Codul penal și Codul de procedură penală – modificări (Legea nr. 49/2018)

5 mart. 2018
15.113 views
Actul modificatActul modificatorSumar
NCP
(M. Of. nr. 510 din 24 iulie 2009; cu modif. ult.)
Legea nr. 49/2018
(M. Of. nr. 194 din 2 martie 2018)
– modifică: art. 75 alin. (1) lit. d), art. 112^1 alin. (1) lit. i), art. 347

– introduce: art. 346^1

 NCPP
(M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010; cu modif ult.)
 – modifică: art. 139 alin. (2), art. 148 alin. (1) lit. a) și alin. (9), art. 150 alin. (1) lit. a), art. 151 alin. (2) lit. a), art. 152 alin. (1) lit. a) și art. 223 alin. (2)

În M. Of. nr. 194 din 2 martie 2018, a fost publicată Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Prin dispozițiile Cap. VI („Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative”) din Legea nr. 49/2018 prin respectivul act normativ se aduc modificări Codului penal și Codului de  procedură penală.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului penal prin Legea nr. 49/2018.

 

Art. 75 alin. (1) lit. d) din Codul penal (modificat prin Legea nr. 49/2018)

 

Conferința națională de insolvență

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 75 alin. (1) lit. d) prevedea:

„Art. 75 („Circumstanțe atenuante”)

(1) Următoarele împrejurări constituie circumstanțe atenuante legale:

(…)

d) acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat prin infracțiune, în cursul urmăririi penale sau al judecății, până la primul termen de judecată, dacă făptuitorul nu a mai beneficiat de această circumstanță într-un interval de 5 ani anterior comiterii faptei. Circumstanța atenuantă nu se aplică în cazul săvârșirii următoarelor infracțiuni: contra persoanei, de furt calificat, tâlhărie, piraterie, fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice, ultraj, ultraj judiciar, purtare abuzivă, infracțiuni contra siguranței publice, infracțiuni contra sănătății publice, infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate, contra securității naționale, contra capacității de luptă a forțelor armate, infracțiunilor de genocid, contra umanității și de război, a infracțiunilor privind frontiera de stat a României, a infracțiunilor la legislația privind prevenirea și combaterea terorismului, a infracțiunilor de corupție, infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, a celor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, a infracțiunilor privitoare la nerespectarea regimului materiilor explozive, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, privind regimul juridic al drogurilor, privind regimul juridic al precursorilor de droguri, a celor privind spălarea banilor, privind activitățile aeronautice civile și cele care pot pune în pericol siguranța zborurilor și securitatea aeronautică, privind protecția martorilor, privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii, a celor privind traficul de organe, țesuturi sau celule de origine umană, privind prevenirea și combaterea pornografiei și a celor la regimul adopțiilor”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 28 din Legea nr. 49/2018, în cuprinsul art. 75 alin. (1) lit. d), expresiamateriilor explozive” se înlocuiește cu expresia materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați”.

 

Art. 112^1 alin. (1) lit. i) din Codul penal (modificat prin Legea nr. 49/2018)

 

Vechea reglementare

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În vechea reglementare, art. 112^1 alin. (1) lit. i) prevedea:

„Art. 112^1 („Confiscarea extinsă”)

(1) Sunt supuse confiscării și alte bunuri decât cele menționate la art. 112, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material și pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare:

(…)

i) nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 28 din Legea nr. 49/2018, în cuprinsul art. 112^1 alin. (1) lit. i), expresia „și al materiilor explozive” se înlocuiește cu expresia „materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați”.

 

Art. 346^1 din Codul penal (modificat prin Legea nr. 49/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 28 din Legea nr. 49/2018, după art. 346 se introduce un nou articol, art. 346^1, cu următorul cuprins:

„Art. 346^1 („Nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricționați”)

(1) Producerea, experimentarea, prelucrarea, deținerea, transportul, punerea la dispoziție sau utilizarea de precursori de explozivi restricționați, fără drept, constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la unu la 5 ani.

(2) Punerea la dispoziție cu orice titlu de precursori de explozivi restricționați persoanelor din rândul publicului larg de către operatori economici constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(3) Sustragerea precursorilor de explozivi restricționați se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi”.

 

Art. 347 din Codul penal (modificat prin Legea nr. 49/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 347 prevedea:

„Tentativa la infracțiunile prevăzute în art. 342 alin. (1) și alin. (3), art. 345 alin. (1) și alin. (2), precum și în art. 346 alin. (1) și alin. (2) se pedepsește”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 28 din Legea nr. 49/2018, art. 347 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 347 („Sancționarea tentativei”)

Tentativa la infracțiunile prevăzute în art. 342 alin. (1) și (3), art. 345 alin. (1) și (2), art. 346 alin. (1) și (2), precum și în art. 3461 se pedepsește”.

 

Redăm mai jos modificările aduse Codului de procedură penală prin Legea nr. 49/2018.

 

Art. 139 alin. (2), art. 148 alin. (1) lit. a) și alin. (9), art. 150 alin. (1) lit. a), art. 152 alin. (1) lit. a) și art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală (modificat prin Legea nr. 49/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 139 alin. (2), art. 148 alin. (1) lit. a) și alin. (9), art. 150 alin. (1) lit. a), art. 152 alin. (1) lit. a) și art. 223 alin. (2) prevedeau:

„Art. 139 („Supravegherea tehnică”)

(…)

(2) Supravegherea tehnică se poate dispune în cazul infracțiunilor contra securității naționale prevăzute de Codul penal și de legi speciale, precum și în cazul infracțiunilor de trafic de droguri, de efectuare de operațiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracțiunilor privind nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive, de trafic și exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism, de spălare a banilor, de falsificare de monede, timbre sau de alte valori, de falsificare de instrumente de plată electronică, în cazul infracțiunilor care se săvârșesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică, contra patrimoniului, de șantaj, de viol, de lipsire de libertate în mod ilegal, de evaziune fiscală, în cazul infracțiunilor de corupție și al infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori în cazul altor infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare”.

„Art. 148 („Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală și a colaboratorilor”)

(1) Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire se poate dispune de procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală, pe o perioadă de maximum 60 de zile, dacă:

a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale prevăzute de Codul penal și de alte legi speciale, precum și în cazul infracțiunilor de trafic de droguri, de efectuare de operațiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracțiunilor privind nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive, trafic și exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanțare a terorismului, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, falsificare de instrumente de plată electronică, în cazul infracțiunilor care se săvârșesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, în cazul infracțiunilor de corupție, al infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, al infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori în cazul altor infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai mare ori există o suspiciune rezonabilă că o persoană este implicată în activități infracționale ce au legătură cu infracțiunile enumerate mai sus;

(…)

(9) Durata măsurii poate fi prelungită pentru motive temeinic justificate, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1), fiecare prelungire neputând depăși 60 de zile. Durata totală a măsurii, în aceeași cauză și cu privire la aceeași persoană, nu poate depăși un an, cu excepția infracțiunilor contra vieții, securității naționale, infracțiunilor de trafic de droguri, nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive, trafic și exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanțare a terorismului, spălare a banilor, precum și infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene”.

„Art. 150 („Participarea autorizată la anumite activități”)

(1) Participarea autorizată la anumite activități în condițiile art. 138 alin. (11) se poate dispune de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală, pe o perioadă de maximum 60 de zile, dacă:

a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni de trafic de droguri, de efectuare de operațiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracțiuni privind nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive, trafic și exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanțare a terorismului, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, unei infracțiuni care se săvârșește prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, în cazul infracțiunilor de corupție, al infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție și al infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sau în cazul altor infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai mare ori dacă există o suspiciune rezonabilă că o persoană este implicată în activități infracționale care au legătură, potrivit art. 43, cu infracțiunile enumerate mai sus;”.

„Art. 152 („Obținerea datelor de trafic și de localizare prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice ori furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului”)

(1) Organele de urmărire penală, cu autorizarea prealabilă a judecătorului de drepturi și libertăți, pot solicita date de trafic și localizare prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice ori furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni dintre cele prevăzute la art. 139 alin. (2) sau a unei infracțiuni de concurență neloială, de evadare, de fals în înscrisuri, infracțiuni privind nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive, a unei infracțiuni privind nerespectarea dispozițiilor privind introducerea în țară de deșeuri și reziduuri, a unei infracțiuni privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc ori a unei infracțiuni privind regimul juridic al precursorilor de droguri, și infracțiuni referitoare la operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive asemănătoare celor determinate de substanțele și produsele stupefiante sau psihotrope;”.

„Art. 223 („Condițiile și cazurile de aplicare a măsurii arestării preventive”)

(…)

(2) Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată și dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârșit o infracțiune intenționată contra vieții, o infracțiune prin care s-a cauzat vătămarea corporală sau moartea unei persoane, o infracțiune contra securității naționale prevăzută de Codul penal și alte legi speciale, o infracțiune de trafic de droguri, de efectuare de operațiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, o infracțiune privind nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive, trafic și exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, șantaj, viol, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, ultraj, ultraj judiciar, o infracțiune de corupție, o infracțiune săvârșită prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică sau o altă infracțiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare și, pe baza evaluării gravității faptei, a modului și a circumstanțelor de comitere a acesteia, a anturajului și a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale și a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în cuprinsul art. 29 din Legea nr. 49/2018, în cuprinsul art. 139 alin. (2), art. 148 alin. (1) lit. a) și alin. (9), art. 150 alin. (1) lit. a), art. 152 alin. (1) lit. a) și art. 223 alin. (2), expresia „și al materiilor explozive” se înlocuiește cu expresia „al materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați”.

 

Art. 151 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură penală (modificat prin Legea nr. 49/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 151 alin. (2) lit. a) prevedea:

„Art. 151 („Livrarea supravegheată”)

(…)

(2) Livrarea supravegheată poate fi autorizată numai în următoarele cazuri:

a) dacă descoperirea sau arestarea persoanelor implicate în transportul ilegal de droguri, arme, obiecte furate, materiale explozive, nucleare, alte materiale radioactive, sume de bani și alte obiecte care rezultă din activități ilicite ori obiecte utilizate în scopul comiterii de infracțiuni nu ar putea fi făcută în alt mod sau ar presupune dificultăți deosebite ce ar prejudicia ancheta ori un pericol pentru siguranța persoanelor sau a unor bunuri de valoare;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în cuprinsul art. 29 din Legea nr. 49/2018, în cuprinsul art. 151 alin. (2) lit. a), expresia „materiale explozive” se înlocuiește cu expresia „materiale explozive și precursori de explozivi restricționați”.

Codul penal și Codul de procedură penală – modificări (Legea nr. 49/2018) was last modified: martie 5th, 2018 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.