Legea audiovizualului nr. 504/2002. Legea nr. 39/2005 privind cinematografia. Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea SRR și SRT – modificări (Legea nr. 190/2022)

1 iul. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 115
Actele modificateActul modificator

Sumar

Legea audiovizualului nr. 504/2002

(M. Of. nr. 534 din 22 iulie 2002)

O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia

(M. Of. nr. 704 din 4 august 2005)

Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune

Campanie Craciun UJmag 2020

(rep. în M. Of. nr. 636 din 27 decembrie 1999)

 

 

Legea nr. 190/2022 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, pentru modificarea și completarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune 

(M. Of. nr. 651 din 30 iunie 2022)

 

– modifică: Legea nr. 504/2002: art. 1 pct. 1, pct. 4, 10, 15-17, 19, 21 și 36, art. 10 alin. (2), art.  11 alin. (5), art. 12 alin. (5), art. 16 alin. (1), art. 22 alin. (1)-(3), art. 23, art. 28 alin. (5)-(6), art. 29, art. 31, art. 34 alin. (2) și (4), art. 35, art. 39, art. 40, titlul capitolului III^4, art. 42^1 alin. (1), art. 44 alin. (2), art. 44 alin. (11), art. 45 alin. (1)-(3), art. 48 lit. d) și g), art. 51 alin. (1), art. 75, art. 82 alin. (1), art. 82 alin. (4), art. 91 alin. (1);

O.G. nr. 39/2005: art. 13 alin. (1) lit. h), art. 14, art. 17 alin. (1);

Legea nr. 41/1994: art. 6.

introduce: Legea nr. 504/2002: art. 1 pct. 1^1, 39-44, art. 2 alin. (6), art. 2^1-2^3, art. 6^1,  art. 10 alin. (3) lit. m)-o), art. 10 alin. (3^1), art. 10 alin. (7)-(14), art. 13 alin. (1) lit. a), art. 13 alin. (1) lit. c), art. 15 alin. (1^1), art. 20 alin. (4^1), art. 34 alin. (5), art. 41^1, art. 42^1 alin. (6)-(8), cap. III^6, art. 44 alin. (2) lit. g), art. 44 alin. (7^1), art. 50 alin. (3), art. 74^1, art. 82 alin. (1^1), art. 82 alin. (6)-(8), art. 91^2, art. 97 alin. (4);

O.G. nr. 39/2005: art. 13 alin. (1) lit. h^1), art. 13 alin. (1^1), art. 14^1, art. 16 alin. (2^1)-(2^2);

– abrogă: Legea nr. 504/2002: art. 20 alin. (6), art. 28 alin. (2), art. 39^1, art. 75^1.

 

În M. Of. nr. 651 din 30 iunie 2022 s-a publicat Legea nr. 190/2022 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, pentru modificarea și completarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune. 

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Vă prezentăm, în cele ce urmează, modificările aduse respectivelor acte normative.

Legea audiovizualului nr. 504/2002

Art. 6^1

Noua reglementare

După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„(1) În domeniul serviciilor media audiovizuale sunt încurajate și considerate necesare coreglementarea și autoreglementarea, acestea realizându-se prin intermediul unor coduri de conduită adoptate la nivel național, în condițiile și cu respectarea prevederilor prezentei legi. Codurile de conduită se elaborează prin cooperare între furnizorii de servicii media audiovizuale, furnizorii de servicii de platformă de partajare a materialelor video sau organizațiile care îi reprezintă și reprezentanții celorlalte sectoare interesate.

(2) Codurile elaborate în temeiul alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

a) să fie concepute astfel încât să fie acceptate de principalele părți interesate;

b) să stabilească în mod clar și neechivoc obiectivele pe care le urmăresc;

c) să prevadă dispoziții privind monitorizarea și evaluarea în mod regulat, transparent și independent a îndeplinirii obiectivelor pe care le vizează;

d) să cuprindă dispoziții privind asigurarea efectivă a respectării normelor impuse, inclusiv sancțiuni eficace și proporționale;

e) să aibă drept scop reducerea în mod efectiv a expunerii minorilor la comunicările comerciale audiovizuale având ca obiect băuturile alcoolice, precum și produsele alimentare și băuturile care conțin substanțe nutritive și substanțe cu efect nutrițional sau fiziologic, în special grăsimi, acizi grași trans, sare sau sodiu și zaharuri, al căror consum excesiv nu este recomandat în regimul alimentar global. Astfel de comunicări comerciale audiovizuale nu trebuie să scoată în evidență calitatea pozitivă a aspectelor nutriționale ale unor astfel de produse alimentare și băuturi.

(3) Consiliul Național al Audiovizualului poate impune furnizorilor de servicii media audiovizuale să respecte norme mai detaliate sau mai stricte, conforme cu dreptul european, inclusiv în cazul în care un cod de conduită sau anumite părți din acesta s-au dovedit a nu fi suficient de eficiente. Consiliul Național al Audiovizualului va raporta aceste norme Comisiei Europene, fără întârzieri nejustificate.

(4) Normele mai stricte instituite la nivel național conform prevederilor alin. (3) trebuie să fie necesare, justificate și proporționale din perspectiva obiectivului de interes public general urmărit.

(5) Normele, procedurile și condițiile restrictive aplicate serviciilor media audiovizuale sunt aceleași atât pentru serviciile liniare, cât și pentru cele neliniare”.

 

Art. 10 alin. (3) lit. i)

Vechea reglementare

„i) creșterea nivelului de sensibilizare a opiniei publice în legătură cu utilizarea serviciilor media audiovizuale, prin dezvoltarea și promovarea educației pentru media la nivelul tuturor categoriilor sociale”.

Noua reglementare

La articolul 10 alineatul (3), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:

„i) creșterea nivelului de sensibilizare a opiniei publice în legătură cu utilizarea serviciilor media audiovizuale, prin dezvoltarea și promovarea educației pentru media la nivelul tuturor categoriilor sociale, inclusiv prin intermediul sau în parteneriat cu Ministerul Educației”.

 

Art. 10 alin. (6)

Vechea reglementare

„(6) Consiliul este obligat să sesizeze autoritățile competente cu privire la apariția sau existența unor practici restrictive de concurență, a abuzului de poziție dominantă sau a concentrărilor economice, precum și cu privire la orice alte încălcări ale prevederilor legale care nu intră în competența sa”.

Noua reglementare

La articolul 10, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) Consiliul este obligat să sesizeze autoritățile competente cu privire la apariția sau existența unor practici restrictive de concurență, a abuzului de poziție dominantă sau a concentrărilor economice supuse controlului Consiliului Concurenței, precum și cu privire la orice alte încălcări ale prevederilor legale care nu intră în competența sa, cum ar fi practicile incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii, încălcări ale prevederilor legale în domeniul protecției datelor personale, precum și ale drepturilor de autor și drepturilor conexe. Consiliul poate încheia cu autoritățile competente un protocol de colaborare prin care se vizează asigurarea schimbului de informații în vederea îmbunătățirii măsurilor de identificare și întreprinderii acțiunilor necesare respectării prevederilor prezentei legi”.

 

Art. 11 alin. (5)

Vechea reglementare

„(5) Candidaturile se aproba cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți, în condițiile întrunirii cvorumului celor două Camere”.

Noua reglementare

La articolul 11, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Candidaturile se aprobă cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți, în condițiile întrunirii cvorumului celor două Camere. Numirea de către Parlament a noilor membri ai Consiliului se face cu cel puțin 90 de zile înainte de expirarea mandatelor”.

 

Art. 34 alin. (5)

Noua reglementare

La articolul 34, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prezentarea unei sigle de sponsorizare în timpul programelor pentru copii, al documentarelor și al programelor religioase este interzisă”.

 

Art. 40

Vechea reglementare

„Este interzisă difuzarea de programe care conțin orice forma de incitare la ura pe considerente de rasa, religie, naționalitate, sex sau orientare sexuală”.

Noua reglementare

Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Serviciile media audiovizuale prestate de furnizorii aflați în jurisdicția României nu trebuie să conțină:

a) incitări la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane ori a unui membru al unui grup, bazate pe considerente precum sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilități, vârstă, orientare sexuală sau boală cronică contagioasă ori necontagioasă;

b) instigări publice la săvârșirea de infracțiuni de terorism, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Măsurile luate de Consiliu în aplicarea alin. (1) trebuie să fie necesare și proporționale și să respecte drepturile și principiile prevăzute în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene”.

 

Art. 91 alin. (1)

Vechea reglementare

„(1) Constituie contravenție nerespectarea de către furnizorii sau distribuitorii de servicii a dispozițiilor prezentei legi prevăzute la art. 22 alin. (1)art. 24 alin. (1) și (2)art. 26^1 alin. (1)art. 31 alin. (1)(3)(4) și (5)art. 39^1 și art. 48, precum și ale deciziilor având caracter normativ emise de Consiliu”.

Noua reglementare

La articolul 91, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Constituie contravenție nerespectarea de către furnizorii sau distribuitorii de servicii a dispozițiilor prevăzute la art. 2 alin. (6), art. 22 alin. (1), art. 23 alin. (1), art. 261 alin. (1), art. 31 alin. (1), (3)-(5), art. 39 alin. (1), art. 411 alin. (1) și (2), art. 421 alin. (6), art. 428, art. 44, 48 și 82, precum și a deciziilor având caracter normativ emise de Consiliu”.

 

Art. 91^2

Noua reglementare

După articolul 911 se introduce un nou articol, articolul 912, cu următorul cuprins:

„(1) Consiliul sancționează cu amendă utilizatorii unui serviciu de platformă de partajare a materialelor video care generează materiale video, care:

a) incită explicit la violență sau la ură împotriva unui grup de persoane ori a unui membru al unui grup pe considerente, precum sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilități, vârstă, orientare sexuală sau boală cronică contagioasă ori necontagioasă;

b) instigă public la săvârșirea de infracțiuni de terorism sau aduc atingere ori prezintă un risc serios și grav de a aduce atingere securității sau sănătății publice, inclusiv securității și apărării naționale.

(2) În funcție de gravitatea faptelor prevăzute la alin. (1), acestea se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 30.000 lei.

(3) Furnizorii de platformă de partajare a materialelor video vor informa utilizatorul în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii cu privire la faptul că datele de contact ale acestuia vor fi puse la dispoziția Consiliului în cazul în care utilizatorul se află în situația prevăzută la alin. (1).

(4) În vederea identificării utilizatorului pentru aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (2), Consiliul va solicita furnizorilor de platformă de partajare a materialelor video informații cu privire la datele de contact stocate de platforma de partajare a materialelor video.

(5) Furnizorii de platformă de partajare a materialelor video prevăzuți la alin. (4) au obligația de a comunica datele de contact ale utilizatorului respectiv într-un termen care nu depășește 48 de ore, sub sancțiunea unei amenzi de până la 30.000 lei/zi de întârziere”.

 

Art. 97 alin. (4)

Noua reglementare

La articolul 97, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) În caz de conflict între prevederile Legii nr. 365/2002, republicată, cu modificările ulterioare, și prevederile prezentei legi, în absența unor dispoziții contrare din Legea audiovizualului, se vor aplica prevederile acesteia din urmă”.

 

O.G. nr. 39/2005

Art. 13^1-13^2

Noua reglementare

La articolul 13, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

„(11) În cazul furnizorilor prevăzuți la alin. (1) lit. h1), cu sediul în alt stat membru al Uniunii Europene, veniturile asupra cărora se impune contribuția sunt cele obținute pe teritoriul României.

(12) Prevederile alin. (1) lit. h) și h1) nu se aplică furnizorilor ale căror venituri, pe ultimul an fiscal, nu au depășit echivalentul în lei, la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, al sumei de 65.000 de euro sau al căror nivel de audiență este sub 1%, raportat la numărul de abonați la nivel național, la serviciile de transmisie de date care asigură accesul la internet în bandă largă”.

 

Legea nr. 41/1994

Art. 6

Vechea reglementare

„(1) Difuzarea reclamelor de către serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune se poate face numai prin contract încheiat cu beneficiarul reclamei, producătorul programului publicitar sau reprezentanții autorizați ai acestora, în condițiile stabilite de normele obligatorii elaborate de Consiliul Național al Audiovizualului, publicate în Monitorul Oficial al României.

(2) Nerespectarea normelor stabilite de Consiliul Național al Audiovizualului privind realizarea publicității în cadrul programelor de radiodifuziune și de televiziune se sancționează potrivit Legii audiovizualului nr. 48/1992”.

Noua reglementare

Articolul 6 se modifică după cum urmează:

„(1) Difuzarea reclamelor de către serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune se poate face numai prin contract încheiat cu beneficiarul reclamei, producătorul programului publicitar sau reprezentanții autorizați ai acestora, în condițiile stabilite prin Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Nerespectarea prevederilor legale privind realizarea publicității în cadrul programelor de radiodifuziune și de televiziune se sancționează potrivit Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare”.

Legea audiovizualului nr. 504/2002. Legea nr. 39/2005 privind cinematografia. Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea SRR și SRT – modificări (Legea nr. 190/2022) was last modified: iulie 1st, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.