Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare și Codul administrativ – modificări (O.U.G. nr. 61/2020)

13 mai 2020
Vizualizari: 1122

Actul modificat

Actul modificator

Sumar

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996

(M. Of. nr. 720 din 24 septembrie 2015; cu modif. ult.)

O.U.G. nr. 61/2020 privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

(M. Of. nr. 381 din 12 mai 2020)

– introduce: art. 28^1.

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

(M. Of. nr. 555 din 5 iulie 2019; cu modif. ult.)

– modifică: art. 134 alin. (5) lit. a), art. 137 alin. (5), art. 141 alin. (1), art. 180 alin. (1);

 

– introduce: art. 134 alin. (5) lit. a^1)-a^2).

 

În M. Of. nr. 381 din 12 mai 2020 a fost publicată O.U.G. nr. 61/2020 privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Astfel, respectiva ordonanță aduce unele modificări și completări următoarelor acte normative:

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996;

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În continuare, vă prezentăm completările aduse respectivelor acte normative.

 

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996

 

Art. 28^1 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (introdus prin O.U.G. nr. 61/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 28 se introduce un nou articol, art. 28^1, cu următorul conținut:

„Art. 28^1

(1)Cererea de înscriere, recepție sau avizare se poate depune online prin intermediul sistemului informatic de cadastru și carte funciară, însoțită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepția sau avizarea.

(2)Cererea prevăzută la alin. (1) poate fi însoțită de redarea pe suport informatic a înscrisurilor emise în formă materială, caz în care certificarea nealterării conținutului odată cu redarea pe suport informatic va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică calificată. În acest caz se prezumă, până la proba contrarie, că redarea pe suport informatic s-a făcut după înscrisul original sau copia legalizată, sub sancțiunea nulității absolute a înscrierii.

(3)Înregistrarea cererii în sistemul informatic se face pe baza unui mecanism de acces, care prezintă garanții pentru a face deplină credință în privința identității persoanei care face înregistrarea, iar răspunderea pentru corectitudinea datelor astfel introduse revine celui care face înregistrarea.

(4)Răspunderea pentru corectitudinea și autenticitatea datelor în format electronic introduse în bazele de date revine persoanei care a introdus aceste date, iar răspunderea pentru verificarea și validarea datelor în format electronic revine persoanei care a verificat și validat aceste date.

(5)Certificarea autenticității și forța juridică a înscrisului în format electronic generat, prin intermediul sistemului informatic de cadastru și carte funciară, fără intervenția vreunei persoane sunt date de sigiliul electronic calificat al Agenției Naționale”.

 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 

Art. 134 alin. (5) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (modificat prin O.U.G. nr. 61/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 134 alin. (5), lit. a) prevedea:

„(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informații despre ședință:

a) data, ora și locul desfășurării;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 134 alin. (5), lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informații despre ședință:

a) data și ora desfășurării;”.

 

Art. 134 alin. (5) lit. a^1)-a^2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (introdus prin O.U.G. nr. 61/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 134 alin. (5), după lit. a) se introduce două noi litere, lit. a^1)-a^2), cu următorul conținut:

„(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informații despre ședință:

(…)

a^1) modalitatea de desfășurare;

a^2) locul desfășurării, în cazul ședințelor desfășurate cu participarea fizică a consilierilor locali, sau aplicațiile electronice folosite, în cazul ședințelor desfășurate prin mijloace electronice;”.

 

Art. 137 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (modificat prin O.U.G. nr. 61/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 137, alin. (1) prevedea:

„(1) Ședințele consiliului local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 137, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Ședințele consiliului local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție. Se consideră prezenți la ședință și consilierii locali care participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice”.

 

Art. 141 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (modificat prin O.U.G. nr. 61/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 141, alin. (1) prevedea:

„(1) Comisiile de specialitate lucrează în plen și deliberează cu votul majorității simple a membrilor lor.”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 141, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Comisiile de specialitate lucrează în plen și deliberează cu votul majorității simple a membrilor lor. Prevederile art. 137 alin. (1) se aplică în mod corespunzător”.

 

Art. 180 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (modificat prin O.U.G. nr. 61/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 180, alin. (1) prevedea:

„(1) Ședințele consiliului județean se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor județeni în funcție”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 180, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Ședințele consiliului județean se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor județeni în funcție. Se consideră prezenți la ședință și consilierii județeni care participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice”.

Legea cadastrului și a publicității imobiliare și Codul administrativ – modificări (O.U.G. nr. 61/2020) was last modified: mai 13th, 2020 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.