Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor – modificări (Legea nr. 203/2017)

31 oct. 2017
Vizualizari: 2229
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 96/2006
(M. Of. nr. 49 din 22 ianuarie 2016; cu modif. ult.)
Legea nr. 203/2017
(M. Of. nr. 853 din 30 octombrie 2017)

– modifică: art. 38 alin. (9) și (12), art. 41 alin. (2), art. 49 alin. (3), (6) și (8)

În M. Of. nr. 853 din 30 octombrie 2017, a fost publicată Legea nr. 203/2017 pentru modificarea art. 38, 41 și 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legea nr. 96/2006 prin Legea nr. 203/2017.

Art. I din Legea nr. 203/2017

Potrivit art. I, Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 22 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Art. 38, alin. (9) și (12) din Legea nr. 96/2006 (modificat prin Legea nr. 203/2017 )

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 38, alin. (9) și (12) prevedea faptul că:

„(9) Angajarea personalului birourilor parlamentare ale deputaților și senatorilor se face prin încheierea unui contract de muncă sau a unei convenții civile, ambele pe durată determinată. În cazul angajării pe baza unui contract de muncă, încadrarea salariaților se face la propunerea deputatului sau a senatorului în cauză, iar în cazul convenției civile, aceasta se încheie între deputatul sau senatorul în cauză și persoana fizică.

(…)

(12) Angajații cu contract de muncă sau convenție civilă ai unui birou parlamentar pot fi reangajați în biroul parlamentar al aceluiași deputat sau senator și în noul mandat, în cazul realegerii acestuia”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 38, alin. (9) și (12) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(9) Angajarea personalului birourilor parlamentare ale deputaților și senatorilor se face prin încheierea unui contract de muncă pe durată determinată, la propunerea deputatului sau a senatorului în cauză.

(…)

(12) Angajații cu contract de muncă ai unui birou parlamentar pot fi reangajați în biroul parlamentar al aceluiași deputat sau senator și în noul mandat, în cazul realegerii acestuia”.

 

Art. 41, alin. (2) din Legea nr. 96/2006 (modificat prin Legea nr. 203/2017 )

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 41, alin.(2) prevedea faptul că:

„(2) Deputaților și senatorilor care nu au domiciliul în municipiul București sau în județul Ilfov li se acordă lunar, pe durata mandatului, pe bază de declarație pe propria răspundere care reprezintă document justificativ, o sumă forfetară din bugetul Camerei Deputaților și, respectiv, al Senatului, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în municipiul București. Cuantumul sumei este stabilit prin hotărârea birourilor permanente reunite ale celor două Camere, în funcție de resursele bugetare, dar nu mai puțin de jumătate din indemnizația brută a deputatului, respectiv a senatorului”.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 41, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Deputaților și senatorilor care nu au domiciliul în municipiul București sau în județul Ilfov li se acordă lunar, pe durata mandatului, pe bază de declarație pe propria răspundere, care reprezintă document justificativ, o sumă forfetară din bugetul Camerei Deputaților și, respectiv, al Senatului, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în municipiul București. Cuantumul sumei este stabilit prin hotărârea birourilor permanente reunite ale celor două Camere, în funcție de resursele bugetare ale fiecărei Camere”.

 

Art. 49, alin. (3), (6) și (8) din Legea nr. 96/2006 (modificat prin Legea nr. 203/2017 )

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 49, alin. (3), (6) și (8) prevedea faptul că:

„(3) Cuantumul indemnizației pentru limită de vârstă prevăzut la alin. (1) se acordă în limita a 3 mandate și se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizația brută lunară aflată în plată.

(…)

(6) Indemnizația pentru limită de vârstă se actualizează din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o indemnizație pentru limită de vârstă mai mică, se menține indemnizația pentru limită de vârstă aflată în plată.

(…)

(8) Indemnizația pentru limită de vârstă este supusă impozitului pe venit și contribuției de asigurări sociale de sănătate”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 49, alin. (3), (6) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) Cuantumul indemnizației pentru limită de vârstă prevăzut la alin. (1) se acordă în limita a 3 mandate și se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizația brută lunară aflată în plată. Cuantumul net al indemnizației pentru limită de vârstă nu poate fi mai mare decât venitul net corespunzător unei indemnizații brute lunare a unui deputat sau senator aflat în exercițiul mandatului.

(…)

(6) Indemnizația pentru limită de vârstă se actualizează din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o indemnizație pentru limită de vârstă mai mică, se menține indemnizația pentru limită de vârstă aflată în plată.

(…)

(8) Indemnizația pentru limită de vârstă reprezintă venit din altă sursă, în înțelesul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”. 

 

Art. II din Legea nr. 203/2017

Conform art. II, Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 22 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin respectiva lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor – modificări (Legea nr. 203/2017) was last modified: octombrie 31st, 2017 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.