Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 – modificări (O.U.G. nr. 106/2020)

2 iul. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 236

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actele modificate

Actul modificator

Sumar

Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012

(M. Of. nr. 485 din 16 iulie 2012)

 

 

 

O.U.G. nr. 106/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative

(M. Of. nr. 572 din 1 iulie 2020)

 

 

modifică: art. 143 alin. (1) lit. a^1), art. 143 alin. (1) lit. f), art. 176, art. 177 alin. (3^15) – (3^17);

– introduce: art. 102 lit. o) și p), art. 194 pct. 24^2.

 

În M. Of. nr. 572 din 1 iulie 2020 s-a publicat O.U.G. nr. 106/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Astfel, în cele ce urmează, vă prezentăm modificările, dar și completările aduse respectivului act normativ.

 

Art. 143 alin. (1) lit. a^1) din Legea nr. 123/2012  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 143 alin. (1) lit. a^1) se prezenta sub următoarea formă:

„a^1) să achiziționeze gazele naturale pe care le furnizează clienților casnici, în condiții de minimizare a costului resurselor alocate, pe baza unor proceduri proprii care să asigure caracterul transparent al procesului de achiziție a gazelor naturale și, în același timp, tratamentul egal si nediscriminatoriu al persoanelor care participă la procedura de achiziție a gazelor naturale, în calitate de ofertanți;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 143 alin. (1) lit. a^1) se modifică și va avea următorul conținut:

a^1) să achiziționeze gazele naturale pe care le furnizează clienților casnici, în condiții de minimizare a costului resurselor alocate, pe baza unor proceduri proprii, elaborate în corelare cu prevederile art. 177 alin. (3^15), (3^16) și (3^17), care să asigure caracterul transparent al procesului de achiziție a gazelor naturale și, în același timp, tratamentul egal și nediscriminatoriu al persoanelor care participă la procedura de achiziție a gazelor naturale, în calitate de ofertanți;

 

 

 

Art. 143 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 123/2012  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 143 alin. (1) lit. f) se prezenta sub următoarea formă:

„f) să înființeze puncte unice de contact pentru informarea clienților finali cu privire la drepturile acestora, la legislația în vigoare și la căile de soluționare a litigiilor în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamații sau contestații. Punctul unic de contact este constituit dintr-un punct central care coordonează punctele de informare regională/locală, ce sunt ușor accesibile, iar în cazul clienților casnici acestea să fie situate la distanță de maximum 50 km de locul de consum și să ofere clienților finali informații în mod gratuit;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 143 alin. (1) lit. f) se modifică și va avea următorul conținut:

f) să înființeze puncte unice de contact, fizice sau virtuale care să asigure clienților finali modalități adecvate de informare cu privire la drepturile acestora, la legislația în vigoare, la căile de soluționare a litigiilor în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamații sau contestații, inclusiv informații privind prețurile de tranzacționare a gazelor naturale publicate de către operatorii piețelor centralizate. Aceste puncte unice de contact pot face parte din punctele de informare generală a consumatorilor și oferă clienților finali informații în mod gratuit;

 

 

 

Art. 176 din Legea nr. 123/2012  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 176 se prezenta sub următoarea formă:

„Art. 176: Măsuri de salvgardare

(1) În cazul unor situații de criză neașteptate pe piața de gaze naturale și în cazul în care este amenințată siguranța fizică sau securitatea persoanelor, a aparatelor sau a instalațiilor ori integritatea sistemului, operatorul de transport și de sistem propune ministerului de resort adoptarea unor măsuri de siguranță.

(2) Măsurile menționate la alin. (1) trebuie să afecteze cât mai puțin buna funcționare a pieței interne a Uniunii Europene și să se rezume strict la remedierea situației de criza care le-a generat.

(3) Punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se face prin hotărâre a Guvernului inițiată de ministerul de resort.

(4) Ministerul de resort notifică în regim de urgență, celorlalte state membre ale Uniunii Europene, precum și Comisiei Europene măsurile de siguranță adoptate în fiecare caz.”

 

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 176 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 176

(1) Planul de acțiuni preventive privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și Planul de urgență, prevăzute la art. 102 lit. o), se aprobă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de ministerul de resort.

(2) În cazul apariției unei situații de criză, pe cele trei niveluri prevăzute de Regulamentul (UE) 2017/1938 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010, ministerul de resort, în calitate de autoritate competentă, pune în aplicare măsurile prevăzute în Planul de acțiuni preventive privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și/sau în Planul de urgență.

(3) În situații de criză, pe perioada nivelului de urgență, în vederea asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale, autoritatea competentă poate dispune aplicarea măsurilor administrative, prevăzute în Planul de urgență, care nu au la bază mecanisme de piață.

(4) Măsurile prevăzute la alin. (2) trebuie să afecteze cât mai puțin buna funcționare a pieței interne a Uniunii Europene și să se rezume strict la remedierea situației de criză care le-a generat.

(5) Ministerul de resort notifică în regim de urgență, Comisiei Europene, măsurile de siguranță adoptate în fiecare caz.

 

 

 

Art. 177 alin. (3^15) – (3^17) din Legea nr. 123/2012  

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 177 alin. (3^15) – (3^17) se prezentau sub următoarea formă:

„(3^15) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, toți participanții la piața de gaze naturale, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale pe piața angro, într-un an calendaristic, au obligația să încheie, în anul calendaristic în care livrează gazele naturale, contracte pe piețele centralizate, transparent, public și nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru vânzarea unei cantități minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală de 50% din cantitatea de gaze naturale contractate cu livrare în anul calendaristic respectiv, în calitate de vânzător.

(3^16) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, toți producătorii de gaze naturale, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale, într-un an calendaristic, au obligația să încheie, în anul calendaristic în care livrează gazele naturale, contracte pe piețele centralizate angro, transparent, public și nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru vânzarea unei cantități minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală de 50% din cantitatea de gaze naturale contractate cu livrare în anul calendaristic respectiv, în calitate de vânzător.

(3^17) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, toți participanții la piața de gaze naturale, în măsura în care contractează cumpărarea de gaze naturale pe piața angro, într-un an calendaristic, au obligația să încheie, în anul calendaristic îh care achiziționează gazele naturale, contracte pe piețele centralizate, transparent, public și nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE, pentru cumpărarea unei cantități minime de gaze naturale care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală de 40% din cantitatea de gaze naturale contractate în anul calendaristic respectiv, în calitate de cumpărător.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 177 alin. (3^15) – (3^17) se modifică și vor avea următorul conținut:

(3^15) În perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022, toți participanții la piața de gaze naturale, cu excepția producătorilor a căror producție anuală realizată în anul anterior depășește 3.000.000 MWh, în măsura în care contractează vânzarea de gaze naturale pe piața angro, într-un an calendaristic, au obligația să oferteze anual, în calitate de vânzător, în anul calendaristic în care livrează gazele naturale, cantități de gaze pe piețele centralizate, transparent, public și nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE.

(3^16) _

a) În perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022 producătorii de gaze naturale a căror producție anuală realizată în anul anterior depășește 3.000.000 MWh au obligația să oferteze anual vânzarea unor cantități de gaze naturale, cu livrare în perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022, în mod transparent, public și nediscriminatoriu, pe piețele centralizate în conformitate cu reglementările emise de ANRE.

b) pentru perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022 cantitățile de gaze naturale prevăzute la lit. a) reprezintă o cotă procentuală de 40% din producția anuală înregistrată în anul anterior ofertării, cu excepția consumului tehnologic și a consumului propriu;

c) reglementările ANRE prevăzute la lit. a) stabilesc un program de ofertare obligatorie, care să cuprindă repartizarea cantităților ofertate pe produse standardizate lunare, trimestriale, semestriale, sezoniere și anuale, astfel încât să fie asigurate condițiile de competiție, transparență și nediscriminare pentru toți potențialii cumpărători.

(3^17) În perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022, toți participanții la piața de gaze naturale, în măsura în care contractează cumpărarea de gaze naturale pe piața angro, întrun an calendaristic, au obligația să oferteze anual, în calitate de cumpărător, în anul calendaristic în care achiziționează gazele naturale, cereri de cumpărare de gaze naturale pe piețele centralizate, transparent, public și nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările emise de ANRE.

 

 

 

Art. 102 lit. o) și p) din Legea nr. 123/2012  

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 102, după lit. n) se introduc două noi litere, lit. o) și p), cu următorul cuprins:

o) elaborează Planul de acțiuni preventive privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și Planul de urgență, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2017/1938 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010;

p) dispune măsuri care nu au la bază mecanismele pieței destinate asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale în cazul declarării unei situații de criză, nivelul de urgență, în calitate de autoritate competentă conform prevederilor Regulamentului (UE) 2017/1938 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010.

 

 

 

Art. 194 pct. 24^2 din Legea nr. 123/2012  

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 194, după pct. 24^1 se introduce un nou punct, pct. 24^2, cu următorul cuprins:

24^2. nerespectarea de către participanții la piața de gaze naturale a obligațiilor ce le revin în temeiul prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a^1);

Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 – modificări (O.U.G. nr. 106/2020) was last modified: iulie 2nd, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter