Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificări (O.U.G. nr. 41/2015)

5 oct. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1957

Despre

  • M. Of. nr. 733 din 30 septembrie 2015
  • O.U.G. nr. 41/2015
  • Modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 1/2011
(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. și compl. ult.)
O.U.G. nr. 41/2015
(M. Of. nr. 733 din 30 septembrie 2015)
introduce: art. 286 alin. (11), art. 362 alin. (8)


 

În M. Of. nr. 733 din 30 septembrie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare.

O.U.G. nr. 41/2015 modifică următoarele acte normative:

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015): unde se introduce art. 495 lit. g);

Legea educației naționale nr. 1/2011 (M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. și compl. ult.): unde se introduc art. 286 alin. (11) și art. 362 alin. (8);

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice (M. Of. nr. 597 din 13 august 2002; cu modif. ult.): unde se modifică art. 19 lit. b2) și b3);

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Legea nr. 270/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice (M. Of. nr. 642 din 18 octombrie 2013): unde se prorogă termenul prevăzut la art. III și V;

Legea administrației publice locale nr. 215/2001 (rep. M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007; cu modif. ult.): unde se introduc art. 551 și 991;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (M. Of. nr. 618 din 18 iulie 2006; cu modif. ult.), unde se introduce art. 82 alin. (2);

O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (M. Of. nr. 450 din 2 iulie 2010; cu modif. ult.) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011: unde se abrogă art. III alin. (4), se modifică art. III alin. (5) și (8) și (11), se introduce în anexă pct. 6;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (M. Of. nr. 933 din 13 octombrie 2004; cu modif. ult): unde se introduce art. 4 alin. (1) lit. a1);

O.U.G. nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (M. Of. nr. 842 din 19 septembrie 2005; cu modif. ult.), aprobată prin Legea nr. 168/2006: unde se modifică art. 1 și 2.

 

Vom prezenta, în continuare, completările aduse Legii educației naționale nr. 1/2011, prin O.U.G. nr. 41/2015:

 

Art. 286 alin. (11) Legea nr. 1/2011 (O.U.G. nr. 41/2015)

Noua reglementare

După alin. (1) al art. 286 se introduce un nou alineat, alin. (11).

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Potrivit noii reglementări, art. 286 alin. (11) prevede: „Prin excepție de la prevederile alin. (1) [Statele de funcții ale personalului didactic și de cercetare se întocmesc anual, prin stabilirea de norme universitare, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea fiecărui an universitar și nu se pot modifica în timpul anului universitar], în anul universitar 2015-2016, în statele de funcții ale personalului didactic și de cercetare se pot efectua modificări cu privire la normele universitare ale persoanelor pentru care s-au dat aprobări conform art. 362 alin. (8)”.

 

 Art. 362 alin. (8) Legea nr. 1/2011 (O.U.G. nr. 41/2015)

Noua reglementare

După alin. (7) al art. 362 se introduce un nou alineat, alin. (8).

Potrivit noii reglementări, art. 362 alin. (8) dispune: „Prin excepție de la termenul prevăzut la alin. (7) [Termenele prevăzute la alin. (1)-(6) se prorogă până la încheierea anului universitar 2014-2015, respectiv 30 septembrie 2015], senatele universitare ale instituțiilor de învățământ pot aproba, la propunerea consiliului de administrație, în anul universitar 2015-2016, continuarea raporturilor juridice de muncă, pentru persoanele aflate sub incidența prevederilor alin. (1)-(6) [(1) Personalul didactic care ocupă, la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, funcția de preparator universitar și care obține diploma de doctor în termen de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi ocupă de drept funcția de asistent universitar (2) La împlinirea termenului de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, contractele de muncă ale persoanelor care ocupă funcția de preparator universitar încetează de drept. (3) La împlinirea termenului de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, contractele de muncă ale persoanelor care ocupă funcția de asistent universitar sau asistent de cercetare și nu sunt studenți-doctoranzi sau nu au obținut diploma de doctor încetează de drept. (4) Prin excepție de la prevederile art. 301 alin. (2), persoanelor care ocupă la momentul intrării în vigoare a prezentei legi funcția de asistent universitar într-o instituție de învățământ superior nu li se aplică respectivele prevederi. La împlinirea termenului de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, contractele de muncă ale respectivelor persoane, care nu au obținut diploma de doctor, încetează de drept. (5) La împlinirea termenului de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, contractele de muncă ale persoanelor care ocupă funcția de lector universitar/șef de lucrări sau o funcție didactică universitară superioară și nu au obținut diploma de doctor încetează de drept. (6) La împlinirea termenului de 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, contractele de muncă ale persoanelor care ocupă, în instituții de învățământ superior, funcția de cercetător științific sau o funcție de cercetare superioară și nu au obținut diploma de doctor încetează de drept], în funcție de gradul de îndeplinire de către acestea a obligațiilor aferente programelor de studii doctorale”.

 

ISTORIC

Act modificatActe modifictoare
Legea educației naționale nr. 1/2011
(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. și compl. ult.)
Legea nr. 166/2011 (M. Of. nr. 709 din 7 octombrie 2011)
Legea nr. 283/2011 (M. Of. nr. 887 din 14 decembrie 2011)
O.U.G. nr. 21/2012 (M. Of. nr. 372 din 31 mai 2012)
Legea nr. 187/2012 (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012)
O.U.G. nr. 84/2012 (M. Of. nr. 845 din 13 decembrie 2012)
O.U.G. nr. 92/2012 (M. Of. nr. 864 din 19 decembrie 2012)
O.U.G. nr. 14/2013 (M. Of. nr. 133 din 13 martie 2013)
Legea nr. 62/2013 (M. Of. nr. 160 din 26 martie 2013)
Legea nr. 206/2013 (M. Of. nr. 403 din 4 iulie 2013)
D.C.C. nr. 397/2013 (M. Of. nr. 663 din 29 octombrie 2013)
O.U.G. nr. 117/2013 (M. Of. nr. 843 din 30 decembrie 2013)
Legea nr. 1/2014 (M. Of. nr. 24 din 13 ianuarie 2014)
D.C.C. nr. 106/2014 (M. Of. nr. 238 din 3 aprilie 2014)
Legea nr. 36/2014 (M. Of. nr. 255 din 8 aprilie 2014)
O.U.G. nr. 16/2014 (M. Of. nr. 266 din 10 aprilie 2014)
O.U.G. nr. 49/2014 (M. Of. nr. 486 din 30 iunie 2014)
Rectificare (M. Of. nr. 662 din 9 septembrie 2014)
O.U.G. nr. 83/2014 (M. Of. nr. 925 din 18 decembrie 2014)
O.U.G. nr. 94/2014 (M. Of. nr. 968 din 30 decembrie 2014)
D.C.C. nr. 669/2014 (M. Of. nr. 59 din 23 ianuarie 2015)
Legea nr. 95/2015 (M. Of. nr. 304 din 5 mai 2015)
Legea nr. 118/2015 (M. Of. nr. 361 din 26 mai 2015)
Legea nr. 153/2015 (M. Of. nr. 445 din 22 iunie 2015)
O.U.G. nr. 41/2015 (M. Of. nr. 733 din 30 septembrie 2015)

 

👍Vezi și: O.U.G. nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare

Legea educației naționale nr. 1/2011 – modificări (O.U.G. nr. 41/2015) was last modified: octombrie 5th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter