Legea nr. 117/2017 privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului – modificări (O.U.G. nr. 66/2019)

23 sept. 2019
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 474
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Legea nr. 117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului
(M. Of. nr. 404 din 30 mai 2017) 
O.U.G. nr. 66/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

(M. Of. nr. 763 din 19 septembrie 2019)

 

– modifică: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 alin. (1) – (3), art. 5, art. 6.

– introduce: art. 5^1.

 

În M. Of. nr. 763 din 19 septembrie 2019, s-a publicat O.U.G. nr. 66/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului.

 

Art. 1 din Legea nr. 117/2017 (modificat prin O.U.G. nr. 66/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 prevedea următoarele aspecte:

„Art. 1 – (1) Se înființează Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, denumit în continuare Institut, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică.

(2) Institutul funcționează ca centru de excelență recunoscut de World Academy of Art and Science.

(3) Sediul Institutului este în București.”

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 1 – (1) Se înființează Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului – ISACCL, denumit în continuare Institut, instituție publică de specialitate, autonomă, de interes național, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul București.

(2) Institutul este centru de excelență al Academiei Mondiale de Artă și Știință – World Academy of Art and Science.

 

 

Art. 2 din Legea nr. 117/2017 (modificat prin O.U.G. nr. 66/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 prevedea următoarele aspecte:

„Art. 2 – (1) Institutul are ca obiect de activitate extinderea cercetărilor științifice asupra culturilor și civilizațiilor din spațiul istoric al Levantului – Orientul Mijlociu, Nordul Africii, Balcani, Caucaz – leagănul religiilor abrahamice, al științelor, artei, culturii și democrației; protejarea arealelor geologice, biologice, geografice și arheologice reprezentative pentru patrimoniul cultural universal, de către comunitățile universitare în colaborare cu comunitățile locale, prin extinderea în această regiune a rețelelor de geoparcuri recunoscute de UNESCO; promovarea dialogului dintre popoarele din spațiul istoric al Levantului în vederea creării unei culturi a păcii prin dialog între mediul academic, liderii religioși și tânăra generație.

(2) Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Institutul colaborează cu Academia Română, cu organizații interguvernamentale, instituții guvernamentale, instituții de învățământ superior, uniuni de creație, precum și cu asociații și organizații ale societății civile care au preocupări în domeniul culturii și civilizației Levantului.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 2 – (1) Institutul are următoarele obiective:

a) extinderea cercetărilor științifice asupra culturilor și civilizațiilor din spațiul istoric al Levantului – Orientul Mijlociu, Nordul Africii, Balcani, Caucaz -, leagănul religiilor abrahamice, al științelor, artei, culturii și democrației;

b) protejarea arealelor geologice, biologice, geografice și arheologice reprezentative pentru patrimoniul cultural universal, de către comunitățile universitare în colaborare cu comunitățile locale, prin extinderea în această regiune a rețelelor de geoparcuri recunoscute de UNESCO;

c) promovarea dialogului dintre popoarele din spațiul istoric al Levantului în vederea creării unei culturi a păcii prin dialog între mediul academic, liderii religioși și tânăra generație.

(2) Pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (1), Institutul colaborează cu Academia Română, academii din străinătate, instituții guvernamentale, organizații internaționale, instituții de învățământ superior, institute și centre de cercetare științifică, biblioteci, uniuni de creație, precum și cu asociații și organizații ale societății civile din țară și din străinătate.

 

 

Art. 3 din Legea nr. 117/2017 (modificat prin O.U.G. nr. 66/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 prevedea următoarele aspecte:

„Art. 3 – Pentru realizarea obiectului de activitate Institutul are, în principal, următoarele atribuții:

a) efectuează studii și cercetări, în țară și în străinătate, pentru aprofundarea premiselor obiectului de activitate;

b) dezvoltă relații de colaborare și de comunicare cu persoane și instituții din țară și din străinătate;

c) finanțează editarea, reeditarea și publicarea, pe orice tip de suport, de cărți, studii, articole, colecții de documente scrise, fotografice și audiovizuale;

d) organizează reuniuni și colocvii naționale și internaționale;

e) activează ca membru în organizații internaționale;

f) încheie acorduri de parteneriat cu alte instituții din țară și străinătate;”

 

Noua reglementare 

Potrivit noii reglementări, art. 3 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 3 – Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 2 alin. (1), Institutul are următoarele atribuții principale:

a) efectuează studii și cercetări de specialitate în țară și în străinătate privind problematica politică, socială, economică și culturală în spațiul Levantului din perspectiva istorică, contemporană și anticipare a viitorului;

b) elaborează norme, standarde, instrumente de evidență, chestionare, instrumente informatice, terminologii pentru documentarea patrimoniului cultural și natural din spațiul Levantului și realizează studii, cercetări, analize, monitorizări, programe și proiecte în domeniile de specialitate;

c) fundamentează și promovează diplomația culturală și cultura păcii pe plan universal;

d) desfășoară activități în cadrul unor programe de master acreditate în domeniile diplomație culturală și patrimoniu, în parteneriat cu universități din România și institute ale Academiei Române, precum și școli de studii avansate și postdoctorale;

e) dezvoltă relații de colaborare și de comunicare cu persoane și instituții din țară și din străinătate;

f) editează, reeditează și publică, pe orice tip de suport, cărți, studii, articole, colecții de documente scrise, fotografice și audiovizuale, publicații de specialitate și comercializează materialele privind spațiul Levantului în trecut și prezent;

g) elaborează și editează monografii și studii rezultate în urma cercetărilor științifice, sub forma unor materiale de documentare și/sau periodice, cu scopul de a promova cunoașterea culturii și civilizației Levantului în țară și în străinătate;

h) organizează manifestări științifice – congrese, conferințe, simpozioane, colocvii, mese rotunde, ateliere de lucru, reuniuni – naționale și internaționale, în domeniul artelor, științelor, dialogului interreligios, diplomației culturale, patrimoniului natural și cultural din spațiul Levantului și participă la manifestări similare organizate la nivel național și internațional;

i) organizează expoziții naționale și internaționale, în vederea promovării valorilor de cultură materială și spirituală din spațiul Levantului și participă la astfel de evenimente;

j) inițiază programe/proiecte naționale și internaționale de cercetare-dezvoltare, cultură, patrimoniu cultural și natural în calitate de instituție de specialitate în cultura și civilizația Levantului și participă la astfel de inițiative;

k) organizează școli de vară, ateliere de lucru, la nivel național și internațional, în scopul extinderii și consolidării dialogului dintre mediul academic, lideri religioși și tânăra generație, precum și al creării unei culturi a păcii în spațiul Levantului;

l) administrează fondul documentar cuprinzând arhiva Institutului, fondul cartografic, biblioteca fizică și biblioteca digitală, colecțiile muzeale și baza de date, specifice zonei Levantului;

m) activează ca membru în organizații internaționale;

n) încheie acorduri de parteneriat cu alte instituții din țară și străinătate;

o) prezintă poziții, studii, puncte de vedere în cadrul forurilor internaționale sau regionale.

g) prezintă poziții, studii, puncte de vedere în cadrul forurilor internaționale sau regionale.

 

 

Art. 4 alin. (1) – (3) din Legea nr. 117/2017 (modificat prin O.U.G. nr. 66/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (1) – (3) prevedeau următoarele aspecte:

„Art. 4 – (1) Conducerea Institutului este asigurată de un Consiliu științific, format din maximum 25 de membri, după cum urmează: membri români ai Academiei Mondiale de Artă și Știință; 5 personalități academice străine din rândul membrilor World Academy of Art and Science, desemnate de Board of Trustee al World Academy of Arts and Science; președintele Academiei Române; rectorul Universității din București; rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ca membri de drept, precum și alte personalități academice desemnate de președintele Consiliului științific.

(2) Consiliul științific este condus de un președinte și un vicepreședinte aleși dintre membrii acestuia.

(3) Consiliul științific are următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică, atribuțiile personalului și Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului, la propunerea președintelui;

b) validează concursul pentru ocuparea funcției de director general;

c) încheie, cu directorul general, contractul de management;

d) decide cu privire la realizarea sau participarea la realizarea unor programe și proiecte cu finanțare internă sau internațională, precum și cu privire la participarea la activități de evaluare executate la cererea unor instituții din România sau din străinătate; decide cu privire la organizarea unor activități finanțate integral din venituri proprii;

e) poate aproba un număr suplimentar numărului de posturi, pentru o perioadă determinată, pe proiecte/programe derulate de Institut conform legislației în vigoare. În acest caz, finanțarea posturilor suplimentare se face din proiectul sau programul pentru care se face angajarea;

f) aprobă execuția bugetară, la propunerea Colegiului director.”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (1) – (3) se modifică și vor avea următorul conținut:

Art. 4 –  (1) Conducerea activității științifice a Institutului este asigurată de un Consiliu științific format din maximum 25 de membri, după cum urmează: membri români ai Academiei Mondiale de Artă și Știință; 5 personalități academice străine din rândul membrilor Academiei Mondiale de Artă și Știință; președintele Academiei Române; rectorul Universității din București; rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ca membri de drept, precum și alte personalități academice desemnate de președintele Institutului.

(2) Consiliul științific numește dintre membrii săi președintele și secretarul general ai Consiliului științific.

(3) Consiliul științific are următoarele atribuții:

a) aprobă planul anual de activități în domeniul de specialitate;

b) aprobă raportul anual privind activitatea științifică;

c) poate aproba un număr suplimentar numărului de posturi, pentru o perioadă determinată, pe proiecte/programe derulate de Institut conform legislației în vigoare. În acest caz, finanțarea posturilor suplimentare se face din proiectul sau programul pentru care se face angajarea;

d) validează concursurile pentru ocuparea posturilor de cercetare.

 

 

Art. 5 din Legea nr. 117/2017 (modificat prin O.U.G. nr. 66/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 prevedea următoarele aspecte:

„Art. 5 – (1) Conducerea executivă a Institutului este asigurată de Colegiul director și de directorul general.

(2) Din Colegiul director fac parte președintele Consiliului științific, vicepreședintele Consiliului științific, directorul general, directorul științific și secretarul general.

(3) Directorul general al Institutului este încadrat și salarizat conform legii.

(4) Colegiul director are următoarele atribuții:

a) propune spre aprobare Consiliului științific organigrama Institutului;

b) întocmește și propune spre aprobare Consiliului științific proiectul de buget și raportul privind execuția bugetară;

c) avizează bilanțul anual;

d) avizează numirea/eliberarea în/din funcție a personalului Institutului;

e) orice alte atribuții date în sarcina acestuia de către Consiliul științific.

(5) Directorul general are următoarele atribuții:

a) organizează și conduce întreaga activitate a Institutului, potrivit deciziilor Colegiului director și ale Consiliului științific;

b) este ordonator de credite, în condițiile legii;

c) asigură gestionarea fondurilor bănești și a patrimoniului Institutului, potrivit legii și deciziilor Colegiului director și ale Consiliului științific;

d) aprobă bilanțul anual, ulterior avizării de către Colegiul director;

e) numește și destituie, potrivit legii, personalul Institutului, cu avizul Colegiului director;

f) orice alte atribuții date în sarcina acestuia de către Consiliul științific și Colegiul director.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 5 – (1) Conducerea Institutului este asigurată de un președinte care are și calitatea de președinte al Colegiului director.

(2) Președintele Institutului este numit de Biroul permanent al Senatului României, la propunerea Consiliului științific, dintre membrii acestuia, pentru un mandat de 5 ani care poate fi reînnoit. Funcția de președinte al Institutului este asimilată din punctul de vedere al salarizării cu funcția de secretar de stat.

(3) Președintele Institutului este ordonator terțiar de credite. În exercitarea atribuțiilor sale președintele Institutului emite ordine.

(4) Președintele Institutului are următoarele atribuții principale:

a) organizează, conduce și răspunde, conform legii, de activitatea Institutului;

b) aprobă organigrama, regulamentul de organizare și funcționare și statul de funcții ale Institutului;

c) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, numește și eliberează din funcție personalul institutului, în condițiile legii;

d) poate aproba delegarea și subdelegarea de atribuții, în limita mandatului acordat.

(5) Conducerea executivă a Institutului este asigurată de Colegiul director din care fac parte: președintele Institutului, directorul general, directorul științific și secretarul general al Consiliului științific.

(6) Colegiul director are următoarele atribuții:

a) întocmește și propune spre aprobare președintelui Institutului organigrama, regulamentul de organizare și funcționare și statul de funcții ale Institutului;

b) întocmește și propune spre aprobare Consiliului științific planul anual de activități de specialitate și propune președintelui Institutului proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și raportul anual de activitate ale Institutului;

c) duce la îndeplinire deciziile președintelui Institutului.

(7) Directorul general îndeplinește următoarele atribuții:

a) avizează toate documentele supuse aprobării președintelui Institutului;

b) exercită prin delegare atribuțiile și responsabilitățile președintelui Institutului în limita mandatului acordat;

c) asigură managementul programului de lucru și al activităților Institutului, monitorizând respectarea termenelor de execuție a acestora;

d) exercită și alte atribuții, prevăzute în fișa postului și stabilite prin ordin al președintelui Institutului.

(8) Directorul științific coordonează activitatea de cercetare, fiind înlocuitorul de drept al directorului general și exercitând atribuțiile delegate de acesta.

 

 

Art. 5^1 din Legea nr. 117/2017 (introdus prin O.U.G. nr. 66/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 5 se introduce un nou articol, art. 5^1, cu următorul cuprins:

Art. 5^1 – (1) Pentru participarea la ședințele Colegiului director secretarul general al Consiliului științific beneficiază de o indemnizație de ședință lunară în cuantum de 25% din indemnizația președintelui Institutului, indiferent de numărul ședințelor organizate lunar.

(2) Cheltuielile de cazare și transport, efectuate de membrii Consiliului științific și de membrii Colegiului director, cu ocazia deplasărilor la acțiuni organizate de Institut în țară și în străinătate, se suportă din bugetul Institutului.

 

 

Art. 6 din Legea nr. 117/2017 (modificat prin O.U.G. nr. 66/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 prevedea următoarele aspecte:

„Art. 6 – (1) Numărul maxim de posturi salarizate ale Institutului este 36.

(2) Personalul Institutului este salarizat conform prevederilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar, în sistem contractual.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 6 – (1) Numărul maxim de posturi salarizate ale Institutului este de 36, inclusiv postul de președinte al Institutului.

(2) Personalul Institutului este salarizat în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile personalului contractual plătit din fonduri publice, asimilat personalului din organele de specialitate ale administrației publice centrale.

 

Legea nr. 117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului – modificări (O.U.G. nr. 66/2019) was last modified: septembrie 20th, 2019 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter