O.U.G. nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului – modificări (Legea nr. 123/2015)

9 iun. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1955

Despre

  • M. Of. nr. 386 din 3 iunie 2015
  • Legea nr. 123/2015
  • Aprobarea și modificarea O.U.G. nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. 11 alin. (51) O.U.G. nr. 20/2014 modificată prin Legea nr. 123/2015

Noua reglementare

La art. 11, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (51).

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (51) prevede: „Din veniturile încasate de D.P.A.P.S. se acoperă cheltuielile efectuate, se reîntregește suma care rămâne permanent la dispoziția acestuia, prevăzută la alin. (5), diferența urmând a se vira lunar la Ministerul Finanțelor Publice, în contul curent general al Trezoreriei Statului sau în contul de valută, după caz, deschis la Banca Națională a României, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează sumele respective”.

 
Art. 11 alin. (8) O.U.G. nr. 20/2014 modificată prin Legea nr. 123/2015

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (8) prevedea faptul că în bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare pentru anul 2014, cheltuielile de administrare și privatizare erau estimate la nivelul maxim aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (8) stabilește: „În bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al D.P.A.P.S. pentru anul în curs, cheltuielile de administrare și privatizare vor fi estimate cel puțin la nivelul maxim aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul precedent al O.P.S.P.I.”.

 
Art. 14 O.U.G. nr. 20/2014 modificată prin Legea nr. 123/2015

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 dispunea faptul că prevederile respectivei ordonanțe de urgență nu se aplicau operatorilor economici pentru care Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului deținea calitatea de instituție publică implicată.

Noua reglementare

Art. 14 – Abrogat.

 
Art. 15 alin. (1) O.U.G. nr. 20/2014 modificată prin Legea nr. 123/2015

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 alin. (1) dispunea faptul că începând cu data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei prin D.P.A.P.S. putea înființa, în condițiile legii, în numele statului, societăți cu capital integral de stat.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (1) dispune: „Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, prin D.P.A.P.S., poate înființa, în condițiile legii, în numele statului, societăți cu capital de stat, în România și în străinătate”.

 
Art. 15 alin. (11) O.U.G. nr. 20/2014 modificată prin Legea nr. 123/2015

Noua reglementare

La art. 15, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (11) stabilește: „De asemenea, D.P.A.P.S. poate participa cu respectarea cadrului legal în vigoare din domeniul societar la majorarea capitalului social al societăților, la care Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, exercită, în numele statului, calitatea de acționar”.

 
Art. 15 alin. (2) partea introductivă O.U.G. nr. 20/2014 modificată prin Legea nr. 123/2015

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 alin. (2) în partea introductivă prevedea faptul că decizia privind înființarea de societăți avea ca temei o analiză economico-financiară, tehnică, juridică și de oportunitate, care se fundamenta pe anumite principii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (2) partea introductivă are următorul conținut: „Decizia privind înființarea de societăți sau majorarea capitalului social are ca temei o analiză economico-financiară, tehnică, juridică și de oportunitate, care se fundamentează pe următoarele principii:

 
Art. 16 alin. (1), (2) și (4) O.U.G. nr. 123/2015 modificată prin Legea nr. 123/2015

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 alin. (1) prevedea faptul că D.P.A.P.S. putea prelua pe bază de justificări fundamentate, conform principiilor din respectiva ordonanță de urgență, în numele statului, în condițiile legii, active definite conform art. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, în scopul valorificării acestora cu respectarea prevederilor legale privind privatizarea societăților.

De asemenea, art. 16 alin. (2) stabilea faptul că valorificarea activelor preluate în condițiile alin. (1) se realiza în urma evaluării acestora de către o persoană fizică sau juridică autorizată în condițiile legii, la prețul pieței. Valorificarea nu se putea realiza sub prețul de preluare al activelor.

În sfârșit, art. 16 alin. (4) dispunea faptul că aportarea la capitalul social, în condițiile alin. (3), se realiza ulterior evaluării activelor de către o persoană fizică sau juridică autorizată, în condițiile legii, precum și a evaluării, în condițiile legii, a acțiunilor societății la care se aporta.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (1) prevede: „D.P.A.P.S. poate prelua pe bază de justificări fundamentate, conform principiilor din respectiva ordonanță de urgență, în numele statului, în condițiile legii, active și active funcționale, definite conform art. 3 din O.U.G. nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, în scopul valorificării acestora cu respectarea prevederilor legale în vigoare”.

Potrivit art. 16 alin. (2) dispune: „Valorificarea activelor preluate în condițiile alin. (1) se va realiza în urma evaluării acestora de către o persoană fizică sau juridică autorizată în condițiile legii, la prețul pieței”.

(…)

În sfârșit, art. 16 alin. (4) stabilește: „Majorarea capitalului social, în condițiile alin. (3), se va realiza ulterior evaluării activelor de către o persoană fizică sau juridică autorizată, în condițiile legii”.

 
Art. 17 alin. (2) O.U.G. nr. 20/2014 modificată prin Legea nr. 123/2015

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 alin. (2) dispunea: Costurile evaluărilor prevăzute la art. 16 alin. (2) și (4), precum și orice alte costuri legate de activitatea D.P.A.P.S. se asigurau din bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al D.P.A.P.S., aprobat în condițiile legii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (2) dispune: „Costurile evaluărilor prevăzute la art. 16 alin. (2) și (4), ale studiilor de fezabilitate necesare, precum și orice alte costuri legate de activitatea D.P.A.P.S. desfășurată în vederea administrării și valorificării activelor preluate se asigură din bugetul de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al D.P.A.P.S., aprobat în condițiile legii”.

 
Art. 18 O.U.G. nr. 20/2014 modificată prin Legea nr. 123/2015

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 alin. (1) prevedea faptul că activitățile legate de exercitarea calității de acționar a statului în perioada de pregătire și derulare a procesului de privatizare se realizau pe baza ordinelor emise de conducătorul instituției publice implicate, în condițiile legii, la propunerea Ministerului Economiei, prin D.P.A.P.S.

De asemenea, la alin. următor prevedea faptul că Ministerul Economiei participa, prin reprezentanții săi, în cadrul comisiilor constituite pentru pregătirea procesului de privatizare și comisiilor constituite pentru vânzarea de acțiuni și/sau active la operatorii economici la care statul era acționar.

De asemenea, la alin. (3) dispunea faptul că prin pregătirea procesului de privatizare, în sensul alin. (2), se înțelegea luarea de măsuri în scopul sporirii atractivității operatorului economic, respectiv măsuri precum cele destinate să asigure creșterea realizărilor tehnico-economice ale societății și diminuarea obligațiilor acestora, restructurarea operatorului economic, atragere de investiții, vânzare de active și altele asemenea, în condițiile legii.

La alin. următor stabilea faptul că, în cadrul comisiilor prevăzute la alin. (2), membrii desemnați din partea Ministerului Economiei aveau obligația monitorizării îndeplinirii fiecărei etape a procesului de pregătire și realizare a privatizării și informării D.P.A.P.S. în legătură cu stadiul acestuia. Totodată întreprindeau toate diligențele în vederea coordonării derulării procesului de privatizare a operatorului economic, inclusiv în perioada de pregătire a acestuia.

Conform ultimului alin., drepturile și obligațiile membrilor comisiilor constituite potrivit alin. (2), precum și mandatul acestora se stabileau prin strategia aprobată potrivit art. 8 alin. (2) și (3).

Noua reglementare

Art. 18 – Abrogat.

 
Art. 19 alin. (3) și (6) O.U.G. nr. 20/2014 modificată prin Legea nr. 123/2015

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 alin. (3) prevedea faptul că activitățile legate de exercitarea calității de acționar a statului, realizate de D.P.A.P.S., în limitele și în condițiile respectivei ordonanțe de urgență, se realizau pe baza ordinelor emise de ministrul economiei, în condițiile legii.

De asemenea, art. 19 alin. (6) stabilea: Contractele de mandat încheiate ulterior intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea D.P.A.P.S. conțineau exclusiv acei indicatori de performanță stabiliți în conformitate cu prevederile strategiei de privatizare adoptate în condițiile legii, iar monitorizarea execuției contractelor și a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță se făcea periodic.

Noua reglementare

Art. 19 alin. (3) și (6) – Abrogate.

 
Art. 20 O.U.G. nr. 20/2014 modificată prin Legea nr. 123/2015

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 alin. (1) prevedea faptul că până la data semnării protocoalelor de predare-preluare prevăzute la art. 4 alin. (3) și art. 10 alin. (1), finanțarea cheltuielilor de personal, de organizare și funcționare ale D.P.A.P.S. se asigura din bugetul Ministerului Economiei, prin O.P.S.P.I.

De asemenea, la alin. următor se prevedea faptul că până la data semnării protocoalelor de predare-preluare, finanțarea cheltuielilor privind înființarea de noi societăți se asigura din bugetul aferent activității de privatizare a O.P.S.P.I.

Potrivit alin. (3), în limita creditelor bugetare deschise în condițiile alin. (1) se efectuau plăți de către prin O.P.S.P.I.

Conform alin. (4), creditele bugetare deschise și execuția bugetară aferentă cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se transferau din contabilitatea O.P.S.P.I. în contabilitatea D.P.A.P.S. pe baza protocoalelor de predare-preluare, la solicitarea Ministerului Economiei, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii privind organizarea și funcționarea Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului.

De asemenea, la ultimul alin. se prevedea faptul că se autoriza ordonatorul principal de credite să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în bugetul propriu, inclusiv în anexele la acestea, și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 prevede: „(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat și în bugetul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului pe anul în curs corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului.

(2) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului să detalieze modificările prevăzute la alin. (1), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5), până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1), finanțarea cheltuielilor de personal, de organizare și funcționare ale D.P.A.P.S. se asigură din bugetul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului.

(4) În baza execuției bugetare aferente cheltuielilor de personal, de organizare și funcționare ale O.P.S.P.I., întocmită la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 3 alin. (5), creditele bugetare ale O.P.S.P.I. aprobate pe anul 2015 și neconsumate se transferă D.P.A.P.S. de către Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului”.

 
Art. 23 O.U.G. nr. 20/2014 modificată prin Legea nr. 123/2015

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 prevedea faptul că la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 3 alin. (5) se abrogă prevederile art. 1 alin. (1)-(41), (5)-(7), art. 2 și 3 din O.U.G. nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (M. Of. nr. 338 din 26 iunie 2001; cu modif. ult.) aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 prevede: „La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (5) se abrogă O.U.G. nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (M. Of. nr. 338 din 26 iunie 2001; cu modif. ult.) aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, cu modificările și completările ulterioare”.

O.U.G. nr. 20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului – modificări (Legea nr. 123/2015) was last modified: iunie 9th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter