederea asigurării nediscriminării între aceleași categorii de consumatori, până la sfârșitul perioadei de reglementare, clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației au același tratament din punctul de vedere al asigurării cantităților și prețului de vânzare al gazelor naturale consumate, indiferent dacă au ales să fie eligibili sau reglementați”.

De asemenea, pct. 12 prevede faptul că la art. 179 alin. (2), lit. b) se modifică astfel:

„b) furnizarea gazelor naturale la preț reglementat și în baza contractelor-cadru până la 30 iunie 2021 pentru clienții casnici”.

Conform pct. 13, La art. 181 alin. (3), lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) începând cu 1 ianuarie 2015, respectiv cu 1 ianuarie 2016, în condițiile art. 179 alin. (2) lit. a), și până la 30 iunie 2021, în condițiile art. 179 alin. (2) lit. b), o structură specifică de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată consumului clienților casnici și clienților noncasnici, producători de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației”.

În sfârșit, pct. 14 dispune faptul că la art. 181, alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

„(5) Prețul de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort, în concordanță cu prevederile Calendarului de eliminare treptată a prețurilor reglementate pentru clienții finali”.

Legea nr. 174/2014 privind aprobarea O.U.G. nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 was last modified: decembrie 19th, 2014 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.