Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ANSPDCP – republicare

19 nov. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 372

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Actul modificator

Sumar

Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

(M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001; cu modif. ult.)

Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

(rep. M. Of. nr. 947 din 09 noiembrie 2018)

 

modifică: art. 21 alin. (1);

introduce: art. 21 alin. (3) lit. d^1), art. 21 alin. (3) lit. m);

abrogă: art. 27 alin. (5).

Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981

(M. Of. nr. 830 din 21 decembrie 2001)

modifică: declarația formulată la art. 2 pct. 3.

 

Pachet: Principiile procedurei judiciare

În M. Of. nr. 947 din 09 noiembrie 2018, s-a republicat Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări următoarelor acte normative:

Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001; cu modif. ult.);

Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981 (M. Of. nr. 830 din 21 decembrie 2001).

Una dintre cele mai importante completări aduse Legii nr. 677/2001 se referă la introducerea lit. d^1) la art. 21 alin. (3). Potrivit acestei prevederi, una dintre atribuțiile Autorității de supraveghere este aceea de a informa persoanele fizice sau/și juridice care activează în domenii ce implică prelucrarea datelor cu caracter personal, în mod direct sau prin intermediul structurilor asociative ale acestora, asupra necesității respectării obligațiilor și îndeplinirii procedurilor prevăzute de respectiva lege.

 

Structura

 

Cap. I („Dispoziții generale”);

Cap. II („Numirea și eliberarea din funcție a președintelui și vicepreședintelui Autorității naționale de supraveghere”);

Cap. III („Atribuțiile președinteluI și ale vicepreședintelui Autorității naționale de supraveghere”);

Cap. IV („Exercitarea atribuțiilor de control și de soluționare a plângerilor”);

Secț. 1 („Activitatea de control”);

Secț. 2 („Activitatea de soluționare a plângerilor”);

Cap. V („Căi de atac judiciare”);

Cap. VI („Organizarea și funcționarea Autorității naționale de supraveghere”);

Cap. VII („Dispoziții tranzitorii și finale”).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și Legii nr. 682/2001 privind ratificarea Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981.

 

Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

 

Art. 21 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 (modificat prin Legea nr. 102/2005, republicată)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 21, alin. (1) prevedea:

„(1) Autoritatea de supraveghere, în sensul prezentei legi, este Avocatul Poporului”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 21, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Autoritatea de supraveghere, în sensul prezentei legi, este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal”.

 

Art. 21 alin. (3) lit. d^1) din Legea nr. 677/2001 (introdus prin Legea nr. 102/2005, republicată)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 21 alin. (3), după lit. d) se introduce o nouă literă, lit. d^1), cu următorul conținut:

„(3) Autoritatea de supraveghere monitorizează și controlează sub aspectul legalității prelucrarile de date cu caracter personal care cad sub incidența prezentei legi.

În acest scop autoritatea de supraveghere exercita următoarele atribuții:

(…)

d^1) informează persoanele fizice sau/și juridice care activează în aceste domenii, în mod direct sau prin intermediul structurilor asociative ale acestora, asupra necesității respectării obligațiilor și îndeplinirii procedurilor prevăzute de prezenta lege;”.

 

Art. 21 alin. (3) lit. m) din Legea nr. 677/2001 (introdus prin Legea nr. 102/2005, republicată)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 21 alin. (3), după lit. l) se introduce o nouă literă, lit. m), cu următorul conținut:

„(3) Autoritatea de supraveghere monitorizează și controlează sub aspectul legalității prelucrarile de date cu caracter personal care cad sub incidența prezentei legi.

În acest scop autoritatea de supraveghere exercita următoarele atribuții:

(…)

m) modul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal se stabilește prin lege”.

 

Art. 27 alin. (5) din Legea nr. 677/2001 (abrogat prin Legea nr. 102/2005, republicată)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 27, alin. (5) se abrogă.

 

Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981

 

Declarația formulată la art. 2 pct. 3 din Legea nr. 682/2001 (modificat prin Legea nr. 102/2005, republicată)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, declarația formulată la art. 2 pct. 3 prevedea:

„Prezenta convenție se aplică și prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate prin alte mijloace decât cele automate, care fac parte dintr-un sistem de evidenta sau care sunt destinate a fi incluse într-un asemenea sistem.

Autoritatea naționala competența este instituția Avocatul Poporului”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, declarația formulată la art. 2 pct. 3 se modifică și va avea următorul conținut:

„c) Prezenta convenție se aplică și prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate prin alte mijloace decât cele automate, care fac parte dintr-un sistem de evidență sau care sunt destinate a fi incluse într-un asemenea sistem. 

Autoritatea națională competentă este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal”.

 

Alte dispoziții

 

Conform Notei, se reproduc prevederile art. II-VIII, precum și mențiunea privind transpunerea normelor comunitare din Legea nr. 129/2018, care nu sunt incluse în forma republicată a Legii nr. 102/2005 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale actului modificator:

„Art. II

(1) Guvernul pune la dispoziție Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în condițiile legii, sediul necesar exercitării efective și corespunzătoare a atribuțiilor sale. 

(2) În măsura în care nu se asigură sediul prevăzut la alin. (1), Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate proceda, în condițiile legii, la închirierea sau la achiziționarea unui sediu de pe piața liberă imobiliară, în limita fondurilor aprobate cu această destinație. 

Art. III

Pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor legale, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal dispune de: 

a) două autoturisme pentru conducerea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: președinte și vicepreședinte;

b) două autoturisme pentru parcul auto comun;

c) 6 autoturisme pentru activitățile specifice, respectiv pentru asigurarea competențelor și sarcinilor de monitorizare și control ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în conformitate cu sarcinile trasate statului membru prin Regulamentul general privind protecția datelor, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare;

d) un consum lunar de carburant de 500 l/autoturism; nu se consideră depășiri la consumul de carburanți normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat.

Art. IV

După intrarea în vigoare a prevederilor prezentei legi, Regulamentul de organizare șifuncționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal va fi pus în acord cu dispozițiile acesteia. 

Art. V

(1) La data de 25 mai 2018 se abrogă Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare. 

(2)Toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, din actele normative se interpretează ca trimiteri la Regulamentul general privind protecția datelor și la legislația de punere în aplicare a acestuia. 

Art. VI

(1) Dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor se aplică plângerilor și sesizărilor depuse și înregistrate la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal începând cu data aplicării acestuia, precum și celor depuse înainte de 25 mai 2018 și aflate în curs de soluționare. Investigațiile efectuate pentru soluționarea acestora și investigațiile din oficiu, începute anterior datei de 25 mai 2018 și nefinalizate la această dată, sunt supuse dispozițiilor aceluiași regulament. 

(2) Constatarea faptelor și aplicarea măsurilor corective, inclusiv a sancțiunilor contravenționale, după data de 25 mai 2018, se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor și cu cele ale dispozițiilor legale de punere în aplicare a acestuia, ale Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege. 

(3) În cazul în care Regulamentul general privind protecția datelor și dispozițiile legale de punere în aplicare a acestuia prevăd o sancțiune mai gravă, contravenția săvârșită anterior datei de 25 mai 2018 va fi sancționată conform dispozițiilor actelor normative în vigoare la data săvârșirii acesteia. În situațiile în care, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor și dispozițiilor legale de punere în aplicare a acestuia, fapta nu mai este considerată contravenție, aceasta nu se mai sancționează, chiar dacă a fost săvârșită înainte de data de 25 mai 2018. 

Art. VII

Procesele aflate în curs de judecată la data de 25 mai 2018 rămân supuse legii aplicabile la data începerii acestora. 

Art. VIII

(1) Prezenta lege creează cadrul instituțional necesar aplicării în România în principal a prevederilor art. 51-55, art. 57-59, art. 62, 68, 77, 79, 80 și ale art. 82-84 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

(2) Prezenta lege intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I pct. 1 și 6-11, art. VI și VII, care intră în vigoare la data de 25 mai 2018”.

Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea ANSPDCP – republicare was last modified: noiembrie 19th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter