Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – modificări (O.U.G. nr. 41/2018)

25 mai 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4485

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

(M. Of. nr. 492 din 28 iunie 2017; cu modif. ult.)

O.U.G. nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice    

(M. Of. nr. 433 din 22 mai 2018)

modifică: art. 25 alin. (3), art. 38 alin. (3) lit. g),  anexa nr. I lit. A pct. 2 nr. crt. 3, anexa nr. I lit. A pct. 3 secțiunea Învățământ preuniversitar**) nr. crt. 1-2, anexa nr. II cap. I pct. 1 tabelul de la subpct. 1.4;

introduce: art. 18 alin. (7)-(8), art. 25 alin. (6), art. 38 alin. (3) lit. d^2), art, 38 alin. (6^1);

abrogă: anexa nr. II cap. I pct. 1 subpct 1.1 nr. crt. 9.

 

În M. Of. nr. 433 din 22 mai 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

O.U.G. nr. 41/2018 aduce modificări, dar și completări Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (M. Of. nr. 492 din 28 iunie 2017; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse respectivului act normativ:

 

Art. 18 alin. (7)-(8) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (introduse prin O.U.G. nr. 41/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3, după alin. (6), se introduc două noi alineate, alin. (7)-(8), cu următorul cuprins:

Pachet: Principiile procedurei judiciare

„(7) Începând cu luna mai 2018 și până la data de 30 noiembrie 2018, personalul din învățământul superior de stat poate beneficia de indemnizația de hrană, în cuantumul lunar stabilit la alin. (1), care se acordă în exclusivitate din venituri proprii ale universităților de stat. 

(8) Indemnizația de hrană acordată potrivit alin. (7) nu va fi inclusă în anul 2018 la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la art. 25 alin. (1)”.

 

Art. 25 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (modificat prin O.U.G. nr. 41/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25 alin. (3) prevedea:

„(3) Începând cu anul 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la alin. (2) se includ și drepturile prevăzute la anexa nr. II cap. II art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (2) și (3)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25 alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Începând cu luna mai 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la alin. (2) se includ drepturile prevăzute la anexa nr. II cap. II art. 2 alin. (1)”.

 

Art. 25 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (introdus prin O.U.G. nr. 41/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 25, după alin. (5), se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:

„(6) Pentru ordonatorii principali de credite prevăzuți la alin. (2) se depășește, după caz, plafonul prevăzut la respectivul alineat, astfel încât, pentru unitățile sanitare de monospecialitate, serviciile județene de ambulanțăși Serviciul de Ambulanță al Municipiului București-Ilfov, să se asigure limita minimă a sporurilor stabilită conform prevederilor art. 23. Unitățile sanitare de monospecialitate includ unități sanitare cu și fără paturi care acordă servicii medicale într-o specialitate, în conexiune, după caz, cu alte specialități complementare”.

 

Art. 38 alin. (3) lit. d^2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (introdusă prin O.U.G. nr. 41/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 38 alin. (3), după lit. d), se introduce o nouă literă, lit. d^2), cu următorul cuprins:

„(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariale:

(…)

d^2) de prevederile lit. d) beneficiază începând cu luna mai 2018 și personalul încadrat pe funcțiile de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct, inspector școlar de specialitate și inspector școlar;”.

 

Art. 38 alin. (3) lit. g) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (modificat prin O.U.G. nr. 41/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 38 alin. (3) lit. g) prevedea:

„(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariale:

(…)

g) pentru personalul încadrat în unități sanitare publice aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare determinate de creșterile salariale prevăzute la lit. a)-c) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziție distinctă.”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 38 alin. (3) lit. g) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariale: 

(…)

g) pentru personalul încadrat în unități sanitare publice aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare determinate de creșterile salariale prevăzute la lit. a)-c), inclusiv suma compensatorie prevăzută la alin. (61), precum și sumele determinate de aplicarea art. 25 alin. (6), se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziție distinctă;”.

 

Art. 38 alin. (6^1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (introdus prin O.U.G. nr. 41/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 38, după alin. (6), se introduce un nou alineat, alin. (6^1), cu următorul cuprins:

„(6^1) Începând cu luna mai 2018, în situația în care veniturile salariale nete acordate potrivit prevederilor prezentei legi sunt mai mici decât cele aferente lunii februarie 2018, se acordă o sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu care să acopere diferența, în măsura în care persoana îșidesfășoară activitatea în aceleașicondiții. Suma compensatorie este cuprinsă în salariul lunar și nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25. Suma compensatorie se determină lunar pe perioada în care se îndeplinesc condițiile pentru acordarea acesteia”.

 

Anexa nr. I cap. I lit. A pct. 2 nr. crt. 3 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (modificat prin O.U.G. nr. 41/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. I cap. I lit. A pct. 2, nr. crt. 3 prevedea:

„3.Director casa corpului didactic*)S705077212,823,09”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. I cap. I lit. A pct. 2, nr. crt. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

 

„3.Director casa corpului didactic*)S725078712,903,15”.

 

 

Anexa nr. I cap. I lit. A pct. 3 secțiunea Învățământ preuniversitar**) nr. crt. 1-2 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (modificat prin O.U.G. nr. 41/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. I cap. I lit. A pct. 3 secțiunea Învățământ preuniversitar**), nr. crt. 1-2 prevedeau:

„1.Contabil-șef*) – nivel maxim   S   5212    6229   2,08  2,49
  2.Secretar-șef unitate de învățământ*)    – nivel maxim    S    5212     6229    2,08   2,49”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. I cap. I lit. A pct. 3 secțiunea Învățământ preuniversitar**), nr. crt. 1-2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

 

„1.Contabil-șef*) – nivel maximS552862292,212,49
2Secretar-șef unitate de învățământ*) – nivel maximS552862292,212,49”.

 

 

Anexa nr. II cap. I pct. 1 subpct. 1.1. nr. crt. 9 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (abrogat prin O.U.G. nr. 41/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. II cap. I pct. 1 subpct. 1.1., nr. crt. 9 se abrogă.

 

Anexa nr. II cap. I pct. 1 tabelul de la subpct. 1.4 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (modificat prin O.U.G. nr. 41/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. II cap. I pct. 1, tabelul de la subpct. 1.4  prevedea:

„Nr. crt.FuncțiaMajorare salariude bază – %
1Director program de rezidențiat medicină de urgență7,5
2Director medical7,5
2^1Director de îngrijiri7,5
3Medic șef ambulatoriu de specialitate și altele similare5
4Medic șef secție, șef laborator, coordonator și altele similare5
4^1Farmacist (biolog, biochimist, chimist, psiholog) șef secție, șef laborator și altele similare7,5
5Responsabil de formare în rezidențiat medicină de urgență7,5
6Farmacist șef serviciu, farmacist șef punct de lucru (oficină)7,5
7Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef/asistent coordonator10
8Chimist, biolog, farmacist, biochimist, asistent medical, cu gestiune5
9Spălătoreasă cu gestiune2,5
10Șef echipă2,5
11Personal care desfășoară control în sănătate publică – direcția de sănătate publică7,5
12Medie coordonator substație sector municipiul București/substație serviciul de ambulanță7,5
13Asistent medical coordonator substație sector municipiul București /substație serviciul de ambulanță10
14Ambulanțier cu atribuții de avizare tehnică substație sector municipiul București/ substație serviciul de ambulanță10
15Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamente10”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. I cap. I lit. A pct. 3 secțiunea Învățământ preuniversitar**), nr. crt. 1-2 se modifică și va avea următorul cuprins:

 

„Nr. crt.FuncțiaMajorare salariu de bază %
1Director program de rezidențiat medicină de urgență7,5
2Director medical7,5
3Director de îngrijiri[1]25
4Asistent șef serviciu de ambulanță[2]20
5Medic șef ambulatoriu de specialitate și altele similare5
6Medic șefsecție, șef laborator, coordonator și altele similare5
7Farmacist (biolog, biochimist, chimist, psiholog) șefsecție, șef laborator și altele similare7,5
8Responsabil de formare în rezidențiat medicină de urgență7,5
9Farmacist șef serviciu, farmacist șef punct de lucru (oficină)7,5
10Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef/asistent coordonator[3]15
11Chimist, biolog, farmacist, biochimist, asistent medical, cu gestiune5
12Spălătoreasă cu gestiune2,5
13Șef echipă2,5
14Personal care desfășoară control în sănătate publică – direcția de sănătate publică7,5
15Medic coordonator substație sector municipiul București/substație serviciul de ambulanță7,5
16Asistent medical coordonator substație sector municipiul București/substație serviciul de ambulanță10
17Ambulanțier cu atribuții de avizare tehnică substație sector municipiul București/substație serviciul de ambulanță10
18Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamente10

 


[1] Procentul de 25% se aplică asupra salariului de bază aferent funcției de asistent medical șef/asistent coordonator. 

[2] Procentul de 20% se aplică asupra salariului de bază aferent funcției de asistent medical principal cu studii superioare care cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

[3] Procentul de 15% se aplică asupra salariului de bază aferent funcției de asistent medical principal cu studii superioare care cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim”.

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – modificări (O.U.G. nr. 41/2018) was last modified: mai 24th, 2018 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter