Legea educației naționale nr. 1/2011 și O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei – modificări (O.U.G. nr. 22/2021)

2 apr. 2021
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
100 views

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Legea educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011)

O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației

(M. Of. nr. 642 din 20 iulie 2005)

O.U.G. nr. 22/2021 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și a O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației

(M. Of. nr. 335 din 1 aprilie 2021)

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

 

– modifică: Legea nr. 1/2011: art. 9 alin. (2), art. 158 alin. (2), (4), (4 ind. 1), (4 ind. 3), (5), art. 223 alin. (8) și (14);

O.U.G. nr. 75/2005: art. 11 alin. (5) lit. c), art. 19 ind. 1 alin. (6);

– introduce: Legea nr. 1/2011: art. 115 alin. (2), art. 116 alin. (3), art. 132 alin. (4 ind.1), art. 137 alin. (6), art. 138 alin. (1 ind. 1), art. 147 alin. (4), art. 192 alin. (1 ind. 2),  art. 223 alin. (2 ind. 1), art. 223 alin. (6) lit. d). e), art. 223 alin. (17), art 287 alin. (2) lit. j ind. 1);

O.U.G. nr. 75/2005: art. 11 alin. (1 ind. 1), art/ 17 alin. (1) lit. c), art. 17 alin. (2 ind. 1), art. 29 alin. (7).

În M. Of. nr. 335 din 1 aprilie 2021 s-a publicat O.U.G. nr. 22/2021 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și a O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației.

Redăm, în cele ce urmează, modificările și completările aduse respectivelor acte normative.

Legea nr. 1/2011

Art. 9 alin. (2)

Vechea reglementare

„(2) Statul asigură finanțarea de bază pentru antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul de stat, pentru antepreșcolarii și preșcolarii din învățământul particular și cel confesional, acreditate, precum și pentru elevii din învățământul general obligatoriu particular și cel confesional, acreditate. De asemenea, statul asigură finanțarea de bază pentru învățământul profesional, liceal particular și cel confesional, acreditate. Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev, per preșcolar sau per antepreșcolar, după caz, după metodologia elaborată de Ministerul Educației și Cercetării.

Noua reglementare

La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

(2) Statul asigură finanțarea de bază pentru antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul de stat, pentru antepreșcolarii și preșcolarii din învățământul particular și cel confesional, acreditate, pentru elevii din învățământul general obligatoriu particular și cel confesional, acreditate, precum și pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar/colegii de nivel postliceal înființate în structura instituțiilor de învățământ superior de stat. De asemenea, statul asigură finanțarea de bază pentru învățământul profesional, liceal particular și cel confesional, acreditate. Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev, per preșcolar sau per antepreșcolar, după caz, după metodologia elaborată de Ministerul Educației.

 

Art. 115 alin. (2)

Noua reglementare

La articolul 115, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) Actele de studii emise la finalizarea programelor de studii integrate organizate în condițiile art. 116 alin. (4) sunt recunoscute de drept de către statul român”.

 

Art. 116 alin. (3)

Noua reglementare

La articolul 116, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) Instituțiile de învățământ superior românești pot organiza, în comun cu alte instituții de învățământ superior acreditate din Spațiul European al Învățământului Superior, programe de studii integrate, recunoscute ca atare de statul de origine”.

 

Art. 132 alin. (4 ind.1)

Noua reglementare

La articolul 132, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

(41) Facultățile pot propune organizarea școlii doctorale la nivel de instituție organizatoare de studii universitare de doctorat”.

 

Art. 137 alin. (6)

Noua reglementare

La articolul 137, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

(6) Programul de studii integrat se definește ca fiind acel grup de unități curriculare de predare, învățare, cercetare, aplicații practice și evaluare, planificate astfel încât să ducă la o calificare universitară certificată printr-o diplomă și printr-un supliment la diplomă. Curriculumul acestui tip de program este elaborat și organizat în comun de mai multe instituții de învățământ superior din Spațiul European al Învățământului Superior și conduce la o diplomă comună sau la diplome duble/multiple”.

 

Art. 138 alin. (1 ind. 1)

Noua reglementare

La articolul 138, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) Instituțiile de învățământ superior românești care organizează programe de studii integrate în condițiile art. 116 alin. (4) stabilesc un regulament propriu de organizare și funcționare a acestor programe, aprobat de senatul universitar. Prin regulament se stabilește inclusiv modalitatea de admitere și finalizare a acestor studii”.

 

Art. 147 alin. (4), (5)

Noua reglementare

La articolul 147, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

(4) La finalizarea unui program de studii integrate organizat de două sau mai multe universități, actele de studii se eliberează în concordanță cu reglementările naționale și cu prevederile acordurilor interinstituționale. (…)

(5) Instituțiile de învățământ superior acreditate din România și din alte state, care organizează un program de studii integrate acreditate, emit o diplomă comună, dublă/multiplă, însoțită de un supliment comun, conform formatului stabilit în acordul de parteneriat încheiat între instituțiile de învățământ superior partenere.

Legea educației naționale nr. 1/2011 și O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației – modificări (O.U.G. nr. 22/2021) was last modified: aprilie 2nd, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter