Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului – modificări (Legea nr. 101/2021)

28 apr. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 411

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare

 

(M. Of. nr. 589 din 18 iulie 2019; cu modif. și compl. ult.)

 

Legea nr. 101/2021 pentru aprobarea O.U.G. nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare

Campanie Craciun UJmag 2020

 

(M. Of. nr. 446 din 27 aprilie 2021)

 

modifică: art. 6 alin. (1), art. 19 alin. (1^1), art. 36 alin. (6), art. 44 alin. (5) și (7);

– introduce: art. 43 alin. (7).

 

În M. Of. nr. 446 din 27 aprilie 2021 s-a publicat Legea nr. 101/2021 pentru aprobarea O.U.G. nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare.

 Redăm, în cele ce urmează, modificările și completările aduse respectivului act normativ.

 

Art. 6 alin. (1)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (1) se prezenta sub următoarea formă:

„Art. 6

Monitor Dosare

(1)     Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 sunt obligate să transmită un raport pentru tranzacții suspecte exclusiv Oficiului dacă acestea cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că:

a) bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului; sau

b) persoana sau împuternicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine pretinde a fi; sau

c) informațiile pe care entitatea raportoare le deține pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi; sau

d) în orice alte situații sau cu privire la elemente care sunt de natură să ridice suspiciuni referitoare la caracterul, scopul economic sau motivația tranzacției, cum ar fi existența unor anomalii față de profilul clientului, precum și atunci când există indicii că datele deținute despre client ori beneficiarul real nu sunt reale sau de actualitate, iar clientul refuză să le actualizeze ori oferă explicații care nu sunt plauzibile.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 6

(1) Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 sunt obligate să transmită un raport pentru tranzacții suspecte exclusiv Oficiului dacă acestea cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că:

a) bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului; sau

b) informațiile pe care entitatea raportoare le deține pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi.»

 

 

Art. 19 alin. (1^1)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 alin. (1^1) se prezenta sub următoarea formă:

„(1^1)   Beneficiarii reali ai persoanelor juridice de drept privat și ai fiduciilor și construcțiilor juridice similare au obligația să le furnizeze acestora toate informațiile necesare pentru ca acestea să îndeplinească cerințele prevăzute la alin. (1), inclusiv detaliile intereselor generatoare de beneficii deținute.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 alin. (1^1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1^1) Beneficiarii reali ai persoanelor juridice de drept privat și ai fiduciilor și construcțiilor juridice similare au obligația să le furnizeze acestora toate informațiile și documentele necesare pentru ca acestea să îndeplinească cerințele prevăzute la alin. (1), inclusiv detaliile intereselor generatoare de beneficii deținute.

 

 

Art. 36 alin. (6)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 36 alin. (6) se prezenta sub următoarea formă:

„(6) Atunci când Oficiul primește o solicitare de la o unitate de informații financiare din alt stat membru, având ca obiect obținerea de informații suplimentare de la o entitate obligată stabilită pe teritoriul României și care desfășoară activitate pe teritoriul statului solicitant, aprobarea prealabilă se transferă cu promptitudine.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 36 alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:

(6) Atunci când Oficiul primește o solicitare de la o unitate de informații financiare din alt stat membru, având ca obiect obținerea de informații suplimentare de la o entitate raportoare stabilită pe teritoriul României, cererea în cauză și răspunsul obținut în conformitate cu art. 33 alin. (1) se transferă cu promptitudine.

 

 

Art. 44 alin. (5) și (7)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 44 alin. (5) și (7) se prezentau sub următorul conținut:

„(5)     Prin derogare de la prevederile art. 15-42 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în situația entităților supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, constatarea contravențiilor, aplicarea sancțiunilor contravenționale și complementare, precum și contestarea acestora se efectuează potrivit legislației proprii.

(…)

(7)     Contravențiile se constată și se sancționează de reprezentanții împuterniciți ai autorităților prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. b)-d) sau de Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit legislației proprii.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 44 alin. (5) și (7) se modifică și vor avea următorul conținut:

(5) Prin derogare de la prevederile art. 15-42 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în situația entităților supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, constatarea contravențiilor, aplicarea sancțiunilor contravenționale și complementare prevăzute de prezenta lege, precum și contestarea acestora se efectuează potrivit legislației specifice aplicabile sectoarelor de supraveghere financiară.

(…)

(7) Contravențiile se constată și se sancționează de reprezentanții împuterniciți ai autorităților prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. b)-d) sau de Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit legislației specifice.

 

 

Art. 43 alin. (7)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 43, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul cuprins:

(7) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) de către o instituție financiară supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, dacă nu sunt săvârșite astfel încât, potrivit legii, să constituie infracțiune, se sancționează astfel:

a) avertisment sau amendă de la 10.000 lei până la 23.000.000 lei, pentru persoanele fizice;

b) avertisment sau amendă de la 10.000 lei până la 23.000.000 lei sau până la 10% din cifra de afaceri anuală totală, calculată pe baza ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de conducere, pentru persoanele juridice.

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului – modificări (Legea nr. 101/2021) was last modified: aprilie 28th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.