Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificări (O.U.G. nr. 79/2020)

26 mai 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 794

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Actul modificator

Sumar

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE
 

Legea educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.)

 

 

O.U.G. nr. 79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 437 din data de 25 mai 2020)

 

– modifică: art. 34, art. 36, art. 150 alin. (2), art. 177 alin. (3), art. 208 alin. (1);

– introduce: art. 44 alin. (8^1), art. 142 alin. (7^4), art. 176^1, art. 177 alin. (5) – (7).

 

În M. Of. nr. 437 din 25 mai 2020 a fost publicată O.U.G. nr. 79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări Legii educației naționale nr. 1/2011, pe care le vom prezenta în continuare.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 

Art. 34 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin O.U.G. nr. 79/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 34 se prezenta sub următoarea formă:

Art. 34

(1) Învățământul preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională este învățământ de stat, parte integrantă a sistemului național de învățământ, și cuprinde: învățământ liceal militar și învățământ postliceal pentru formarea maiștrilor militari, a subofițerilor, agenților de poliție și agenților de penitenciare.

(2) Structura organizatorică, profilurile, specializările/calificările profesionale, cifrele anuale de școlarizare și criteriile de selecționare a candidaților pentru învățământul preuniversitar militar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională se propun Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului de ministerele interesate și de alte instituții cu responsabilități în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale potrivit fiecărei arme, specializări și forme de organizare a învățământului și se aprobă conform prevederilor prezentei legi valabile pentru instituțiile de învățământ civil.

(3) Planurile-cadru de învățământ pentru învățământul liceal militar se elaborează de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale, și sunt aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. Planurile-cadru de învățământ pentru învățământul postliceal din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională se elaborează de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Justiției și alte instituții cu atribuții în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale, în conformitate cu standardele naționale elaborate de instituțiile responsabile cu asigurarea calității, și se avizează de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

(4) Programele școlare pentru disciplinele de specialitate militară se elaborează de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Justiției și de alte instituții cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale și se aprobă de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 34 se modifică și se va prezenta sub următoarea formă:

Art. 34

(1) Învățământul militar preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională este învățământ de stat, parte integrantă a sistemului național de învățământ.

(2) Structura organizatorică a învățământului, nivelurile, profilurile, specializările/calificările profesionale, cifrele anuale de școlarizare și criteriile de selecționare a candidaților pentru învățământul preuniversitar militar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională se propun Ministerului Educației și Cercetării de către ministerele interesate și alte instituții cu responsabilități în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, potrivit fiecărei arme, specializări și forme de organizare a învățământului, și se aprobă conform prevederilor prezentei legi valabile pentru instituțiile de învățământ civil.

(3) Planurile-cadru de învățământ pentru învățământul liceal militar se elaborează de către Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale, și sunt aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării. Programele școlare pentru disciplinele de specialitate militară se elaborează de către Ministerul Apărării Naționale și se aprobă de către Ministerul Educației și Cercetării.

(4) Planurile-cadru de învățământ pentru formarea maiștrilor militari, subofițerilor, agenților de poliție și a agenților de poliție penitenciară se elaborează pe arme sau servicii și specialități, corespunzătoare ocupațiilor și calificărilor specifice Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției și altor instituții cu atribuții în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale și se aprobă de către aceste instituții, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării. Programele școlare/analitice se elaborează de către unitățile de învățământ preuniversitar, se avizează de către Ministerul Educației și Cercetării și se aprobă de către ministerul/instituția de resort.

(5) Formarea inițială a maiștrilor militari, subofițerilor, agenților de poliție și a agenților de poliție penitenciară, după caz, în Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne sau Ministerul Justiției se realizează pe baza standardelor ocupaționale și a standardelor de pregătire profesională corespunzătoare, după caz, profesiilor, armelor sau serviciilor militare, precum și a calificărilor/specialităților/specialităților militare aferente acestor profesii.

(6) Standardele ocupaționale, respectiv standardele de pregătire profesională, menționate la alin. (5), sunt aprobate, în condițiile legii, de către Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne sau Ministerul Justiției.

 

Art. 36 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin O.U.G. nr. 79/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 36 prevedea următoarele aspecte de interes:

„Art. 36 – Conducerea operativă a unităților de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională se asigură de comandantul/directorul numit prin ordin al conducătorilor ministerelor și instituțiilor de ordine publică și siguranță națională, care este și președintele consiliului de administrație/consiliului de conducere. În activitatea de conducere, comandantul/directorul este ajutat de locțiitorul comandantului pentru învățământ/directorul adjunct. Directorul adjunct/Locțiitorul comandantului pentru învățământ este și președintele consiliului profesoral.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 36 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 36

(1) Conducerea unităților de învățământ preuniversitar militar, de ordine publică și securitate națională se exercită de comandantul/directorul numit în funcție, în conformitate cu legislația care reglementează statutele personalului Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne sau ale Ministerului Justiției, care este și președintele consiliului de conducere.

(2) În unitățile de învățământ preuniversitar militar, de ordine publică și securitate națională, consiliul de conducere îndeplinește atribuțiile consiliului de administrație și este constituit din maximum 13 membri.

(3) În unitățile de învățământ liceal militar, comandantul îndeplinește și atribuțiile directorului astfel cum sunt prevăzute de prezenta lege și este ajutat de locțiitor și de directorul adjunct care este și președintele consiliului profesoral.

(4) Consiliul de conducere din unitățile de învățământ liceal militar este constituit din: comandant, director adjunct, 4 cadre didactice, consilierul juridic, contabilul-șef, șeful structurii logistice, reprezentantul eșalonului superior, reprezentantul elevilor și 2 reprezentanți ai părinților.

(5) În activitatea de conducere a unităților de învățământ postliceal militar, de ordine publică și securitate națională, comandantul/directorul este ajutat de cel mult 2 locțiitori/directori adjuncți, dintre care unul este și președintele consiliului profesoral.

(6) Consiliul de conducere din unitățile de învățământ postliceal militar, de ordine publică și securitate națională este constituit în limita stabilită la alin. (2), prin ordin al conducătorului fiecărui minister și instituție de apărare, ordine publică și securitate națională.

 

Art. 150 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin O.U.G. nr. 79/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 150 alin. (2) se prezenta sub următoarea formă:

„(2) La învățământul cu frecvență, durata specifică a studiilor universitare de licență este, după caz, de 3-4 ani și corespunde unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile pentru un an de studii. Durata studiilor de licență pentru învățământul universitar din domeniile științe inginerești, științe juridice și teologie pastorală este de 4 ani.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 150 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) La învățământul cu frecvență, durata specifică a studiilor universitare de licență este de 3-4 ani, după caz, și corespunde unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile pentru un an de studii. Durata studiilor de licență pentru învățământul universitar din domeniile științe inginerești, științe juridice și teologie pastorală este de 4 ani, iar din domeniul științe militare, informații și ordine publică este de 3 sau 4 ani, în funcție de arma sau serviciul și specialitatea militară.

 

Art. 177 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin O.U.G. nr. 79/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 177 alin. (3) prevedea următoarele aspecte:

„(3) Conducerea instituțiilor de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională se realizează de către rectori care sunt și comandanții instituțiilor respective. Funcția de comandant se ocupă în conformitate cu reglementările Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor, Serviciului Român de Informații și ale altor instituții cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 177 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Conducerea instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională se realizează de către comandant, care are și calitatea de rector. Funcția de comandant (rector) se ocupă prin concurs în conformitate cu reglementările Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații și ale altor instituții cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale. Confirmarea ca rector se realizează prin ordin al ministrului educației și cercetării.

 

Art. 208 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin O.U.G. nr. 79/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 208 alin. (1) prevedea următoarele aspecte:

„(1) Senatul universitar este compus din 75% personal didactic și de cercetare și din 25% reprezentanți ai studenților. Toți membrii senatului universitar, fără excepție, vor fi stabiliți prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor studenților. Fiecare facultate va avea reprezentanți în senatul universitar, pe cote-părți de reprezentare stipulate în Carta universitară. În cazul universităților confesionale, organizarea senatului universitar se va face cu respectarea statutului și specificului dogmatic și canonic al cultului fondator.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 208 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 208

(1) Senatul universitar este compus din 75% personal didactic și de cercetare și din 25% reprezentanți ai studenților. Toți membrii senatului universitar, fără excepție, vor fi stabiliți prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor studenților. Fiecare facultate va avea reprezentanți în senatul universitar, pe cote-părți de reprezentare stipulate în Carta universitară. În instituțiile de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, instructorii au un reprezentant în senatul universitar, din cota stabilită pentru personalul didactic și de cercetare. În cazul universităților confesionale, organizarea senatului universitar se va face cu respectarea statutului și specificului dogmatic și canonic al cultului fondator.”

 

Art. 44 alin. (8^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introdus prin O.U.G. nr. 79/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 44, după alin. (8) se introduce un nou alineat, alin. (8^1), cu următorul cuprins:

(8^1) Prin excepție de la prevederile alin. (8), în învățământul postliceal din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, admiterea se realizează pe baza metodologiei elaborate de unitatea de învățământ postliceal, cu respectarea criteriilor generale și specifice stabilite prin metodologii-cadru de către ministerele de resort.

 

Art. 142 alin. (7^4) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introdus prin O.U.G. nr. 79/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 142, după alin. (7^3) se introduce un nou alineat, alin. (7^4), cu următorul cuprins:

(7^4) Persoana admisă la un program de studii universitare de licență în cadrul instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională sau care a fost admisă în cadrul unor instituții civile de învățământ superior, în vederea școlarizării pentru nevoi ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații sau ale altor instituții cu atribuții în domeniul apărării, informațiilor, ordinii publice și securității naționale are calitatea de student militar sau student de poliție, după caz, pe întreaga perioadă a prezenței sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare și până la susținerea examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare, mai puțin pe perioadele de întrerupere a studiilor.

 

Art. 176^1 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introdus prin O.U.G. nr. 79/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 176 se introduce un nou articol, art. 176^1, cu următorul cuprins:

Art. 176^1

(1) Prin excepție de la prevederile art. 176 alin. (4), admiterea absolvenților cu diplomă de bacalaureat ai învățământului liceal militar la programele de studii universitare de licență din instituțiile de învățământ superior militar din Ministerul Apărării Naționale se realizează prin repartiție, pe baza mediei de repartiție și a opțiunilor exprimate de candidați, în limita locurilor rezervate acestora prin planul de școlarizare.

(2) Procedura de repartiție și calculul mediei de repartiție se stabilesc prin metodologie elaborată de Ministerul Apărării Naționale.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru învățământul superior medico-militar.

 

Art. 177 alin. (5) – (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introduse prin O.U.G. nr. 79/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 177, după alin. (4) se introduc trei noi alineate, alin. (5) – (7), cu următorul cuprins:

(5) În instituțiile de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională funcționează personalul didactic prevăzut în prezenta lege și instructorii militari, instructorii de informații și instructorii de ordine publică, asimilați personalului didactic.

(6) Personalul didactic și didactic asimilat din instituțiile de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională are drepturile și îndatoririle care decurg din prezenta lege și din calitatea de cadru militar în activitate/funcționar public cu statut special – polițist/polițist de penitenciare.

(7) Categoriile de instructori militari, instructori de informații și instructori de ordine publică sunt:

a) pentru Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Român de Informații:

(i) instructor;

(ii) instructor principal;

(iii) instructor superior;

(iv) instructor avansat;

b) pentru Ministerul Afacerilor Interne:

(i) instructor de poliție III-I/instructor militar V-I;

(ii) instructor de poliție principal V-I/instructor militar principal V-I;

(iii) instructor de poliție specialist III-I/instructor militar specialist III-I.

Legea educației naționale nr. 1/2011 – modificări (O.U.G. nr. 79/2020) was last modified: mai 26th, 2020 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter