Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – modificări (Legea nr. 61/2019)

13 mai 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2633
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Actul modificator

Sumar

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

(M. Of. nr. 516 din 22 iunie 2018)

 

   

 

Legea nr. 61/2019 privind aprobarea O.U.G. nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

(M. Of. nr. 296 din 17 aprilie 2019)

modifică: art. 17 alin. (4), anexa nr. I cap. I lit. B art. 4, anexa nr. I cap. I lit. B art. 16, anexa nr. I cap. III lit. B nr. crt. 4, anexa nr. I cap. III lit. C nr. crt. 1 și nr. crt. 3, anexa nr. VII cap. II art. 10 lit. a), anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. I lit. c) „Funcții publice de conducere” nota;

introduce: art. 38 alin. (4^2), art. 38 alin. (8), anexa nr. II cap. II art. 6 alin. (3^1), anexa nr. V cap. V pct. 1^1, anexa nr. VIII cap. II lit. C tabelul de la lit. b) nr. crt. 7^1, anexa. nr. VIII cap. II lit. C nota tabelului de la lit. b) pct. 1^1.

 

În M. Of. nr. 296 din 17 aprilie 2019, s-a publicat Legea nr. 61/2019 privind aprobarea O.U.G. nr. 41/2018 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (M. Of. nr. 433 din 22 mai 2018).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

 

Art. 17 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (modificat prin Legea nr. 61/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 17, alin. (4) prevedea:

„(4) Personalul din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice, cu excepția personalului prevăzut la alin. (1), beneficiază de majorarea salariilor de bază cu până la 25%, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 17, alin. (4)  se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) Personalul din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu excepția personalului prevăzut la alin. (1), beneficiază de majorarea salariilor de bază cu până la 25%, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice și, respectiv, prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale”.

 

Art. 38 alin. (4^2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (introdus prin Legea nr. 61/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 38, după alin. (4^1) se introduce un noul alineat, alin. (4^2), cu următorul conținut:

„(4^2) Prevederilealin. (4^1) nu se aplică personalului asimilat din punctul de vedere al salarizării cu personalul didactic încadrat în unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar de stat”.

 

Art. 38 alin. (8) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (introdus prin Legea nr. 61/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 38, după alin. (7) se introduce un noul alineat, alin. (8), cu următorul conținut:

„(8) În situația în care, în urma promovării în funcție, grad sau treaptă profesională ori a avansării în gradație, potrivit legii, rezultă un salariu de bază mai mic decât cel avut la data promovării sau avansării în gradație, se păstrează salariul de bază avut anterior promovării sau avansării în gradație”.

 

Anexa nr. I cap. I lit. B art. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (modificat prin Legea nr. 61/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. I cap. I lit. B, art. 4 prevedea:

„Art. 4

Personalul didactic din învățământul special beneficiază de o majorare cu 15% a salariului de bază”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. I cap. I lit. B, art. 4 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 4

Personalul didactic din învățământul special și special integrat, precum și din centrele județene de resurse și de asistență educațională, respective Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și din structurile coordonate, monitorizate și evaluate de către acestea, beneficiază de o majorare cu 15% a salariului de bază”.

 

Anexa nr. I cap. I lit. B art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (modificat prin Legea nr. 61/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. I cap. I lit. B, art. 16 prevedea:

„Art. 16

Pentru personalul didactic de predare din învățământ se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică, de 10% din salariul de bază, începând cu data de 1 decembrie 2018”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. I cap. I lit. B, art. 16 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 16

Pentru personalul didactic de predare din învățământ, precum și pentru personalul didactic de conducere prevăzut la punctul 1, nr. crt. 1, 2, 4 – 6 și punctul 2 din anexa nr. I, capitolul I, litera A, se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariul de bază”.

 

Anexa nr. I cap. III lit. B nr. crt. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (modificat prin Legea nr. 61/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. I cap. III lit. B, nr. crt. 4 prevedea:

 

„4Episcop, episcop-vicar patriarhal34Vicepreședinții comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților”.

 

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. I cap. III lit. b, nr. crt. 4 se modifică și va avea următorul conținut:

„_______________________________________________________________

| 4.| Episcop, episcop-vicar         |     35 | Vicepreședinții comisiilor    |

|    | patriarhal                     |        | permanente ale Senatului      |

|    |                                |        | și Camerei Deputaților       |

|____|________________________________|________|_________________|”.

 

Anexa nr. I cap. III lit. C nr. crt. 1 și nr. crt. 3 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (modificat prin Legea nr. 61/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. I cap. III lit. C, nr. crt. 1 și nr. crt. 3 prevedeau:

 

„1Vicepreședinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal,prim-rabin52Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I și vechime în învățământ peste 25 ani
(…)
3Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop732Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II și vechime în învățământ între 10 și 15 ani”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. I cap. III lit. C, nr. crt. 1 și nr. crt. 3 se modifică și vor avea următorul conținut:

„__________________________________________________________

| 1.| Vicepreședinte uniune, vicar   |     53 | Profesor cu studii superioare,|

|    | administrativ patriarhal, vicar|        | cu grad didactic I și vechime |

|    | general, secretar general,     |        | în învățământ de peste 25 de  |

|    | consilier patriarhal,          |        | ani                           |

|    | prim-rabin                     |        |                               |

|____|________________________________|________|_____________|

(…)

|___________________________________________________________|

|  3.| Secretar Cancelaria            |    736 | Profesor cu studii superioare,|

|    | patriarhală, consilier         |        | cu grad didactic II și vechime|

|    | eparhial, secretar eparhial,   |        | în învățământ între 10 și     |

|    | inspector eparhial, exarh,     |        | 15 ani                      |

|    | protopop                       |        |                               |

|____|________________________________|________|______________|”.

 

Anexa nr. II cap. II art. 6 alin. (3^1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (introdus prin Legea nr. 61/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. II cap.  II art. 6, după alin. (3) se introduce un noul alineat, alin. (3^1), cu următorul conținut:

„(3^1) Prin excepție de la prevederile alin. (3), cadrele didactice care ocupă funcțiile de șef secție, șef laborator sau șef serviciu medical desfășoară activitate integrată, prin cumul de funcții, în baza unui contract de administrare cu o durată de 7 ore zilnic și beneficiază de drepturile salariale aferente contractului de administrare”.

 

Anexa nr. V cap. V notă pct. 1^1 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (introdus prin Legea nr. 61/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. V cap. V notă, după pct. 1 se introduce un noul punct, pct. 1^1, cu următorul conținut:

„1^1. Pentru complexitatea muncii, pe perioada în care desfășoară activitate de expertiză criminalistică, persoanele care ocupă funcții de conducere beneficiază de majorarea salariului de bază cu 10%, iar persoanele care ocupă funcții de execuție beneficiază de majorarea salariului de bază cu 5%. Majorarea salarială se suportă din venituri proprii”.

 

Anexa nr. VII cap. II art. 10 lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (modificat prin Legea nr. 61/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. VII cap. II art. 10, lit. a) prevedea:

„Personalul încadrat în autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii beneficiază suplimentar și de sporuri specifice pentru condiții de muncă, după cum urmează:

a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 10% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. VII cap. II art. 10, lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

„Personalul încadrat în autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii beneficiază suplimentar și de sporuri specifice pentru condiții de muncă, după cum urmează:

a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;”.

 

Anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. I lit. c) „Funcții publice de conducere” nota din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (modificat prin Legea nr. 61/2019)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. I lit. c) „Funcții publice de conducere”, nota prevedea:

„A. Salarizarea funcționarilor publici

1. Salarii pentru administrația publică central

(…)

c) Funcții publice de conducere

(…)

NOTĂ:

Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la nr. VIII cap. I lit. A pct. I lit. c) „Funcții publice de conducere”, nota se modifică și va avea următorul conținut:

„A. Salarizarea funcționarilor publici

1. Salarii pentru administrația publică central

(…)

c) Funcții publice de conducere

(…)

Salariul de bază de la nr. crt. 6 se aplică și funcției de șef birou – personal contractual din cadrul aparatului de lucru al Parlamentului”.

 

Anexa nr. VIII cap. II lit. C tabelul de la lit. b) nr. crt. 7^1 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (introdus prin Legea nr. 61/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. VIII cap. II lit. C tabelul de la lit. b), după nr. crt. 7 se introduce un noul număr curent, nr. crt. 7^1, cu următorul conținut:

„______________________________________________________

| |                                         |         |          |          |

|7^1.| Bucătar calificat                       | M;G     |     3850 |     1,54|

|____|_________________________________________|________|”.

 

Anexa nr. VIII cap. II lit. C nota tabelului de la lit. b) pct. 1^1 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (introdus prin Legea nr. 61/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la anexa nr. VIII cap. II lit. C nota tabelului de la lit. b), după pct. 1 se introduce un noul punct, pct. 1^1, cu următorul conținut:

„1^1. Nivelul de salarizare prevăzut la nr. crt. 7^1 se aplică numai personalului care ocupă această funcție și este absolvent al unei școli profesionale de bucătari, al unui liceu de profil sau al unor cursuri de calificare specifice”.

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – modificări (Legea nr. 61/2019) was last modified: mai 10th, 2019 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter