Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificări (O.U.G. nr. 100/2021, aprobată de Legea nr. 17/2022)

17 ian. 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
889 views

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Legea educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. și compl. ult.)

 

Legea nr. 17/2022 privind aprobarea O.U.G. nr. 100/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale

(M. Of. nr. 44 din 14 ianuarie 2022)

– modifică: art. 27 alin. (1^1)-(1^3), art. 27 alin. (3), art. 248 alin. (1^2) și (1^3);

introduce: art. 27 alin. (1^6).

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

 

În M. Of. nr. 44 din 14 ianuarie 2022 s-a publicat Legea nr. 17/2022 privind aprobarea O.U.G. nr. 100/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale.

Redăm, în cele ce urmează, modificările, dar și completările aduse respectivului act normativ.

 

Art. 27 alin. (1^1)-(1^3)

Vechea reglementare

„Art. 27

(1) Educația antepreșcolară se organizează în creșe, grădinițe și în centre de zi.

(1^1) Creșele fac parte din sistemul național de învățământ preuniversitar și oferă copiilor antepreșcolari cu vârste cuprinse între 11 luni și 3 ani servicii integrate de educație, îngrijire și supraveghere.

(1^2) Începând cu anul școlar 2021-2022, creșele de stat sunt arondate, la solicitarea primarilor, ca urmare a hotărârilor autorităților deliberative, prin decizie a inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, unităților de învățământ preșcolar cu program prelungit, cu personalitate juridică. Decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București se comunică spre informare Ministerului Educației în termen de 15 zile de la emitere.

(1^3) În cazul în care autoritățile administrației publice locale nu solicită arondarea, creșele de stat rămân instituții publice de subordonare locală, cu personalitate juridică, finanțarea fiind asigurată în conformitate cu prevederile alin. (41), cu obligația de a asigura serviciile prevăzute la alin. (11). Autoritățile administrației publice locale pot contribui la finanțarea acestora, în limita bugetului aprobat. În această situație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București asigură coordonarea metodologică a respectivelor creșe.”

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 27 alin. (1^1)-(1^3) se modifică și va avea următorul conținut:

(1^1) Creșele fac parte din sistemul național de învățământ preuniversitar și oferă copiilor antepreșcolari cu vârste cuprinse între 0 luni și 3 ani servicii integrate de educație, îngrijire și supraveghere.

(1^2) Începând cu anul școlar 2021-2022, creșele de stat sunt arondate la solicitarea primarilor, ca urmare a hotărârilor autorităților deliberative, prin decizie a inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, unităților de învățământ care au nivel preșcolar cu program prelungit cu personalitate juridică sau unităților de învățământ care au în structură învățământ preșcolar. Decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București se comunică spre informare Ministerului Educației în termen de 15 zile de la emitere.

(1^3) În cazul în care autoritățile administrației publice locale nu solicită arondarea, creșele de stat devin unități de învățământ cu personalitate juridică, autoritățile locale având calitatea de persoană juridică fondatoare, finanțarea fiind asigurată în conformitate cu prevederile alin. (41), cu obligația de a asigura serviciile prevăzute la alin. (11). Autoritățile administrației publice locale pot contribui la finanțarea acestora, în limita bugetului aprobat. În această situație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București asigură coordonarea metodologică a respectivelor creșe.

 

 

Art. 27 alin. (3)

Vechea reglementare

„(3) Asigurarea personalului necesar desfășurării educației antepreșcolare se face de către Ministerul Educației, conform art. 104 alin. (2) lit. a), cu respectarea standardelor de calitate și a legislației în vigoare.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 27 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Asigurarea personalului necesar desfășurării educației antepreșcolare, didactic, nedidactic și auxiliar, se face de către Ministerul Educației, conform art. 104 alin. (2) lit. a), cu respectarea standardelor de calitate și a legislației în vigoare.

 

 

Art. 248 alin. (1^2) și (1^3)

Vechea reglementare

„(1^2) În vederea asigurării personalului didactic necesar în creșele de stat arondate unităților de învățământ preșcolar, începând cu anul școlar 2021-2022, pentru ocuparea funcției didactice de educator-puericultor se acceptă și absolvenți ai liceului pedagogic sau ai unei școli echivalente, cu specializarea educatoare, care au urmat cursuri de educație timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți, precum și absolvenți cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învățământului preșcolar și primar, sau absolvenți ai programelor de masterat didactic, specializarea educație timpurie.

(1^3) Educatorii-puericultori din structura creșelor de stat care trec în coordonarea Ministerului Educației, începând cu anul școlar 2021-2022, pot ocupa, în următorii 4 ani, funcția de educator-puericultor, cu condiția îndeplinirii cerințelor specifice din Metodologia de recunoaștere și atestare a competențelor profesionale pentru ocuparea funcției de educator-puericultor, elaborată de Ministerul Educației.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 248 alin. (1^2) și (1^3) se modifică și va avea următorul conținut:

(1^2) În vederea asigurării personalului didactic necesar în creșe, ocuparea funcției didactice de educator-puericultor se face de către:

a) absolvenți ai liceului pedagogic, specializarea educator-puericultor;

b) absolvenți ai liceului pedagogic sau ai unei școli echivalente, cu specializarea educatoare sau învățătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educație timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți;

c) absolvenți cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învățământului preșcolar și primar, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educație timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți;

d) absolvenți ai programelor de masterat didactic, specializarea educație timpurie.

(1^3) Educatorii-puericultori angajați în creșe pot ocupa până la data de 1 septembrie 2025 funcția de educator-puericultor, cu condiția îndeplinirii cerințelor specifice din Metodologia de recunoaștere și atestare a competențelor profesionale pentru ocuparea funcției de educator-puericultor, elaborată de Ministerul Educației.

 

 

Art. 27 alin. (1^6)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 27, după alin. (1^5) se introduce un nou alineat, alin. (1^6), cu următorul cuprins:

(1^6) Creșele confesionale pot solicita arondarea prin decizie a inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, la unitățile de învățământ care au în structură învățământ preșcolar.

Legea educației naționale nr. 1/2011 – modificări (O.U.G. nr. 100/2021, aprobată de Legea nr. 17/2022) was last modified: ianuarie 17th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter