Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Prezentare generală

16 iul. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1700

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial

Sumar
Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

(M. Of. nr. 599 din 13 iulie 2018)

Se reglementează modalitatea de acordare a biletelor de valoare în beneficiul angajaților, cu respectarea condițiilor și excepțiilor prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Astfel, pot fi acordate următoarele tipuri de bilete: tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele de creșă, voucherele de vacanță, dar și tichetele culturale.

 

În M. Of. nr.  599 din 13 iulie 2018, s-a publicat Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, acest act normativ urmând să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2019.

Vă vom prezenta, în continuare, unele dintre dispozițiile generale ale Legii nr. 165/2018, pentru ca într-o secțiune următoare să ne îndreptăm atenția asupra fiecăruia dintre tipurile de tichete reglementate prin intermediul legii analizate.

 

Dispoziții generale

 

Conform Legii nr. 165/2018, biletele de valoare se emit fie pe suport de hârtie, fie pe suport electronic, ele fiind împărțite în următoarele categorii: tichete de masă, tichete cadou, tichete de creșă, vouchere de vacanță și tichete culturale. Spre deosebire de restul tipurilor de bilete ce pot fi acordate, tichetele culturale sunt nou introduse și se vor acorda începând cu 1 ianuarie 2019.

Acordarea biletelor de valoare se realizează de către angajatori, în beneficiul angajaților, cu respectarea limitelor prevăzute cu această destinație fie în bugetul de stat, fie în bugetele locale, în situația unităților din domeniul bugetar. Pe de altă parte, în cazul celorlalte categorii de angajatori, trebuie respectate limitele sumelor cu această destinație, așa cum sunt acestea reglementate în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Emiterea biletelor de valoare se face numai de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, acestea având obligația să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulației biletelor de valoare în condiții de siguranță. Derularea sumelor ce reprezintă încasările și plățile atribuite valorii nominale a biletelor de valoare, pentru a permite o evidență clară, se va realiza prin conturile sau subconturile de plăți distincte, pe care unitățile emitente sunt obligate să le deschidă.

Între unitățile care acceptă biletele de valoare și unitățile emitente, decontarea se va realiza numai prin intermediul unităților bancare sau prin unitățile teritoriale ale Trezoreriei statului, același regim de decontare aplicându-se și între angajator și unitatea emitentă.

 

În continuare, vă vom prezenta fiecare dintre cele cinci tipuri de bilete de valoare ce pot fi acordate, astfel: tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele de creșă, voucherele de vacanță și tichetele culturale.

 

Tipurile de bilete de valoare

 

Tichetele de masă

 

Acestea reprezintă biletele de valoare acordate angajaților, sub forma unei alocații individuale de hrană, ele putând fi utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru cumpărarea produselor alimentare. Așadar, utilizarea tichetelor de masă se poate face în relație cu unitățile de alimentație publică, magazinele cu produse alimentare, restaurante, cantine, bufete și orice alte categorii de unități care comercializează produse alimentare. Totuși, în vederea desfășurării activității menționate, este necesar ca unitățile emitente să fi încheiat contracte de prestare a serviciilor respective cu acele unități.

Pe de altă parte, utilizarea tichetelor de masă se poate face doar în raport cu unitățile anterior menționate care au încheiate contracte de prestări servicii în acest sens, și trebuie să permită în mod exclusiv, achiziționarea de produse alimentare în schimbul tichetelor de masă pe suport electronic, inclusiv prin plata online a acestora.

Debitarea sumelor pentru alimentele cumpărate de salariat, se realizează la valoarea respectivelor produse, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic, iar în situația celor pe suport de hârtie, dacă suma reprezentând contravaloarea cumpărăturilor este mai mică decât valoarea nominală a tichetului, se consideră că acesta a fost utilizat integral.

Distribuirea tichetelor de masă pe suport de hârtie se face lunar, în ultima decadă a fiecărei luni, pentru luna următoare, angajatorul fiind obligat să acorde un număr de tichete corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face distribuirea. Pe de altă parte, valoarea tichetelor de masă pe suport electronic se transferă lunar salariaților, de către unitatea emitentă, conform contractului încheiat între aceasta și angajator, dar cu respectarea condițiilor impuse pentru tichetele de masă pe suport de hârtie, cu privire la data acordării și perioada pentru care se face aceasta.

Lunar, salariatul va utilizata un număr de tichete cel puțin egal cu numărul de zile lucrate, iar pentru tichetele necuvenite, fie ele pe suport de hârtie ori pe suport electronic, acest are obligația restituirii către angajator fie a tichetelor în sine, fie a contravalorii acestora, în cazul celor pe suport electronic.

Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 15,18 lei, fiecare tichet fiind valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și cuprinde cel puțin următoarele mențiuni: numele și adresa emitentului, valoarea nominală a tichetului de masă, perioada sa de valabilitate, spațiul pentru înscrierea numelui, prenumelui și codului numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de masă, interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de țigări sau de produse alcoolice, dar și spațiul destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei unității la care tichetul de masă a fost utilizat.

 

Tichetele cadou

 

Acestea sunt bilete de valoare acordate, ocazional, angajaților, pentru cheltuieli sociale, dar pot fi acordate și altor categorii de beneficiari, prin excepție. Această acordare excepțională de poate face pentru campaniile de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate.

Valoarea nominală a unui tichet cadou este de 10 lei sau multiplu de 10, dar aceasta nu poate depăși suma de 50 de lei. Apoi, pentru a fi valabil, fiecare tichet cadou pe suport de hârtie trebuie să aibă înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și să cuprindă cel puțin: numele și adresa emitentului, valoarea nominală, perioada de valabilitate a utilizării, spațiul pentru înscrierea numelui, prenumelui și codului numeric personal ale salariatului care este în drept să îl utilizeze, spațiul destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei unității la care acesta a fost utilizat.

În situația tichetelor cadou pe suport electronic, pentru a fi valabile este necesar ca numele și adresa emitentului, perioade de valabilitate, dar și numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul cadou să fie înscrise pe tichetul cadou pe suport electronic sau să fie stocate într-un alt mod în acesta.

 

Tichetele de creșă

 

Acestea reprezintă bilete de valoare acordate lunar pentru angajații are nu beneficiază de concediul și indemnizația pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap. Prin urmare, ele se pot folosi numai pentru plata taxelor datorate către creșa unde este înscris copilul și acordarea lor se face la cerere, fie către unul dintre părinți, fie către tutore, pe baza livretului de familie.

Este interzisă acordarea de tichete de creșă către asistenții maternali profesioniști sau persoanele la care este găzduit copilul și pentru care s-a instituit măsura plasamentului în regim de urgență.

Se pot acorda aceste tichete în valoare maximă de 450 de lei pentru o lună, pentru fiecare copil aflat în creșă, iar valoarea nominală a unui astfel de tichet este de 10 lei ori multiplu de 10, dar nu poate depăși suma de 100 de lei. De asemenea, valoare tichetelor se cumulează cu alocația de stat pentru copii, cu stimulentul de inserție care se acordă la reluarea activității, dar și cu indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Asemenea restului tichetelor prezentate, și tichetele de creșă trebui să cuprindă mențiunile redate anterior, cărora li se adaugă și interdicția utilizării pentru achiziționarea altor bunuri și servicii decât cele privind plata taxelor datorate către creșa la care este înscris copilul. În ceea ce privește tichetele pe suport electronic, unt aplicabile regulile generale, așa cum au fost acestea amintite în cadrul analizei celorlalte categorii de tichete.

 

Tichetele culturale

 

Tichetele culturale sunt nou introduse și se pot acorda începând cu data de 1 ianuarie 2019, acestea reprezentând biletele de valoare acordate angajaților, lunar sau ocazional, pentru achitarea contravalorii de bunuri și servicii culturale.

Astfel, folosind tichetele culturale, angajații se vor putea abona sau vor putea cumpăra bilete la spectacole, concerte, proiecții cinematografice, muzee, festivaluri, târguri și expoziții, permanente sau itinerante, parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor. De asemenea, prin intermediul acestor tichete se pot cumpăra cărți, manuale școlare, albume muzicale, filme, indiferent de formatul acestora.

Valoarea nominală a unui tichet este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar aceasta nu poate depăși suma de 50 de lei, iar nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor culturale nu poate depăși suma de 150 de lei pentru tichetele acordate lunar, respectiv suma de 300 de lei/eveniment, pentru cele acordate ocazional. Pentru a fi valabile, aceste tichete trebuie să includă mențiunile prezentate anterior, între care și interdicția de a fi utilizate în alte scopuri decât achiziționarea serviciilor sau bunurilor culturale, după caz. Pentru tichetele culturale pe suport electronic, se aplică regulile generale

 

Voucherele de vacanță  

 

Acestea nu mai sunt o noutate, în comparație cu tichetele culturale, și reprezintă bilete de valoare acordate angajaților pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihnă, dar numai pe teritoriul țării. Dacă se beneficiază de voucher de vacanță, nu se mai poate acorda și o primă de vacanță în cursul aceluiași an fiscal, la fel cum nu se pot acorda nici bilete de odihnă.

Suma maximă care poate fi acordată unui angajat în decursul unui an fiscal sub forma voucherelor de vacanță este de 6 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, iar acordarea se poate face fracționat în maxim două tranșe, în funcție de opțiunea angajatului privind efectuarea concediului de odihnă.

Prin vouchere se vor acoperi cheltuielile cu serviciile turistice, de cazare, de masă și/sau de recuperare a capacității de muncă, dar acestea se pot utiliza și pentru achitarea cheltuielilor cu serviciile de călătorie și/sau de divertisment, dacă se regăsesc într-un pachet turistic. Voucherele de vacanță pot fi utilizate pentru achiziționarea de servicii de la operatorii economici cu activitate de turism din România, autorizați conform legii, care dețin structuri de primire turistice clasificate și/sau agenții de turism licențiate și care acceptă o astfel de modalitate de plată, Ministerul Turismului transmițând unităților emitente lista cu unitățile afiliate.

Pentru un voucher de vacanță pe suport de hârtie, valoare nominală permisă este multiplu de 10 lei, dar nu mai mult de 100 lei, acesta având valabilitatea de un 1 an de la data emiterii.

 

Contravenții

 

Conform art, 28 alin. (1), constituie contravenție următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

a) utilizarea biletelor de valoare în alt scop decât cel prevăzut de prezenta lege;

b) solicitarea și/sau furnizarea de numerar în schimbul biletelor de valoare sau pentru fracțiuni din acestea;

c) refuzul nejustificat al operatorilor economici și unităților care acceptă bilete de valoare de furnizare a bunurilor sau serviciilor. Refuzul este justificat dacă există bănuieli întemeiate privind autenticitatea biletelor de valoare, identitatea dintre titularul biletelor de valoare și beneficiarul acestora;

d) diminuarea valorii nominale a biletelor de valoare acordate angajaților;

e) emiterea de bilete de valoare cu alte valori nominale decât cele prevăzute de prezenta lege;

f) emiterea de bilete de valoare de către alte entități decât cele prevăzute la art. 5 alin. (1);

g) comercializarea biletelor de valoare contra unei fracțiuni de preț sau a altor bunuri/servicii decât cele stabilite prin prezenta lege;

h) comercializarea de către salariați și/sau de către unitățile prevăzute la art. 11 alin. (2) și (3) a tichetelor de masă contra unor produse, altele decât cele alimentare;

i) utilizarea de către salariați a unui număr de tichete de masă mai mare decât numărul de zile lucrate.

Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Prezentare generală was last modified: iulie 23rd, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter