Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 – modificări (Legea nr. 130/2018)

20 iun. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 980

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Monitor Dosare
Actul modificator

Sumar

Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004

(rep. M. Of. nr. 88 din 13 februarie 2009; cu modif. ult.)

Legea nr. 130/2018 

(M. Of. nr. 500 din 19 iunie 2018)

 modifică: art. 4 alin. (1) lit. c), art. 27 partea introductivă a alin. (1) și lit. d) și alin. (2)-(4), art. 29^3 alin. (2);

 introduce: art. 8 lit. a^1)-a^2), art. 27 alin. (6), art. 27^1, art. 39 alin. (7).

O.U.G. nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

(M. Of. nr. 390 din 29 iunie 2013; cu modif. ult.)

 abrogă: art. III alin. (2).

 

În M. Of. nr. 500 din 19 iunie 2018, s-a publicat Legea nr. 130/2018 pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (rep. M. Of. nr. 88 din 13 februarie 2009; cu modif. ult.) și pentru abrogarea alin. (2) al art. III din O.U.G. nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea lit. e) a alin. (6) al art. 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (M. Of. nr. 390 din 29 iunie 2013; cu modif. ult.).

 

Conferintele lunii noiembrie
”

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse respectivelor acte normative:

 

Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004

 

Art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (modificat prin Legea nr. 130/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (1) lit. c) prevedea:

Principiile care stau la baza realizării obiectivelor îmbunătățirilor funciare sunt următoarele: 

(…)

c) realizarea de către proprietarii de amenajări de îmbunătățiri funciare a exploatării, întreținerii și reparațiilor amenajărilor de îmbunătățiri funciare situate pe terenurile pe care le dețin sau, după caz, pe terenurile altora, cu acordul acestora, inclusiv a lucrărilor de reabilitare, executare de investiții și suportarea costurilor acestor activități. Statul intervine prin Agenție numai pentru finanțarea lucrărilor de investiții care sunt efectuate pe terenuri proprietate publică și privată a statului;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (1) lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

Principiile care stau la baza realizării obiectivelor îmbunătățirilor funciare sunt următoarele: 

(…)

c) realizarea de către proprietarii de amenajări de îmbunătățiri funciare a exploatării, întrețineriișireparațiilor amenajărilor de îmbunătățiri funciare situate pe terenurile pe care le dețin sau, după caz, pe terenurile altora, cu acordul acestora, inclusiv a lucrărilor de reabilitare, executare de investițiiși suportarea costurilor acestor activități. Statul intervine prin Agenție numai pentru finanțarea lucrărilor de investiții care sunt efectuate pe terenuri proprietate publică și privată a statului. Lucrările de îmbunătățiri funciare noi sau extinderile de amenajări finanțate din bugetul Agenției se pot realiza și pe terenurile proprietate privată a altor deținători, cu acordul prealabil al acestora;”.

 

Art. 8 a^1)-a^2) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (introdus prin Legea nr. 130/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 8, după lit. a), se introduc două noi litere, lit. a^1)-a^2), cu următorul conținut

În realizarea activităților de interes public, organizațiile au următoarele atribuții: 
(…)

a^1) organizațiile/persoanele juridice care dețin în proprietate infrastructura de irigații independentă de infrastructura principală a Agenției pot încheia contracte cu Agenția pentru asigurarea apei din alte surse de apă; 

a^2) pentru organizațiile/persoanele juridice prevăzute la lit. a1) Agenția suportă numai costurile cu apa pentru irigat;”.

 

Art. 27 partea introductivă a alin. (1) și lit. d), precum și alin. (2)- (4) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (modificat prin Legea nr. 130/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 27 partea introductivă a alin. (1) și lit. d), precum și alin. (2)- (4) prevedeau:

„(1) Infrastructura secundară de irigații, inclusiv terenul aferent, aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției, situată pe teritoriul unei organizații, se transmite, la cerere, în proprietatea organizațiilor, prin hotărâre a Guvernului, cu următoarele condiții rezolutorii:

(…)

d) nerespectarea prevederilor protocolului de transfer al infrastructurii de la Agenție la organizația de îmbunătățiri funciare;

(…)

(2) Infrastructura secundară de irigații, inclusiv terenul aferent, aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea societăților comerciale, societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, institutelor de cercetare și producție agricolă, unităților de învățământ agricol și silvic, precum și a altor instituții publice, situată pe teritoriul unei organizații, se transmite, la cerere, în proprietatea acelei organizații, sub condițiile rezolutorii prevăzute la alin. (1).

(3) Infrastructura de îmbunătățiri funciare, inclusiv terenul aferent, aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale, se poate transmite, la cerere, în proprietatea organizațiilor ori federațiilor prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, sub condițiile rezolutorii prevăzute la alin. (1).

(4) Punerea în funcțiune a infrastructurii de irigații din domeniul privat al statului care face obiectul transmiterii la cerere, fără plată, în proprietatea unei organizații se realizează din fonduri asigurate din bugetul Agenției sau de către organizații prin fonduri proprii sau atrase, cu respectarea prevederilor legale în vigoare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 27 partea introductivă a alin. (1) și lit. d), precum și alin. (2)- (4) se modifică și vor avea următorul conținut:

(1) Infrastructura secundară de irigații, aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției, situată pe teritoriul unei organizații, se transmite, la cerere, cu sau fără extras de carte funciară, în proprietatea organizațiilor, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, cu următoarele condiții rezolutorii: 

(…)

d) nerespectarea prevederilor protocolului de transfer al infrastructurii de la Agenție la organizația de îmbunătățiri funciare, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;

(…)

(2) Infrastructura secundară de irigații, aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea societăților reglementate de Legea societățilornr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, institutelor de cercetare șiproducție agricolă, unităților de învățământ agricol și silvic, precum și a altor instituții publice, situată pe teritoriul unei organizații, se transmite, la cerere, cu sau fără extras de carte funciară, în proprietatea acelei organizații, sub condițiile rezolutorii prevăzute la alin. (1). 

(3) Infrastructura de îmbunătățiri funciare, aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale, se poate transmite, la cerere, cu sau fără extras de carte funciară, în proprietatea organizațiilor ori a federațiilor prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, sub condițiile rezolutorii prevăzute la alin. (1). 

(4) Infrastructura secundară de irigații din domeniul privat al statului, aflată în administrarea Agenției, care face obiectul transmiterii la cerere fără plată în proprietatea unei organizații, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării organizației de preluare a infrastructurii de îmbunătățiri funciare”.

 

Art. 27 alin. (6) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (introdus prin Legea nr. 130/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 27, după alin. (5), se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul conținut:

„(6) Infrastructura secundară de irigații, inclusiv terenul aferent, care nu sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, aflate în administrarea Agențieiși situate pe teritoriul unei organizații, se transmit în proprietate organizației în baza extraselor de pe inventarul bunurilor respective, identificând-se prin orice modalitate prevăzută de lege, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale”.

 

Art. 27^1 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (introdus prin Legea nr. 130/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 27 se introduce un nou articol, art. 27^1, cu următorul conținut:

Infrastructura secundară de irigații cuprinde: stații de pompare de punere sub presiune, inclusiv terenul aferent acestora, construcții hidrotehnice, conducte subterane, echipamente de irigare și alte asemenea bunuri situate pe teritoriul amenajării”.

 

Art. 29^3 alin. (2) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (modificat prin Legea nr. 130/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 29^3 alin. (2) prevedea:

„(2) Organizațiilor și federațiilor care nu întrețin, nu exploatează și/sau nu utilizează infrastructura de îmbunătățiri funciare în condițiile prevăzute de normele metodologice sau distrug infrastructura primită în folosință gratuită, în proprietate ori nu respectă una dintre condițiile rezolutorii prevăzute la art. 27 alin. (1) li se retrage, la propunerea Agenției, prin hotărâre a Guvernului, dreptul de folosință gratuită sau de proprietate asupra infrastructurii și a terenurilor preluate. Organizațiile și federațiile au obligația de a preda Agenției infrastructura dobândită în starea în care a fost preluată, inclusiv cu îmbunătățirile aduse ulterior, conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 29^ alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Organizațiilor și federațiilor care nu întrețin, nu exploatează și/sau nu utilizează infrastructura de îmbunătățiri funciare în condițiile prevăzute de normele metodologice sau distrug infrastructura primită în folosință gratuită, în proprietate ori nu respectă una dintre condițiile rezolutorii prevăzute la art. 27 alin. (1) li se retrage, la propunerea Agenției, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, dreptul de folosință gratuită a terenurilor și zonelor de protecție aferente și dreptul de proprietate asupra infrastructurii preluate. Respectivele organizații și federații au obligația de a preda Agenției infrastructura dobândită în starea în care a fost preluată, inclusiv cu îmbunătățirile aduse ulterior, conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale”.

 

Art. 39 alin. (7) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (introdus prin Legea nr. 130/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 39, după alin. (6), se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul conținut:

„(7) Reacordarea recunoașterii de utilitate publică unei amenajări de îmbunătățiri funciare sau unei părți a unei amenajări de îmbunătățiri funciare se face pe bază de criterii și proceduri care se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi”.

 

O.U.G nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea și completarea O.U.G nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea lit. e) a alin. (6) al art. 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 

Art. III alin. (2) din O.U.G nr. 79/2013 (abrogat prin Legea nr. 130/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. III, alin. (2) se abrogă.

Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 – modificări (Legea nr. 130/2018) was last modified: iunie 20th, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter