Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – modificări (Legea nr. 129/2018)

21 iun. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1262

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar

Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

(M. Of. nr. 391 din 9 mai 2005; cu modif. ult.)

Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

(M. Of. nr. 503 din 19 iunie 2018)

modifică: art. 1 alin. (3), art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (5) și alin. (7), art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (2), art. 9, art. 10, art. 12 alin. (1), art. 15 alin. (1)-(2), art. 16 alin. (3);

introduce: art. 1 alin. (3^1), Cap. III^1-Cap. III^2, art. 16 alin. (3^1)-(3^2);

abrogă: art. 13, art. 15 alin. (3)-(4).

 

În M. Of. nr. 503 din 19 iunie 2018, s-a publicat Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (M. Of. nr. 391 din 9 mai 2005; cu modif. ult.), precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse respectivului act normativ:

 

Art. 1 alin. (3) din Legea nr. 102/2005 (modificat prin Legea nr. 129/2018)

 

Vechea reglementare

Original Black Friday pe UJmag.ro!

În vechea reglementare, art. 1 alin. (3) prevedea:

„(3) Atribuțiile Autorității naționale de supraveghere sunt reglementate prin Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Atribuțiile Autorității naționale de supraveghere sunt, în principal, reglementate prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016, denumit în continuare Regulamentul general privind protecția datelor, și prin legislația națională de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 119 din 4 mai 2016”.

 

Art. 1 alin. (3^1) din Legea nr. 102/2005 (introdus prin Legea nr. 129/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 1, după alin. (3^1), se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul conținut:

„(3^1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale se asigură Autorității naționale de supraveghere, la un nivel corespunzător, resurse umane, tehnice și financiare, sediu și infrastructură”.

 

Art. 2 alin. (3) din Legea nr. 102/2005 (modificat prin Legea nr. 129/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 alin. (3) prevedea:

„(3) Autoritatea naționala de supraveghere nu poate fi supusă nici unui mandat imperativ sau reprezentativ și nu poate fi obligata să se supuna instructiunilor sau dispozițiilor altei autorități”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Autoritatea națională de supraveghere nu poate fi supusă nici unui mandat imperativ sau reprezentativ, nici unor influențe externe directe sau indirecte ori vreunei instrucțiuni sau dispoziții de la o parte externă, în cadrul îndeplinirii sarcinilor și al exercitării competențelor sale”.

 

Art. 3 alin. (5) și alin. (7) din Legea nr. 102/2005 (modificat prin Legea nr. 129/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (5) și alin. (7) prevedeau:

„(5) În exercitarea atribuțiilor sale președintele Autorității naționale de supraveghere emite decizii și instrucțiuni obligatorii pentru toate instituțiile și unitatile la a caror activitate se referă.

(…)

(7) Autoritățile publice sunt obligate sa comunice sau, după caz, sa puna la dispoziție Autorității naționale de supraveghere, în condițiile legii, informațiile, documentele sau actele pe care le dețin în legătură cu cererile care au fost adresate acesteia, acordându-i sprijin pentru exercitarea deplină a atribuțiilor sale”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (5) și alin. (7) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(5) În exercitarea atribuțiilor sale președintele Autorității naționale de supraveghere emite decizii și instrucțiuni obligatorii pentru autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice de drept privat și orice alte organisme, precum și pentru persoanele fizice a căror activitate intră sub incidența legislației referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, denumite în continuare entități.

(…)

(7) În exercitarea atribuțiilor legale ale Autorității naționale de supraveghere, entitățile prevăzute la alin. (5) sunt obligate să îi acorde sprijinul solicitat și să îi comunice sau, după caz, să îi pună la dispoziție informațiile, documentele sau actele pe care le dețin, în condițiile legii”.

 

Art. 5 alin. (2) din Legea nr. 102/2005 (modificat prin Legea nr. 129/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (2) prevedea:

„(2) Raportul anual se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, după prezentarea acestuia în plenul Senatului”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Raportul anual se transmite Senatului României, Camerei Deputaților, Guvernului României, Comisiei Europene și Comitetului european pentru protecția datelor. Raportul anual se dă publicității în cel mult 30 de zile de la data transmiterii către Senatul României”.

 

Art. 6 alin. (2) din Legea nr. 102/2005 (modificat prin Legea nr. 129/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (2) prevedea:

„(2) Poate fi numită în funcția de președinte sau de vicepreședinte al Autorității naționale de supraveghere orice persoană cu cetațenia română, absolventă a unei instituții de învatământ superior juridic, în condițiile legii. Președintele și vicepreședintele sunt persoane independente politic, cu o solidă competența profesională, o vechime de minimum 10 ani în specialitate, o bună reputație și care se bucură de o înaltă probitate civică”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Poate fi numită în funcția de președinte sau de vicepreședinte al Autorității naționale de supraveghere orice persoană cu cetățenia română, absolventă a unei instituții de învățământ superior juridic, în condițiile legii. Președintele și vicepreședintele sunt persoane independente politic, cu o solidă competență profesională, inclusiv în domeniul protecției datelor cu caracter personal, o vechime de minimum 10 ani în specialitate, o bună reputație și care se bucură de o înaltă probitate civică”.

 

Art. 9 din Legea nr. 102/2005 (modificat prin Legea nr. 129/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 prevedea:

„(1) Mandatul presedintelui, respectiv al vicepresedintelui Autorității naționale de supraveghere, încetează înainte de termen în caz de demisie, revocare din funcție, incompatibilitate cu alte funcții publice sau private, imposibilitate de a-și îndeplini atribuțiile mai mult de 90 de zile, constatată prin examen medical de specialitate, ori în caz de deces.

(2) Revocarea din funcție a președintelui, respectiv a vicepreședintelui Autorității naționale de supraveghere intervine ca urmare a încălcării Constituției și a legilor sau în cazul neîndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor și se face la propunerea Biroului permanent al Senatului, pe baza raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunități și validări, cu votul majorității senatorilor.

(3) Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea de îndeplinire a funcției sau decesul se constată de către Biroul permanent al Senatului, în cel mult 10 zile de la apariția cauzei care determină încetarea mandatului”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Mandatul președintelui, respectiv al vicepreședintelui Autorității naționale de supraveghere încetează înainte de termen în caz de demisie, revocare din funcție, incompatibilitate cu alte funcții publice sau private, imposibilitate de a-și îndeplini atribuțiile mai mult de 90 de zile, constatată prin examen medical de specialitate, în cazul pensionării din oficiu ori în caz de deces.

(2) Revocarea din funcție a președintelui, respectiv a vicepreședintelui Autorității naționale de supraveghere se face de plenul Senatului, ca urmare a încălcării grave a dispozițiilor prezentei legi, dacă nu mai îndeplinește condițiile cerute de lege pentru numire sau în cazul unor abateri grave în îndeplinirea atribuțiilor.

(3) Demisia, incompatibilitatea, îndeplinirea condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de lege, imposibilitatea de îndeplinire a funcției sau decesul se constată de către Biroul permanent al Senatului, în cel mult 15 zile de la apariția cauzei care determină încetarea mandatului.

(4) Perioada de îndeplinire a funcției de președinte și vicepreședinte al Autorității naționale de supraveghere constituie vechime în specialitate juridică”.

 

Art. 10 din Legea nr. 102/2005 (modificat prin Legea nr. 129/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 prevedea:

„Președintele Autorității naționale de supraveghere are următoarele atribuții:

a) organizează și coordonează activitatea Autorității naționale de supraveghere;

b) asigură informarea operatorilor și a persoanelor vizate de operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal despre drepturile și obligațiile ce le revin și urmărește modul de aplicare a legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora;

c) asigură informarea operatorilor cu privire la obligațiile ce le revin și a persoanelor vizate cu privire la drepturile de care beneficiaza în contextul prelucrarii datelor cu caracter personal;

d) urmărește modul de aplicare a legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

e) primește și repartizează cererile adresate de persoanele lezate prin încălcarea drepturilor sau libertaților cetățenești în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și decide asupra acestor cereri;

f) urmăreste rezolvarea, în condițiile legii, a cererilor primite și solicita persoanelor juridice sau fizice în cauza încetarea încălcării drepturilor și libertatilor cetățenești, repunerea în drepturi a petiționarului și repararea pagubelor;

g) încadrează, în condițiile legii, funcționarii publici și personalul angajat cu contract de muncă și exercită dreptul de autoritate administrativă și disciplinară asupra acestora;

(…)

h) exercită funcția de ordonator principal de credite;

i) asigură cooperarea cu instituții similare din străinatate;

j) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de prezenta lege, de legile speciale care reglementează activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de Regulamentul de organizare și functionare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Președintele Autorității naționale de supraveghere are, în principal, următoarele atribuții:

a) organizează și coordonează activitatea Autorității naționale de supraveghere;

b) asigură monitorizarea aplicării Regulamentului general privind protecția datelor;

c) asigură monitorizarea aplicării legislației naționale de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului;

d) asigură monitorizarea aplicării și a altor dispoziții legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

e) poate face propuneri privind inițierea unor proiecte de acte normative sau modificarea actelor normative în vigoare în domenii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal; este solicitat, în vederea emiterii de avize, în numele Autorității naționale de supraveghere, atunci când se elaborează proiecte de acte normative referitoare la protecția drepturilor și libertăților persoanelor, în privința prelucrării datelor cu caracter personal;

f) primește și urmărește soluționarea, în condițiile legii, a petițiilor și cererilor adresate Autorității naționale de supraveghere și decide asupra acestora;

g) încadrează, în condițiile legii, personalul Autorității naționale de supraveghere și exercită dreptul de autoritate administrativă și disciplinară asupra acestora;

h) exercită funcția de ordonator principal de credite;

i) asigură cooperarea cu instituții similare din străinătate și reprezentarea în cadrul Comitetului european pentru protecția datelor, prevăzut la art. 68 din Regulamentul general privind protecția datelor;

j) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de prezenta lege, de actele normative care reglementează activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității naționale de supraveghere.

(2) În cadrul Autorității naționale de supraveghere se organizează și funcționează cabinetul președintelui, iar angajarea personalului acestuia se efectuează în condițiile legii”.

 

Art. 12 alin. (2) din Legea nr. 102/2005 (modificat prin Legea nr. 129/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 alin. (2) prevedea:

„(1) Președintele Autorității naționale de supraveghere își exercită atribuțiile de control din oficiu sau la cerere”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Președintele Autorității naționale de supraveghere își exercită atribuțiile de control din oficiu sau la cerere”.

 

Art. 13 din Legea nr. 102/2005 (abrogat prin Legea nr. 129/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 se abrogă.

Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – modificări (Legea nr. 129/2018) was last modified: iunie 21st, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter