Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – modificări (Legea nr. 2/2017)

13 ian. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4709

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 95/2006
(M. Of. nr. 652 din 28 august 2015; cu modif. ult.)
Legea nr. 2/2017
(M. Of. nr. 36 din 12 ianuarie 2017)

– modifică: art. 222 alin. (3) lit. e); art. 222 alin. (4); art. 224 alin. (2) lit. g); art. 266 alin. (3); art. 269 alin. (1) lit. b); art. 277 alin. (2)

– abrogă: art. 268 alin. (2) – (4)

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

În M. Of. nr. 36 din 12 ianuarie 2017, a fost publicată Legea nr. 2/2017 din 12 ianuarie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 95/2006 prin Legea nr. 2/2017.

 

Art. 222 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 95/2006 (modificat prin Legea nr. 2/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 222 alin. (3) lit. e) prevedea faptul că:

(3) Calitatea de asigurat și drepturile de asigurare încetează:

(…)

e) pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. e), calitatea de asigurat și drepturile de asigurare încetează de la data la care pensionarilor sistemului public de pensii din România nu li se mai reține contribuția la fond, calculată asupra veniturilor din pensia cuvenită în acest sistem.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 222 alin. (3) lit. e) dispune următoarele:

e) pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. e), calitatea de asigurat și drepturile de asigurare încetează de la data la care contribuția la fond nu se mai suportă potrivit art. 269 alin. (1) lit. b)”.

 

Videoconferința regională de insolvență Buzău
Art. 222 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 (modificat prin Legea nr. 2/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 222 alin. (4) prevedea faptul că reținerea contribuțiilor la fond în cazul pensionarilor sistemului public de pensii care nu mai au domiciliul în România și care își stabilesc reședința pe teritoriul unui stat membru al UE, al unui stat aparținând SEE sau al Confederației Elvețiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală – maternitate, se stabilește prin ordin comun al președintelui CNAS și al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 222 alin. (4) dispune următoarele:

(4) Stabilirea obligațiilor la fond în cazul pensionarilor sistemului public de pensii care nu mai au domiciliul în România și care își stabilesc reședința pe teritoriul unui stat membru al UE, al unui stat aparținând SEE sau al Confederației Elvețiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate se stabilește prin ordin comun al președintelui CNAS și al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice”.

 

Art. 224 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 95/2006 (modificat prin Legea nr. 2/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 224 alin. (2) lit. g) prevedea faptul că sunt asigurate persoanele aflate în una dintre următoarele situații, pe durata acesteia, cu plata contribuției din alte surse, în condițiile respectivei legi:

(…)

g) persoanele fizice cu venituri lunare din pensii mai mici sau egale cu valoarea, întregită prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 224 alin. (2) lit. g) dispune următoarele:

g) persoanele fizice cu venituri lunare din pensii”.

 

Art. 266 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 (modificat prin Legea nr. 2/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 266 alin. (3) prevedea faptul că persoanele fizice cu venituri lunare din pensii al căror cuantum depășește valoarea, întregită prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv datorează contribuția lunară pentru asigurările sociale de sănătate, calculată potrivit prevederilor Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 266 alin. (3) dispune următoarele:

(3) Pentru persoanele fizice cu venituri lunare din pensii, contribuția lunară pentru asigurările sociale de sănătate se datorează și se calculează potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 268 alin. (2) – (4) din Legea nr. 95/2006 (modificat prin Legea nr. 2/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 268 alin. (2) – (4) prevedea faptul că:

(2) Persoanele care au obligația de a se asigura și nu pot dovedi plata contribuției sunt obligate, pentru a obține calitatea de asigurat:

) să achite contribuția legală lunară pe ultimele 6 luni, dacă nu au realizat venituri impozabile pe perioada termenelor de prescripție privind obligațiile fiscale, calculată la salariul minim brut pe țară în vigoare la data plății, calculându-se majorări de întârziere;
b) să achite pe întreaga perioadă a termenelor de prescripție privind obligațiile fiscale contribuția legală lunară calculată asupra veniturilor impozabile realizate, precum și obligațiile fiscale accesorii de plată prevăzute de Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările și completările ulterioare, dacă au realizat venituri impozabile pe toată această perioadă;
c) să achite atât contribuția legală lunară și obligațiile fiscale accesorii prevăzute la lit. b) pentru perioada în care au realizat venituri impozabile, cât și contribuția legală lunară, precum și majorările de întârziere prevăzute la lit. a) sau, după caz, obligațiile fiscale accesorii, pentru perioada în care nu au fost realizate venituri impozabile pe o perioadă mai mare de 6 luni. Această prevedere se aplică situațiilor în care în cadrul termenelor de prescripție fiscală există atât perioade în care s-au realizat venituri impozabile, cât și perioade în care nu s-au realizat astfel de venituri. În cazul în care perioada în care nu s-au realizat venituri impozabile este mai mică de 6 luni, se achită contribuția legală lunară proporțional cu perioada respectivă, inclusiv majorările de întârziere și obligațiile fiscale accesorii, după caz.

(3) Pentru situațiile prevăzute la alin. (2) termenele de prescripție privind obligațiile fiscale se calculează începând cu data primei solicitări de acordare a serviciilor medicale, la notificarea caselor de asigurări de sănătate sau la solicitarea persoanelor în vederea dobândirii calității de asigurat, după caz.

(4) Persoanele care au obligația să se asigure, altele decât cele prevăzute la alin. (2) și art. 266 și care nu se încadrează în categoriile de persoane care beneficiază de asigurarea de sănătate fără plata contribuției, plătesc contribuția lunară de asigurări sociale de sănătate calculată prin aplicarea cotei prevăzute în Codul fiscal la salariul de bază minim brut pe țară.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 268 alin. (2) – (4) – se abrogă.

 

Art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 (modificat prin Legea nr. 2/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 269 alin. (1) lit. b) prevedea faptul că:

(1) Contribuția datorată pentru persoanele prevăzute la art. 224 se suportă după cum urmează:

(…)

b) de către bugetul de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 224 alin. (2) lit. g), începând cu 1 ianuarie 2012;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 269 alin. (1) lit. b) dispune următoarele:

b) de către bugetul de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 224 alin. (2) lit. g), prin bugetul Ministerului Sănătății, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului”.

 

Art. 277 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 (modificat prin Legea nr. 2/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 277 alin. (2) prevedea faptul că:

(2) Casele de asigurări colectează contribuțiile persoanelor fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către ANAF, și gestionează bugetul fondului aprobat, cu respectarea prevederilor prezentei legi, asigurând funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local, și pot derula și dezvolta și activități pentru valorizarea fondurilor gestionate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 277 alin. (2) dispune următoarele:

(2) Casele de asigurări gestionează bugetul fondului aprobat, cu respectarea prevederilor prezentei legi, asigurând funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local, și pot derula și dezvolta și activități pentru valorizarea fondurilor gestionate”.

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – modificări (Legea nr. 2/2017) was last modified: ianuarie 13th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter